Zitting van maandag 25 maart 2019

Van 14:00 uur

Locatie raadzaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

 

Aanwezig:

Jan Jambon - burgemeester

Adinda Van Gerven, Myriam Van Honste, Philip Cools, Goele Fonteyn, Inez Ven, Carla Pantens en Karina Hans - schepenen

Ward Schevernels - algemeen directeur

 

 

Bart Van Cleuvenbergen korpschef  vervoegt de zitting vanaf punt 2.

Bart Van Cleuvenbergen korpschef  verlaat de zitting vanaf punt 3.

Myriam Van Honste verlaat de zitting, conform artikel 28 van het gemeentedecreet bij de behandeling van punt 93.

Myriam Van Honste schepen  vervoegt de zitting vanaf punt 94.

 

Overzicht punten

 

 

Notulen van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 18 maart 2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Bestelbons gewone dienst 2019 politiezone. Communicatie. Beeldmateriaal sociale media. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Verbroederingscomité Brasschaat/Bad Neuenahr - Ahrweiler. Verslag vergadering van 30 januari 2019. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

Brief Bad Neuenahr-Ahrweiler. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

Overlijden ereburgemeester Bad Neuenahr-Ahrweiler. Goedkeuring schenking goede doel. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Kerkfabriek Heilige Familie Brasschaat-Rustoord. Verslag vergadering kerkraad van 5 maart 2019. Kennisneming - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

Imkersfederatie Antwerpen Noordelijke Gemeenten vzw. Vervoer bijenvolk. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Vraag van raadslid Eeman, namens PvdA, over de vergunning exploitatie schietstand vereniging "schietclub Zwarte duif". Verzending naar gemeenteraad. - KENNISGENOMEN

 

 

Punt bijlagen/links Vraag pvda.pdf
Overzicht punten

 

 

Vraag tot amendement van CD&V-fractie over de toelage aan de seniorenverenigingen. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

Beleidsdomein financiën en aankoop. Dienst aankoop. Aanstelling als afdelingshoofd A1 aankoop voor onbepaalde duur met ingang van 1 juni 2019. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Beleidsdomein plaatsgebonden zaken. Afdeling projecten patrimoniumbeheer. Openverklaring van de functie van deskundige patrimonium B1-B3 in contractueel dienstverband met aanleg van een wervingsreserve van twee jaar. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Vorming "Executive Master in publiek management". - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB/Gitok. Verslag vergadering onderhandelingscomité op niveau van de scholengemeenschap van 19 februari 2019. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

Gemeentelijk basisonderwijs. Giko Kaart. Aankondiging van de doorlichting 2018-2019. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

Gemeentelijk basisonderwijs. Gibo-Mariaburg. Instellen tuchtonderzoek tegen leerkracht. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Gemeentelijk basisonderwijs. Gibo-Mariaburg. Preventieve schorsing bij hoogdringendheid van een leerkracht. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Gemeentelijk basisonderwijs. Gibo-Mariaburg. Wijziging directie met ingang van 1 september 2019. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Gemeentelijk onderwijs. Stakende personeelsleden op 20 maart 2019. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Gemeentelijk onderwijs. Toekennen verloven en afwezigheden. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Tijdelijke belasting met een andere opdracht tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Tijdelijke belasting met een andere ambt tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Gemeentelijk secundair onderwijs. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Gemeentelijk deeltijds kunstonderwijs. Academie Noord. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Gemeentelijk secundair onderwijs. Middenschool. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Gemeentelijk secundair onderwijs. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Gemeentelijk secundair onderwijs. Middenschool. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Gemeentelijk secundair onderwijs. Middenschool. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Gemeentelijk deeltijds kunstonderwijs. Academie voor muziek en woord. Wijziging van de tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Gemeentelijk deeltijds kunstonderwijs. Academie voor muziek en woord. Aanvaarding ontslag wegensmutatie. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Gemeentelijk deeltijds kunstonderwijs. Academie voor muziek en woord. Wijziging aan de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Gemeentelijk deeltijds kunstonderwijs. Academie voor muziek en woord. Tijdelijke belasting met een andere opdracht tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

ICT Upgrade netwerk GIBO Mariaburg. Aankoop materialen en licenties via raamovereenkomst stad Brugge en via aangenomen factuur. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Raamcontract voor de jaarlijkse keuring van brandblustoestellen en voor het herstellen, hervullen en/of vervangen van brandblustoestellen, haspels en branddekens in gemeente, AGB en OCMW gebouwen van de gemeente Brasschaat - periode 2019-2022. Goedkeuring starten procedure en lijst uit te nodigen firma's. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Opzetten online betaalsysteem inschrijvingen Dorpsdag door middel van de aangenomen factuur. Goedkeuring offerte. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Bewaring goederen uit uitdrijvingen. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Ondersteuning schrijfwedstrijd Davidsfonds met Kadobons. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Belasting 2019 op het huis-aan-huis verspreiden van reclamedrukwerk of daarmee gelijkgestelde producten. Kohier nummer 02 ten bedrage van 9.931,72 euro. Vaststelling en uitvoerbaarverklaring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Bezwaarschrift. Belasting op leegstand van gebouwen en woningen. Rolnummer LW/2018/08. Fiscale hoorzitting. Handhaving van de belasting. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Bezwaarschrift. Belasting op leegstand van gebouwen en woningen. Rolnummer LW/2018/07. Fiscale hoorzitting. Handhaving van de belasting. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Bezwaarschrift. Belasting op leegstand van gebouwen en woningen. Rolnummer LW/2018/06. Handhaving van de belasting. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Bezwaarschrift. Belasting op leegstand van gebouwen en woningen. Rolnummer LW/2018/05. Handhaving van de belasting. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Bezwaarschrift. Belasting op leegstand van gebouwen en woningen. Rolnummer LW/2018/10. Ontheffing van de belasting. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Bestelbons investeringsbudget 2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Piloot jeugdinfrastructuur scouts Jobertus. Principieel akkoord tot verstrekken leningwaarborg. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Huisvesting. Verslag van het IWO 15 maart 2019. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

Ruimte en wonen. Aanvraag tot omgevingsvergunning. Openbare onderzoeken. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

Niet-rechtsgeldige melding voor het vellen van bomen in de Bredabaan. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

Planning. RUP Bellenhof. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Planning. RUP Withof. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Ingebrekestelling Bevrijdingslei. Kennisneming brief. Goedkeuring antwoord. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Huisvesting. Bepaling geldigheidsduur conformiteitsattest. Verzending naar gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Wijziging gecoro-samenstelling. Verzending gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Attest tot verkoop verkaveling te Voshollei/Vosholdal. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Omgevingsvergunning voor het vormen van twee loten voor vrijstaande ééngezinswoningen in de Kasteellei/Oudstrijderslei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Omgevingsvergunning voor het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning te Guyotdreef. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Melding voor stedenbouwkundige handelingen gelegen Voshollei. Akteneming. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Omgevingsvergunning voor het plaatsen van publiciteit in de Bredabaan. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Omgevingsvergunning voor het plaatsen van publiciteit tegen de voorgevel in de Bredabaan. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Omgevingsvergunning voor het aanleggen van een zwembad in de Voshollei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Melding voor stedenbouwkundige handelingen gelegen Veldstraat. Akteneming. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Zwembadweg. Concessie voor horecagedeelte van sporthal, zwembad in frituur van E. Van Steertegehem. Kennisneming conclusietermijnen. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

Turfaard 3. Uitbreiding kleedkamers sporthal en renovatie stookplaats. Verslag coördinatie veiligheid en gezondheid ontwerpfase. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

De Mortel 16 en 32. Renovatie magazijn en brandweerkazerne. Verslag veiligheidscoördinatie verwezenlijkingsfase 01. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

Uitnodiging Algemene Vergadering van mede-eigenaars van de site Molenveld. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

Bestrijding eikenprocessierupsen grondgebied Brasschaat. Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Verkiezingen. Aanplakborden. Goedkeuring afschaffen aanplakborden voor verkiezingscampagne - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Grafconcessies 2019 van 17 tot en met 37. Diverse aanvragen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Begraafplaats Kaart/Rustoord. Intrekking grafconcessie 2S00_00_068G. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Vagevuurvelden. Ruil gronden. Principiële instemming met ontwerp van intentieverklaring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Begraafplaats Rustoord. Omzetting grafconcessie 2Q00_00_004W. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Project Kaart. Beschrijvend document tweede fase concurrentiedialoog. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Renovatie dak- en isolatiewerken. De Mortel 14 en Miksebaan 49. Goedkeuring verrekening 1. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Tolbareel. Machtiging aanleg oprit. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Zilverberkenlei. Machtiging aanleg oprit. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Aralea verharding. Maandelijks overzicht 2019. Goedkeuring offertes volgens raamcontract. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer: voorbehouden van een parkeerplaats voor personen met een handicap. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Ontslag voorzitter Forum lokale economie. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

Overname kraam (kinderkartbaan) en standplaats Paaskermis. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Geschenken afscheid ondervoorzitter/secretaris vzw toerisme Brasschaat en voorzitter cultuurraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Bevolking. Beheer van de bevolkingsregisters. Schrapping van ambtswege. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Gezonde Gemeente 2.0 - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Gunfire tentoonstelling. Vraag tot ondersteuning. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Opendeurdag paassportkamp. Kennisneming uitnodiging. Vervoersnota ophalen materiaal buiten Brasschaat. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Algemene vergadering jeugdraad. Kennisneming verslag van 6 februari 2019. Kennisneming uitnodiging voor 4 april of 7 mei 2019. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

A_Evenement (dossier 190027ops). Goedkeuring wijziging. Rotonde Classic op zondag 12 mei 2019. Opstart van de evenementenprocedure. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

A_Evenement (dossier 190241). Sportdag GIB op donderdag 23 mei 2019. Begeleidende maatregelen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

A_Evenement (dossier 19011ops). Goedkeuring wijziging. Wielerwedstrijd Maria ter Heide op dindag 13 augustus 2019. Opstart van de evenementenprocedure. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Evenement (dossier 19271). Boogschieten Liggende Wip (Bell-Vue) op zaterdagen 20 april, 18 mei, 15 juni, 20 juli, 10 augustus, 21 september, 12 oktober en dinsdag 10 september 2019. Begeleidende maatregelen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Evenement (dossier 190181). Festivalweekend Academie Muziek en Woord van vrijdag 3 tot zondag 5 mei 2019. Begeleidende maatregelen. Kennisneming uitnodiging. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Evenement (dossier 190179). Openschooldag SMCB op zaterdag 4 mei 2019. Ontlening mobiel podium. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Evenement (dossier 190050). Schoolfeest Gibo Mariaburg op  zaterdag 18 mei 2019. Begeleidende maatregelen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Evenement (dossier 190254). Tuinfeest Mater Dei Zegersdreef op zaterdag 18 mei 2019. Begeleidende maatregelen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Evenement (dossier 190240). Mariabedevaart op zaterdag 18 mei 2019. Begeleidende maatregelen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Evenement (dossier 190047). Nekarea op donderdag 23 mei en vrijdag 24 mei 2019. Begeleidende maatregelen. Goedkeuring. Kennisneming uitnodiging. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Evenement (dossier 190242). Cycling Classic Westmalle op zaterdag 8 juni 2019. Begeleidende maatregelen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Evenement (dossier 190016). Grote Prijs Jan Zagers op maandag 10 juni 2019. Begeleidende maatregelen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Evenement (dossier 190016). Grote Prijs Jan Zagers op maandag 10 juni 2019. Tijdelijke politieverordening Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Evenement (dossier 190122). Regionaal Petanquetornooi op donderdag 12 september 2019. Kennisneming uitnodiging. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Evenement (dosser 190228). Submission Only vechtsporttornooi op zaterdag 26 oktober 2019. Kennisneming uitnodiging. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD