Zitting van maandag 28 december 2020

Van 14:00 uur

Locatie raadzaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

 

Aanwezig:

Philip Cools - waarnemend burgemeester

Adinda Van Gerven, Myriam Van Honste, Inez Ven, Carla Pantens en Bruno Heirman - schepenen

Gigi De Schryver - waarnemend algemeen directeur

Verontschuldigd:

Goele Fonteyn en Karina Hans - schepenen

Ward Schevernels - algemeen directeur

 

Overzicht punten

 

 

1 Notulen van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 21 december 2020. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 05/01/2021
Overzicht punten

 

 

2 ICT Politiezone. Aankoop UPS via raamovereenkomst Vlaamse Instelling voor Technologische Ontwikkeling (VITO). Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 05/01/2021
Overzicht punten

 

 

3 Igean milieu & veiligheid. Verslag vergadering raad van bestuur van 9 december 2020. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 05/01/2021
Overzicht punten

 

 

4 Schriftelijke vraag van Niels de Kort, raadslid over openstellen speelplaatsen en het antwoord van het college. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 05/01/2021
Overzicht punten

 

 

5 Bloemstukken jubilarissen 2021 - update. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 05/01/2021
Overzicht punten

 

 

6 Pidpa. Verslag bijzondere algemene vergadering van 18 december 2020. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 05/01/2021
Overzicht punten

 

 

7 Consolidatie Axa 0% AO 20200224 - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 05/01/2021
Overzicht punten

 

 

8 Beleidsdomein plaatsgebonden zaken. Dienst groen en begraafplaatsen. Aanstelling van een polyvalent werkman groen en begraafplaatsen, vanaf 1 januari 2021 in afwachting van de definitieve invulling van de functie van polyvalent vakman groen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 05/01/2021
Overzicht punten

 

 

9 Tabel werving en selectie. Wijziging. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 05/01/2021
Overzicht punten

 

 

10 Verslag basisoverlegcomité en onderhandelingscomité van 17 december 2020. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 05/01/2021
Overzicht punten

 

 

11 Planning Parkbode februari 2021 - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 05/01/2021
Overzicht punten

 

 

12 Bestelbons investeringsbudget 2020. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 05/01/2021
Overzicht punten

 

 

13 Bredabaan. Dagvaarding. Aanstelling raadsman. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 05/01/2021
Overzicht punten

 

 

14 Omgevingsvergunning voor het vellen van 2 beuken in de Gabriëllalei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 05/01/2021
Overzicht punten

 

 

15 Omgevingsvergunning voor het vellen van 8 bomen. in de Hensbergenlei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 05/01/2021
Overzicht punten

 

 

16 Omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van de eengezinswoning en het bouwen van een garage gelegen Floris Verbraekenlei. Voorwaardelijk vergund. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 05/01/2021
Overzicht punten

 

 

17 Omgevingsvergunning voor het bouwen van een garage gelegen Ploegsebaan. Vergunning. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 05/01/2021
Overzicht punten

 

 

18 Omgevingsvergunning voor het wijzigen van de voorgevel en de zijgevel gelegen Leemputweg. Vergunning. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 05/01/2021
Overzicht punten

 

 

19 Omgevingsvergunning voor het bouwen van een vrijstaande ééngezinswoning met een inpandige garage gelegen Zegersdreef. Voorwaardelijk vergund. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 05/01/2021
Overzicht punten

 

 

20 Omgevingsvergunning voor het verbouwen van een handelshuis op de Bredabaan. Wijzigingsverzoek. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 05/01/2021
Overzicht punten

 

 

21 Stedenbouwkundig attest voor het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning gelegen Bisschoppenhoflei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 05/01/2021
Overzicht punten

 

 

22 Melding voor het uitbreiden van de woning gelegen De Romboutweg. Aktename. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 05/01/2021
Overzicht punten

 

 

23 Niet-rechtsgeldige melding voor het aanleggen van een zwembad gelegen Hoogboomsteenweg. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 05/01/2021
Overzicht punten

 

 

24 Niet-rechtsgeldige melding voor het regulariseren van een erker gelegen Ter Borcht. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 05/01/2021
Overzicht punten

 

 

25 Niet-rechtsgeldige melding voor het aanleggen van een zwembad gelegen Martouginlei. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 05/01/2021
Overzicht punten

 

 

26 Melding voor de exploitatie van een bronbemaling gelegen Olmelei. Aktename. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 05/01/2021
Overzicht punten

 

 

27 Melding voor het slopen van een aanbouw en het uitvoeren van interne stabiliteitswerken gelegen Kasteellei. Aktename. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 05/01/2021
Overzicht punten

 

 

28 Ruimte en wonen. Aanvraag tot omgevingsvergunning. Openbare onderzoeken. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 05/01/2021
Overzicht punten

 

 

29 Ploegsebaan 144. Muziekacademie. Isolatie daken en gevels - Goedkeuring verrekening 6. Alu afwerking en haag. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 05/01/2021
Overzicht punten

 

 

30 Ruiterweg Kasteelbrug heropbouw - Goedkeuring voorlopige oplevering. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 05/01/2021
Overzicht punten

 

 

31 Snoeien in straten en parken 2021. Goedkeuring gunning. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 05/01/2021
Overzicht punten

 

 

32 Eikendreef. Herstellen kiosk. Houtbekleding. Goedkeuring offerte educatief schoolproject. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 05/01/2021
Overzicht punten

 

 

33 Ploegsebaan muziekacademie. Werfverslag 41 van 11 december 2020. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 05/01/2021
Overzicht punten

 

 

34 Voshollei en Vosholdal. Wegen- en rioleringswerken. Veiligheidscoördinatieverslag 11 van 16 december 2020. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 05/01/2021
Overzicht punten

 

 

35 Ruiterweg. Renovatie kasteelbrug. Werfverslag 18 van 17 december 2020. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 05/01/2021
Overzicht punten

 

 

36 Lage Kaart 376 - aansluiting elektriciteit Cubee pakjesautomaat - Goedkeuring gunning - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 05/01/2021
Overzicht punten

 

 

37 Kerkedreef 8 - aansluiting elektriceit Cubee pakjesautomaat - Goedkeuring gunning - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 05/01/2021
Overzicht punten

 

 

38 Hoogstraat. Verwerving wegbedding. Goedkeuring heropstart. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 05/01/2021
Overzicht punten

 

 

39 Aanstellen ontwerper studieopdracht herziening parkeerverordening en parkeeronderzoeken. Goedkeuring gunning. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 05/01/2021
Overzicht punten

 

 

40 Uitbreiding standplaats openbare markt - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 05/01/2021
Overzicht punten

 

 

41 afwijkingen wekelijkse rustdagen januari 2021 - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 05/01/2021
Overzicht punten

 

 

42 Toekennen Braspremie SOC Tennis - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 05/01/2021
Overzicht punten

 

 

43 Evenement (dossier 200472). Kerstfotozoektocht Florauna vzw voor de leden van de vereniging van 19 december tot 6 januari 2021 doorheen de wijk. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 05/01/2021