Zitting van maandag 14 september 2020

Van 14:00 uur

Locatie raadzaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

 

Aanwezig:

Philip Cools - waarnemend burgemeester

Adinda Van Gerven, Myriam Van Honste, Goele Fonteyn, Inez Ven, Carla Pantens, Karina Hans en Bruno Heirman - schepenen

Ward Schevernels - algemeen directeur

Verontschuldigd:

 

 

Overzicht punten

 

 

1 Notulen van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 7 september 2020. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/09/2020
Overzicht punten

 

 

2 Themacommissie persoonsgebonden zaken. Vaststelling agenda digitale zitting op 22 september 2020 om 20 uur in de raadzaal, Verhoevenlei 11. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/09/2020
Overzicht punten

 

 

3 Gemeenteraad. Vaststelling agenda op 28 september 2020 om 20 uur in de raadzaal, Verhoevenlei 11. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/09/2020
Overzicht punten

 

 

4 Schriftelijke vraag van Dirk de Kort, raadslid over gronden gelegen Lage Kaart en het antwoord van het college. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/09/2020
Overzicht punten

 

 

5 Uitbetaling schade - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/09/2020
Overzicht punten

 

 

6 Schriftelijke vraag van Dimitri Hoegaerts, raadslid over het sluikstorten aan de antitankgracht en het antwoord van het college. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/09/2020
Overzicht punten

 

 

7 Schriftelijke vraag van Inge Hermans, raadslid over aankoop laptops en het antwoord van het college. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/09/2020
Overzicht punten

 

 

8 Overlijdensbericht - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 23/09/2020
Overzicht punten

 

 

9 Beleidsdomein vrije tijd. Afdeling bibliotheek. Vrijwillig ontslag van een statutair deskundige bibliotheek, met ingang van 1 oktober 2020. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/09/2020
Overzicht punten

 

 

10 Beleidsdomein personeel en organisatie. Dienst communicatie. Doorstroming van een medewerker in de functionele loopbaan naar C2, met ingang van 1 oktober 2020. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/09/2020
Overzicht punten

 

 

11 Beleidsdomein vrije tijd. Dienst cultuur. Doorstroming van een deskundige cultuur in de functionele loopbaan naar B3, met ingang van 1 oktober 2020. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/09/2020
Overzicht punten

 

 

12 Beleidsdomein plaatsgebonden zaken. Dienst ruimte en wonen. Doorstroming van een medewerker in de functionele loopbaan naar C3, met ingang van 1 november 2020. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/09/2020
Overzicht punten

 

 

13 Beleidsdomein plaatsgebonden zaken. Afdeling patrimonium. Dienst schoonmaak en logistiek. Aanstelling van een vervangend polyvalent werkvrouw schoonmaak met ingang van 1 september 2020. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/09/2020
Overzicht punten

 

 

14 Beleidsdomein vrije tijd. Dienst cultuur. Doorstroming van een medewerker in de functionele loopbaan naar C2, met ingang van 1 november 2020. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/09/2020
Overzicht punten

 

 

15 Beleidsdomein financiën en aankoop. Afdeling aankoop. Aanstelling als waarnemend functiehouder in de functie van afdelingshoofd aankoop, met ingang van 2 oktober 2020 en toekenning toelage. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/09/2020
Overzicht punten

 

 

16 Beleidsdomein vrije tijd. Dienst cultuur. Aanstelling van een podiumtechnieker met vervangingscontract met ingang van 16 september 2020. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/09/2020
Overzicht punten

 

 

17 Beleidsdomein plaatsgebonden zaken.  Dienst schoonmaak en logistiek. Aanstelling van een tijdelijke contractueel polyvalent werkvrouw schoonmaak, met ingang van 1 september 2020. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/09/2020
Overzicht punten

 

 

18 Gemeentelijk onderwijs. Toekennen verloven en afwezigheden. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/09/2020
Overzicht punten

 

 

19 Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Betwisting toegekend C-attest aan een leerling. Uitslag beroepscommissie. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/09/2020
Overzicht punten

 

 

20 Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Betwisting toegekend C-attest aan een leerling. Uitslag beroepscommissie. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/09/2020
Overzicht punten

 

 

21 Aanvulling stock desinfectie- en beschermingsmaterialen Corona. Gunning leveringsopdracht door middel van de aanvaarde factuur en offerte. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/09/2020
Overzicht punten

 

 

22 Belasting 2020 op het huis-aan-huis verspreiden van reclamedrukwerk of daarmee gelijkgestelde producten. Kohier nummer 3 ten bedrage van 16.871,65 euro. Vaststelling en uitvoerbaarverklaring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/09/2020
Overzicht punten

 

 

23 Aankoop hout voor zitbanken. Gunning leveringsopdracht door middel van de aanvaarde factuur. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/09/2020
Overzicht punten

 

 

24 Aankopen maatregelen pandemie. Goedkeuring offerte via aanvaarde factuur. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/09/2020
Overzicht punten

 

 

25 Bezwaarschrift. Belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen. Fiche 26.195, artikel 3/2020. Ontheffing van de belasting. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/09/2020
Overzicht punten

 

 

26 Bestelbons investeringsbudget 2020. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/09/2020
Overzicht punten

 

 

27 Cubee  pakjesautomaat. Locaties. Aanpassing. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/09/2020
Overzicht punten

 

 

28 Rechtzetting uitbetaling natuur-, milieu en wijkverenigingen plus extra coronabudget - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/09/2020
Overzicht punten

 

 

29 Week duurzame mobiliteit: wedstrijdreglementen - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/09/2020
Overzicht punten

 

 

30 Aanpassing algemeen politiereglement - openbare wegen. Principiële goedkeuring. Verzending naar gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/09/2020
Overzicht punten

 

 

31 Aanpassing algemeen politiereglement - begravingen. Principiële goedkeuring. Verzending naar gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/09/2020
Overzicht punten

 

 

32 Aanpassing algemeen politiereglement - uitbatingsvergunning. Principiële goedkeuring. Verzending naar gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/09/2020
Overzicht punten

 

 

33 Beslissing deputatie van 7 mei 2020 na beroep over de stedenbouwkundige vergunning van het College van Burgemeester en Schepenen van 23 september 2013. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 23/09/2020
Overzicht punten

 

 

34 2020/PV/0006 Proces-verbaal voor het plaatsen van een chalet /stacaravan in de tuin gelegen in de Dullingen . Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 23/09/2020
Overzicht punten

 

 

35 2020/G/0008, Van Gamerenlei 21 - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 23/09/2020
Overzicht punten

 

 

36 2020/G/0007, Klaverheide - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 23/09/2020
Overzicht punten

 

 

37 Besluit van de gewestelijke omgevingsambtenaar tot aktename van de melding van nv pr Proximus voor de verandering van een telecomsite te Bredabaan 1111- 1113, 2930 Brasschaat. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 23/09/2020
Overzicht punten

 

 

38 Stedenbouwkundig attest voor het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/09/2020
Overzicht punten

 

 

39 Omgevingsvergunning voor het vellen van 9 dennen in de Zilverberkenlei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/09/2020
Overzicht punten

 

 

40 Omgevingsvergunning voor het vellen van 13 bomen in de  Leopoldslei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/09/2020
Overzicht punten

 

 

41 Omgevingsvergunning voor het vellen van een treurwilg in de Augustijnslei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/09/2020
Overzicht punten

 

 

42 Omgevingsvergunning voor het vellen van een esdoorn in de Baillet-Latourlei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/09/2020
Overzicht punten

 

 

43 Omgevingsvergunning voor het vellen van amerikaanse eik in De Lannoylei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/09/2020
Overzicht punten

 

 

44 Omgevingsvergunning voor het verbouwen en vergroten van een halfopen ééngezinswoning in de Van de Wiellei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/09/2020
Overzicht punten

 

 

45 Omgevingsvergunning voor het vellen van 4 sparren in de Bossaersstraat. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/09/2020
Overzicht punten

 

 

46 Omgevingsvergunning voor het verbouwen van een halfopen ééngezinswoning in de Brechtsebaan. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/09/2020
Overzicht punten

 

 

47 Wijzigingsverzoek in kader van de omgevingsvergunning voor het slopen van de bestaande bebouwing en het bouwen van een meergezinswoning met carports in de Bredabaan. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/09/2020
Overzicht punten

 

 

48 Omgevingsvergunning voor het vellen van een populier in de Middelkaart. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/09/2020
Overzicht punten

 

 

49 Omgevingsvergunning voor het vellen van 2 naaldbomen in Zand. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/09/2020
Overzicht punten

 

 

50 Melding voor een overname van frituur De Joker gelegen Lage Kaart 255 te brasschaat. Aktename. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/09/2020
Overzicht punten

 

 

51 Melding voor een bronbemaling gelegen Miksebaan. akteneming. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/09/2020
Overzicht punten

 

 

52 Ingebrekestelling perceel  Brechtsebaan hoek Bergsebaan. Kennisneming. Goedkeuring voorstel van antwoord. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/09/2020
Overzicht punten

 

 

53 Ploegsebaan muziekacademie. Werfverslagen 26 en 27 van 1 en 8 september 2020. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 23/09/2020
Overzicht punten

 

 

54 Ruiterweg. Renovatie kasteelbrug. VCV-verslag 5 van 3 september 2020. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 23/09/2020
Overzicht punten

 

 

55 Begraafplaatsen dienstgebouwen. Werfverslagen 1 t.e.m. 7 van 26 juni 2020, 8 juli 2020, 6, 13, 20 en 25 augustus 2020 en 3 september 2020. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 23/09/2020
Overzicht punten

 

 

56 Voshollei en Vosholdal. Wegen- en rioleringswerken. Werfverslagen 4 t.e.m. 13. Veiligheidscoördinatieverslagen 1 t.e.m. 6. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 23/09/2020
Overzicht punten

 

 

57 Azalealaan : Hemelhoeve huislift. Aanstelling architect. Goedkeuring gunning. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/09/2020
Overzicht punten

 

 

58 Verschillende locaties. Rooien van bomen. Goedkeuring verrekening 1. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/09/2020
Overzicht punten

 

 

59 Brechtsebaan wegen- en rioleringswerken (tsn St-Jobsteenweg en Bredabaan). Aanstellen studiebureau. Goedkeuring gunning - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/09/2020
Overzicht punten

 

 

60 Bredabaan 182. Oud gemeentehuis - ramen en goten - herstel en schilderwerk. Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/09/2020
Overzicht punten

 

 

61 Bredabaan 407 - Bibliotheek centrum - liftrenovatie. Goedkeuring offerte. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/09/2020
Overzicht punten

 

 

62 Voshollei en Vosholdal. Wegen- en rioleringswerken. Goedkeuring verrekening. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/09/2020
Overzicht punten

 

 

63 Della Faillestraat 70. Principiële goedkeuring recht van doorgang. Verzending naar gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/09/2020
Overzicht punten

 

 

64 Project Kaart. Subsidie "Natuur in je buurt". - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/09/2020
Overzicht punten

 

 

65 Door Verstraetelei 50. Renovatie stookplaats blok A. Principiële goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en lijst uit te nodigen firma's. Verzending naar gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/09/2020
Overzicht punten

 

 

66 Berrélei vak Brechtsebaan - Durentijdlei: wegen- en rioleringswerken. Goedkeuring antwoordbrief betreffende bomen Berrélei. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/09/2020
Overzicht punten

 

 

67 Evenement (dossier 200379). Vintage wandelzoektocht tijdens de maanden september, oktober en november 2020 in het park van Brasschaat. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/09/2020
Overzicht punten

 

 

68 Evenement (dossier 200376). Opening scoutsjaar Jobertus op zaterdag 19 september 2020. Begeleidende maatregelen Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/09/2020
Overzicht punten

 

 

69 Evenement (dossier 200381). Weekend van de klant op het Zegeplein in Maria ter Heide op zaterdag 3 oktober 2020. Goedkeuring. Kennisneming uitnodiging. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/09/2020
Overzicht punten

 

 

70 Evenement (dossier 200364). Hondenwandeling ten voordele van vzw The Lucky Ones in het klein schietveld met start aan Perron Noord  op zondag 27 september 2020. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/09/2020
Overzicht punten

 

 

71 Evenement (dossier 200373). Kaas en Wijnavond de Stille Meeuw  in de scoutslokalen Jobertus op 16 en 17 oktober 2020. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/09/2020
Overzicht punten

 

 

72 Evenement (dossier 200389). Persmoment lancering Route2School Gibo Mariaburg op vrijdag 18 september 2020. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/09/2020
Overzicht punten

 

 

73 Huisvesting. Kennisneming schattingsverslag en principiële vaststelling maximale aankoopprijs Lage Kaart. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 23/09/2020