Zitting van maandag 19 oktober 2020

Van 14:00 uur

Locatie raadzaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

 

Aanwezig:

Philip Cools - waarnemend burgemeester

Adinda Van Gerven, Myriam Van Honste, Goele Fonteyn, Inez Ven, Carla Pantens, Karina Hans en Bruno Heirman - schepenen

Ward Schevernels - algemeen directeur

 

 

Barbara Cloet korpschef  verlaat de zitting vanaf punt 2.

 

Overzicht punten

 

 

1 Kwartaalrapportering  3de kwartaal 2020 - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 27/10/2020
Overzicht punten

 

 

2 Notulen van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 12 oktober 2020. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 27/10/2020
Overzicht punten

 

 

3 Schriftelijke vraag van Lisa Buysse, raadslid over Igean en het antwoord van het college. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 27/10/2020
Overzicht punten

 

 

4 Schriftelijke vraag van Rudi Pauwels, raadslid over RUP kernversterking en het antwoord van het college. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 27/10/2020
Overzicht punten

 

 

5 Kerkfabriek OLV. Onbevlekt Ontvangen Maria-ter-Heide. Verslag vergadering kerkraad van 23 juni en 30 september 2020. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 27/10/2020
Overzicht punten

 

 

6 Kerkfabriek Sint-Jozef Driehoek. Verslag vergadering van 30 september 2020. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 27/10/2020
Overzicht punten

 

 

7 Toegevoegd punt op vraag van Rudi Pauwels, raadslid namens Brasschaat2012, om als Brasschaat de titel van "FairTrade gemeente te verwerven. Verzending naar de gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 27/10/2020
Overzicht punten

 

 

8 Beleidsdomein financiën. Dienst financiën en aankoop. Aanstelling van een medewerker C met een contract van onbepaalde duur vanaf 1 december 2020. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 27/10/2020
Overzicht punten

 

 

9 Tabel werving en selectie. Wijziging. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 27/10/2020
Overzicht punten

 

 

10 Gemeentelijk basisonderwijs. Verslag vergadering beheerscomité van 11 juni 2020. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 27/10/2020
Overzicht punten

 

 

11 Gemeentelijk onderwijs. Toekennen verloven en afwezigheden. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 27/10/2020
Overzicht punten

 

 

12 Gemeentelijk basisonderwijs. Gibo-Heide. Wijziging tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 27/10/2020
Overzicht punten

 

 

13 Gemeentelijk basisonderwijs. Gilo de Kaart. Wijziging tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 27/10/2020
Overzicht punten

 

 

14 Gemeentelijk basisonderwijs. Gilo de Kaart. Wijziging tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 27/10/2020
Overzicht punten

 

 

15 Gemeentelijk basisonderwijs. Gibo-Mariaburg. Wijziging tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 27/10/2020
Overzicht punten

 

 

16 Gemeentelijk basisonderwijs. Gibo-Mariaburg. Wijziging tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 27/10/2020
Overzicht punten

 

 

17 Gemeentelijk basisonderwijs. Gibo-Mariaburg. Wijziging tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 27/10/2020
Overzicht punten

 

 

18 Gemeentelijk basisonderwijs. Giko-Kaart. Oppensioenstelling met ingang van 1 augustus 2020. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 27/10/2020
Overzicht punten

 

 

19 Gemeentelijk basisonderwijs. Gibo-Mariaburg. Vernieuwing kunstgrasveld. Verhoging toelage. Verzending gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 27/10/2020
Overzicht punten

 

 

20 Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 27/10/2020
Overzicht punten

 

 

21 Gemeentelijk secundair onderwijs. Middenschool. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 27/10/2020
Overzicht punten

 

 

22 Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 27/10/2020
Overzicht punten

 

 

23 Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 27/10/2020
Overzicht punten

 

 

24 Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 27/10/2020
Overzicht punten

 

 

25 Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 27/10/2020
Overzicht punten

 

 

26 Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 27/10/2020
Overzicht punten

 

 

27 Gemeentelijk secundair onderwijs. Middenschool. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 27/10/2020
Overzicht punten

 

 

28 Gemeentelijk secundair onderwijs. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 27/10/2020
Overzicht punten

 

 

29 Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 27/10/2020
Overzicht punten

 

 

30 Gemeentelijk secundair onderwijs. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 27/10/2020
Overzicht punten

 

 

31 Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 27/10/2020
Overzicht punten

 

 

32 Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 27/10/2020
Overzicht punten

 

 

33 Gemeentelijk onderwijs. Functioneren en evalueren. Verschuiving opdracht algemeen directeur naar beleidsmanager personeel en organisatie. Goedkeuring - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 27/10/2020
Overzicht punten

 

 

34 Technisch Centrum. Aankoop balken in tropisch hardhout voor herstelling brugdek Bloemaard. Gunning leveringsopdracht door middel van de aanvaarde factuur. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 27/10/2020
Overzicht punten

 

 

35 Technisch Centrum. Aankoop 90 reflecterende omleidingsborden ter vervanging van versleten exemplaren.  Gunning leveringsopdracht door middel van de aanvaarde factuur. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 27/10/2020
Overzicht punten

 

 

36 Technisch Centrum. Aankoop materialen voor bekleden in eigen beheer van het dak van een bestaande luifel. Gunning leveringsopdracht door middel van de aanvaarde factuur. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 27/10/2020
Overzicht punten

 

 

37 Technisch Centrum. Aankoop materialen voor installatie ventilatiesysteem in eigen beheer in de centrale loods. Gunning leveringsopdracht door middel van de aanvaarde factuur. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 27/10/2020
Overzicht punten

 

 

38 Technisch Centrum. Aankoop 60.000 oranje 60 liter huisvuilzakken. Gunning leveringsopdracht door middel van de aanvaarde factuur en offerte. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 27/10/2020
Overzicht punten

 

 

39 Gunning leveringsopdracht Periodiek stemmen en onderhoud piano's door middel van de aanvaarde factuur en offerte. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 27/10/2020
Overzicht punten

 

 

40 Aankopen maatregelen pandemie. Goedkeuring offerte via aanvaarde factuur. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 27/10/2020
Overzicht punten

 

 

41 Bestelbons investeringsbudget 2020. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 27/10/2020
Overzicht punten

 

 

42 Engagementsverklaring FOCUS-project - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 27/10/2020
Overzicht punten

 

 

43 Kennisneming brief parket Anwerpen. Aanstelling raadsman. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 27/10/2020
Overzicht punten

 

 

44 Ruimte en wonen. Aanvraag tot omgevingsvergunning. Openbare onderzoeken. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 27/10/2020
Overzicht punten

 

 

45 Niet-rechtsgeldige melding voor het bouwen van een veranda in Werverbos. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 27/10/2020
Overzicht punten

 

 

46 Verzoekschrift van Raad voor Vergunningsbetwisting tot vernietiging van de beslissing van de Bestendige Deputatie te Prins Van Oranjestraat. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 27/10/2020
Overzicht punten

 

 

47 Vervalonderzoek verkaveling Z10. Ter kennisgeving. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 27/10/2020
Overzicht punten

 

 

48 Omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van de vrijstaande eengezinswoning, het slopen van de carport en bijgebouwen en het bouwen van een tuinberging. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 27/10/2020
Overzicht punten

 

 

49 Omgevingsvergunning voor het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning, poolhouse en het vellen van bomen in de Wandeleerlei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 27/10/2020
Overzicht punten

 

 

50 Omgevingsvergunning voor het regulariseren van de cafetaria in de Rustoordlei. Goedkeuring. - UITGESTELD

 

 

Publicatiedatum: 27/10/2020
Overzicht punten

 

 

51 Omgevingsvergunning voor het vellen van 2 bomen in de Baillet-Latourlei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 27/10/2020
Overzicht punten

 

 

52 Omgevingsvergunning voor het vellen van een berk in de Hoogboomsteenweg. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 27/10/2020
Overzicht punten

 

 

53 Omgevingsvergunning voor het vellen van 2 bomen in de Lannoylei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 27/10/2020
Overzicht punten

 

 

54 Omgevingsvergunning voor het vellen van 2 coniferen in de Ploegsebaan. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 27/10/2020
Overzicht punten

 

 

55 Wijzigingsverzoek in het kader van een aanvraag tot omgevingsvergunning het verbouwen en uitbreiden van een bankkantoor en het voorzien van publiciteit tegen de voorgevel in de Bredabaan. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 27/10/2020
Overzicht punten

 

 

56 Omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de eerste verdieping van de vrijstaande eengezinswoning in de Hulshout. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 27/10/2020
Overzicht punten

 

 

57 Omgevingsvergunning voor het vellen van 5 naaldbomen in de 't Serclaeslei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 27/10/2020
Overzicht punten

 

 

58 Omgevingsvergunning voor het vellen van 2 fruitbomen in de Hoogboomsteenweg. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 27/10/2020
Overzicht punten

 

 

59 Omgevingsvergunning voor het vellen van een treurwilg in de Klaverheide. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 27/10/2020
Overzicht punten

 

 

60 Wijzigingsverzoek in het kader van een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verbouwen van een aaneengesloten eengezinswoning gelegen Rustoordlei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 27/10/2020
Overzicht punten

 

 

61 Melding voor het hernieuwen van de inrichting gelegen Wipstraat. Aktename. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 27/10/2020
Overzicht punten

 

 

62 Schrijven van Extensa NV over zorgfuncties en betaalbaar wonen te Neervelden. Ter kennisgeving. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 27/10/2020
Overzicht punten

 

 

63 De Mortel. Technische dienst - Brandweerkazerne. Veiligheidscoördinatieverslagen 56 en 57 van 5 en 13 oktober 2020. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 27/10/2020
Overzicht punten

 

 

64 De Mortel 16 en 32. Renovatie magazijn en brandweerkazerne. Werfverslagen met nummers 65, 66 en 67van 28 september en 5 en 12 oktober 2020. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 27/10/2020
Overzicht punten

 

 

65 Ruiterweg. Renovatie kasteelbrug. Werfverslagen 11 en 12 van 30 september 2020 en 7 oktober 2020 en Veiligheidscoördinatieverslag 9 van 7 oktober 2020. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 27/10/2020
Overzicht punten

 

 

66 Ploegsebaan muziekacademie. Werfverslagen 31 en 31B  van 6 en 9 oktober 2020. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 27/10/2020
Overzicht punten

 

 

67 Voshollei en Vosholdal. Wegen- en rioleringswerken. Veiligheidscoördinatieverslag 9 van 8 oktober 2020. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 27/10/2020
Overzicht punten

 

 

68 Heislagsebeek -Inslagloop. Kennisneming, start Openbaar Onderzoek. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 27/10/2020
Overzicht punten

 

 

69 Begraafplaatsen. ONTRGL 2006-2007.Overgraving - ontgraving begravingen gewone lijn 2006 tot en met 2007. Beëindiging procedure. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 27/10/2020
Overzicht punten

 

 

70 de Lannoyelei. Uitbreiding distributienet. Machtiging aan Pidpa. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 27/10/2020
Overzicht punten

 

 

71 Sionkloosterlaan. Uitbreiding distributienet.  Machtiging aan Proximus. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 27/10/2020
Overzicht punten

 

 

72 Charlottalei. Uitbreiding distributienet.  Machtiging aan Fluvius KTV. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 27/10/2020
Overzicht punten

 

 

73 Groot Schietvelddreef. Uitbreiding distributienet.  Machtiging aan Fluvius. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 27/10/2020
Overzicht punten

 

 

74 Moretuslei. Uitbreiding distributienet.  Machtiging aan Fluvius. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 27/10/2020
Overzicht punten

 

 

75 Overname standplaats openbare markt. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 27/10/2020
Overzicht punten

 

 

76 Bloemenverkoop Allerheiligen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 27/10/2020
Overzicht punten

 

 

77 shoppingevenement kerstshoppen 2020 - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 27/10/2020
Overzicht punten

 

 

78 Verslag raad van bestuur sportraad van 12 oktober 2020. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 27/10/2020
Overzicht punten

 

 

79 Evenement (dossier 200342). Achtkamp Brasschaat vanaf zondag 25 oktober 2020. Begeleidende maatregelen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 27/10/2020
Overzicht punten

 

 

80 Evenement (dossier 200417). Bloemenverkoop Allerheiligen van woensdag 28 oktober tot zondag 1 november 2020. Begeleidende maatregelen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 27/10/2020
Overzicht punten

 

 

81 Evenement (dossier 200418). Lezingen Davidsfonds in zaal Ons Middelheem in 2020 - 2021. Kennisneming. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 27/10/2020
Overzicht punten

 

 

82 Evenement (dossier 200412). Halloweentocht for kids door het Peerdsbos op zaterdag 31 oktober 2020. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 27/10/2020
Overzicht punten

 

 

83 Evenement (dossier 200400). Uitbreiding wachtzaal dokterspraktijk Leeuwenstraat van 1 november 2020 tot 31 maart 2021. Begeleidende maatregelen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 27/10/2020
Overzicht punten

 

 

84 Evenement (dossier 200420). Breughelavond SVB Driehoek in de eigen voetbalkantine op vrijdag 23 oktober 2020. Geen goedkeuring. - NIET GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 27/10/2020
Overzicht punten

 

 

85 Evenement (dossier 200422). Kunst en Bunch kunstexposities in het pop-up filiaal aan de Bredabaan 152, wijk centrum op 1 en 26 november en 16 december 2020, 7 en 29 januari 2021. Kennisneming. Kennisneming uitnodiging. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 27/10/2020