Zitting van maandag 24 juni 2019

Van 14:00 uur

Locatie raadzaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

 

Aanwezig:

Jan Jambon - burgemeester

Adinda Van Gerven, Myriam Van Honste, Philip Cools, Goele Fonteyn, Inez Ven, Carla Pantens en Karina Hans - schepenen

Ward Schevernels - algemeen directeur

Verontschuldigd:

 

 

Overzicht punten

 

 

1 Notulen van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 17 juni 2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

2 Pidpa. Verslag vergadering raad van bestuur van 18 februari, 25 maart en 4 april 2019. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

3 Kerkfabriek (kerk). Verslag vergadering kerkraad van 15 maart 2019. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

4 Kerkfabriek Heilig Hart Brasschaat Donk. Verslag vergadering kerkraad van 13 juni 2019. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

5 Kerkfabriek OLV. Onbevlekt Ontvangen MTH. Verslag vergadering kerkraad van 6 juni 2019. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

6 Zefier. Notulen algemene vergadering van 13 juni 2019. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

7 Igean milieu en veiligheid. Verslag vergadering raad van bestuur van 15 mei 2019. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

8 Igean dienstverlening. Verslag vergadering raad van bestuur van 15 mei 2019. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

9 Vraag van raadslid De Vocht, namens CD&V, over sterrenkinderen in Brasschaat. Verzending naar gemeenteraad. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

10 Schriftelijke vraag van Niels de Kort, raadslid over EVA cultuur en het antwoord van het college. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

11 Vraag van raadslid Vanpoucke, namens Brasschaat2012, over de wateroverlast. Verzending naar gemeenteraad. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

12 Schriftelijke vraag van Bart Brughmans, raadslid over het nieuwe organogram en het antwoord van het college. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

13 Schriftelijke vraag van Bart Brughmans, raadslid over de personeelsbezetting bij de lokale politie en het antwoord van het college. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

14 Tabel werving en selectie. Wijziging. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

15 Beleidsdomein vrije tijd. Sportdienst. Aanstelling van  een voltijds medewerker C voor de sportdienst in afwachting van de definitieve invulling van de functie deskundige B, met ingang van 1 juli 2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

16 Gemeentelijk onderwijs. Toekennen verloven en afwezigheden. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

17 Gemeentelijk basisonderwijs. Gibo-Heide. Tijdelijke aanstelling van instaplestijden tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

18 Gemeentelijk basisonderwijs. Gibo-Heide. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

19 Gemeentelijk basisonderwijs. Gibo-Heide. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

20 Gemeentelijk basisonderwijs. Aanvaarding ontslag van een vast benoemd leermeester, met ingang van 1 september 2019. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

21 Gemeentelijk basisonderwijs. Kandidaturen voor tijdelijke aanstelling van doorlopende duur met ingang van 1 september 2019. Kennisneming. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

22 Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

23 Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

24 Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

25 Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

26 Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

27 Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

28 Gemeentelijk secundair onderwijs. Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur met ingang van 1 september 2019. Kennisneming. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

29 Gemeentelijk deeltijds kunstonderwijs. Academie voor muziek en woord. Kandidaturen voor tijdelijke aanstelling van doorlopende duur met ingang van 1 september 2019. Kennisneming. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

30 Gemeentelijk deeltijds kunstonderwijs. Academie Noord. Kandidaturen voor tijdelijke aanstelling van doorlopende duur met ingang van 1 september 2019. Kennisneming. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

31 Gemeentelijk deeltijds kunstonderwijs. Academie Noord. Wijziging juryleden voor technische en openbare proeven, schooljaar 2018-2019.  Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

32 Aankoop laptops en pc's basisonderwijs via raamovereenkomst stad Brugge. Goedkeuring offerte. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

33 Erediensten rekening 2018. Advies. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

34 Herstelling poort brandweerkazerne. Goedkeuring betaling facturen. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

36 Busvervoer schoolzwemmen 2019-2020. Gunning leveringsopdracht door middel van de onderhandelingsprocedure en offerte. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

35 Zefier. Garantieverklaring strategische participaties.  Verzending naar de gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

37 Aankoop tafels en stoelen voor zaal Thijs, dienst cultuur. Goedkeuring gunning. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

38 Verkoop afgeschreven goederen, overschot meubilair na verhuis, materialen na verhuis magazijnen. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

39 Technisch Centrum De Mortel. Levering keuken voor installatie in eigen beheer in de nieuwe zaal in de Hemelhoeve. Gunning leveringsopdracht door middel van de onderhandelingsprocedure en goedkeuring offerte. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

40 Raamcontract voor de jaarlijkse keuring van brandblustoestellen en voor het herstellen, hervullen en/of vervangen van brandblustoestellen, haspels en branddekens in gemeente, AGB en OCMW gebouwen van de gemeente Brasschaat - periode 2019-2022. Goedkeuring gunning. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

41 Goedkeuring betaling facturen voor afgehaalde materialen en uitvoeren van kleine werken voor de gemeente voor de maand mei 2019: 5.805,38 euro. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

42 Bestelbons investeringsbudget 2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

43 Dienst ruimte en wonen. Aanvraag tot omgevingsvergunning. Openbaar onderzoeken. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

44 Vervalonderzoek verkaveling BI6. Ter kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

45 Vervalonderzoek verkaveling AG3. Ter kennisgeving. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

46 Vervalonderzoek verkaveling AC16. Ter kennisgeving. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

47 Dienst ruimte en wonen. Huisnummerwijziging Vliegveldlaan. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

48 Dienst ruimte en wonen. Huisnummerwijziging Prins Kavellei en Prinsheide. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

49 Omgevingsvergunning voor het heraanleggen van de Pauwelslei fase 3. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

50 Omgevingsvergunning voor het bouwen van een aaneengesloten eengezinswoning gelegen te Bossaersstraat. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

51 Omgevingsvergunning voor het regulariseren van verharding en exploiteren van mobilehome- en caravanstalling en het aanleggen van groenvoorzieningen in de Bredabaan. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

52 Omgevingsvergunning voor het verbouwen en omvormen van een handelsgelijkvloers naar 2 appartementen in de Bredabaan. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

53 Omgevingsvergunning voor het vellen van een eik in de Zegelei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

54 Omgevingsvergunning voor het vellen van een eik in de Mortel. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

55 Omgevingsvergunning voor het vellen van 2 acacia's in de Diksmuidelei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

56 Omgevingsvergunning voor het vellen van 3 zieke essen in de Oudstrijderlei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

57 Omgevingsvergunning voor het verbouwen en vergroten van een ééngezinswoning in de Fortsebaan. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

58 Omgevingsvergunning voor het vellen van een pinus in de Jacobuslei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

59 Omgevingsvergunning voor het vellen van een beuk in de Donkseinde. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

60 Omgevingsvergunning voor het vellen van 5 pinussen in de Charleslei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

61 Melding voor hinderlijke inrichting gelegen Holleweg. Akteneming. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

62 Herinrichting evenementenweide. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

63 Azalealaan - nieuwe elektriciteitskasten evenementenweide. Goedkeuring gunning. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

64 Bestrijding eikenprocessierupsen. Uitbreiding opdracht. Goedkeuring gunning. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

65 Bierwertslei. Uitbreiding distributienet. Machtiging aan Pidpa. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

66 Kaartse Bossen. Uitbreiding distributienet. Machtiging aan Proximus. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

67 Voshollei - Vosholdal. Uitbreiding distributienet. Machtiging aan Fluvius KTV. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

68 Begraafplaatsen. Ontruimingen niet-geconcedeerde percelen 2006-2007. Tussentijdse controle. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

69 Begraafplaatsen. Hernieuwingen 1969. Tussentijdse controle. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

70 Begraafplaatsen. Hernieuwing altijddurende grafconcessie - 1H00_02_230G en 231G. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

71 Grafconcessies  2019-053 tot en met 055. Diverse aanvragen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

72 Bredabaan. Aanleg fietspaden langsheen N1, vak N117 Essensteenweg – Gooreind centrum. Kennisneming verslagen  veiligheidscoördinatie van 24 april tot en met 22 mei 2019. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

73 Aanvraag mindervalidenparkeerplaats Bosaardplein. Negatief advies. Uitstel. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

74 Aanvraag Taxi vergunning European Travel Tour met 1 voertuig. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

75 Aanvraag standplaats kermis Maria-ter-Heide. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

76 Aanvraag starterspremie De Gladde Plooi. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

77 Bevolking. Beheer van de bevolkingsregisters. Schrapping van ambtswege. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

78 Bevolking. Beheer van de bevolkingsregisters. Ambtelijke inschrijving. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

79 Toelage verenigingen cultuurraad werkjaar 2018 voor het organiseren van (socio-)culturele activiteiten. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

80 Opendeurdagen. Kennisneming uitnodiging Recreatiesportkamp en Omni-sportkamp 2019. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

81 Sportraad. Aanbieden Brasschaatse KadoBon aan Jan Van Lier, ontslagnemend lid raad van bestuur sportraad. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

82 Evenement (dossier 190366). Velo Classic op  zaterdag 3 en zondag 4 augustus 2019. Begeleidende maatregelen Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

83 Evenement (dossier 190412). Straatfeest Zwaantjeslei/Acacialei op zaterdag 7 september 2019. Begeleidende maatregelen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

84 Evenement (dossier 190396). Ronde van de Voorkempen op zondag 14 juli 2019. Begeleidende maatregelen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

85 Evenement (dossier 190003). The Day Before Tomorrow op donderdag 18 juli 2019. Begeleidende maatregelen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

86 Evenement (dossier 190334). Achtkamp Brasschaat vanaf zondag 20 oktober 2019. Begeleidende maatregelen. Kennisneming uitnodiging. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

87 Evenement (dossier 190003). The Day Before Tomorrow op donderdag 18 juli 2019. Tijdelijke politieverordening. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

88 Evenement (dossier 190417). Straatfeest Tolbareel op zaterdag 6 juli 2019. Begeleidende maatregelen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD