Zitting van maandag 27 mei 2019

Van 14:00 uur

Locatie raadzaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

 

Aanwezig:

Jan Jambon - burgemeester

Adinda Van Gerven, Myriam Van Honste, Philip Cools, Goele Fonteyn, Inez Ven, Carla Pantens en Karina Hans - schepenen

Ward Schevernels - algemeen directeur

Verontschuldigd:

 

 

Overzicht punten

 

 

1 Notulen van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 20 mei 2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

2 Lokale Politie. Aanwerving CALog niveau B op de afdeling Beheer en Ondersteuning / HRM. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

3 Lokale politie. Onthaal. Tijdelijke ondersteuning juli en augustus 2019 - Aanwerving CALog, niveau C op de afdeling Toezicht en Interventie - Onthaal met een contract van bepaalde duur met ingang van 2 juli 2019 tot en met 1 september 2019 (dorpsdag). - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

4 PBW. Jaarverslag gemeenschappelijke dienst (Igean) 2018. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

5 Kerkfabriek Heilige Familie Brasschaat Rustoord. Verslag vergadering kerkraad van 8 mei 2019. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

6 Reglement eretekens. Verzending aan de gemeenteraad. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

7 Overeenkomst OLO opvoedingsondersteuning. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

8 Plechtigheid Nationale feestdag op 21 juli 2019, programma en schikkingen. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

9 Schriftelijke vraag van Steven Broos, raadslid over de garageboxen in Turfaard en het antwoord van het college. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

10 Tabel werving en selectie. Wijziging. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

11 Beleidsdomein plaatsgebonden zaken. Afdeling werken eigen beheer. Beëindiging van een arbeidsovereenkomst in onderlinge overeenkomst van een polyvalent vakman, met ingang van 1 september 2019.  Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

12 Beleidsdomein plaatsgebonden zaken. Afdeling Ruimte en wonen. Aanstelling van een medewerker voor bepaalde duur van 1 juli 2019 tot en met 31 december 2019. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

13 Beleidsdomein plaatsgebonden zaken. Afdeling patrimonium. Conciërge. Aanstelling van een conciërge voor onbepaalde duur met ingang van 1 juni 2019. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

14 Afdeling groendienst. Aanvaarding ontslag wegens pensioengerechtigde leeftijd, met ingang van 1 mei 2020. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

15 Vorming 'Incident & crisis management system'. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

16 Gemeentelijk basis- en deeltijds kunstonderwijs. Agenda overleg- en onderhandelingscomité van 13 juni 2019. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

17 Gemeentelijk secundair onderwijs. Agenda overleg- en onderhandelingscomité van 13 juni 2019. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

18 Gemeentelijk onderwijs. Toekennen verloven en afwezigheden. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

19 Gemeentelijk basisonderwijs. Inrichten bijkomende uren kinderverzorging vanuit de werkingsmiddelen kleuteronderwijs. Verzending naar gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

20 Gemeentelijk basisonderwijs. Aanwenden bijkomende middelen  voor de functie van stafmedewerker ICT voor het schooljaar 2019-2020. Verzending naar gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

21 Gemeentelijk basisonderwijs.  Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

22 Gemeentelijk basisonderwijs. Gibo-Driehoek. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

23 Gemeentelijk basisonderwijs. Gibo-Mariaburg. Tijdelijke belasting met een andere opdracht tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

24 Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Klacht ouder. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

25 Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

26 Gemeentelijk secundair onderwijs. Middenschool. Betwisting definitieve uitsluiting leerling. Uitslag beroepscommissie. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

27 Gemeentelijk deeltijds kunstonderwijs. Academie Noord. Juryleden voor technische en openbare proeven, schooljaar 2018-2019.  Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

28 Stopzetting papieren infogids. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

29 Aankoop tafels en stoelen voor zaal Thijs, dienst cultuur. Goedkeuring starten procedure en lijst uit te nodigen firma's. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

30 Cultuurcentrum. Herstelling digitale audiomengtafel. Gunning leveringsopdracht door middel van de onderhandelingsprocedure en goedkeuring offerte. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

31 Technisch Centrum Ploegsebaan. Vervanging  van één cilinder van de grijper gemonteerd op de kraanwagen M 43. Gunning leveringsopdracht door middel van de onderhandelingsprocedure en goedkeuring offerte. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

32 Gibo Mariaburg. Aankoop houten bibliotheekkasten voor de inrichting van een schoolbibliotheek. Gunning leveringsopdracht door middel van de onderhandelingsprocedure en goedkeuring offerte. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

33 ICT Gemeentelijk Instituut Brasschaat. Aankoop 12 Chromebooks voor uitrusting taallabo. Gunning leveringsopdracht door middel van de onderhandelingsprocedure en goedkeuring offerte. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

34 GAMW - Aankoop modulaire infostand. Goedkeuring offerte Clip DIsplay Services. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

35 Goedkeuring betaling facturen voor afgehaalde materialen en uitvoeren van kleine werken voor de gemeente voor de maand april  2019: 8.338,22 euro. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

36 Bestelbons investeringsbudget 2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

37 Ruimte en wonen. Aanvraag tot omgevingsvergunning. Openbare onderzoeken. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

38 Vervalonderzoek verkaveling BG2. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

39 Niet-rechtsgeldige melding voor het vervangen van de dakbedekking van het bijgebouw in de Bisschoppenhoflei. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

40 Beroep Bestendige Deputatie - 2018/OMV/0534 omgevingsvergunning voor het exploiteren van een stalplaats van voertuigen en handcarwash in Van Hemelrijcklei. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

41 Omgevingsvergunning voor het verbouwen en vergroten van een ééngezinswoning in de Stuiversvelden. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

42 Omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van rijwoning en het bouwen van een garage in de tuin in de Pauwelslei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

43 Omgevingsvergunning voor het verbouwen en omvormen van een bestaand gebouw tot kinderdagverblijf in de Miksebaan. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

44 Omgevingsvergunning voor het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning met een poolhouse in de Hoge Kaart. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

45 Omgevingsvergunning voor het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning met een dubbele inpandige garage in de Bredabaan. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

46 Omgevingsvergunning voor het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning in de Essensteenweg. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

47 Omgevingsvergunning voor het vellen van 13 bomen in de Sionkloosterlaan. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

48 Omgevingsvergunning voor het vellen van 11 bomen in de Hensbergelei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

49 Omgevingsvergunning voor verbouwen en vergroten van een bestaande eengezinswoning naar een meergezinswoning met 3 woongelegenheden in de Hofstraat. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

50 Omgevingsvergunning voor het vellen een beuk in de Voshollei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

51 Omgevingsvergunning voor het bouwen van een tuinhuis in de Verhoevenlei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

52 Omgevingsvergunning voor het vellen van 44 coniferen in de Max Hermanlei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

53 Omgevingsvergunning voor het vellen van 4 dode naaldbomen in de Bredabaan. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

54 Omgevingsvergunning voor het vellen van een eik in de Hemelakkers. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

55 Omgevingsvergunning voor het vellen van 3 eiken in Hoogbos. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

56 Omgevingsvergunning voor het vellen van 44 coniferen in de Max Hermanlei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

57 Omgevingsvergunning voor het vellen van 18 naaldbomen in de Gezondheidslei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

58 Omgevingsvergunning voor het vellen van 6 dennenbomen en 2 reeds omgewaaide bomen in de Guylei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

59 Omgevingsvergunning voor het vellen van 1 berk en 1 treurwilg in de Hondjesberglei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

60 Omgevingsvergunning voor het verwijderen van een reeds omgevallen es in de Miksebaan. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

61 Omgevingsvergunning voor het vellen van een berk in de Bredabaan. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

62 Omgevingsvergunning voor het vellen van een grove den in de Hensbergelei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

63 Omgevingsvergunning voor het vellen van 2 zomereiken in de Donkseinde. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

64 Omgevingsvergunning voor het vellen van een eik in de Donkseinde. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

65 Melding voor een bronbemaling gelegen Mishagen - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

66 Splitsing gelegen Louislei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

67 Molenveld. Brief uitnodiging Algemene Vergadering VME op 13 juni 2019. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

68 Voshollei - Vosholdal - openbare verlichting. Principiële goedkeuring gunning. Verzending gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

69 Reinigen van fietsenstallingen, schuilhuisjes, verkeersborden, straatnaamborden, hydrantpalen en vuilnisbakjes 2019. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

70 Kerkedreef. Principiële goedkeuring dading visclub. Verzending naar gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

71 Begraafplaats Centrum. Intrekking grafconcessie - 1H00_00_023K. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

72 Opmaak opmetingsplan voor gedeeltelijke afschaffingen buurtweg nr 16 (Lage Kaart - Hoogboomsteenweg), nr 17 (Bergstraat) en nr 18 (Waterstraat). Goedkeuring gunning. - UITGESTELD

 

 

Overzicht punten

 

 

73 Verhoevenlei 11. NAC. Studieopdracht aanpassing luchtgroepen.  Goedkeuring offerte. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

74 Kaartse Beek. Verslag stuurgroep 25 maart 2019. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

75 Aralea verharding. Maandelijks overzicht 2019. Goedkeuring offertes volgens raamcontract. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

76 della Faillestraat. Vervangen riolering door Pidpa. Gunning. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

77 Aanstellen ontwerper studieopdracht herziening parkeerverordening. Verbreking van gegunde opdracht. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

78 Verhoging aantal Taxivergunningen Easy Vervoer met 1 Taxi. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

79 Milieumaatregelen 2018-2019. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

80 Opzegging abonnement openbare markt, standplaats 61. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

81 Magazine toerisme 2020-2021. Opname reclame in magazine toerisme. Vaststelling tarieven 2020-2021. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

82 Principe budgetverschuiving toerisme voor de verhoging van de toelage vzw toerisme Brasschaat. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

83 Promotie actie 50 jaar Bad-Neuenahr en Brasschaat. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

84 Bevolking. Beheer van de bevolkingsregisters. Schrapping van ambtswege. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

85 Verzoek verhoging werkingskosten cultuurraad vanaf 2019. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

86 Naschools openstellen van schoolsportinfrastructuur. Toegekende subsidie. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

87 Rekening 2018 van de ILV Sportregio Antwerpse Kempen. Goedkeuring. Verzending naar gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

88 Vervoer kleutersportdagen op 3 juni 2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

89 A_Evenement (dossier 190061ops). Hap Foodtruckfestival van vrijdag 16 augustus tot zondag 18 augustus 2019. Opstart van de evenementenprocedure. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

90 A_Evenement (dossier 190014). Fiësta Europa van vrijdag 14 juni tot zondag 16 juni 2019. Begeleidende maatregelen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

91 Evenement (dossier 190357). After Exams party op vrijdag 21 juni 2019. Begeleidende maatregelen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

92 Evenement (dossier 190026). WGMA Eurocup Masters van maandag 17 juni tot zaterdag 29 juni 2019. Begeleidende maatregelen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

93 Evenement (dossier 190329). Wijkconcert Kaart op donderdag 4 juli 2019. Begeleidende maatregelen Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

94 Evenement (dossier 190369). 9 Tennisdagen van Brasschaat van vrijdag 5 juli tot zondag 14 juli 2019. Begeleidende maatregelen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

95 Evenement (dossier 190332). Interwijkentornooi op zondag 7 juli 2019. Begeleidende maatregelen. Kennisneming uitnodiging. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

96 Evenement (dossier 190331). ATV vertelling op maandag 8 juli 2019. Begeleidende maatregelen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

97 Evenement (dossier 190328). Wijkconert Maria ter Heide op donderdag 1 augustus 2019. Begeleidende maatregelen Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

98 Evenement (dossier 190366). Velo Classic op zaterdag 3 en zondag 4 augustus 2019. Begeleidende maatregelen Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

99 Evenement (dossier 190330). Wijkconcert Driehoek op donderdag 8 augustus 2019. Begeleidende maatregelen Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

100 Evenement (dossier 190295). Straatfeest Klaverheide op vrijdag 16 augustus 2019 tot zondag 18 augustus 2019. Begeleidende maatregelen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

101 Evenement (dossier 190371). Wijkconcert Vriesdonk op 29 augustus 2019. Begeleidende maatregelen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD