Zitting van maandag 8 maart 2021

Van 14:00 uur

Locatie raadzaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

 

Aanwezig:

Philip Cools - waarnemend burgemeester

Adinda Van Gerven, Myriam Van Honste, Goele Fonteyn, Inez Ven, Carla Pantens, Karina Hans en Bruno Heirman - schepenen

Ward Schevernels - algemeen directeur

 

 

Barbara Cloet korpschef  verlaat de zitting vanaf punt 1.

Barbara Cloet korpschef  vervoegt de zitting vanaf punt 3.

Barbara Cloet korpschef  verlaat de zitting vanaf punt 4.

 

Overzicht punten

 

 

1 Notulen van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 1 maart 2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

 

 

2 Vaststelling agenda digitale zitting algemene commissievergadering op 16 maart 2021 om 20 uur. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

 

 

3 Aanstellen van een advocaat in verband met rechtsbijstand en burgerlijke aansprakelijkheid - algemeen besluit. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

 

 

4 Igean dienstverlening. Verslag vergadering buitengewone algemene vergadering van 16 december 2021. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

 

 

5 Igean milieu & veiligheid. Verslag vergadering buitengewone algemene vergadering van 16 december 2020. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

 

 

6 Schriftelijke vraag van Rudi Pauwels, raadslid over Kermis Bethanie en het antwoord van het college. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

 

 

7 Igean milieu & veiligheid. Verslag vergadering raad van bestuur van 10 februari 2021. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

 

 

8 Igean dienstverlening. Verslag vergadering raad van bestuur van 10 februari 2021. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

 

 

9 Verslag basisoverlegcomité en onderhandelingscomité van 11 februari. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

 

 

10 Beleidsdomein personeel en organisatie. Dienst HRM. Wijziging aanstelling van een medewerker HRM, met ingang van 9 maart 2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

 

 

11 Beleidsdomein personeel en organisatie. Dienst HRM. Aanstelling van een medewerker HRM, met ingang van 5 april 2021, in afwachting van het resultaat van de selectieprocedure. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

 

 

12 Gemeentelijk basisonderwijs. Gibo-Driehoek. Verslag vergadering schoolraad 9 februari 2021. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

 

 

13 Gemeentelijk basisonderwijs. Gibo-Mariaburg. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

 

 

14 Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

 

 

15 Gemeentelijk deeltijds kunstonderwijs. Academie voor muziek en woord. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

 

 

16 Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Verslag vergadering schoolraad 2 februari 2021. Kennisneming. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

 

 

17 Gemeentelijk onderwijs. Toekennen verloven en afwezigheden. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

 

 

18 Onderwijs. Organisatie noodopvang tijdens de verlengde herfstvakantie. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

 

 

19 Parkbode april. Planning onderwerpen. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

 

 

20 Bewaring goederen uit uithuiszetting. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

 

 

21 Werkingstoelagen 2021 aan Sportoase voor zwembad en sporthal Centrum. Goedkeuring uitbetaling. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

 

 

22 Huur digitale afdrukapparaten gemeente, OCMW, AGB en politiezone Brasschaat - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

 

 

23 Groen en Natuur. Groenaanleg Kenislei. Aankoop bomen en bermbeplanting. Gunning leveringsopdracht door middel van de aanvaarde factuur. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

 

 

24 Bestelbons investeringsbudget 2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

 

 

25 Subsidie Hemelwaterput Gezondheidslei. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

 

 

26 Het Bunder. Procedure De Voorkempen. Hoger Beroep. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

 

 

27 Lage Kaart 343. Kennisneming Vonnis. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

 

 

28 Mishagen. Herstelvordering. Kennisneming vonnis - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

 

 

29 Niet-rechtsgeldige melding voor het aanleggen van een zwemvijver gelegen Hulshout. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

 

 

30 Niet-rechtsgeldige melding voor het aanleggen van een zwembad gelegen Bloemaard. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

 

 

31 Huisvesting. Verslag Intern Woonoverleg van 26 februari 2021. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

 

 

32 Proces-verbaal voor de staking der werken gelegen Rustoordlei. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

 

 

33 Afschrift arrest RvVb 2019/OVK/0002 Het Leeg. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

 

 

34 Ruimte en wonen. Aanvraag tot omgevingsvergunning. Openbare onderzoeken. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

 

 

35 Niet-rechtsgeldige melding voor de exploitatie van een bronbemaling gelegen Hoogboomsteenweg. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

 

 

36 Huisvesting. Aanbod van het recht op voorkoop van een woning in de Lage Kaart. Voorstel tot verzaking. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

 

 

37 Omgevingsvergunning voor het vergroten van een terras achteraan op de 1e verdieping gelegen De Tomermaat. Vergunning. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

 

 

38 Omgevingsvergunning voor het bouwen van een vrijstaande ééngezinswoning met een dubbele garage gelegen Essensteenweg. Voorwaardelijk vergund. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

 

 

39 Omgevingsvergunning voor het bouwen van een tuinhuis gelegen Sint Jobsesteenweg. Voorwaardelijk vergund. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

 

 

40 Omgevingsvergunning voor het vellen van 3 eiken gelegen Zilverberkenlei. Voorwaardelijk vergund. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

 

 

41 Omgevingsvergunning voor het vellen van een Amerikaanse eik gelegen Sint Jobsesteenweg. Vergunning. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

 

 

42 Omgevingsvergunning voor het vellen van 10 coniferen gelegen Hoge Weg. Voorwaardelijk vergund. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

 

 

43 Omgevingsvergunning voor het vellen van een Oosterijkse den gelegen Langestraat. Voorwaardelijk vergund. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

 

 

44 Omgevingsvergunning voor het vellen van 3 bomen gelegen Jacobuslei. Voorwaardelijk vergund. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

 

 

45 Melding voor het bouwen van een lift gelegen Azalealaan. Aktename. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

 

 

46 Omgevingsvergunning voor het wijzigen naar een detailhandel op het gelijkvloers en het aanbrengen van reclame en gevelwijzigingen gelegen Bredabaan. Voorwaardelijk vergund. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

 

 

47 Omgevingsvergunning voor het wijzigen van de voorgevel en de zijgevel gelegen De Vis. Vergunning. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

 

 

48 Advies aan de Vlaams minister voor een omgevingsvergunning voor de hernieuwing van de grondwaterwinning en het volledige waterproductiecentrum en het oprichten van een hoogspanningscabine gelegen Miksebeekstraat. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

 

 

49 Melding voor de exploitatie van een bronbemaling gelegen Vuurkruisenlei. Aktename. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

 

 

50 Omgevingsvergunning voor het bouwen van een poolhouse en het aanleggen van een zwembad en terras gelegen Ploegsebaan. Gedeeltelijk vergund. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

 

 

51 Beslissing procureur des Konings inzake herstelvordering te Bredabaan. Kennisneming besluit procureur en beslissing te nemen ikv burgerrechterlijke voortzetting. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

 

 

52 Melding voor het verbouwen en uitbreiden van de halfopen eengezinswoning gelegen Jacobuslei. Aktename. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

 

 

53 Omgevingsvergunning voor de heraanleg van het Dr. Roosensplein en de zijstraten en het wijzigen van de rooilijn ter hoogte van het Dr. Roosensplein gelegen Donksesteenweg. Gedeeltelijk voorwaardelijk vergund. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

 

 

54 Splitsing gelegen Annadreef. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

 

 

55 Hemelhoeve. Renovatie dak. Veiligheidscoördinatieverslag 1 van 16 februari 2021. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

 

 

56 De Mortel. Technische dienst - Brandweerkazerne. Werfverslag 78 van 1 maart 2021 en het veiligheidscoördinatieverslag 73 met bijlage van 25 en 26 februari 2021 en overzicht. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

 

 

57 De Mortel 16 en 32. Magazijn en Brandweerkazerne - Goedkeuring verrekening 22. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

 

 

58 De Mortel 16 en 32. Magazijn en Brandweerkazerne - Goedkeuring verrekening 23. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

 

 

59 Door Verstraetelei : GIB : ventilatie kleedkamers sporthal - Goedkeuring definitieve oplevering. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

 

 

60 Begraafplaatsen. Grafconcessies 2021-024 tem 029. Diverse aanvragen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

 

 

61 Leveren en plaatsen zonnewering voor verschillende schoolgebouwen. - Goedkeuring aangepaste raming. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

 

 

62 Ploegsebaan 275. Tussenvloer opslag Biomassa - aanstelling ingenieur - Goedkeuring starten prijsvraag en lijst uit te nodigen firma's. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

 

 

63 Sportendreef 14. Nieuwbouwproject vzw Stille Meeuw. Principiële goedkeuring concessieovereenkomst, toelage en borgstelling. Verzending naar gemeenteraad. Intrekking besluit van 15 februari 2021. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

 

 

64 Donksesteenweg. Uitbreiding distributienet. Machtiging aan Fluvius KTV. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

 

 

65 Bredabaan. Uitbreiding distributienet. Machtiging aan Fluvius KTV. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

 

 

66 Hemeldreef. Uitbreiding distributienet. Machtiging aan Fluvius. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

 

 

67 Boskapellei. Uitbreiding distributienet. Machtiging aan Fluvius KTV. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

 

 

68 Kapelsesteenweg. Uitbreiding distributienet. Machtiging aan Fluvius KTV. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

 

 

69 Veldstraat. Uitbreiding distributienet. Machtiging aan Fluvius KTV. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

 

 

70 Onderhoud petanquebanen. Goedkeuring gunning. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

 

 

71 Stroomgebiedbeheerplannen. Kennisneming actiefiches en uitbreiding van het waakgebied gespannen Oligoceen. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

 

 

72 Verlenging vergunning verhuur van voertuigen met bestuurder tot 13 april 2021. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

 

 

73 Masterplan Park. Medegebruik danszalen in nieuwe Ruiterhal. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

 

 

74 Nationale campagne 10.000 stappen gaat voor meer.  Elke stap telt. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

 

 

75 Verslag Jeugdraad van 2 december 2020. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

 

 

76 Evenement (dossier 210189). De Wilde Zwanen wandeling op zaterdag 15 en zondag 16 mei 2021 doorheen het Peerdsbos in Brasschaat. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

 

 

77 A_Evenement (dossier 210052). Chateau Paulette in samenwerking met het Kasteel van Brasschaet. Opstart van de evenementenprocedure. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 17/03/2021