Zitting van maandag 15 maart 2021

Van 14:00 uur

Locatie raadzaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

 

Aanwezig:

Philip Cools - waarnemend burgemeester

Adinda Van Gerven, Myriam Van Honste, Goele Fonteyn, Inez Ven, Carla Pantens, Karina Hans en Bruno Heirman - schepenen

Ward Schevernels - algemeen directeur

Verontschuldigd:

 

 

Overzicht punten

 

 

1 Notulen van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 8 maart 2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

 

2 Themacommissie Plaatsgebonden Zaken. Vaststelling agenda digitale zitting op 23 maart 2021 om 20 uur. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

 

3 Gemeenteraad. Vaststelling agenda digitale zitting op 29 maart 2020 om 20 uur. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

 

4 Gemeenteraad. Verzoek spreekrecht. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

 

5 Openstellen van één plaats CALog niveau C assistent iQOPS - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

 

6 Huur digitale afdrukapparaten. Opstarten procedure. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

 

7 Verbroederingscomité Brasschaat/Bad Neuenahr - Ahrweiler. Verslag vergadering van 2 maart 2021. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

 

8 Schriftelijke vraag van Rudi Pauwels, raadslid over de verzaking aan de verkaveling Wipstraat en het antwoord van het college. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

 

9 Schriftelijke vraag van Rudi Pauwels, raadslid over staat van het voetpad Driehoek en het antwoord van het college. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

 

10 Beleidsdomein persoonsgebonden zaken. Afdeling publieke dienstverlening. Tussenkomst beeldschermbril. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

 

11 Beleidsdomein vrije tijd. Dienst Jeugd. Aanvaarding ontslag in onderling akkoord van een medewerker jeugd, met ingang van 1 april 2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

 

12 Tabel werving en selectie. Wijziging. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

 

13 Gemeentelijk basisonderwijs. Verslag vergadering beheerscomité van 17 december 2020. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

 

14 Gemeentelijk basisonderwijs. Verslag onderhandelingscomité scholengemeenschap Stakabra van 21 januari 2021. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

 

15 Gemeentelijk secundair onderwijs. Verslag onderhandelingscomité scholengemeenschap Gib/Gitok van 23 februari 2021. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

 

16 Gemeentelijk onderwijs. Toekennen verloven en afwezigheden. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

 

17 Gemeentelijk basisonderwijs. Gibo-Mariaburg. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021 voor een korte vervanging. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

 

18 Gemeentelijk basisonderwijs. Gibo-Mariaburg. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

 

19 Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

 

20 Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

 

21 Gemeentelijk secundair onderwijs. Middenschool. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

 

22 Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

 

23 Gemeentelijk secundair onderwijs. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

 

24 Gemeentelijk secundair onderwijs. Middenschool. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

 

25 Persmededelingen - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

 

26 Aankoop huisvuilwagen. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. Verzending naar gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

 

27 Gunning leveringsopdracht door middel van de aanvaarde factuur. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

 

28 Technisch Centrum. Aankoop elektriciteitsmaterialen ten behoeve van het faciliteren van evenementen. Gunning leveringsopdracht door middel van de aanvaarde factuur. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

 

29 Belasting op het verspreiden van reclamefolders. Hoger beroep. Aanstelling advocaat. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

 

30 Niet fiscale onwaarden - vzw Polygonia - groot huisvuil. Geen goedkeuring. - NIET GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

 

31 Belasting 2021 op het huis-aan-huis verspreiden van reclamedrukwerk of daarmee gelijkgestelde producten. Kohier nummer 1 ten bedrage van 15.380,96 euro. Vaststelling en uitvoerbaarverklaring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

 

32 Technisch Centrum De Mortel. Aankoop 76.000 oranje 60 liter-restafvalzakken met trekbandsluiting. Gunning leveringsopdracht door middel van de aanvaarde factuur en offerte. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

 

33 Afzeven aarde op groencompostering van Brasschaat. Goedkeuring verrekening. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

 

34 COVID-19. Steunmaatregelen. Kwijtschelding huur/concessievergoedingen. Uitstel bezettingsvergoeding. Verzending gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

 

35 COVID19 rapportering. Verzending naar gemeenteraad ter kennisneming. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

 

36 Bestelbons investeringsbudget 2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

 

37 Samenwerkingsovereenkomst EVA Remise. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

 

38 Fabriekstraat. Verzoek officieel standpunt. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

 

39 Nieuwe Heide. Project Arro. Goedkeuring Bemiddelingsakkoord. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

 

40 Beroep kennisneming aanstelling advocaat. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

 

41 Ruimte en wonen. Aanvraag tot omgevingsvergunning. Openbare onderzoeken. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

 

42 Niet-rechtsgeldige melding voor het uitbreiden van de garage gelegen Pauwelslei. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

 

43 Niet-rechtsgeldige melding voor de exploitatie van een autoherstelwerkplaats gelegen Heislagsebaan. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

 

44 Besluit Bestendige Deputatie 2020/OMV/0304 te Miksebaan. Ter kennisgeving. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

 

45 Huisvesting. Aanbod van het recht op voorkoop van een woning in de Bredabaan. Voorstel tot verzaking. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

 

46 Omgevingsvergunning voor de exploitatie van een viswinkel met eetgelegenheid gelegen Donksesteenweg. Voorwaardelijk vergund. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

 

47 Omgevingsvergunning voor het verwijderen van het bestaande terras, het bouwen van een bijgebouw met terras, het aanleggen van een zwembad en het vellen van bomen gelegen Zegersdreef. Voorwaardelijk vergund. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

 

48 Omgevingsvergunning voor het vellen van een eik en een den gelegen Vriesedonklei. Weigering. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

 

49 Omgevingsvergunning voor het oprichten van een overdekt terras en het verbouwen van de woning gelegen Kasteellei. Vergunning. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

 

50 Omgevingsvergunning voor vellen van een berkenboom gelegen Kampelaar. Voorwaardelijk vergund. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

 

51 Omgevingsvergunning voor het vellen van 3 eiken gelegen Martouginlei. Voorwaardelijk vergund. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

 

52 Omgevingsvergunning voor het vellen van een dode den gelegen Emmalei. Voorwaardelijk vergund. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

 

53 Omgevingsvergunning voor het intern verbouwen van een vrijstaande ééngezinswoning gelegen Baillet-Latourlei. Vergunning. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

 

54 Omgevingsvergunning voor het aanleggen van een zwembad gelegen Martouginlei. Vergunning. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

 

55 Omgevingsvergunning voor het bouwen van een poolhouse gelegen Kortestraat. Vergunning. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

 

56 Omgevingsvergunning voor het aanleggen van een zwembad gelegen Kortestraat. Vergunning. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

 

57 Omgevingsvergunning voor het aanleggen van een terras gelegen Kortestraat. Vergunning. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

 

58 Omgevingsvergunning voor het vellen van 3 bomen gelegen Boskapellei. Voorwaardelijk vergund. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

 

59 Omgevingsvergunning voor het plaatsen van een AED-toestel tegen de voorgevel gelegen Graaf Reusensdreef. Vergunning. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

 

60 Omgevingsvergunning voor het aanleggen van een zwembad gelegen Frilinglei. Vergunning. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

 

61 Omgevingsvergunning voor het aanleggen van een terras gelegen Frilinglei. Vergunning. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

 

62 Bestrijdingsplan eikenprocessierupsen 2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

 

63 Melding voor de exploitatie van een bronbemaling gelegen Hoogboomsteenweg. Aktename. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

 

64 Melding voor de exploitatie van een bronbemaling gelegen Hondjesberglei. Aktename. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

 

65 Melding voor de exploitatie van een bronbemaling gelegen Louislei. Aktename. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

 

66 Omgevingsvergunning voor het verbouwen van een halfopen eengezinswoning gelegen de Prolistraat. Vergunning. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

 

67 Omgevingsvergunning voor het bouwen van een weekendverblijf en het vellen van bomen gelegen Koersdreef. Gedeeltelijk vergund. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

 

68 Huisvesting. Aanbod van het recht op voorkoop van een woning in de  Bevrijdingslei. Voorstel tot verzaking. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

 

69 Scopingsnota RUP kernversterking, wonen en detailhandel. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

 

70 Omgevingsvergunning voor het vellen van 16 dennen en 7 berken gelegen Guyotdreef. Voorwaardelijk vergund. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

 

71 De Mortel. Technische dienst - Brandweerkazerne. Veiligheidscoördinatieverslag 74 van 8 maart 2021. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

 

72 Bredabaan 407 - BIB+VTC - herstel buitentrap - Goedkeuring verrekening 1. Waterdichting. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

 

73 De Mortel 16 en 32. Magazijn en Brandweerkazerne - Goedkeuring verrekening 24. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

 

74 Licht Vliegwezenlaan. Principiële goedkeuring ontwerpakte voor de kosteloze overdracht en opname tot openbaar domein. Verzending gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

 

75 Molenveld. Overname huur carport bij verkoop woning. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

 

76 Prins Albertlei. Hondenclub Brabo. Onderzoek mogelijke aankoop gronden van defensie. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

 

77 Molenveld 22. Goedkeuring aangepaste maximale verkoopprijs. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

 

78 Ploegsebaan 275. Recyclagepark. Vervangen gevelbekleding in hoogdringendheid. Goedkeuring verrekening 2. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

 

79 Bloembakken Gemeente. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

 

80 De Mortel 32. Brandweer. Kelderdichting. Goedkeuring prijsvraag en gunning. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

 

81 Bredabaan 1093 - GIBO MTH- verbouwing leraarslokaal - aanstellen architect. Goedkeuring lastvoorwaarden en lijst uit te nodigen firma's. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

 

82 Het Leeg zone 6 en 7- Gasthuisbeemd en Cocxbunder wegen- en rioleringswerken. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

 

83 Volmacht indienen verkavelingswijziging De Mortel 30B – uitrit brandweer - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

 

84 Wegen- en rioleringswerken Miksebaan. Principiële goedkeuring samenwerkingsovereenkomst voor de studie. Verzending gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

 

85 Magazijn en brandweer De Mortel wegen- en rioolwerken fase 2, delen 1, 2 en 3. Verrekening 11: Buitenaanleg brandweerkazerne vooraan. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

 

86 Het Leeg zone 6 en 7- Gasthuisbeemd en Cocxbunder - Principiële goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. Verzending gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

 

87 De Caterslei. Kennisneming petitie en goedkeuring ontwerp van antwoord. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

 

88 Overname standplaatsen op Paaskermis. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

 

89 Aanvraag standplaats buiten de openbare markt. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

 

90 Ambtelijke schrapping. Rechtzetting. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

 

91 Bevolking. Beheer van de bevolkingsregisters. Schrapping van ambtswege. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

 

92 Bevolking. Beheer van de bevolkingsregisters. Ambtelijke inschrijving. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

 

93 Bevolking. Beheer van de bevolkingsregisters. Ambtelijke inschrijving. Regularisering. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

 

94 Verslag beheerscomité interlokale vereniging zwembad Brasschaat-Schoten. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

 

95 Aanvragen van privépersonen voor inrichten van padelterreinen. Stand van zaken dossier tennishal. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

 

96 ILV Brasschaat-Schoten. Aanpassing statuten en HR. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

 

97 Verslag Jeugdraad van 2 december 2020, 10 februari 2021 en adviezen. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

 

98 Evenement (dossier 210194). Roefeldag op woensdag 7 april 2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

 

99 Evenement (dossier 210197). Uitbreiding wachtzaal dokterspraktijk Leeuwenstraat van 1 april 2021 tot 30 juni 2021. Begeleidende maatregelen. Goedkeuring verlenging. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

 

100 Evenement (dossier 210200). Sportdagen GIB in het Louis de Winterstadion tijdens de maand mei 2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

 

101 Evenement (dossier 210198). Sportdag Mater Dei Driehoek Hemelweide op donderdag 29 april 2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

 

102 Evenement (dossier 210199). Run & Bike GIB op donderdag 1 april 2021. Begeleidende maatregelen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021