Zitting van maandag 28 september 2020

Van 14:00 uur

Locatie raadzaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

 

Aanwezig:

Philip Cools - waarnemend burgemeester

Adinda Van Gerven, Myriam Van Honste, Goele Fonteyn, Inez Ven, Carla Pantens, Karina Hans en Bruno Heirman - schepenen

Ward Schevernels - algemeen directeur

Verontschuldigd:

 

 

Overzicht punten

 

 

1 Notulen van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 21 september 2020. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 07/10/2020
Overzicht punten

 

 

2 Fluvius Antwerpen. Notulen van de raad van bestuur van 17 en 26 juni 2020. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 07/10/2020
Overzicht punten

 

 

3 Fluvius Antwerpen Regio. Notulen vergadering van 11 maart 2020. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 07/10/2020
Overzicht punten

 

 

4 Igean dienstverlening. Verslag vergadering raad van bestuur van 9 september 2020. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 07/10/2020
Overzicht punten

 

 

5 Igean milieu & veiligheid. Verslag vergadering raad van bestuur van 9 september 2020. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 07/10/2020
Overzicht punten

 

 

6 Igean dienstverlening. Verslag jaarvergadering van 19 juni 2020. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 07/10/2020
Overzicht punten

 

 

7 Igean milieu & veiligheid. Verslag jaarvergadering van 19 juni 2020. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 07/10/2020
Overzicht punten

 

 

8 Schriftelijke vraag van Rudi Pauwels, raadslid over fritkar in Pauwelslei en het antwoord van het college. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 07/10/2020
Overzicht punten

 

 

9 Herdenkingsplechtigheid 11 november 2020. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 07/10/2020
Overzicht punten

 

 

10 Plechtigheid op de gemeentelijke begraafplaatsen op 1 november 2020. Schikkingen. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 07/10/2020
Overzicht punten

 

 

11 Mondelinge vraag op vraag van Kasper Vanpoucke, raadslid namens Brasschaat2012 over een toegankelijk van openbaar toilet in Brasschaats gemeentecentrum. Verzending naar de gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 07/10/2020
Overzicht punten

 

 

12 Herziening consolidatie AO 20180628. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 07/10/2020
Overzicht punten

 

 

13 Gelijkstellingen tijdelijke werkloosheid. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 07/10/2020
Overzicht punten

 

 

14 Beleidsdomein integrale veiligheid. Aanstelling van een deeltijds medewerker burenbemiddeling van 1 oktober 2020 tot en met 30 september 2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 07/10/2020
Overzicht punten

 

 

15 Beleidsdomein personeel en organisatie. Dienst interne organisatie. Aanstelling van een vervangend polyvalent vakman, met ingang van 1 oktober 2020. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 07/10/2020
Overzicht punten

 

 

16 Gemeentelijk onderwijs. Toekennen verloven en afwezigheden. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 07/10/2020
Overzicht punten

 

 

17 Gemeentelijk basisonderwijs. Gibo-Heide. Principiële aanstelling van een beleidsondersteuner. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 07/10/2020
Overzicht punten

 

 

18 Gemeentelijk basisonderwijs. Gibo-Heide. Tijdelijke aanstelling in het lerarenplatform tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 07/10/2020
Overzicht punten

 

 

19 Gemeentelijk basisonderwijs. Gibo-Mariabrug. Tijdelijke aanstelling in het lerarenplatform tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 07/10/2020
Overzicht punten

 

 

20 Gemeentelijk basisonderwijs. Gilo de Kaart. Tijdelijke aanstelling in het lerarenplatform tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 07/10/2020
Overzicht punten

 

 

21 Gemeentelijk basisonderwijs. Gibo-Mariaburg. Tijdelijke aanstelling in het lerarenplatform tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 07/10/2020
Overzicht punten

 

 

22 Gemeentelijk basisonderwijs. Gilo de Kaart. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 07/10/2020
Overzicht punten

 

 

23 Gemeentelijk basisonderwijs. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 07/10/2020
Overzicht punten

 

 

24 Gemeentelijk basisonderwijs. Gilo de Kaart Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 07/10/2020
Overzicht punten

 

 

25 Gemeentelijk basisonderwijs. Gibo-Heide. Tijdelijke belasting met een andere opdracht tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 07/10/2020
Overzicht punten

 

 

26 Gemeentelijk basisonderwijs. Gilo de Kaart. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 07/10/2020
Overzicht punten

 

 

27 Gemeentelijk basisonderwijs. Gilo de Kaart en Gibo-Heide. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 07/10/2020
Overzicht punten

 

 

28 Gemeentelijk basisonderwijs. Gilo de Kaart. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 07/10/2020
Overzicht punten

 

 

29 Gemeentelijk basisonderwijs. Gilo de Kaart. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 07/10/2020
Overzicht punten

 

 

30 Gemeentelijk basisonderwijs. Gilo de Kaart. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 07/10/2020
Overzicht punten

 

 

31 Gemeentelijk basisonderwijs. Gilo de Kaart en Gibo-Driehoek. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 07/10/2020
Overzicht punten

 

 

32 Gemeentelijk basisonderwijs. Gibo-Mariaburg en Gilo de Kaart. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 07/10/2020
Overzicht punten

 

 

33 Gemeentelijk basisonderwijs. Gibo-Mariaburg. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 07/10/2020
Overzicht punten

 

 

34 Gemeentelijk basisonderwijs. Gibo-Mariaburg. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 07/10/2020
Overzicht punten

 

 

35 Gemeentelijk basisonderwijs. Gibo-Mariaburg. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 07/10/2020
Overzicht punten

 

 

36 Gemeentelijk basisonderwijs. Gibo-Heide. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - AFGESLOTEN ZONDER STEMMING

 

 

Publicatiedatum: 07/10/2020
Overzicht punten

 

 

37 Gemeentelijk basisonderwijs. Gibo-Heide. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 07/10/2020
Overzicht punten

 

 

38 Gemeentelijk basisonderwijs. Giko-Kaart. Vrijwilliger tijdens het schooljaar 2020-2021. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 07/10/2020
Overzicht punten

 

 

39 Gemeentelijk basisonderwijs. Nieuwe affectaties voor vast benoemde personeelsleden voor het schooljaar 2020-2021. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 07/10/2020
Overzicht punten

 

 

40 Onderwijs. Netoverschrijdend. Definitief toekennen geschonken ICT-materiaal. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 07/10/2020
Overzicht punten

 

 

41 Gemeentelijk deeltijds kunstonderwijs. Academie voor muziek en woord. Doorlichting. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 07/10/2020
Overzicht punten

 

 

42 Gemeentelijk deeltijds kunstonderwijs. Academie Noord Doorlichting. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 07/10/2020
Overzicht punten

 

 

43 Gemeentelijk basisonderwijs. Leeropdrachten tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 07/10/2020
Overzicht punten

 

 

44 ICT. Aankoop 4 laptops voor aanvulling stock. Goedkeuring offerte. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 07/10/2020
Overzicht punten

 

 

45 Eredienstinstellingen. Budget 2021. Verzending naar de gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 07/10/2020
Overzicht punten

 

 

46 Kerkfabriek Heilige Familie. Aanpassing meerjarenplan en budgetwijziging 2020. Verzending naar de gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 07/10/2020
Overzicht punten

 

 

47 Aankoop zitbanken lagere school GIBO Driehoek. Gunning leveringsopdracht door middel van de aanvaarde factuur. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 07/10/2020
Overzicht punten

 

 

48 COVID-19. Retributie 2020 op individueel bezoldigd personenvervoer. Vrijstelling op basis nooddecreet Vlaamse Regering. Verzending naar gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 07/10/2020
Overzicht punten

 

 

49 Belasting 2021-2024 op de exploitatievergunningen van taxidiensten en/of diensten voor verhuur van voertuigen met bestuurder. Verzending naar gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 07/10/2020
Overzicht punten

 

 

50 Toelage intocht Sinterklaas. Kennisneming afrekening 2019 en goedkeuring uitbetaling toelage 2020. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 07/10/2020
Overzicht punten

 

 

51 Huur ventilatie/extractie Hemelhoeve. Gunning leveringsopdracht door middel van de aanvaarde factuur en offerte. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 07/10/2020
Overzicht punten

 

 

52 Aankopen maatregelen pandemie. Goedkeuring offerte via aanvaarde factuur. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 07/10/2020
Overzicht punten

 

 

53 Bestelbons investeringsbudget 2020. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 07/10/2020
Overzicht punten

 

 

54 Vernieuwd subsidiereglement projecten en ontwikkelingswerkers - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 07/10/2020
Overzicht punten

 

 

55 Noodhulp voor de hongersnood in Jemen - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 07/10/2020
Overzicht punten

 

 

56 Noodhulp voor honger in Ethiopië - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 07/10/2020
Overzicht punten

 

 

57 Noodhulp voor explosie in Beiroet - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 07/10/2020
Overzicht punten

 

 

58 Ruimte en wonen. Openbare onderzoeken. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 07/10/2020
Overzicht punten

 

 

59 Huisvesting. Verslag Intern Woonoverleg van 18 september 2020. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 07/10/2020
Overzicht punten

 

 

60 Huisvesting. Aanbod van het recht op voorkoop van een woning in de Kasteellei. Voorstel tot verzaking. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 07/10/2020
Overzicht punten

 

 

61 Huisvesting. Aanbod van het recht op voorkoop van een woning in de Withofdreef. Voorstel tot verzaking. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 07/10/2020
Overzicht punten

 

 

62 Splitsing bebouwd eigendom Kasteellei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 07/10/2020
Overzicht punten

 

 

63 Omgevingsvergunning voor het slopen van de bestaande bebouwing en het bouwen van een halfopen ééngezinswoning met een kantoorruimte en een carport in de tuin in de Schout De Moorstraat. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 07/10/2020
Overzicht punten

 

 

64 Omgevingsvergunning voor het herbouwen van een vrijstaande ééngezinswoning met ruimtes voor een inwonende zorgverstrekker en exploitatie van een bronbemaling ter hoogte van Bredabaan . Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 07/10/2020
Overzicht punten

 

 

65 Melding voor het wijzigen van de zijgevel gelegen Van de Wiellei. Aktename. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 07/10/2020
Overzicht punten

 

 

66 Melding voor het vervangen van een veranda gelegen Neervelden. Aktename. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 07/10/2020
Overzicht punten

 

 

67 Melding voor een bronbemaling gelegen Vriesdonkakker. Akteneming. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 07/10/2020
Overzicht punten

 

 

68 Omgevingsvergunning voor het slopen van bestaande gebouwen en verhardingen, het verbouwen, vergroten en exploiteren van een tuincentrum, het bouwen van een loods en een serre ter hoogte van Miksebaan. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 07/10/2020
Overzicht punten

 

 

69 Ploegsebaan muziekacademie. Werfverslagen 28 en 28 B en C van 8, 18 en 20 september 2020. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 07/10/2020
Overzicht punten

 

 

70 Begraafplaatsen dienstgebouwen. Werfverslag 8 van 17 september 2020. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 07/10/2020
Overzicht punten

 

 

71 De Mortel 16 en 32. Renovatie magazijn en brandweerkazerne. Werfverslag met nummer 64 van 21 september 2020. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 07/10/2020
Overzicht punten

 

 

72 De Mortel. Technische dienst - Brandweerkazerne. Veiligheidscoördinatieverslag 54 van 21 september 2020. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 07/10/2020
Overzicht punten

 

 

73 Voshollei en Vosholdal. Wegen- en rioleringswerken. Werfverslag 14 van 15 september 2020. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 07/10/2020
Overzicht punten

 

 

74 Begraafplaats Centrum. Intrekking grafconcessie - 1D00_01_060G. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 07/10/2020
Overzicht punten

 

 

75 Begraafplaats Mariaburg. Intrekking grafconcessie - 3D00_05_103G en 104G. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 07/10/2020
Overzicht punten

 

 

76 Leveren en plaatsen zonnewering op verschillende gemeentegebouwen. - Stopzetting opdracht. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 07/10/2020
Overzicht punten

 

 

77 Grafconcessies 2020-46 tot en met 2020-54. Diverse aanvragen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 07/10/2020
Overzicht punten

 

 

78 Rooien van bomen - Goedkeuring verrekening 2. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 07/10/2020
Overzicht punten

 

 

79 Ruiterweg. Renovatie kasteelbrug. Werfverslag 9 van 10 september 2020. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 07/10/2020
Overzicht punten

 

 

80 Bredabaan 704. Opmaak RUP kasteeldomein Bellenhof. Goedkeuring gunning. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 07/10/2020
Overzicht punten

 

 

81 Ruiterweg Kasteelbrug heropbouw - Goedkeuring verrekening 1. Balusters. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 07/10/2020
Overzicht punten

 

 

82 Bredabaan 906. Opmaak RUP kasteeldomein Withof. Goedkeuring gunning. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 07/10/2020
Overzicht punten

 

 

83 Bestrijding eikenprocessierupsen grondgebied Brasschaat - Goedkeuring factuur - UITGESTELD

 

 

Publicatiedatum: 07/10/2020
Overzicht punten

 

 

84 Molenweg. Principiële goedkeuring verkoop woning en goedkeuring maximale verkoopprijs. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 07/10/2020
Overzicht punten

 

 

85 Miksebaan 125. Intrekking toelating inbuizing. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 07/10/2020
Overzicht punten

 

 

86 Mikhof 25 kinderboerderij. Overeenkomst voor beheer van een Gemeentelijk KWZI. Principiële instemming. Verzending naar gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 07/10/2020
Overzicht punten

 

 

87 Gemeentepark Centrum. Opmaak MOBER. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 07/10/2020
Overzicht punten

 

 

88 aankoop gevelbord infopunt toerisme - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 07/10/2020
Overzicht punten

 

 

89 Aanvraag starterspremie B-Nut. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 07/10/2020
Overzicht punten

 

 

90 Bevolking. Beheer van de bevolkingsregisters. Schrapping van ambtswege. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 07/10/2020
Overzicht punten

 

 

91 Lokale partnerschappen voor jongeren -projectvoorstelling Selab - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 07/10/2020
Overzicht punten

 

 

92 Cultuurdienst. Bruikleen van Kunstwerk - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 07/10/2020
Overzicht punten

 

 

93 EVA Programmering Cultuurcentrum Hemelhoeve. Kennisneming verslagen 19 mei en 9 juni 2020. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 07/10/2020
Overzicht punten

 

 

94 Verslag raad van bestuur sportraad van 14 september 2020. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 07/10/2020
Overzicht punten

 

 

95 Evenement (dossier 200387). Optreden Jean Bosco Safari in zaal Polygoon op 3 en 4 oktober 2020. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 07/10/2020
Overzicht punten

 

 

96 Evenement (dossier 200382). Winter op wielen op zondagen 18 oktober – 15 november – 20 december 2020 en 17 januari – 21 februari – 21 maart en 18 april 2021. Begeleidende maatregelen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 07/10/2020
Overzicht punten

 

 

97 Evenementen. Kampelaar Speelt. Toekenning subsidie zomerspeelstraat. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 07/10/2020
Overzicht punten

 

 

98 Evenement (dossier 200396). Wiener Circus van donderdag 22 oktober tot woensdag 28 oktober 2020. Begeleidende maatregelen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 07/10/2020
Overzicht punten

 

 

99 Evenement (dossier 200398). Actie Verover de ruimte in Brasschaat van JNM in samenwerking met Autodelen.net op het Kaartseplein op zondag 11 oktober 2020. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 07/10/2020