Zitting van maandag 15 april 2019

Van 13:00 uur

Locatie raadzaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

 

Aanwezig:

Jan Jambon - burgemeester

Adinda Van Gerven, Myriam Van Honste, Goele Fonteyn, Inez Ven, Carla Pantens en Karina Hans - schepenen

Ward Schevernels - algemeen directeur

Verontschuldigd:

Philip Cools - schepen

 

 

Bart Van Cleuvenbergen korpschef  vervoegt de zitting vanaf punt 4.

Bart Van Cleuvenbergen korpschef  verlaat de zitting vanaf punt 7.

 

Overzicht punten

 

 

Notulen van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 8 april 2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Gemeenteraad. Vaststelling agenda op 29 april 2019 om 20 uur in de raadzaal, Verhoevenlei 11. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Gemeenteraad. Vaststelling agenda algemene commissie op 23 april 2019 om 20 uur in de raadzaal, Verhoevenlei 11. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Verlenging verzekering algemene burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand tot 31/12/19 - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Voordracht kandidaat korpschef PZ Brasschaat. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Aankoop van beweegbare doelen voor de politiezone Brasschaat. Goedkeuring gunning. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Centraal Kerkbestuur Brasschaat. Verslag vergadering van 28 maart 2019. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

Schriftelijke vraag van Rudi Pauwels, raadslid, over het torendak van het Sint-Jozef gebouw en het antwoord van het college. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Viering Jacques Decru en Guido Geysens op 6 mei 2019 in het Atrium. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Schriftelijke vraag van Rudi Pauwels, raadslid over De zwaan en het antwoord van het college. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Agenda basisoverlegcomité en onderhandelingscomité gemeente en OCMW van donderdag 25 april 2019. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

Tabel werving en selectie. Wijziging. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Aanstelling jobstudenten 2019. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Beleidsdomein Plaatsgebonden zaken. Dienst mobiliteit. Principiële aanstelling als deskundige mobiliteit. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Dienst integraal veiligheidsbeleid. Aanvaarding ontslag in onderlinge overeenkomst. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Beleidsdomein vrije tijd. Afdeling bibliotheek. Aanstelling van een deeltijds medewerker bibliotheek in afwachting van de definitieve invulling van een vacante betrekking, met ingang van 1 april 2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Beleidsdomein vrije tijd. Afdeling bibliotheek. Tijdelijke bijkomende aanstelling van een medewerker bibliotheek voor 50%, met ingang van 23 april 2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Afdeling Vrije tijd - Bibliotheek. Tijdelijk vervroegd pensioen met ingang van 1 april 2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Beleidsdomein plaatsgebonden zaken. Afdeling patrimonium. Dienst vervoer en huisvuilophaling. Aanstelling van een vervangend polyvalent werkman met ingang van 15 april 2019. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Gemeentelijk basisonderwijs. Gibo-Heide. Aankondiging van de doorlichting 2018-2019. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

Gemeentelijk basisonderwijs. Gibo-Mariaburg. Tijdelijke aanstelling van instaplestijden tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Gemeentelijk secundair onderwijs. Middenschool. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Wijziging tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Gemeentelijk secundair onderwijs. Middenschool. Tijdelijke belasting met een andere opdracht tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Wijziging tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Wijziging tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Gemeentelijk basisonderwijs. Gibo-Mariaburg. Preventieve schorsing bij hoogdringendheid van een leerkracht. Verhoor. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Humanitaire hulp Indonesië, Jemen en Mozambique. - UITGESTELD

 

 

Overzicht punten

 

 

Aankoop tentoonstellingspanelen. Goedkeuring offerte Clip Display Services. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Toelage Gunfire. Verzending naar gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

ICT. Aankoop materialen en diensten voor gemeente, OCMW en politiezone door beroep op aankoopcentrale stad Brugge. Verzending naar gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Bilbliotheek. Aankoop labels voor boeken, cd's en dvd's. Gunning leveringsopdracht door middel van de onderhandelingsprocedure en goedkeuring offerte. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Belasting 2018 op het huis-aan-huis verspreiden van reclamedrukwerk of daarmee gelijkgestelde producten. Kohier nummer 13 ten bedrage van 3.434,54 euro. Vaststelling en uitvoerbaarverklaring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Technisch Centrum De Mortel. Aankoop 300.000 oranje restafvalstickers 3 €. Gunning leveringsopdracht door middel van de onderhandelingsprocedure en goedkeuring offerte. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Technisch Centrum De Mortel. Aankoop 60.000 oranje 60 liter-restafvalzakken met trekbandsluiting. Gunning leveringsopdracht door middel van de onderhandelingsprocedure en goedkeuring offerte. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Verkoop afgeschreven goederen aan eigen personeel. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Bestelbons investeringsbudget 2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Ruimte en wonen. Aanvraag tot omgevingsvergunning. Openbaar onderzoek. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

Agentschap Onroerend Erfgoed. Brief inventaris bouwkundig erfgoed. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

Opname als vergund geacht te Hanendreef. Ter kennisgeving. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

Niet-rechtsgeldige melding 2019/MV/0212 gelegen Licht Vliegwezenlaan. Kennisneming - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

Omgevingsvergunning voor het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning met carport in de Mishagen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Omgevingsvergunning voor het regulariseren van een dakkapel in de Henrilei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning in het Werverbos. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Omgevingsvergunning voor het vellen van 5 bomen in de Kleine Heide. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Omgevingsvergunning voor het verbouwen en vergroten van een meergezinswoning en het oprichten van 3 carports in de De Tomermaat. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Omgevingsvergunning voor het bouwen van een tuinschuur in de Bevrijdingslei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Omgevingsvergunning voor het bouwen van een tijdelijke prefab zorgcontainer in de tuin in De Aard. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Omgevingsvergunning voor het wijzigen van de gevels in de Klaverheide. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Melding voor een hinderlijke inrichting gelegen Turfaard. Akteneming. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Melding voor een hinderlijke inrichting gelegen Henrilei. Akteneming. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Melding voor een hinderlijke inrichting gelegen Oude Baan/Bredabaan. Akteneming - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Melding voor een hinderlijke inrichting gelegen Oudstrijderslei. Akteneming - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Melding voor een hinderlijke inrichting gelegen Mollei. Akteneming - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Melding voor een hinderlijke inrichtingen gelegen Kenislei. Akteneming. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Melding voor het uitvoeren van interne stabiliteitswerken gelegen Azalealaan. Akteneming. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Melding voor het vergroten van een raamopening in de achtergevel gelegen Castel del Vinolei. Akteneming. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Melding voor de stopzetting van een zorgeenheid gelegen Neervelden. Akteneming. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

De Mortel 16 en 32. Renovatie magazijn en brandweerkazerne. Verslag veiligheidscoördinatie verwezenlijkingsfase 05. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen met Sustatool. Begeleiding piloottraject en opleiding. - Goedkeuring gunning. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Pauwelslei - Fortsebaan - Koekoeklaan. Vervangen bestaande verlichting door LED armaturen. - Goedkeuring prijsvraag en gunning. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Turfaard 3. Bouwen van kleedkamers. Principiële instemming lastvoorwaarden en gunningswijze. Verzending naar gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Bredabaan 182. Oud gemeentehuis. Inrichting dienst toerisme. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Zilverberkenlei. Uitbreiding drinkwaternet.  Machtiging aan Pidpa. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Pidpa. periodieke rapportering Kwartaal 4 2018 - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

Kleine herstellingen op openbaar domein. Bijkomend budget. Goedkeuring principe. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Groenonderhoud Beemdenstraat, Bosaard, Kapellei 13-15, NAC gemeentehuis, speelterrein Licht Vliegwezenlaan. Uitbreiding overeenkomst Aralea. Principiële instemming. Verzending gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Vervanging riolering Della Faillestraat (woningen nrs 3-57 en 58-76). Goedkeuring lastvoorwaarden Pidpa. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Mikseheide. Heibos 7. Overdracht gronden openbaar domein. Akteneneming akte bij sterkmaking. Verzending gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Bredabaan – Durentijdlei: Servitudeweg. Principiële goedkeuring ontwerpakte verkoop. Verzending gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Concessie voor het leveren, plaatsen en exploiteren van laadinfrastructuur. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Weigering registratie wettelijke samenwoning. Kennisneming vonnis. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Ludentia Sport. Uitnodiging sportieve manifestaties op 5, 10 en 12 juni 2019. Kennisneming. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Werkbezoek Tarija-Brasschaat: Federaal programma & overleg Vlaams programma. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Evenement (dossier 190124). Paaskermis op het Armand Reusensplein van vrijdag 19 tot zondag 28 april 2019. Begeleidende maatregelen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Evenement (dossier 190317). Jaarlijkse 14-daagse Rode Kruis van 25 april tot 9 mei 2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD