Zitting van maandag 6 september 2021

Van 14:00 uur

Locatie raadzaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

 

Aanwezig:

Philip Cools - waarnemend burgemeester

Adinda Van Gerven, Myriam Van Honste, Goele Fonteyn, Inez Ven, Carla Pantens, Karina Hans en Bruno Heirman - schepenen

Ward Schevernels - algemeen directeur

Verontschuldigd:

 

 

Overzicht punten

 

 

1 Notulen van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 30 augustus 2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 14/09/2021
Overzicht punten

 

 

2 Gemeenteraad. Vaststelling agenda algemene commissievergadering op 14 september 2021 om 20 uur in de raadzaal, Verhoevenlei 11. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 14/09/2021
Overzicht punten

 

 

3 Bestelbons buitengewone dienst 2021 politiezone. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 14/09/2021
Overzicht punten

 

 

4 Tabel werving en selectie. Wijziging. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 14/09/2021
Overzicht punten

 

 

5 Beleidsdomein plaatsgebonden zaken. Afdeling projectencel. Beëindiging tewerkstelling van een deskundige projectencel met toekenning opzeggingstermijn. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 14/09/2021
Overzicht punten

 

 

6 Beleidsdomein plaatsgebonden zaken. Afdeling facilitair beheer. Dienst schoonmaak. Aanstelling van een deeltijds vervangend polyvalent werkvrouw, met ingang van 1 september 2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 14/09/2021
Overzicht punten

 

 

7 Beleidsdomein plaatsgebonden zaken. Afdeling facilitair beheer. Dienst schoonmaak. Aanstelling van een deeltijds polyvalent werkvrouw voor de bepaalde duur van 1 september 2021 tot en met 6 februari 2022. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 14/09/2021
Overzicht punten

 

 

8 Beleidsdomein plaatsgebonden zaken. Afdeling facilitair beheer. Dienst schoonmaak. Aanstelling van een deeltijds polyvalent werkvrouw voor de bepaalde duur van 1 september 2021 tot en met 6 februari 2022. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 14/09/2021
Overzicht punten

 

 

9 Gemeentelijk basisonderwijs. Stakabra. Verslag reaffectatiecommissie van 31 augustus 2021. Kennisname. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 14/09/2021
Overzicht punten

 

 

10 Gemeentelijk onderwijs. Toekennen verloven en afwezigheden. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 14/09/2021
Overzicht punten

 

 

11 Gemeentelijk basisonderwijs. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2021-2022. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 14/09/2021
Overzicht punten

 

 

12 Gemeentelijk basisonderwijs. Gibo-Driehoek.Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2021-2022. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 14/09/2021
Overzicht punten

 

 

13 Gemeentelijk basisonderwijs. Gibo-Driehoek. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2021-2022. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 14/09/2021
Overzicht punten

 

 

14 Gemeentelijk basisonderwijs. Gibo-Heide. Tijdelijke belasting met een andere opdracht tijdens het schooljaar 2021-2022. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 14/09/2021
Overzicht punten

 

 

15 Gemeentelijk basisonderwijs. Gibo-Heide. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2021-2022. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 14/09/2021
Overzicht punten

 

 

16 Gemeentelijk basisonderwijs. Gibo-Mariaburg. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2021-2022. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 14/09/2021
Overzicht punten

 

 

17 Gemeentelijk basisonderwijs. Gibo-Mariaburg. Aanvaarding ontslag met ingang van 1 september 2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 14/09/2021
Overzicht punten

 

 

18 Gemeentelijk basisonderwijs. Gilo de Kaart. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2021-2022. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 14/09/2021
Overzicht punten

 

 

19 Gemeentelijk basisonderwijs. Giko-Kaart. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2021-2022. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 14/09/2021
Overzicht punten

 

 

20 Aankoop minitractor. Goedkeuring gunning. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 14/09/2021
Overzicht punten

 

 

21 Aankoop bestelwagen met dubbele cabine voor de dienst groen en natuur. - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 14/09/2021
Overzicht punten

 

 

22 Stopzetting verhaalbelastingen en gedeeltelijke terugbetaling hoofdsommen. Goedkeuring lijst 6 voor een bedrag van 2.927,35 euro. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 14/09/2021
Overzicht punten

 

 

23 Activeringsheffing 2021 op onbebouwde bouwgronden en kavels. Kohier nummer 2 ten bedrage van 2.398,94 euro. Vaststelling en uitvoerbaarverklaring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 14/09/2021
Overzicht punten

 

 

24 Bestelbons investeringsbudget 2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 14/09/2021
Overzicht punten

 

 

25 Herbestemming Ploegsebaan 51. Kennisneming resultaat volumestudie. Verderzetting opdracht AGB. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 14/09/2021
Overzicht punten

 

 

26 Ruimte en wonen. Aanvraag tot omgevingsvergunning. Openbare onderzoeken. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 14/09/2021
Overzicht punten

 

 

27 Niet-rechtsgeldige melding voor het vellen van bomen gelegen Baillet-Latourlei. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 14/09/2021
Overzicht punten

 

 

28 Niet-rechtsgeldige melding voor de exploitatie van een tandtechnisch atelier gelegen Charlottalei. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 14/09/2021
Overzicht punten

 

 

29 Niet-rechtsgeldige melding voor de exploitatie van een bronbemaling gelegen Guyotdreef. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 14/09/2021
Overzicht punten

 

 

30 Ruimte en wonen. Huisnummerwijziging de Borrekenslei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 14/09/2021
Overzicht punten

 

 

31 Omgevingsvergunning voor het slopen van een garage, het bouwen van een carport en het aanleggen van een zwembad gelegen Zwemdoklei. Vergunning. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 14/09/2021
Overzicht punten

 

 

32 Omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning gelegen Miksebaan. Voorwaardelijk vergund. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 14/09/2021
Overzicht punten

 

 

33 Omgevingsvergunning voor verbouwen en uitbreiden van een aaneengesloten eengezinswoning gelegen Langestraat. Voorwaardelijk vergund. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 14/09/2021
Overzicht punten

 

 

34 Omgevingsvergunning voor kleine wijzging van een inrichtng voor de  opslag van feestvuurwerk gelegen Bredabaan. Vergunning. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 14/09/2021
Overzicht punten

 

 

35 Omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van de eengezinswoning gelegen Max Hermanlei. Voorwaardelijk vergund. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 14/09/2021
Overzicht punten

 

 

36 Omgevingsvergunning voor het vellen van een eik gelegen Ploegsebaan. Voorwaardelijk vergund. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 14/09/2021
Overzicht punten

 

 

37 Omgevingsvergunning voor het vellen van 4 bomen gelegen Hoogbos. Gedeeltelijk vergund. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 14/09/2021
Overzicht punten

 

 

38 Omgevingsvergunning voor het bouwen van een berging voor houtopslag gelegen De Wandeleerlei. Vergunning. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 14/09/2021
Overzicht punten

 

 

39 Omgevingsvergunning voor vellen van 6 bomen gelegen Mishagen. Voorwaardelijk vergund. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 14/09/2021
Overzicht punten

 

 

40 Wijzigingsverzoek voor een omgevingsvergunning voor het slopen van de bestaande bebouwing en het bouwen van een appartementsgebouw met fietsenberging gelegen Bredabaan. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 14/09/2021
Overzicht punten

 

 

41 Omgevingsvergunning voor het vernieuwen van het dak en het vergroten van de dakkapellen gelegen della Faillestraat. Vergunning. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 14/09/2021
Overzicht punten

 

 

42 Wijzigingsverzoek voor een omgevingsvergunning voor bouwen van een halfopen eengezinswoning gelegen De Prolistraat. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 14/09/2021
Overzicht punten

 

 

43 Melding voor de exploitatie van een bronbemaling gelegen De Tomermaat. Aktename. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 14/09/2021
Overzicht punten

 

 

44 Azalealaan. Hemelhoeve. Plaatsing huislift. Werfverslag 4 van 26 augustus 2021. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 14/09/2021
Overzicht punten

 

 

45 Molenveld 38. Principiële goedkeuring verkoop en ontwerpakte. Verzending naar gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 14/09/2021
Overzicht punten

 

 

46 Azalealaan 3. Hemelhoeve-bijgebouw. Verwarming en ventilatie  - Goedkeuring gunning - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 14/09/2021
Overzicht punten

 

 

47 Sportoase. Voorstel aanpassing tarieven zwembad. - UITGESTELD

 

 

Publicatiedatum: 14/09/2021