Zitting van maandag 30 november 2020

Van 14:00 uur

Locatie raadzaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

 

Aanwezig:

Philip Cools - waarnemend burgemeester

Adinda Van Gerven, Myriam Van Honste, Goele Fonteyn, Inez Ven, Carla Pantens, Karina Hans en Bruno Heirman - schepenen

Ward Schevernels - algemeen directeur

Afwezig:

 

 

Overzicht punten

 

 

1 Notulen van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 23 en 27 november 2020. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2020
Overzicht punten

 

 

2 Gemeenteraad. Vaststelling agenda digitale zitting van 14 december 2020 om 20 uur in de raadzaal, Verhoevenlei 11. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2020
Overzicht punten

 

 

3 Vaststelling agenda digitale zitting algemene commissievergadering van 8 december 2020 om 20 uur in de raadzaal, Verhoevenlei 11. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2020
Overzicht punten

 

 

4 Bestelbons buitengewone dienst 2020 politiezone. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2020
Overzicht punten

 

 

5 Igean milieu & veiligheid. Verslag vergadering raad van bestuur van 21 oktober 2020. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2020
Overzicht punten

 

 

6 Verslag themacommissie Vrije Tijd van 20 oktober 2020. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2020
Overzicht punten

 

 

7 Pidpa. Verslag raad van bestuur van 23 oktober 2020. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2020
Overzicht punten

 

 

8 Fluvius Regio. Notulen vergadering van RBC van 16 september 2020. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2020
Overzicht punten

 

 

9 Rode Kruis fondsenwerving in 2021. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2020
Overzicht punten

 

 

10 Viering 102-jarige - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2020
Overzicht punten

 

 

11 Schriftelijke vraag van Shana Claessens, raadslid over fietsencontrole en het antwoord van het college. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2020
Overzicht punten

 

 

12 Regiovorming - mandaat aan IGEAN. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2020
Overzicht punten

 

 

13 Mondelinge vraag op vraag van Luc Van der Schoepen, raadslid namens Vlaams Belang over het burgemeestersconventant duurzame ontwikkeling. Verzending naar de gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2020
Overzicht punten

 

 

14 Mondelinge vraag op vraag van Shana Claessens, raadslid namens CD&V over de verkeerscirculatie en verkeersveiligheid in wijk Vriesdonk. Verzending naar de gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2020
Overzicht punten

 

 

15 Mondelinge vraag op vraag van Rob Eeman, raadslid namens PVDA over mondmaskers voor doven en slechthorenden. Verzending naar de gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2020
Overzicht punten

 

 

16 Tabel werving en selectie. Wijziging. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2020
Overzicht punten

 

 

17 Beleidsdomein plaatsgebonden zaken. Dienst werken eigen beheer. Aanstelling van een polyvalent vakman D, loodgieter met ingang van 14 december 2020 en voor onbepaalde duur - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2020
Overzicht punten

 

 

18 Gemeentelijk onderwijs. Procedure leerplichtcontrole: opstart dubbel circuit. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2020
Overzicht punten

 

 

19 Gemeentelijk basisonderwijs. Gibo-Driehoek. Wijziging datum pedagogische studiedag tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2020
Overzicht punten

 

 

20 Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2020
Overzicht punten

 

 

21 Gemeentelijk secundair onderwijs. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2020
Overzicht punten

 

 

22 Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2020
Overzicht punten

 

 

23 Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2020
Overzicht punten

 

 

24 Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Wijziging tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2020
Overzicht punten

 

 

25 Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2020
Overzicht punten

 

 

26 Gemeentelijk secundair onderwijs. Middenschool. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2020
Overzicht punten

 

 

27 Gemeentelijk secundair onderwijs. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2020
Overzicht punten

 

 

28 Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2020
Overzicht punten

 

 

29 Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2020
Overzicht punten

 

 

30 Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2020
Overzicht punten

 

 

31 Gemeentelijk secundair onderwijs. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2020
Overzicht punten

 

 

32 Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2020
Overzicht punten

 

 

33 Gemeentelijk deeltijds kunstonderwijs. Academie voor muziek en woord. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2020
Overzicht punten

 

 

34 Gemeentelijk deeltijds kunstonderwijs. Academie voor muziek en woord. Mutatie tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2020
Overzicht punten

 

 

35 Gemeentelijk deeltijds kunstonderwijs. Academie voor muziek en woord. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2020
Overzicht punten

 

 

36 Gemeentelijk deeltijds kunstonderwijs. Academie voor muziek en woord. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2020
Overzicht punten

 

 

37 Gemeentelijk deeltijds kunstonderwijs. Academie voor muziek en woord. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2020
Overzicht punten

 

 

38 Gemeentelijk deeltijds kunstonderwijs. Academie voor muziek en woord. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2020
Overzicht punten

 

 

39 Gemeentelijk deeltijds kunstonderwijs. Academie voor muziek en woord. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Tijdelijk belast met een andere opdracht tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2020
Overzicht punten

 

 

40 Aankoop vorkheftruck. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2020
Overzicht punten

 

 

41 Belasting 2020 op de tweede verblijven. Kohier nummer drie ten bedrage van 6.000 euro. Vaststelling en uitvoerbaarverklaring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2020
Overzicht punten

 

 

42 Bibliotheek. Aankoop 2 innamestations ter vervanging van 2 bestaande innamekasten waarvan er één defect is en de tweede niet optimaal functioneert. Gunning leveringsopdracht door middel van de aanvaarde factuur. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2020
Overzicht punten

 

 

43 Aankoop van een taludeglijbaan voor het speelterrein aan de Licht Vliegwezenlaan. Gunning leveringsopdracht door middel van de aanvaarde factuur. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2020
Overzicht punten

 

 

44 Dienst groen en natuur. Huur extra pekelstrooier voor fietspaden. Gunning leveringsopdracht door middel van de aanvaarde factuur en offerte. Goedkeuring. - UITGESTELD

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2020
Overzicht punten

 

 

45 Aankopen maatregelen pandemie. Goedkeuring offerte via aanvaarde factuur. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2020
Overzicht punten

 

 

46 Bestelbons investeringsbudget 2020. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2020
Overzicht punten

 

 

47 Verlenging WePlog contract. Goedkeuring - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2020
Overzicht punten

 

 

48 Toelagen 2020 aan projecten en ontwikkelingswerkers. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2020
Overzicht punten

 

 

49 Gemeentelijke toelagen voor educatieve activiteiten van de ledenverenigingen van de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking. Vaststelling bedragen 2020. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2020
Overzicht punten

 

 

50 Financiële ondersteuning - Banco de heroés Tarija - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2020
Overzicht punten

 

 

51 Implementatie Diftar. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2020
Overzicht punten

 

 

52 Kennisname statuten EVA VZW De Remise - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2020
Overzicht punten

 

 

53 TC Witte Duivels vrijwillige tussenkomst - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2020
Overzicht punten

 

 

54 Ruimte en wonen. Aanvraag tot omgevingsvergunning. Openbare onderzoeken. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2020
Overzicht punten

 

 

55 Verzaking verkaveling 2019/OVK/0015 te Zegersdreef. Ter kennisgeving. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2020
Overzicht punten

 

 

56 Gebouwendossier voor opname als vergund geacht van een garage in de Zilverberkenlei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2020
Overzicht punten

 

 

57 Splitsing gelegen te Prinsheide. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2020
Overzicht punten

 

 

58 Omgevingsvergunning voor het omvormen en uitbreiden van twee eengezinswoningen naar meergezinswoningen met carports en het uitvoeren van gevelwijzigingen aan een bestaande meergezinswoning gelegen De Tomermaat. Vergunning. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2020
Overzicht punten

 

 

59 Omgevingsvergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning en het regulariseren van het bijgebouw gelegen Schagendreef. Vergunning. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2020
Overzicht punten

 

 

60 Omgevingsvergunning voor het vellen van 5 bomen in de Frilinglei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2020
Overzicht punten

 

 

61 Omgevingsvergunning voor het vellen van 2 berken in de Rochuslei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2020
Overzicht punten

 

 

62 Omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van de eengezinswoning gelegen Veldstraat. Voorwaardelijk vergund. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2020
Overzicht punten

 

 

63 Melding voor de exploitatie van een bronbemaling ter hoogte van Baillet-Latourlei. Aktename. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2020
Overzicht punten

 

 

64 Melding voor het aanbouwen van een pergola gelegen Willebeek. Aktename. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2020
Overzicht punten

 

 

65 Gebouwendossier voor opname als vergund geacht van de tennis op de Fabriekstraat. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2020
Overzicht punten

 

 

66 Omgevingsvergunning voor het vellen van 11 coniferen in de Pauwelslei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2020
Overzicht punten

 

 

67 Omgevingsvergunning voor het heropbouwen van een afgebrande vliegtuigloods in de Vliegveldlaan. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2020
Overzicht punten

 

 

68 Splitsing gelegen te Schomheide. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2020
Overzicht punten

 

 

69 Melding voor de exploitatie van een bronbemaling ter hoogte van de Gabriëllelei. Aktename. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2020
Overzicht punten

 

 

70 Omgevingsvergunning voor het verbouwen en vergroten van een vrijstaande eengezinswoning en het oprichten van een carport met berging in de Lannoylei. Wijzigingsverzoek. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2020
Overzicht punten

 

 

71 Het wijzigen van de handhavingsvisie naar aanleiding van het advies van de Gecoro van 19 november 2020. Goedkeuring - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2020
Overzicht punten

 

 

72 Ruiterweg. Renovatie kasteelbrug. Veiligheidscoördinatieverslag 14 van 18 november 2020. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2020
Overzicht punten

 

 

73 De Mortel. Technische dienst - Brandweerkazerne. Veiligheidscoördinatieverslagen 63 van 23 november 2020. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2020
Overzicht punten

 

 

74 Mikseheide. Schomheide 8. Overdracht gronden openbaar domein. Principiële goedkeuring akte van grondafstand en verkoop. Verzending naar gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2020
Overzicht punten

 

 

75 Begraafplaats. Intrekking grafconcessie - 1M00_03_204G. Akte Bekendmaking. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2020
Overzicht punten

 

 

76 Begraafplaats. Intrekking 4B00_10_224G. Akte Bekendmaking. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2020
Overzicht punten

 

 

77 Begraafplaats. Intrekking grafconcessie - 4B00_06_118G. Akte Bekendmaking. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2020
Overzicht punten

 

 

78 Mikseheide. Schomheide 6. Overdracht gronden openbaar domein. Principiële goedkeuring akte van grondafstand. Verzending naar gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2020
Overzicht punten

 

 

79 Begraafplaats Maria-ter-Heide. Omzetting concessie. 4J00_00_119K naar 4L00_00_081W. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2020
Overzicht punten

 

 

80 Begraafplaats Centrum. Omzetting concessie.Verelst Guido. 1H00_00_016K naar 1G00_00_289W. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2020
Overzicht punten

 

 

81 Begraafplaatsen. Bouwen van dienstgebouwen. Aangepast. - Perceel 1. Goedkeuring verrekening 1 en verrekening 2. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2020
Overzicht punten

 

 

82 Bredabaan 182 - Oud gemeentehuis - ramen en goten - herstel en schilderwerk. Goedkeuring gunning. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2020
Overzicht punten

 

 

83 Begraafplaats Mariaburg. Toelating tot ontgraving. Goedkeuring.

Waucquez Marguerite en Smulders Henri. Intrekking Grafconcessie 3D0-03-070G 071G en 072G. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2020
Overzicht punten

 

 

84 Molenveld 32. Principiële goedkeuring ontwerp verkoopakte. Verzending naar gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2020
Overzicht punten

 

 

85 Hemelhoevedreef 1. Kasteel van Brasschaat. Vervanging platformlift. Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2020
Overzicht punten

 

 

86 Miksebaan 125. Intrekking toelating inbuizing. Goedkeuring betaling facturen kosten inbuizing en opbraak. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2020
Overzicht punten

 

 

87 Voshollei - Vosholdal - openbare verlichting. Goedkeuring verrekening 1. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2020
Overzicht punten

 

 

88 Berrélei vak Brechtsebaan - Durentijdlei: wegen- en rioleringswerken. Goedkeuring gunning. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2020
Overzicht punten

 

 

89 Zebra's kernwinkelgebied - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2020
Overzicht punten

 

 

90 Fietspaden N1 Bredabaan. Speedpedelecs. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2020
Overzicht punten

 

 

91 Hoogboomsteenweg. Kennisneming petitie en goedkeuring ontwerp van antwoord. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2020
Overzicht punten

 

 

92 Aanvraag standplaats buiten de openbare markt - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2020
Overzicht punten

 

 

93 Bevolking. Beheer van de bevolkingsregisters. Schrapping van ambtswege. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2020
Overzicht punten

 

 

94 Bevolking. Beheer van de bevolkingsregisters. Ambtelijke inschrijving. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2020
Overzicht punten

 

 

95 toelage muziekateliers schooljaar 2019- 2020 - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2020
Overzicht punten

 

 

96 Evenement (dossier 200461). Opnamen met drone van de schoolgebouwen van het GIB in de Door Verstraetelei en de sportcampus in het park van Brasschaat ter promotie van de school met een virtuele opendeur en dit in de periode van 1 tot 18 december 2020. Toelating. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2020
Overzicht punten

 

 

97 A_Evenement (dossier 210052). Chateau Paulette in samenwerking met het Kasteel van Brasschaet. Opstart van de evenementenprocedure. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2020
Overzicht punten

 

 

98 Evenement (dossier 200459). Kerststallententoonstelling in de bibliotheek centrum en kerstwandeling aan de Sint Jozefkerk van dinsdag 15 december 2020 tot maandag 4 januari 2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2020