Zitting van maandag 26 juli 2021

Van 14:00 uur

Locatie raadzaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

 

Aanwezig:

Bruno Heirman - plaatsvervangend waarnemend burgemeester

Adinda Van Gerven, Myriam Van Honste, Goele Fonteyn, Carla Pantens en Karina Hans - schepenen

Ward Schevernels - algemeen directeur

Verontschuldigd:

Philip Cools - waarnemend burgemeester

Inez Ven - schepen

 

Overzicht punten

 

 

1 Notulen van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 19 juli 2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

 

 

2 Accommodatie Filmopnamen Bittersweet Sixteen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

 

 

3 Tabel werving en selectie. Wijziging. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

 

 

4 Beleidsdomein personeel en organisatie. Afdeling onderwijs. Aanstelling van een medewerker onderwijs, met ingang van 13 september 2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

 

 

5 Beleidsdomein persoonsgebonden zaken. Afdeling publieke dienstverlening. Aanstelling van een medewerker vliegende ploeg, met ingang van 1 oktober 2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

 

 

6 Beleidsdomein persoonsgebonden zaken. Afdeling publieke dienstverlening. Aanstelling van een medewerker vliegende ploeg, met ingang van 24 augustus 2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

 

 

7 Beleidsdomein plaatsgebonden zaken. Dienst ruimte en wonen, leegstand. Aanstelling jobstudent, annulatie. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

 

 

8 Beleidsdomein plaatsgebonden zaken. Afdeling mobiliteit. Beëindiging tewerkstelling van een manager mobiliteit met toekenning opzeggingstermijn. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

 

 

9 Beleidsdomein integraal veiligheidsbeleid. Beëindiging tewerkstelling van een gemeenschapswacht met toekenning opzeggingstermijn. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

 

 

10 Gemeentelijk basisonderwijs. Giko-Kaart. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

 

 

11 Gemeentelijk basisonderwijs. Giko-Kaart. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

 

 

12 Gemeentelijk basisonderwijs. Giko-Kaart. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

 

 

13 Gemeentelijk basisonderwijs. Gilo de Kaart. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

 

 

14 Gemeentelijk basisonderwijs. Gilo de Kaart. Aanvaarding ontslag wegens pensionering. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

 

 

15 Borgstelling kredietlijn kerkfabriek Heilige Familie. Goedkeuring verlenging. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

 

 

16 Aankoop van collecties voor de gemeentelijke openbare bibliotheek van Brasschaat. Goedkeuring gunning. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

 

 

17 Belasting 2021 op het huis-aan-huis verspreiden van reclamedrukwerk of daarmee gelijkgestelde producten. Kohier nummer 4 ten bedrage van 22.514,86 euro. Vaststelling en uitvoerbaarverklaring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

 

 

18 Noodhulp Bad-Neuenahr. Verzending naar de gemeenteraad - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

 

 

19 Ruimte en wonen. Aanvraag tot omgevingsvergunning. Openbare onderzoeken. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

 

 

20 Niet-rechtsgeldige melding voor de exploitatie van een bronbemaling gelegen Bisschoppenhoflei. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

 

 

21 Stedenbouwkundig attest voor het ontwikkelen van het binnengebied voor een 75tal woonentiteiten gelegen Lage Kaart. Geweigerd. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

 

 

22 Omgevingsvergunning voor het vellen van 3 bomen gelegen Prins Kavellei. Voorwaardelijk vergund. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

 

 

23 Omgevingsvergunning voor het bouwen van een scheidingsmuur en het plaatsen van een houten afsluiting gelegen Veldstraat. Gedeeltelijk vergund. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

 

 

24 Omgevingsvergunning voor het vellen van een eik en beuk gelegen Bredabaan. Voorwaardelijk vergund. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

 

 

25 Omgevingsvergunning voor het vellen van een zieke eik gelegen Luisterborg. Voorwaardelijk vergund. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

 

 

26 Omgevingsvergunning voor het vellen van 4 bomen gelegen Augustijnslei. Voorwaardelijk vergund. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

 

 

27 Omgevingsvergunning voor het vellen van een beuk gelegen Bredabaan. Voorwaardelijk vergund. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

 

 

28 Omgevingsvergunning voor het vellen van een pinus gelegen Louislei. Voorwaardelijk vergund. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

 

 

29 Melding voor de overname van de exploitatie van een propaangastank gelegen Klaprooslaan. Aktename. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

 

 

30 Melding voor de exploitatie van een bronbemaling gelegen Bredabaan. Aktename. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

 

 

31 Melding voor het exploiteren van een bronbemaling gelegen De Romboutweg. Aktename. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

 

 

32 Beslissing Bestendige Deputatie 2020/OMV/0426 te Bredabaan. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

 

 

33 Omgevingsvergunning voor het bouwen van een veranda gelegen Bergstraat. Vergunning. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

 

 

34 Omgevingsvergunning voor vellen van een eik gelegen Jacobuslei. Voorwaardelijk vergund. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

 

 

35 Attest tot verkoop verkaveling AZ5 te Michielssendreef/Donksesteenweg. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

 

 

36 Omgevingsvergunning voor het aanleggen van een zwembad gelegen Willebeek. Vergunning. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

 

 

37 Omgevingsvergunning voor het isoleren en bepleisteren van de voorgevel gelegen Pauwelslei. Vergunning. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

 

 

38 Omgevingsvergunning voor het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning en het vellen van bomen gelegen Berrélei. Voorwaardelijk vergund. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

 

 

39 Omgevingsvergunning voor het slopen van de bestaande bebouwing en het bouwen van een vrijstaande ééngezinswoning met een dubbele carport gelegen Bredabaan. Voorwaardelijk vergund. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

 

 

40 Advies inzake een wijziging van een bodemsaneringsproject voor de Civiele

Bescherming gelegen Miksebeekstraat. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

 

 

41 Melding voor de exploitatie van een bronbemaling gelegen Klaverheide. Aktename. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

 

 

42 Melding voor exploitatie van een bronbemaling gelegen Bisschoppenhoflei. Aktename. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

 

 

43 Bredabaan 182 - Oud gemeentehuis - coating daken. Goedkeuring voorlopige oplevering. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

 

 

44 Bredabaan 182 - Oud gemeentehuis - ramen en goten - herstel en schilderwerk. Goedkeuring voorlopige oplevering. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

 

 

45 Bevolking. Beheer van de bevolkingsregisters. Schrapping van ambtswege. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

 

 

46 Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst Ligo Antwerpen. Open leersalon. Verzending naar gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

 

 

47 Mariaburgse Feesten: nominatieve toelage - Principiële goedkeuring en verzending naar gemeenteraad - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

 

 

48 Evenement (dossier 21011). Wielerwedstrijd Marie-ter-Heide op dinsdag 10 augustus 2021. Politieverordening op verkeer. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

 

 

49 Evenement (dossier 21027). Wielerwedstrijd Marie-ter-Heide G-sporters op zondag 8 augustus 2021. Politieverordening op verkeer. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

 

 

50 Evenement (dossier 210406). Filmopnames Bittersweet Sixteen van 12 juli tot en met 18 augustus. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021