Zitting van maandag 11 januari 2021

Van 14:00 uur

Locatie raadzaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

 

Aanwezig:

Philip Cools - waarnemend burgemeester

Adinda Van Gerven, Myriam Van Honste, Goele Fonteyn, Inez Ven, Carla Pantens, Karina Hans en Bruno Heirman - schepenen

Ward Schevernels - algemeen directeur

Verontschuldigd:

 

 

 

Philip Cools waarnemend burgemeester  verlaat de zitting vanaf punt 25.

Adinda Van Gerven, neemt de functie van plaatsvervangend waarnemend burgemeester terug op vanaf punt 25.

Philip Cools waarnemend burgemeester  vervoegt de zitting vanaf punt 53.

Adinda Van Gerven, neemt de functie van schepen terug op vanaf punt 53.

 

Overzicht punten

 

 

1 Notulen van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 4 januari 2020. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 20/01/2021
Overzicht punten

 

 

2 Gemeenteraad. Vaststelling agenda op digitale zitting op 25 januari 2020 om 20 uur. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 20/01/2021
Overzicht punten

 

 

3 Regiovorming. Kennisneming antwoord aan gouverneur en goedkeuring ontwerp van antwoord. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 20/01/2021
Overzicht punten

 

 

4 Schriftelijke vraag van Niels de Kort, raadslid over onbetaalde facturen van scholen en het antwoord van het college. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 20/01/2021
Overzicht punten

 

 

5 Beleidsdomein personeel en organisatie. Dienst interne organisatie. Aanstelling van een vervangend polyvalent vakman, met ingang van 1 januari 2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 20/01/2021
Overzicht punten

 

 

6 Gemeentelijk basis- en deeltijds kunstonderwijs. Agenda overleg- en onderhandelingscomité van 21 januari 2021. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 20/01/2021
Overzicht punten

 

 

7 Gemeentelijk secundair onderwijs. Agenda overleg- en onderhandelingscomité van 21 januari 2021. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 20/01/2021
Overzicht punten

 

 

8 Gemeentelijk onderwijs. Toekennen verloven en afwezigheden. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 20/01/2021
Overzicht punten

 

 

9 Gemeentelijk basisonderwijs. Melding van het te veel inrichten van 2 lestijden met ingang van 1 september 2020. Rechtzetting via uren werkingsmiddelen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 20/01/2021
Overzicht punten

 

 

10 Gemeentelijk basisonderwijs. Gibo-Heide. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021 voor een korte vervanging. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 20/01/2021
Overzicht punten

 

 

11 Gemeentelijk basisonderwijs. Gibo-Mariaburg. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021 voor een korte vervanging. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 20/01/2021
Overzicht punten

 

 

12 Gemeentelijk basisonderwijs. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 20/01/2021
Overzicht punten

 

 

13 Gemeentelijk basisonderwijs. Gibo-Driehoek. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021 voor een korte vervanging. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 20/01/2021
Overzicht punten

 

 

14 Gemeentelijk deeltijds kunstonderwijs. Academie voor muziek en woord. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 20/01/2021
Overzicht punten

 

 

15 Gemeentelijk deeltijds kunstonderwijs. Academie voor muziek en woord. Mutatie tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 20/01/2021
Overzicht punten

 

 

16 Gemeentelijk deeltijds kunstonderwijs. Academie voor muziek en woord. Tijdelijke belast met een andere opdracht tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 20/01/2021
Overzicht punten

 

 

17 Gemeentelijk deeltijds kunstonderwijs. Academie voor muziek en woord. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 20/01/2021
Overzicht punten

 

 

18 Gemeentelijk deeltijds kunstonderwijs. Academie voor muziek en woord. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 20/01/2021
Overzicht punten

 

 

19 Gemeentelijk deeltijds kunstonderwijs. Academie voor muziek en woord. Tijdelijk belast met een andere opdracht tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 20/01/2021
Overzicht punten

 

 

20 Gemeentelijk deeltijds kunstonderwijs. Academie Noord. Overheveling vestigingsplaats Wuustwezel naar de gemeentelijke academie voor muziek, woord en dans Wuustwezel met ingang van 1 september 2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 20/01/2021
Overzicht punten

 

 

21 Gemeentelijk deeltijds kunstonderwijs. Academie Noord. Uitreding gemeente Schilde uit de intergemeentelijke samenwerkingsovereenkomst. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 20/01/2021
Overzicht punten

 

 

22 Persmededelingen. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 20/01/2021
Overzicht punten

 

 

23 Retributie 2021-2025 op de aflevering van PMD-zakken. Wijziging. Verzending naar gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 20/01/2021
Overzicht punten

 

 

24 Stopzetting verhaalbelastingen en gedeeltelijke terugbetaling hoofdsommen. Goedkeuring lijst 4 voor een bedrag van 5.125,95euro. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 20/01/2021
Overzicht punten

 

 

25 Technisch centrum. herstelling verreiker. Gunning leveringsopdracht door middel van de aanvaarde factuur en offerte. Goedkeuring aangepaste offerte. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 20/01/2021
Overzicht punten

 

 

26 Bestelbons investeringsbudget 2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 20/01/2021
Overzicht punten

 

 

27 Kandidaatstelling SDG pioneer programma. - NIET GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 20/01/2021
Overzicht punten

 

 

28 Ruimte en wonen. Aanvraag tot omgevingsvergunning. Openbare onderzoeken. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 20/01/2021
Overzicht punten

 

 

29 Verslagen IOED erfgoedraad van 17 september en 17 november 2020. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 20/01/2021
Overzicht punten

 

 

30 Niet-rechtsgeldige melding voor het regulariseren van een tuinberging, het slopen van een veranda en het uitbreiden van de woning gelegen Verhoevenlei. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 20/01/2021
Overzicht punten

 

 

31 Niet-rechtsgeldige melding voor het aanleggen van een zwembad gelegen Martouginlei. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 20/01/2021
Overzicht punten

 

 

32 Huisvesting. Aanbod van het recht op voorkoop van een woning in de Bredabaan. Voorstel tot verzaking. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 20/01/2021
Overzicht punten

 

 

33 Omgevingsvergunning voor het verbouwen en vergroten van een halfopen ééngezinswoning gelegen Tolbareel. Vergunning. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 20/01/2021
Overzicht punten

 

 

34 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van constructieve verbouwingswerken aan het gelijkvloers appartement gelegen du Boislei. Vergunning. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 20/01/2021
Overzicht punten

 

 

35 Omgevingsvergunning voor het bouwen van een garage gelegen della Faillestraat. Voorwaardelijk vergund. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 20/01/2021
Overzicht punten

 

 

36 Omgevingsvergunning voor het plaatsen van publiciteit gelegen Leopoldslei. Vergunning. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 20/01/2021
Overzicht punten

 

 

37 Melding voor de exploitatie van een bronbemaling gelegen Emmalei. Aktename. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 20/01/2021
Overzicht punten

 

 

38 Melding voor de exploitatie van een bronbemaling gelegen Hulshout. Aktename. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 20/01/2021
Overzicht punten

 

 

39 Melding voor het aanbouwen van een veranda gelegen Laagland. Aktename. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 20/01/2021
Overzicht punten

 

 

40 Omgevingsvergunning voor het verbouwen en vergroten van een halfopen ééngezinswoning gelegen Hanendreef. Voorwaardelijk vergund. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 20/01/2021
Overzicht punten

 

 

41 Omgevingsvergunning voor het slopen van de bestaande garage, het grondig verbouwen en uitbreiden van een halfopen woning en het bouwen van een garage in de tuin. gelegen Bethaniëlei. Voorwaardelijk vergund. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 20/01/2021
Overzicht punten

 

 

42 De Mortel. Technische dienst - Brandweerkazerne. Werfverslag 75 van 4 januari 2021. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 20/01/2021
Overzicht punten

 

 

43 Vellen bomen Brechtsebaan (zone Bredabaan tot ovonde St. Jobsesteenweg). Goedkeuring gunning. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 20/01/2021
Overzicht punten

 

 

44 Molenveld. Principiële goedkeuring verkoopakte. Verzending naar gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 20/01/2021
Overzicht punten

 

 

45 Sint Antoniuslei. Antverpia. Leveren en plaatsen deurautomaat. Goedkeuring gunning. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 20/01/2021
Overzicht punten

 

 

46 Aanleg fietspaden langsheen N1, vak N117 Essensteenweg – Gooreind centrum. Kennisneming verslagen werfvergaderingen. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 20/01/2021
Overzicht punten

 

 

47 Dr. Roosenplein. Verlegging rooilijn in het omgevingsdossier 2020/OMV/0464: de heraanleg van het Dr. Roosensplein en de zijstraten en het wijzigen van de rooilijn Principiële goedkeuring. Verzending gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 20/01/2021
Overzicht punten

 

 

48 Gezondheidslei. Machtiging aanleg oprit. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 20/01/2021
Overzicht punten

 

 

49 Diksmuidelei. Uitbreiding distributienet. Machtiging aan Fluvius KTV. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 20/01/2021
Overzicht punten

 

 

50 De Tomermaat. Uitbreiding distributienet. Machtiging aan Proximus nv. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 20/01/2021
Overzicht punten

 

 

51 Ploegsebaan. Goedkeuring factuur aanleg asfaltweg Aralea site Ploegsebaan. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 20/01/2021
Overzicht punten

 

 

52 Criteria en procedure bij aanvragen meerjarenprogrammatie kinderopvang. Principiële goedkeuring. Verzending naar gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 20/01/2021
Overzicht punten

 

 

53 Toelage gemeenschapsvormende projecten aanvragen 2020 - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 20/01/2021