Zitting van maandag 23 augustus 2021

Van 14:00 uur

Locatie raadzaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

 

Aanwezig:

Bruno Heirman - plaatsvervangend waarnemend burgemeester

Myriam Van Honste, Goele Fonteyn, Inez Ven, Carla Pantens en Karina Hans - schepenen

Ward Schevernels - algemeen directeur

Verontschuldigd:

Philip Cools - waarnemend burgemeester

Adinda Van Gerven - schepen

 

 

Barbara Cloet korpschef  verlaat de zitting vanaf punt 1.

Barbara Cloet korpschef  vervoegt de zitting vanaf punt 2.

Barbara Cloet korpschef  verlaat de zitting vanaf punt 4.

Goele Fonteyn verlaat de zitting, conform artikel 27 van het decreet lokaal bestuur bij de behandeling van punt 25.

Goele Fonteyn schepen  vervoegt de zitting vanaf punt 26.

 

Overzicht punten

 

 

1 Notulen van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 16 augustus 2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

 

 

2 Kwartaalrapportering 2de kwartaal jaartal 2021 - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

 

 

3 Vacantverklaring assistent Lokale Recherche - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

 

 

4 Toegevoegd punt op vraag van Inge Hermans, raadslid namens Brasschaat2012 over het jaarverslag Intergemeentelijk Archiefbeheer . Verzending naar de gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

 

 

5 Viering 102-jarige op 3 september 2021. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

 

 

6 Beleidsdomein Plaatsgebonden zaken. Afdeling groen en natuur. Aanstelling van een afdelingshoofd groen en natuur A1a-A3a vanaf 6 september 2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

 

 

7 Beleidsdomein plaatsgebonden zaken. Afdeling patrimonium. Dienst schoonmaak en logistiek. Aanstelling van een vervangend polyvalent werkvrouw schoonmaak vanaf 25 augustus 2021. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

 

 

8 Tabel werving en selectie. Wijziging. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

 

 

9 Basisonderwijs. Aankoop Smart Led televisie. Gunning leveringsopdracht door middel van de aanvaarde factuur. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

 

 

10 Herstelling Dak Buurthuis Op Maat VZW De Mortel 39. Gunning leveringsopdracht door middel van de aanvaarde factuur. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

 

 

11 Aankoop Switchen telefooncentrale uitbereiding netwerk. Gunning leveringsopdracht door middel van de aanvaarde factuur. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

 

 

12 Technisch Centrum. Aankoop diverse metalen platen en buizen voor vervaardiging eigen atelier. Gunning leveringsopdracht door middel van de aanvaarde factuur en offerte. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

 

 

13 Bestelbons investeringsbudget 2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

 

 

14 Cultuur. Aankoop tweedehands masthoogwerker voor theater Hemelhoeve. Gunning leveringsopdracht door middel van de aanvaarde factuur. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

 

 

15 Campagne 11.11.11 2021. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

 

 

16 Natuurbuur catalogus. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

 

 

17 P&K containers Miksebaan. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

 

 

18 Energie- en Klimaatpact. Verzending naar gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

 

 

19 Ambassadeurlandschap Noordertuin: eindrapportage provinciaal onderzoek ‘Ruimte en energie - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

 

 

20 Ruimte en wonen. Aanvraag tot omgevingsvergunning. Openbare onderzoeken. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

 

 

21 Beslissing Bestendige Deputatie 2021/OMV/0054 te Essensteenweg. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

 

 

22 Attest tot verkoop verkaveling 2021/OVK/0001, Mollei - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

 

 

23 Gebouwendossier voor opname als vergund geacht van een vrijstaande eengezinswoning op de Lage Kaart 548. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

 

 

24 Verdeling gelegen te Gasthuisbeemd. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

 

 

25 Beroep Bestendige Deputatie Omgevingsvergunning project kaart 2020/OVK/0009 . Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

 

 

26 Omgevingsvergunning voor het omvormen van een lot voor een vrijstaande ééngezinswoning naar twee loten voor halfopen ééngezinswoningen gelegen Max Hermanlei. Gedeeltelijk voorwaardelijk vergund. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

 

 

27 Omgevingsvergunning voor het slopen van de bestaande bebouwing en het bouwen van 2 meergezinswoningen gelegen Bredabaan en Oude Baan. Voorwaardelijk vergund. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

 

 

28 Omgevingsvergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning en het aanleggen van een openlucht zwembad gelegen Frilinglei. Vergunning. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

 

 

29 Omgevingsvergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning en het regulariseren van de garages in de tuin gelegen Magdalenalei. Vergunning. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

 

 

30 Omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning met carport en vellen hoogstammige bomen gelegen Heislagsebaan. Voorwaardelijk vergund. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

 

 

31 Omgevingsvergunning voor het bouwen van een bijgebouw gelegen Mishagen. Vergunning. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

 

 

32 Omgevingsvergunning voor het wijzigen van de functie van het gelijkvloers van handel naar wonen gelegen Miksebaan. Vergunning. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

 

 

33 Omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van de kleuterschool gelegen Heislag. Voorwaardelijk vergund. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

 

 

34 Omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van een aaneengesloten eengezinswoning gelegen Hanendreef. Vergunning. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

 

 

35 Omgevingsvergunning voor het plaatsen van publiciteit tegen de voorgevel gelegen Bredabaan. Vergunning. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

 

 

36 Advies aan de deputatie voor een omgevingsvergunning voor Aquafin - verandering door wijziging en uitbreiding gelegen Donksesteenweg. . - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

 

 

37 Omgevingsvergunning voor het plaatsen van een broodautomaat gelegen Donksesteenweg. Vergunning. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

 

 

38 Omgevingsvergunning voor het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning met een bijgebouw in de Voshollei. Administratieve lus. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

 

 

39 Omgevingsvergunning voor het plaatsen van tijdelijke kantoorcontainers gelegen Azalealaan. Voorwaardelijk vergund. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

 

 

40 Omgevingsvergunning voor het regulariseren van de gewijzigde uitvoering van de voorgevel en de achtergevel gelegen Lage Kaart. Vergunning. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

 

 

41 Begraafplaatsen. Grafconcessies 2021-064 tem 2021-069. Diverse aanvragen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

 

 

42 Het Heiken 47. Gibo Driehoek. Renovatie plat dak en oversteken. - Goedkeuring voorlopige oplevering. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

 

 

43 Antitankgracht. Goedkeuring ambtelijke en politieke afvaardiging stuurgroep. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

 

 

44 Begraafplaatsen dienstgebouwen. Veiligheidscoördinatieverslag 13 van 13 augustus 2021. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

 

 

45 Deelname toerisme zomerbrochure 2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

 

 

46 Shoppingweekend HalloWeekend 23 en 24 oktober 2021. Goedkeuring - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

 

 

47 Promotie weekend van de klant 2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

 

 

48 Begraafplaats Mariaburg. Omzetting concessie en ontgraving. 3A00_00_256K naar 3B00_00_207W. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

 

 

49 Evenement (dossier 210335). T-Day op het terrein van chiro Driehoek aan de Rerum Novarumlei op 24 augustus 2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

 

 

50 Evenement (dossiernummer 210392). Straatfeest Magdalenalei op 28 augustus 2021. Toelating, subsidie en tijdelijke politieverordening op verkeer. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

 

 

51 Evenement (dossier 210358). 29ste burenfeest Van de Wiellei op zaterdag 11 september 2021. Begeleidende maatregelen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

 

 

52 Evenement (dossier 210401). Florfeesten 2021 op zaterdag 11 september 2021. Begeleidende maatregelen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

 

 

53 Evenement (dossier 210247). Koen Van Dijck 10-Miles op donderdag 16 september 2021. Begeleidende maatregelen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

 

 

54 Evenement (dossier 210418). Straatfeest Ro'ny's feest Claesstraat op zaterdag 18 september 2021. Toelating, subsidie en tijdelijke politieverordening op verkeer. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

 

 

55 Evenement (dossier 210320). Halloweenwandeling poezenopvang Catdet op zaterdag 6 november 2021. Begeleidende maatregelen. Goedkeuring. Kennisneming uitnodiging. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/09/2021