Zitting van maandag 11 maart 2019

Van 14:00 uur

Locatie raadzaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

 

Aanwezig:

Jan Jambon - burgemeester

Adinda Van Gerven, Myriam Van Honste, Philip Cools, Goele Fonteyn, Inez Ven en Carla Pantens - schepenen

Ward Schevernels - algemeen directeur

Verontschuldigd:

Karina Hans - schepen

 

 

Bart Van Cleuvenbergen korpschef  vervoegt de zitting vanaf punt 4.

Bart Van Cleuvenbergen korpschef  verlaat de zitting vanaf punt 6.

 

Overzicht punten

 

 

Notulen van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 4 maart 2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Gemeenteraad. Vaststelling agenda themacommissie plaatsgebonden zaken op 19 maart 2019 om 20 uur in de raadzaal, Verhoevenlei 11. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Gemeenteraad. Vaststelling agenda op 25 maart 2019 om 20 uur in de raadzaal, Verhoevenlei 11. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Gerechtelijke procedure - bekomen schadevergoeding - aanstelling advocaat - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Vernieuwing en aankoop digitale flitspalen voor de politiezone 5352 Brasschaat - periode 2019-2022 - Goedkeuring gunning - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Kerkfabriek Goddelijk kind Jezus. Verslag vergadering kerkraad van 20 februari 2019. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

Kerkfabriek Heilige Familie Brasschaat-Rustoord. Verslag vergadering kerkraad van 18 februari 2019. Kennisneming - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

Verbroederingscomité Brasschaat/Bad Neuenahr - Ahrweiler. Verslag vergadering van 10 december 2018. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

Toelage aandeijzer.be 2019. Kennisneming - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

Verslag vergadering kerkraad Sint-Jozef Driehoek van 30 januari 2019. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

Exploitatie nieuw gemeentehuis AGB. Beëindiging bezetting ter bede. Goedkeuring erfpachtovereenkomst. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Schriftelijke vraag van Rudi Pauwels, raadslid over de spijbelproblematiek. kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

Persmoment voorstelling van de website rond ruimtelijk rendement - Vlaamse Overheid te GIBO Mariaburg. Afsluitende drink. Financiële ondersteuning. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Tabel werving en selectie. Wijziging. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Vorming Mandatarissen. Opleiding "Lokale financiën voor mandatarissen en raadsleden". - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Vorming Mandatarissen. "Congres voor schoolbesturen". - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Beleidsdomein vrije tijd. Sportdienst. Principiële aanstelling als deskundige sport B1. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Receptie gevierden. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Beleidsdomein plaatsgebonden zaken. Afdeling patrimonium. Dienst schoonmaak en logistiek. Aanstelling als vervangend polyvalent werkvrouw schoonmaak met ingang van 13 maart 2019. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Gemeentelijk onderwijs. Toekennen verloven en afwezigheden. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Gemeentelijk basisonderwijs. Gibo-Driehoek. Verslag vergadering schoolraad van 11 februari 2019. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

Gemeentelijk basisonderwijs. Gibo-Heide. Verslag vergadering schoolraad van 18 februari 2019. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

Gemeentelijk basis- en deeltijds kunstonderwijs. Verslag vergadering overleg- en onderhandelingscomité van 28 februari 2019. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

Gemeentelijk secundair onderwijs. Verslag vergadering overleg- en onderhandelingscomité van 28 februari 2019. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

Gemeentelijk secundair onderwijs. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Wijziging tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Gemeentelijk secundair onderwijs. Middenschool. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Wijziging tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Gemeentelijk secundair onderwijs. Middenschool. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Aanvaarding ontslag wegens pensionering Warren Gillis. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Gemeentelijk secundair onderwijs. Wijziging tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Gemeentelijk deeltijds kunstonderwijs. Academie voor muziek en woord. Aanpassing arbeidsreglement met ingang van 1 september 2019. Principiële goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Gemeentelijk deeltijds kunstonderwijs. Academie Noord. Verslag vergadering beheerscomité van 15 februari 2019. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

Gemeentelijk deeltijds kunstonderwijs. Academie Noord. Aanpassing arbeidsreglement met ingang van 1 september 2019. Principiële goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Vergoeding kopiëren en printen auteursrechtelijk beschermde werken. Goedkeuring individuele overeenkomsten gemeente, OCMW en politiezone. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Werkingstoelagen 2019 aan Sportoase voor zwembad en sporthal Centrum. Goedkeuring uitbetaling. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Verhoging bijdrage consortium samen aanbesteden. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Implementatie Rombit. Wijziging belasting naar retributie gebruik openbaar domein bij bouw- en verbouwingswerken. Verzending naar gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Toelagereglementen. Verzending naar gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Raamovereenkomst voor het reinigen van tapijt in diverse gebouwen. Goedkeuring starten procedure en lijst uit te nodigen firma's. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Technisch Centrum De Mortel. Aankoop cederhout voor de heropbouw in eigen beheer van het Golembeeld. Gunning leveringsopdracht door middel van de onderhandelingsprocedure en goedkeuring offerte. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Saldering vordering vrijwillige bijdrage Mikseheide - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Bestelbons investeringsbudget 2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Huisvesting. Verslag van het IWO 22 februari 2019. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

Uitnodiging infomoment kleitargetstand. Ter kennisneming - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

Ruimte en wonen. Aanvraag tot omgevingsvergunning. Openbaar onderzoek. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

2 Niet-rechtsgeldige meldingen in de Papestraat en de Voshollei. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

Proces-verbaal te Lage Kaart. Ter kennisgeving. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

Beroep bij de  Bestendige Deputatie voor de Bredabaan. Ter kennisgeving. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

Verzoekschrift tot vernietiging. Prins Van Oranjestraat. Ter kennisgeving. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

Wijzigingsverzoek in het kader van een omgevingsvergunning voor een tijdelijke supermarkt te Kapelsesteenweg. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Omgevingsvergunning voor het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning en het rooien van de bomen in de Essensteenweg. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Omgevingsvergunning voor het regulariseren van het bouwen van een hoeve in de Grasdries. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Omgevingsvergunning voor het bouwen van een poolhouse met een zwembad en siervijver in de Tolbareel. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Omgevingsvergunning voor het regulariseren van verbouwingswerken en het uitbreiden van een eengezinswoning in de Boskapellei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Omgevingsvergunning voor het verbouwen en vergroten van een bestaande ééngezinswoning in de Vagevuurvelden. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Omgevingsvergunning voor het verbouwen en vergroten van een halfopen ééngezinswoning in de Hoge Kaart. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Omgevingsvergunning voor het verbouwen en vergroten van een eengezinswoning gelegen Schagendreef. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Omgevingsvergunning voor het isoleren en bepleisteren van de voorgevel in de Kapelsesteenweg. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Omgevingsvergunning voor het vellen van 2 bomen in de  Emiellei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Omgevingsvergunning voor het vellen van 3 bomen in de Hoogboomsteenweg. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Omgevingsvergunning voor het vellen van 2 Amerikaanse eiken in de Voshollei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Omgevingsvergunning voor het vellen van 4 bomen in de Dries. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Advies inzake omgevingsvergunning aangevraagd door Provincie Antwerpen voor de regularisatie van het sportcentrum Peerdsbos. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Melding voor het wijzigen van gevelopeningen in de zij- en achtergevel en het uitvoeren van interne stabiliteitswerken gelegen Voshollei. Akteneming. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen met Sustatool. Begeleiding piloottraject en opleiding. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Eindafrekening Igean - niet aantoonbare kosten. Instemming. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Bredabaan - Aanleg fietspaden langsheen N1, vak N117 Essensteenweg – Gooreind centrum. Goedkeuring verrekening. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Project Kaart. Beschrijvend document tweede fase concurrentiedialoog. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Zegersdreef: wegen- en rioleringswerken (vak Bredabaan - Frilinglei) - Ontwerp. Principiële instemming en verzending naar gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Aanleg fietspaden langsheen N1, vak N117 Essensteenweg – Gooreind centrum. Kennisneming verslagen veiligheidscoördinatie van 9 januari tot en met 20 februari 2019. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

Bredabaan vak Prins Kavellei – Het Innemen. Rioleringswerken. Kennisneming werfverslagen van 28 november 2018 tot en met 6 februari 2019. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

Bredabaan vak Prins Kavellei – Het Innemen. Rioleringswerken. Kennisneming verslagen veiligheidscoördinatie van 19 december 2018 tot en met 30 januari 2019. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

N11 Kapelsesteenweg - St. Michielscollege. Openbare verlichting. Kennisneming uitbetaling module 4. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer: voorbehouden van een parkeerplaats voor personen met een handicap. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer: voorbehouden van een parkeerplaats voor personen met een handicap. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Netwerkmoment actoren toerisme voorjaar 2019. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Bevolking. Beheer van de bevolkingsregisters. Schrapping van ambtswege. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Bevolking. Beheer van de bevolkingsregisters. Ambtelijke inschrijving. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Seniorendienst. Aanvraag tot het maken van een digitale uitnodiging openingsreceptie opendeurdagen VZW+3 centrum op 27 en 28 april 2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Vergunning (dossier 190217). Ballooning Danny Bertels voor het opstijgen met luchtballonnen vanuit het gemeentepark in 2019. Machtiging. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

A_Evenement (dossier 190002ops). Sportoase Triatlon Brasschaat op zondag 30 juni 2019. Opstart van de evenementenprocedure. Goedkeuring wijziging. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Evenement (dossier 190234). Opendag Steinerschool De Wingerd op zondag 12 mei 2019. Begeleidende maatregelen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Evenement (dossier 190215). Indian Day 15de Wing motortreffen op zondag 19 mei 2019. Begeleidende maatregelen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Evenement (dossier 190052). Dansseizoensafsluiting Nataraja op zaterdag 25 mei 2019. Begeleidende maatregelen. Uitstel. - UITGESTELD

 

 

Overzicht punten

 

 

A_Evenement (dossier 190155). Schaapscheerfeest Mikerf op zondag 26 mei 2019. Begeleidende maatregelen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Evenement (dossier 190236). Voetgangersexamen Gilo Kaart op maandag 27 mei 2019. Begeleidende maatregelen. Goedkeuring - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Evenement (dossier 190172). Dansvoorstellingen Pivolté van dinsdag 28 mei tot zondag 2 juni 2019. Begeleidende maatregelen. Kennisneming uitnodiging. Goedkeuring. - UITGESTELD

 

 

Overzicht punten

 

 

Evenement (dossier 190172). Dansvoorstellingen Pivolté van dinsdag 28 mei tot zondag 2 juni 2019. Tijdelijke politieverordening. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

A_Evenement (dossier 190208). Park en Boule petanquetornooi op zondag 2 juni 2019. Begeleidende maatregelen. Goedkeuring. Geen goedkeuring voor het gebruik van het wandelpad. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Evenement (dossier 190160). Speleers Tornooi op zaterdag 8 en zondag 9 juni 2019. Begeleidende maatregelen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Evenement (dossier 190184). Project U/Turn vzw op zaterdag 15 juni 2019. Begeleidende maatregelen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD