Zitting van maandag 18 maart 2019

Van 14:00 uur

Locatie raadzaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

 

Aanwezig:

Jan Jambon - burgemeester

Adinda Van Gerven, Myriam Van Honste, Philip Cools, Goele Fonteyn, Inez Ven, Carla Pantens en Karina Hans - schepenen

Ward Schevernels - algemeen directeur

Verontschuldigd:

 

 

Overzicht punten

 

 

Notulen van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 11 maart 2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Afwezigheid algemeen directeur. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Vacantverklaring 2 jobstudenten zomer 2019 - Beheer en Ondersteuning. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Externe ICT ondersteuning à rato van een dag per week gedurende de volgende zes maanden. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Politiezone. Aankoop bijkomend ademanalysetoestel. Goedkeuring offerte. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Bestelbons buitengewone dienst 2019 politiezone. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Internationale dag tegen homofobie en transfobie op 17 mei 2018. Uithangen regenboogvlag. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Schriftelijke vraag van Bart Brughmans, raadslid over een kapvergunning en het antwoord van het college. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Schriftelijke vraag van Niels de Kort, raadslid over parkeerplaatsen elektrische voertuigen en het antwoord van het college. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Schriftelijke vraag van Rudi Pauwels, raadslid over de spijbelproblematiek en het antwoord van het college. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Brief VVSG. Oproep participatief werken van de gemeenteraad. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

Uitnodiging Kiwanis - Nikolini Magic Show op 30 maart 2019 in de Ruiterhal. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

Brief kandidatuur Belgisch Kampioenschap Wielrennen. Kennisneming en goedkeuring. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

Beleidsdomein plaatsgebonden zaken. Afdeling projectencel. Principiële aanstelling van een deeltijds vervangend  projectmedewerker. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Beleidsdomein financiën en aankoop. Dienst aankoop. Principiële aanstelling als afdelingshoofd A1 aankoop. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Afdeling HRM. Aanvaarding ontslag wegens pensioengerechtigde leeftijd, met ingang van 1 augustus 2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Vorming mandatarissen "Samen zijn wij sport". - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Tabel werving en selectie. Wijziging. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Consolidatie AXA 0% AO 20180514. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

Gemeentelijk onderwijs. Nationale staking onderwijs op 20 maart 2019. Vaststellen van de nodige maatregelen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Gemeentelijk onderwijs. Toekennen verloven en afwezigheden. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Uitbreiding vaste benoeming. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Uitbreiding vaste benoeming. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Tijdelijke belasting met een andere ambt met ingang van 5 november 2018. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Wijziging tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Gemeentelijk secundair onderwijs. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Wijziging tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Tijdelijke belasting met een andere opdracht tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Wijziging tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Tijdelijke belasting met een andere opdracht tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Uitbreiding vaste benoeming. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Gemeentelijk secundair onderwijs. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Tijdelijke belasting met een andere opdracht tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Technisch Centrum De Mortel. Aankoop diverse materialen voor de renovatie van de Hemelhoeve. Gunning leveringsopdracht door middel van de onderhandelingsprocedure en goedkeuring offerte. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Dienst groen en natuur. Herstelling grijpkraan Hansa na panne. Gunning leveringsopdracht door middel van de onderhandelingsprocedure en goedkeuring offerte. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Rechtsgeding Quick-Gemeente Brasschaat. Belasting aanslagjaren 2014, 2015 en 2016 op leegstaande woningen. Voorlopige berusting. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Dienst groen en natuur. Verwijdering ontwortelde bomen. Gunning leveringsopdracht door middel van de onderhandelingsprocedure en goedkeuring offerte. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Bestelbons investeringsbudget 2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Etentje gemeente- en OCMW-raadsleden en leden managementteam in restaurant-bistro Coppens op vrijdag 29 maart 2019. Goedkeuring voorstel. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Advies aan de provincie Antwerpen inzake de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de (her)inrichting en exploitatie van een kleitargetschietstand in het Groot Schietveld. Ongunstig. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Aanstellen ontwerper studieopdracht herziening parkeerverordening. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Huisvesting. Aanbod van het recht op voorkoop van een woning in de Max Hermanlei. Voorstel tot verzaking. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van een appartementsgebouw van 2 naar 4 woongelegenheden in de Bredabaan. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Omgevingsvergunning voor het bouwen van een garage, het verplanten van 5 bomen en het verplaatsen van de perceelstoegang in de Hoogboomsteenweg. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Omgevingsvergunning voor het renoveren van een bestaande ééngezinswoning in de Heislagsebaan. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Omgevingsvergunning voor het regulariseren van het aanleggen van een terras op de eerste verdieping van een rijwoning in de  Magdalenalei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Omgevingsvergunning voor het verbouwen en vergroten van een halfopen ééngezinswoning in De Romboutweg. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Omgevingsvergunning voor het vellen van 10 bomen in De Wandeleerlei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Omgevingsvergunning voor het verbouwen en vergroten van een halfopen eengezinswoning, het slopen van de bestaande garage en het oprichten van een carport in de zijtuinstrook in de Jacobuslei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Melding voor een hinderlijke inrichting gelegen Hondjesberglei. Aktename. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Omgevingsvergunning voor het vellen van een eik in de Bloemenlei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Omgevingsvergunning voor het vellen van een den in de Berrélei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Omgevingsvergunning voor het vellen van 2 Amerikaanse eiken in de Voshollei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Omgevingsvergunning voor het vellen van een berk in de Hemelakkers. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Melding voor een hinderlijke inrichting gelegen Bredabaan. Akteneming. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Melding voor een hinderlijke inrichtinge gelegen Bredabaan. Akteneming. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Melding voor stedenbouwkundige handelingen gelegen Sint Antoniuslei. Akteneming. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Ruimte en wonen. Aanvraag tot omgevingsvergunning. Openbare onderzoeken. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

Beslissing Beroep Bestendige Depuatie te Van Hemelrijcklei. Ter kennisgeving. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

Huisvesting. Verslag van de stuurgroep IVLW WEBB 5 februari 2019. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

Kennisneming proces-verbaal Bredabaan. Ter kennisgeving. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

Sint Antoniuslei. Antverpia. Uitvoeren dak- en zinkwerken. Verbreking van gegunde opdracht. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Charleslei. Uitbreiding en sanering distributienet. Machtiging aan Fluvius. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Henri de Winterlei. Uitbreiding distributienet. Machtiging aan Fluvius. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Brechtsebaan. Visuele boombeoordeling - onpare zijde tussen Burletheide en Hensbergelei. Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Begraafplaats Centrum. Hernieuwing grafconcessie. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Begraafplaats Mariaburg. Intrekking grafconcessie - 3D00_06_125G. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Cofinanciering Regionaal Landschap. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Uitnodiging Algemene Vergadering van mede-eigenaars van de site Molenveld. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

Augustijnslei. Machtiging aanleg oprit. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Lage Kaart. Machtiging aanleg oprit. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Zegersdreef, vak Bredabaan - Frilinglei.  Principiële goedkeuring weerlegging bezwaren en principiële goedkeuring tracé wegbedding. Verzending gemeenteraad. Uitstel. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Aanleg fietspaden langsheen N1, vak N117 Essensteenweg – Gooreind centrum. Kennisneming verslag werfvergaderingen 5 december 2018 tot en met 13 februari 2019. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

Overname kraam (Magneetspel) en standplaats op Paaskermis. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Gezonde Gemeente 2.0 - UITGESTELD

 

 

Overzicht punten

 

 

Vervoer Vlaamse fietsweek voor lagere scholen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Evenement (dossier 190255). Filmopnames Sputnik TV op zaterdag 23 maart 2019. Begeleidende maatregelen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Evenement (dossier 190186). Free Podium GIB op dinsdag 21 mei 2019. Begeleidende maatregelen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD