Zitting van maandag 5 oktober 2020

Van 14:00 uur

Locatie raadzaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

 

Aanwezig:

Philip Cools - waarnemend burgemeester

Adinda Van Gerven, Myriam Van Honste, Goele Fonteyn, Inez Ven, Carla Pantens, Karina Hans en Bruno Heirman - schepenen

Ward Schevernels - algemeen directeur

Verontschuldigd:

 

 

Overzicht punten

 

 

1 Notulen van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 28 september 2020. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2020
Overzicht punten

 

 

2 Gemeenteraad. Vaststelling agenda digitale algemene commissie op 13 oktober 2020 om 20 uur. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2020
Overzicht punten

 

 

3 Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. Goedkeuring wijziging. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2020
Overzicht punten

 

 

4 Pidpa. Verslag raad van bestuur van 28 augustus 2020. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2020
Overzicht punten

 

 

5 Verslag themacommissie persoonsgebonden zaken van 22 september 2020. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2020
Overzicht punten

 

 

6 Kerkfabriek Heilig Hart Donk. Verslag vergadering kerkraad van 25 augustus 2020 en verkiezingen. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2020
Overzicht punten

 

 

7 Centraal Kerkbestuur Brasschaat. Verslag vergadering van 8 september 2020. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2020
Overzicht punten

 

 

8 Schriftelijke vraag van Inge Hermans, raadslid over de tweede uitbetaling sociale premies als steunmaatregel in het kader van de COVID-19 pandemie  en het antwoord van het college. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2020
Overzicht punten

 

 

9 OLO vzw. Sociale verkiezingen op donderdag 19 november 2020. Aanvraag terbeschikkingstelling stemhokjes. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2020
Overzicht punten

 

 

10 Toetredings- en verwerkersovereenkomst Digitaal Archief Vlaanderen – Serieregister - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2020
Overzicht punten

 

 

11 Agenda basisoverlegcomité en onderhandelingscomité van donderdag 15 oktober 2020. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2020
Overzicht punten

 

 

12 Tabel werving en selectie. Wijziging. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2020
Overzicht punten

 

 

13 Beleidsdomein plaatsgebonden zaken. Dienst groen en begraafplaatsen. Aanstelling van een ploegbaas groen en begraafplaatsen voor onbepaalde duur, met ingang van 1 november 2020. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2020
Overzicht punten

 

 

14 Beleidsdomein plaatsgebonden zaken. Afdeling patrimonium. Dienst vervoer en huisvuilophaling. Aanstelling van een polyvalent werkman met van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2020
Overzicht punten

 

 

15 Beleidsdomein financiën. Dienst financiën en aankoop. Aanstelling van een medewerker C1 voor bepaalde duur van 8 oktober 2020 tot en met 30 april 2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2020
Overzicht punten

 

 

16 Beleidsdomein personeel en organisatie. Dienst interne organisatie. Vrijwillig ontslag van een statutair afdelingshoofd, met ingang van 1 oktober 2020. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2020
Overzicht punten

 

 

17 Open Bedrijven-/Familiedag 17 oktober 2020. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2020
Overzicht punten

 

 

18 Gemeentelijk onderwijs. Toekennen verloven en afwezigheden. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2020
Overzicht punten

 

 

19 Gemeentelijk basisonderwijs. Gibo-Driehoek. Tijdelijke belasting met een andere opdracht tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2020
Overzicht punten

 

 

20 Gemeentelijk basisonderwijs. Gibo-Driehoek. Wijziging tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2020
Overzicht punten

 

 

21 Gemeentelijk basisonderwijs. Giko-Kaart. Tijdelijke belasting met een andere opdracht tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2020
Overzicht punten

 

 

22 Gemeentelijk basisonderwijs. Giko-Kaart. Terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2020
Overzicht punten

 

 

23 Gemeentelijk basisonderwijs. Gibo-Mariaburg. Terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2020
Overzicht punten

 

 

24 Gemeentelijk secundair onderwijs. Aanwending bijkomende ICT-middelen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2020
Overzicht punten

 

 

25 Gemeentelijk deeltijds kunstonderwijs. Academie Noord. Uitbreiding uren werkingsmiddelen met 2/38 tot 6/38 met ingang van 1 september 2020. Principiële instemming. Verzending naar gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2020
Overzicht punten

 

 

26 Gemeentelijk deeltijds kunstonderwijs. Organisatie project samenwerking met basisonderwijs. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2020
Overzicht punten

 

 

27 Communicatieplan afvalophaling PK en nieuwe openingsuren recyclagepark. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2020
Overzicht punten

 

 

28 Nota huisvuilophaling op feestdagen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2020
Overzicht punten

 

 

29 Onderhoud en herstelling liften van gemeente, OCMW en AGB Brasschaat - periode 2021-2024 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2020
Overzicht punten

 

 

30 Retributie 2020-2025 gebruik sportaccommodaties.  Geen goedkeuring tot wijziging. - NIET GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2020
Overzicht punten

 

 

31 Periodieke inlassing gemeentelijk katern in een regionaal reclame- of weekblad - Goedkeuring gunning - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2020
Overzicht punten

 

 

32 SOC MtHeide: gedeeltelijke uitbetaling en voorwaarden infrastructuur toelage - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2020
Overzicht punten

 

 

33 Aankopen maatregelen pandemie. Goedkeuring offerte via aanvaarde factuur. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2020
Overzicht punten

 

 

34 Goedkeuring betaling facturen voor afgehaalde materialen en uitvoeren van kleine werken voor de gemeente voor de maanden juni tot en met augustus 2020 : 44.744,31 - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2020
Overzicht punten

 

 

35 Bestelbons investeringsbudget 2020. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2020
Overzicht punten

 

 

36 Vernieuwd subsidiereglement educatieve activiteiten GROS. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2020
Overzicht punten

 

 

37 Niet-rechtsgeldige melding voor het plaatsen van een zwembad in de Kasteellei. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2020
Overzicht punten

 

 

38 Niet-rechtsgeldige melding voor het aanvangen van een zorgwoning in de Kantienlei. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2020
Overzicht punten

 

 

39 Niet-rechtsgeldige melding voor het plaatsen van een veranda in de Langestraat. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2020
Overzicht punten

 

 

40 Niet-rechtsgeldige melding voor het vellen van bomen in de Jacobuslei. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2020
Overzicht punten

 

 

41 Ruimte en wonen. Aanvraag tot omgevingsvergunning. Openbare onderzoeken. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2020
Overzicht punten

 

 

42 Omgevingsvergunning voor het verbouwen van het gelijkvloerse appartementen in de Lage Kaart. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2020
Overzicht punten

 

 

43 Omgevingsvergunning voor het slopen van een woning in de d'Oultremontlei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2020
Overzicht punten

 

 

44 Omgevingsvergunning voor het aanleggen van een zwembad in de Jacobuslei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2020
Overzicht punten

 

 

45 Omgevingsvergunning voor het aanleggen van een zwembad in de Lage Kaart. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2020
Overzicht punten

 

 

46 Omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van de eengezinswoning in de Hoge Kaart. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2020
Overzicht punten

 

 

47 Melding voor het uitvoeren van interne stabiliteitswerken gelegen Hoogboomsteenweg. Aktename. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2020
Overzicht punten

 

 

48 Omgevingsvergunning voor het aanleggen van een zwembad, het wijzigen van verhardingen en het vellen van een boom in de Henrilei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2020
Overzicht punten

 

 

49 Omgevingsvergunning voor het vellen van 3 Amerikaanse eiken en 1 zilverberk in de  Zegersdreef. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2020
Overzicht punten

 

 

50 Omgevingsvergunning voor het vellen van een conifeer in de Lage kaart. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2020
Overzicht punten

 

 

51 Omgevingsvergunning voor het vellen van twee eiken in de Lannoylei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2020
Overzicht punten

 

 

52 Ploegsebaan muziekacademie. Werfverslagen 29 en 29 B van 22 en 25 september 2020. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2020
Overzicht punten

 

 

53 De Mortel. Technische dienst - Brandweerkazerne. Veiligheidscoördinatieverslag 55 van 28 september 2020. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2020
Overzicht punten

 

 

54 Ruiterweg. Renovatie kasteelbrug. Werfverslag 10 van 21 september 2020. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2020
Overzicht punten

 

 

55 Recyclagepark. Vervangen gevelbekleding. Verslag startvergadering en VCV van 21 september 2020. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2020
Overzicht punten

 

 

56 Raamcontract aanstelling studiebureau voor opmaak stedenbouwkundige instrumenten - Stopzetting van de plaatsingsprocedure - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2020
Overzicht punten

 

 

57 Licht Vliegwezenlaan 5. Gebouw H1. Goedkeuring overeenkomst bezetting ter bede vzw d' Oude Caert. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2020
Overzicht punten

 

 

58 Bredabaan 182 - Oud gemeentehuis - coating daken - Goedkeuring gunning. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2020
Overzicht punten

 

 

59 Ploegsebaan 275. Compostering. Aanstellen externe milieucoördinator. - Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en aan te schrijven firma's. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2020
Overzicht punten

 

 

60 Annadreef. Sporthal: renovatie stookplaats. Goedkeuring gunning. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2020
Overzicht punten

 

 

61 Route2School - uitbreiding opdracht - Goedkeuring gunning - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2020
Overzicht punten

 

 

62 Machtiging voor indienen omgevingsaanvraag door aangestelde architect. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2020
Overzicht punten

 

 

63 Snoeien van bomen in straten.  - Goedkeuring gunning. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2020
Overzicht punten

 

 

64 Schout De Moorstraat 25. Kosteloze grondafstand wegbedding. Goedkeuring verbintenis. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2020
Overzicht punten

 

 

65 Mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer, Parkeerverbod E1 Reinaertlei. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2020
Overzicht punten

 

 

66 marketing detailhandel promotoer 2020 - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2020
Overzicht punten

 

 

67 Casusregie Intrafamiliaal Geweld ELZ Noorderkempen - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2020
Overzicht punten

 

 

68 Aanvraagdossier UIT-pass - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2020
Overzicht punten

 

 

69 positief advies visietekst naamgeving en concept nieuwe podiumzaal van cultuurraad  en EVA vzw Programmering Cultuurcentrum Hemelhoeve - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2020
Overzicht punten

 

 

70 Evenement (dossier 200405). HobNob Café in jeugdhuis HobNob elke 3de donderdag van de maand vanaf 15 oktober 2020. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2020
Overzicht punten

 

 

71 Evenement (dossier 200358). Recreantentornooi van vrijdag 16 oktober 2020 tot zondag 18 oktober 2020. Begeleidende maatregelen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2020
Overzicht punten

 

 

72 Evenement (dossier 200406). Open bedrijven- en familiedag gemeente Brasschaat in de magazijen aan de Mortel op zaterdag 17 oktober 2020. Kennisneming. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2020
Overzicht punten

 

 

73 Evenement (dossier 200407). Jinmate Jincafé op vrijdag 23 oktober 2020 in de eigen lokalen van scouts Jobertus aan de Sportendreef 14. Kennisneming. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2020
Overzicht punten

 

 

74 Evenement (dossier 200397). Nocturne Gunfire op zaterdag 24 oktober 2020 aan de Licht Vliegwezenlaan 3. Kennisneming. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2020
Overzicht punten

 

 

75 Evenement (dossier 200402). Kasteelklanken concert in het Kasteeel van Brasschaat op donderdag 29 oktober 2020. Kennisneming. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2020
Overzicht punten

 

 

76 A_Evenement (dossier 200403). Chateau Paulette in samenwerking met het Kasteel van Brasschaet. Opstart van de evenementenprocedure. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2020