Zitting van maandag 8 april 2019

Van 14:00 uur

Locatie raadzaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

 

Aanwezig:

Jan Jambon - burgemeester

Adinda Van Gerven, Philip Cools, Goele Fonteyn, Carla Pantens en Karina Hans - schepenen

Gigi De Schryver - waarnemend algemeen directeur

Verontschuldigd:

Myriam Van Honste en Inez Ven - schepenen

Ward Schevernels - algemeen directeur

 

Overzicht punten

 

 

Notulen van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 1 april 2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Afwezigheid burgemeester vanaf woensdag 10 april t.e.m. 14 april 2019. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

Het Sas vzw. Verslag algemene vergadering 12 maart 2019. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

Pidpa. Verslag directiecomité van 14 januari, 4 februari en 11 maart 2019. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

Pidpa. Verslag vergadering raad van bestuur van 17 december 2018 en 4 februari 2019. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

Schriftelijke vraag van Van der Schoepen, raadslid over de parkeerproblematiek in Hoogbos en het antwoord van het college. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

ARRO (Sociale bouw- en kredietmaatschappij Antwerpen). Kandidaatstelling als bestuurder in de raad van bestuur. Verzending naar gemeenteraad. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

Tabel werving en selectie. Wijziging. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Beleidsdomein personeel en organisatie. Dienst interne organisatie. Doorstroming van een medewerker in de functionele loopbaan naar salarisschaal C2, met ingang van 1 mei 2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Beleidsdomein plaatsgebonden zaken. Dienst schoonmaak en logistiek. Doorstroming van een polyvalent werkman in de functionele loopbaan naar E2, met ingang van 1 mei 2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Beleidsdomein werken eigen beheer. Dienst schoonmaak en logistiek. Aanvaarding ontslag bij onderlinge overeenkomst. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Beleidsdomein plaatsgebonden zaken. Afdeling patrimonium. Dienst werken eigen beheer. Aanstelling van een vervangend polyvalent vakman loodgieterij met ingang van 8 april 2019. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Gemeentelijk deeltijds kunstonderwijs. Academie voor muziek en woord. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Toelagereglementen. Verzending naar gemeenteraad - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Gemeentelijke premie voor het aanpassen van woningen van bejaarden of gehandicapten. Verzending naar de gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

De aankoop van een watergeefreservoir op een aanhangwagen. Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Sportdienst. Inzaaien en onderhoud voetbalveld Louis De Winterstadion. Gunning leveringsopdracht door middel van de onderhandelingsprocedure en goedkeuring offerte. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Technisch Centrum De Mortel. Aankoop Quickstep vinylvloer voor renovatie Hemelhoeve. Gunning leveringsopdracht door middel van de onderhandelingsprocedure en goedkeuring offerte. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Erediensten rekening 2018 verzending naar raad - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Belasting 2019 op het plaatsen en in stand houden van schutsels op of palende aan het openbaar domein en inname openbaar domein bij bouw- en verbouwingswerken. Kohier nummer 1 ten bedrage van 19.901,22 euro. Vaststelling en uitvoerbaarverklaring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Bestelbons investeringsbudget 2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Stand van zaken organisatiebeheersing. Kennisneming. Verzending naar gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Ruimte en wonen. Aanvraag tot omgevingsvergunning. Openbare onderzoeken. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

Niet-rechtsgeldige melding gelegen te Oude Baan. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

Niet-rechtsgeldige melding voor een hinderlijke inrichting gelegen Miksebaan. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

Omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de eengezinswoning in de Ternicklei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Omgevingsvergunning voor het plaatsen van tijdelijke containers voor een ambulancepost in de Papestraat. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Omgevingsvergunning voor het slopen van de bestaande bebouwing en het bouwen van een meergezinswoning met 5 woongelegenheden en twee bijgebouwen met 5 garages en een fiets- en vuilnisberging in de Augustijnslei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van de bestaande eengezinswoning in de Rustoordlei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Omgevingsvergunning voor het slopen van de bestaande woning en het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning in de Hoge Weg. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Omgevingsvergunning voor het verbouwen en vergroten van een vrijstaande eengezinswoning en een garage in de zijtuin in Het Heiken. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Omgevingsvergunning voor het bouwen van een carport in de Klaverheide. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Omgevingsaanvraag voor het bouwen van een meergezinswoning met 8 woongelegenheden aan de Kapelsesteenweg. Goedkeuring wijzigingsverzoek van de aanvrager. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van de woning in de Hemelakkers. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Melding voor een hinderlijke inrichting gelegen Bisschoppenhoflei. Akteneming. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Melding voor  een hinderlijke inrichtingen gelegen Max Hermanlei. Akteneming. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Ruimte en wonen. Huisnummerwijziging Vagevuurvelden. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

De Mortel 16 en 32. Renovatie magazijn en brandweerkazerne. Verslag veiligheidscoördinatie verwezenlijkingsfase 04. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

Verhoevenlei 11. NAC. Aanpassing inbraak- en brandalarm. Goedkeuring gunning. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Hemeldreef 2. Minigolf. Goedkeuring ontwerp speelzone minigolf. Geen instemming verlenging concessie. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Miksebaan: Bijkomende ontsluitingsweg Beemdenstraat. Goedkeuring factuur verrekening. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Pauwelslei: voet-en fietspaden en parkings fase II. Goedkeuring verrekening 3 en 4. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Molenveld. Principiële goedkeuring ontwerp verkoopakte. Verzending naar gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Ploegsebaan 275. Containerpark. Leveren en plaatsen draadafsluiting HS-cabine. Goedkeuring aandeel gemeente. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Kapellei 15 - vergoeding. Principiële instemming vrijstelling betalen vergoeding eerste jaar. Verzending naar gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Bredabaan fietspad - veiligheidscoördinatie. Kennisneming verslagen veiligheidscoördinatie van 20 maart tot en met 27 maart 2019. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

Bredabaan vak Prins Kavellei - Het Innemen. Rioleringswerken. Kennisneming verslagen  veiligheidscoördinatie van 20 maart 2019 tot en met 27 maart 2019. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

Marktactie wielerwedstrijd Rotonde Classic op maandag 29 april 2019. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Bevolking. Beheer van de bevolkingsregisters. Schrapping van ambtswege. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Bevolking. Beheer van de bevolkingsregisters. Ambtelijke inschrijving. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Verkiezingen. Bestelling bureaumateriaal. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Verkiezingen. Inzet personeel. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Samenwerkingsovereenkomst DOMO vzw, project gezinscoaches. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Aankoop kunstwerk van kunstenares Kaat van Doren. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

KHC Dragons. Kosteloze vervanging kunstgrasmat 4de hockeyveld. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

Evenement (dossier 190286). Fietstocht Achiel Vandenbroeck op zaterdag 27 april 2019.  Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Evenement (dossier 190181). Festivalweekend Academie Muziek en Woord van vrijdag 3 tot zondag 5 mei 2019. Begeleidende maatregelen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Evenement (dossier 190313). Verkeersweek Sint Ludgardis op maandag 20 en dinsdag 21 mei 2019. Begeleidende maatregelen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Evenement (dossier 190170). Perronneskesfeest op zaterdag 25 mei 2019. Begeleidende maatregelen. Kennisneming uitnodiging. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Evenement (dossier 190292) Eerste communie op zaterdag 25 mei en vormsel op zaterdag 1 juni 2019. Begeleidende maatregelen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Evenement (dossier 190125). Mariaburg Kermis van zaterdag 8 tot maandag 10 juni 2019. Begeleidende maatregelen Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Evenement (dossier 190126). Kaart Kermis van zaterdag 29 juni tot maandag 1 juli 2019. Begeleidende maatregelen Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Evenement (dossier 190004ops). Klassiek in het park op zaterdag 13 juli 2019. Opstart van de evenementenprocedure. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Evenement (dossier 190306). Plaatsing cavamobiel na een huwelijksceremonie op zaterdag 13 juli 2019.  Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Evenement (dossier 190127).Bethanie Kermis van zaterdag 3 augustus tot en met maandag 5 augustus 2019. Begeleidende maatregelen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Evenement (dossier 190128). Maria-ter-Heide Kermis van zaterdag 10 augustus tot en met dinsdag 13 augustus 2019. Begeleidende maatregelen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Evenement (dossier 190311). Rommelmarkt Vrijwilligerslei op zaterdag 31 augustus 2019. Begeleidende maatregelen Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Evenement (dossier 19023). Clubkampioenschappen van de Brasschaatse Wielerclubs. Begeleidende maatregelen. Kennisneming uitnodiging. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Evenement (dossier 190023). Clubkampioenschappen van de Brasschaatse Wielerclubs. Tijdelijke politieverordening. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Evenement (dossier 190237). Opening scoutsjaar Jobertus op zaterdag 21 september 2019. Begeleidende maatregelen Goedkeuring. - GOEDGEKEURD