Zitting van maandag 4 januari 2021

Van 14:00 uur

Locatie raadzaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

 

Aanwezig:

Philip Cools - waarnemend burgemeester

Adinda Van Gerven, Myriam Van Honste, Goele Fonteyn, Inez Ven, Carla Pantens, Karina Hans en Bruno Heirman - schepenen

Ward Schevernels - algemeen directeur

Verontschuldigd:

 

 

 

Myriam Van Honste verlaat de zitting, conform artikel 27 van het decreet lokaal bestuur bij de behandeling van punt 17.

Myriam Van Honste schepen  vervoegt de zitting vanaf punt 18.

 

Overzicht punten

 

 

1 Notulen van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 28 december 2020. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 13/01/2021
Overzicht punten

 

 

2 Vaststelling agenda digitale algemene commissievergadering op 12 januari 2021 om 20 uur. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 13/01/2021
Overzicht punten

 

 

3 Fluvius. Notulen vergadering raad van bestuur van 16 december 2020. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 13/01/2021
Overzicht punten

 

 

4 Igean dienstverlening. Verslag vergadering raad van bestuur van 9 december 2020. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 13/01/2021
Overzicht punten

 

 

5 Beleidsdomein persoonsgebonden zaken. Dienst burgerzaken.  Uitbreiding aanstelling van een medewerker, met ingang van 1 januari 2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 13/01/2021
Overzicht punten

 

 

6 Dienst groen en natuur. Herstelling hoogwerker. Gunning leveringsopdracht door middel van de aanvaarde factuur en offerte. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 13/01/2021
Overzicht punten

 

 

7 Technisch centrum. Herstelling verreiker. Gunning leveringsopdracht door middel van de aanvaarde factuur en offerte. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 13/01/2021
Overzicht punten

 

 

8 SECAP. Principiële goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 13/01/2021
Overzicht punten

 

 

9 Omgevingsvergunning voor het aanleggen van een zwemvijver gelegen de Caterslei. Vergunning. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 13/01/2021
Overzicht punten

 

 

10 Niet-rechtsgeldige melding voor het regulariseren van de bestaande raamindeling, de inplanting van de carport van nr. 41, de bestaande terrasverhardingen, de inrichting van de voortuinstrook en de aanpassing van het rioleringsstelsel gelegen Vrijwilligerslei. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 13/01/2021
Overzicht punten

 

 

11 Niet-rechtsgeldige melding voor het aanleggen van een zwembad gelegen Olmelei. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 13/01/2021
Overzicht punten

 

 

12 Omgevingsvergunning voor het regulariseren van een veranda gelegen Werverbos. Vergunning. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 13/01/2021
Overzicht punten

 

 

13 Ruimte en wonen. Aanvraag tot omgevingsvergunnning. Openbare onderzoeken. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 13/01/2021
Overzicht punten

 

 

14 Omgevingsvergunning voor het vellen van een beuk in de Donksesteenweg. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 13/01/2021
Overzicht punten

 

 

15 Omgevingsvergunning voor het vellen van 18 bomen in de Vriesdonkakker. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 13/01/2021
Overzicht punten

 

 

16 Omgevingsvergunning voor het vellen van 1 beuk en 2 eiken in de Bredabaan. Deels goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 13/01/2021
Overzicht punten

 

 

17 Omgevingsvergunning voor het regulariseren van het plaatsen van een hemelwaterput en het wijzigen van de inplanting van de oprit gelegen Martouginlei. Voorwaardelijk vergund. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 13/01/2021
Overzicht punten

 

 

18 Omgevingsvergunning voor het verbouwen en vergroten van een eengezinswoning gelegen Miksebeekstraat. Vergunning. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 13/01/2021
Overzicht punten

 

 

19 Advies aan het departement Omgeving voor een omgevingsvergunning voor de hernieuwing van de grondwaterwinning en het volledige waterproductiecentrum en het oprichten van een hoogspanningscabine in de Miksebeekstraat zn. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 13/01/2021
Overzicht punten

 

 

20 Beslissing van de Bestendige Deputatie voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning in de Krijnlaan. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 13/01/2021
Overzicht punten

 

 

21 Omgevingsvergunning voor het vellen van 5 bomen in de Hanendreef. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 13/01/2021
Overzicht punten

 

 

22 Omgevingsvergunning voor het vellen van 1 beuk in de d'Oultremontlei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 13/01/2021
Overzicht punten

 

 

23 Omgevingsvergunning voor het vellen van 3 berken in de Mollei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 13/01/2021
Overzicht punten

 

 

24 Omgevingsvergunning voor het vellen van een treurwilg in de Magdalenalei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 13/01/2021
Overzicht punten

 

 

25 Omgevingsvergunning voor het vellen van 2 bomen in de Baillet-Latourlei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 13/01/2021
Overzicht punten

 

 

26 Definitieve vaststelling herziening RUP Verbod op Meergezinswoningen. Verzending Gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 13/01/2021
Overzicht punten

 

 

27 Ploegsebaan 144. Muziekacademie. Isolatie daken en gevels - Weigering voorlopige oplevering. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 13/01/2021
Overzicht punten

 

 

28 De Beelenlei 5. vzw SOC KFC Maria ter Heide. Vervangen glas - Goedkeuring prijsvraag en gunning. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 13/01/2021
Overzicht punten

 

 

29 Rooien en frezen bomen Zegersdreef 2021. Goedkeuring gunning. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 13/01/2021
Overzicht punten

 

 

30 Molenveld. Principiële goedkeuring verkoopakte. Verzending naar gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 13/01/2021
Overzicht punten

 

 

31 Wijzing wandelknooppunten op traject kp42-kp31. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 13/01/2021
Overzicht punten

 

 

32 Locatie project landesgartenschau 2022. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 13/01/2021
Overzicht punten

 

 

33 Bevolking. Beheer van de bevolkingsregisters. Schrapping van ambtswege. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 13/01/2021
Overzicht punten

 

 

34 Project IFG ELZ Noorderkempen: overeenkomst en afsprakennota. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 13/01/2021
Overzicht punten

 

 

35 Cultuurraad subsidie COVID-19 steunfonds: noodsteunsubsidie, impulssubsidie en werkingstoelagen 2020 - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 13/01/2021
Overzicht punten

 

 

36 Cultuur-COVID-19 noodfonds-culturele organisaties en inwoners actief in cultuursector - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 13/01/2021
Overzicht punten

 

 

37 Coronafonds Jeugd Cultuur Sport - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 13/01/2021