Zitting van maandag 30 augustus 2021

Van 13:00 uur

Locatie raadzaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

 

Aanwezig:

Philip Cools - waarnemend burgemeester

Adinda Van Gerven, Myriam Van Honste, Goele Fonteyn, Inez Ven, Carla Pantens, Karina Hans en Bruno Heirman - schepenen

Ward Schevernels - algemeen directeur

 

 

Barbara Cloet korpschef  verlaat de zitting vanaf punt 2.

 

Overzicht punten

 

 

1 Bestelbons buitengewone dienst 2021 politiezone. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

 

 

2 Notulen van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 23 augustus 2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

 

 

3 Rode Kruis. Huldiging bloedgevers en verdienstelijke vrijwilligers. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

 

 

4 Receptie Gezinsbond Brasschaat voor 50 jarig bestaan op zondag 31 oktober 2021 om 11.00 uur. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

 

 

5 Mondelinge vraag/toegevoegd punt op vraag van Rudi Pauwels, raadslid namens Brasschaat2012 over het nieuwe arrest geveld met betrekking tot de firma Revabo NV . Verzending naar de gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

 

 

6 Mondelinge vraag op vraag van Anne Van Aperen, raadslid namens Open VLD over de hevige regenval van 22 augustus 2021. Verzending naar de gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

 

 

7 Mondelinge vraag op vraag van Kasper Vanpoucke, raadslid namens Brasschaat2012 over de gevolgen voor water-risicovolle projecten zoals Het Leeg Rietbeemden na recente overstromingsnood en brief Vlaams minister Demir aan Brasschaat . Verzending naar de gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

 

 

8 Mondelinge vraag op vraag van Jef Konings, raadslid namens CD&V over de organisatie van La Brassa,de zomerbar binnen de domein concessie van Sportoase . Verzending naar de gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

 

 

9 Tabel werving en selectie. Wijziging. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

 

 

10 Beleidsdomein plaatsgebonden zaken. Dienst patrimonium. Aanstelling van een afdelingshoofd A1a patrimonium met een contract van bepaalde duur van 1 juli 2022 tot en met 31 juli 2022. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

 

 

11 Beleidsdomein plaatsgebonden zaken.  Dienst schoonmaak en logistiek. Aanstelling via overdracht van een contractueel polyvalent werkvrouw schoonmaak, met ingang van 1 september 2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

 

 

12 Afdeling schoonmaak. Interieurverzorgende dienst. Aanvaarding ontslag wegens pensioengerechtigde leeftijd, met ingang van 1 september 2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

 

 

13 Gemeentelijk onderwijs. Toekennen verloven en afwezigheden. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

 

 

14 Gemeentelijk basisonderwijs. Gibo-Driehoek. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2021-2022. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

 

 

15 Gemeentelijk basisonderwijs. Gibo-Driehoek. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2021-2022. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

 

 

16 Gemeentelijk basisonderwijs. Gibo-Driehoek. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2021-2022. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

 

 

17 Gemeentelijk basisonderwijs. Gibo-Driehoek Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2021-2022. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

 

 

18 Gemeentelijk basisonderwijs. Gibo-Driehoek. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2021-2022. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

 

 

19 Gemeentelijk basisonderwijs. Gibo-Driehoek. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2021-2022. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

 

 

20 Gemeentelijk basisonderwijs. Tijdelijke belasting met een andere opdracht tijdens het schooljaar 2021-2022. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2021