Zitting van maandag 9 augustus 2021

Van 14:00 uur

Locatie raadzaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

 

Aanwezig:

Philip Cools - waarnemend burgemeester

Adinda Van Gerven, Myriam Van Honste, Inez Ven, Carla Pantens, Karina Hans en Bruno Heirman - schepenen

Gigi De Schryver - waarnemend algemeen directeur

Verontschuldigd:

Goele Fonteyn - schepen

Ward Schevernels - algemeen directeur

 

Overzicht punten

 

 

1 Notulen van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 2 augustus 2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

 

 

2 Overstromingen: solidariteitsoproep UVCW. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

 

 

3 Uitnodiging CWGC herdenking Maldegem. Uitnodiging. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

 

 

4 Kerkfabriek Sint Antonius Abt. Verslag vergadering kerkraad van 26 juli 2021. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

 

 

5 Verzoek vzw Coda voor ondersteuning bij BBQ. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

 

 

6 Petitie Bloemenlei editie 2. Kennisneming petitie. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

 

 

7 Petitie Brechtsebaan. Kennisneming petitie. - AFGESLOTEN ZONDER STEMMING

 

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

 

 

8 Tabel werving en selectie. Wijziging. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

 

 

9 Beleidsdomein plaatsgebonden zaken. Dienst groen en begraafplaatsen. Aanstelling van een hoofdmedewerker groen en begraafplaatsen C4-C5 vanaf 1 oktober 2021 voor onbepaalde duur. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

 

 

10 Beleidsdomein Plaatsgebondenzaken. Afdeling groen en natuur. Principiële aanstelling van een afdelingshoofd groen en natuur. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

 

 

11 Beleidsdomein plaatsgebonden zaken. Dienst IVD. Aanstelling van een werkleider IVD C1-C3 vanaf 30 augustus 2021 voor onbepaalde duur. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

 

 

12 Beleidsdomein personeel en organisatie. Afdeling gemeentelijke onderwijs. Academie voor muziek en woord. Wijziging aanstelling van een deeltijds vervangend medewerker, met ingang van 1 september 2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

 

 

13 Onderwijs. Netoverschrijdend. Toekenning subsidie aan Tierlantijn, Olo VZW voor IBO Lange Wapper.  Schooljaar 2021-2022. Verzending naar gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

 

 

14 Delegatie goedkeuring stagiairs gemeentelijk onderwijs Brasschaat. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

 

 

15 Eredienstinstellingen. Budget 2022. Kennisneming en goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

 

 

16 Raamcontract assessments en persoonlijkheidsvragen - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

 

 

17 Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord. Inrichting nieuwe richting Experimentele Muziek. Aankoop ict-benodigdheden, software en audioapparatuur. Gunning leveringsopdracht door middel van de aanvaarde factuur. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

 

 

18 Bestelbons investeringsbudget 2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

 

 

19 Zwerfvuiltoelage vereniging Brasschaat Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

 

 

20 Diftar: tussentijdse evaluatie. Verhoging budget. Verzending Gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

 

 

21 Brechtsebaan. Hens-Revabo. Arrest Raad voor Vergunningsbetwistingen. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

 

 

22 Omzendbrief "gemeentelijke planningsinitiatieven voor clusters van weekendverblijven" brief Provincie. Ter kennisgeving. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

 

 

23 Sociaal woonbeleidconvenanten 6de oproep. Brief Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen. Ter kennisgeving. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

 

 

24 Brief minister Omgeving over toepassing Omzendbrief LNE/2015/2. Richtlijnen voor de toepassing van

de watertoets voor de vrijwaring van het waterbergend vermogen in signaalgebieden en in effectief overstromingsgevoelige gebieden. Ter kennisgeving. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

 

 

25 Verzoekschrift van Raad voor Vergunningsbetwistingen tot vernietiging van de beslissing Bestendige Deputatie te Pauwelslei. Ter kennisgeving. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

 

 

26 Niet-rechtsgeldige melding voor de exploitatie van een frituur gelegen Bredabaan. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

 

 

27 Niet-rechtsgeldige melding voor het vellen van bomen gelegen Helena Thyslei. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

 

 

28 Beslissing Bestendige Deputatie te Bredabaan. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

 

 

29 Afbakening geografisch werkgebied unieke woonmaatschappij. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

 

 

30 Stedenbouwkundig attest voor het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning gelegen Lage Kaart. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

 

 

31 Attest tot verkoop verkaveling 2017/VK/0029 te De Wandeleerlei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

 

 

32 Omgevingsvergunning voor het verbouwen en vergroten van 2 appartementsgebouwen met elk 3 woongelegenheden gelegen Frilinglei. Voorwaardelijk vergund. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

 

 

33 Omgevingsvergunning voor het vergroten van het gelijkvloers en de eerste verdieping van een eengezinswoning en het regulariseren van het oprichten van een bijgebouw in de tuin. gelegen Guyotdreef. Voorwaardelijk vergund. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

 

 

34 Omgevingsvergunning voor het slopen van de bestaande aanbouw en het vergroten van het gelijkvoers en de eerste verdieping gelegen Miksebeekstraat. Gedeeltelijk vergund. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

 

 

35 Omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van de eengezinswoning gelegen Hoogbos. Vergunning. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

 

 

36 Omgevingsvergunning voor het bouwen van een poolhouse gelegen Binnenhof. Voorwaardelijk vergund. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

 

 

37 Omgevingsvergunning voor het verbouwen en vergroten van een ééngezinswoning gelegen De Aard. Vergunning. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

 

 

38 Omgevingsvergunning voor het wijzigen van de gevelmaterialen gelegen Tolbareel. Vergunning. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

 

 

39 Omgevingsvergunning voor het verbouwen en vergroten van de eengezinswoning en het bouwen van een garage gelegen Ploegsebaan. Vergunning. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

 

 

40 Omgevingsvergunning voor het bouwen van een tuinhuis en het aanleggen van een zwembad en de tuin gelegen de Lannoylei. Voorwaardelijk vergund. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

 

 

41 Omgevingsvergunning voor het verbouwen van een woning en bouwen van een zwembad met poolhouse gelegen Hensbergelei. Gedeeltelijk vergund. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

 

 

42 Omgevingsvergunning voor het wijzigen van de gevels gelegen De Wilgaart. Voorwaardelijk vergund. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

 

 

43 Omgevingsvergunning voor het aanleggen van een zwembad gelegen De Vis. Vergunning. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

 

 

44 Omgevingsvergunning voor het plaatsen van een houten afsluiting gelegen De Romboutweg. Vergunning. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

 

 

45 Omgevingsvergunning voor het isoleren en bepleisteren van de gevels gelegen De Zwaan. Vergunning. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

 

 

46 Aanvraag tot omgevingsvergunning. Openbaar onderzoeken. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

 

 

47 Gemeentepark De Mik. Slibruiming, vernieuwen betuining en overherstel van de vijver. Definitieve betekening erfgoedpremie. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

 

 

48 Begraafplaatsen. Bouwen van dienstgebouwen. PV van ingebrekestelling. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

 

 

49 Kasteel van Brasschaat. Renovatie dakterras. Veiligheidscoördinatieverslagen 9, 10 en 11 van 30 juni 2021, 2 juli 2021 en 2 augustus 2021 en het overzicht. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

 

 

50 Door Verstraetelei 50. Renovatie stookplaats blok A. Goedkeuring verrekening 2 en 3. Perceel 1. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

 

 

51 Ploegsebaan 275. Tussenvloer opslag  Biomassa. Goedkeuring lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

 

 

52 Ploegsebaan 275A - containerpark - nieuwe elektriciteitsaansluiting chiro/hondenclub. Goedkeuring gunning. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

 

 

53 Ploegsebaan 275. Recyclagepark. Vervangen gevelbekleding in hoogdringendheid. - Perceel 1. Goedkeuring voorlopige oplevering. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

 

 

54 Ploegsebaan 275. Recyclagepark. Vervangen gevelbekleding in hoogdringendheid. - Perceel 2. Goedkeuring voorlopige oplevering. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

 

 

55 Molenveld 22. Principiële goedkeuring verkoop. Verzending naar gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

 

 

56 Hemelhoeve. Renovatie dak. Werfverslag 13 van 9 juli 2021 en veiligheidscoördinatieverslag 17 en 18 van 30 juni 2021 en 7 juli 2021 en het overzicht. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

 

 

57 Begraafplaatsen dienstgebouwen. Veiligheidscoördinatieverslagen 10 en 11 van 2 juli 2021 en 9 juli 2021 en het overzicht. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

 

 

58 Begraafplaatsen. Bouwen van dienstgebouwen. Vertragingsboete. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

 

 

59 De Mortel 16 en 32. Magazijn en Brandweerkazerne. Goedkeuring schorsing. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

 

 

60 Extern beheer compostering 2020 - 2021 - Verlenging 1 (Extern beheer compostering 2020 - 2021). Goedkeuring gunning. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

 

 

61 Aanleg en heraanleg voet- en fietspaden 2021 (Herhalingsopdracht 2018) - Goedkeuring verrekening 1 - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

 

 

62 vzw toerisme Brasschaat. Begroting en acties 2022. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

 

 

63 Bevolking. Beheer van de bevolkingsregisters. Ambtelijke inschrijving. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

 

 

64 Bevolking. Beheer van de bevolkingsregisters. Schrapping van ambtswege. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

 

 

65 Tentoonstellen kunstwerken Jan Frans Simons - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

 

 

66 Rekening 2020 van de ILV Sportregio Antwerspe Kempen. Goedkeuring. Verzending naar gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

 

 

67 Eenmalige toelage vanuit het reservefonds voor outdoor sportverenigingen die een overeenkomst hebben met een privé-eigenaar. Uitzondering Ossmi. Verzending naar gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

 

 

68 Evenement (dossier 21028). La Brassa, All day Long op 13 augustus 2021. Begeleidende maatregelen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 19/08/2021