Zitting van maandag 16 augustus 2021

Van 14:00 uur

Locatie raadzaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

 

Aanwezig:

Philip Cools - waarnemend burgemeester

Myriam Van Honste, Goele Fonteyn, Inez Ven, Carla Pantens en Bruno Heirman - schepenen

Ward Schevernels - algemeen directeur

Verontschuldigd:

Adinda Van Gerven en Karina Hans - schepenen

 

 

Goele Fonteyn verlaat de zitting, conform artikel 27 van het decreet lokaal bestuur bij de behandeling van punt 47.

Goele Fonteyn schepen  vervoegt de zitting vanaf punt 48.

 

Overzicht punten

 

 

1 Notulen van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 9 augustus 2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

 

 

2 Gemeenteraad. Vaststelling agenda digitale zitting op 30 augustus 2021 om 20 uur. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

 

 

3 94ste Bedevaart naar de Graven aan de IJzer. Bloemenkrans "Vredesdag aan de IJzer" op 5 september 2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

 

 

4 Voordracht tot het verlenen van de titel "Ereburger van Brasschaat. Verzending naar gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

 

 

5 Tabel werving en selectie. Wijziging. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

 

 

6 Beleidsdomein plaatsgebonden zaken. Verlenging tijdelijke uitbreiding (20%) deskundige mobiliteit, met ingang van 1 juli 2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

 

 

7 Beleidsdomein plaatsgebonden zaken. Afdeling mobiliteit. Aanstelling als waarnemend functiehouder in de functie van afdelingshoofd, met ingang van 6 september 2021 en toekenning toelage. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

 

 

8 Teksten Parkbode 4 - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

 

 

9 Onderwerpen persmededelingen. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

 

 

10 Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord. Nieuwe richting DJ. Aankoop DJ-controllers Pioneer XDJ-RX2 met decksaver covers, monitoren en XLR-kabels.  Gunning leveringsopdracht door middel van de aanvaarde factuur. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

 

 

11 Bibliotheek. Aankoop cloudversie DeepFreeze en Antivirus. Gunning leveringsopdracht door middel van de aanvaarde factuur. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

 

 

12 Gunning leveringsopdracht door middel van de aanvaarde factuur. Goedkeuring, voor het plaatsen, in gebruik stellen van smoothie automaat in BIB Centrum - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

 

 

13 ICT. Aankoop beeldschermen, toetsenborden en optische muizen voor bibliotheek en algemene voorraad. Gunning leveringsopdracht in het kader van raamcontract ICT stad Brugge. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

 

 

14 Groendienst. Aankoop 42 Acer campestre 'Green column' (veldesdoorns) voor de Acacialei. Gunning leveringsopdracht door middel van de aanvaarde factuur. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

 

 

15 Intekening Raamcontract BOMA via Zorgbedrijf Antwerpen - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

 

 

16 Afbraak/opbouw, vervoer en opslag publiekstribune. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

 

 

17 Raamcontract uitbreiding wifi-netwerk GIB: access points en licenties. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. Verzending naar gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

 

 

18 Groendienst. Aankoop amberbomen en plantgoed voor De Romboutweg. Gunning leveringsopdracht door middel van de aanvaarde factuur. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

 

 

19 Aankoop van vaste CO2-meters met display. Gunning leveringsopdracht door middel van de aanvaarde factuur en offerte. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

 

 

20 Bestelbons investeringsbudget 2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

 

 

21 Definitieve vastlegging bedragen subsidies GROS-verenigingen - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

 

 

22 Stedenbandproject -EU oproep lokale overheden: partnerschappen voor duurzame steden 2021. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

 

 

23 Attest tot verkoop verkaveling 2018/OVK/0006, Guyotdreef - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

 

 

24 Omgevingsvergunning voor het omvormen van een niet vergund vormingscentrum naar een ééngezinswoning met een complementaire functie gelegen Bredabaan. Voorwaardelijk vergund. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

 

 

25 Omgevingsvergunning voor het omvormen van een rijwoning met een gelijkvloerse werkplaats/wasserij tot een kine-praktijk met 1 woongelegenheid gelegen Veldstraat. Voorwaardelijk vergund. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

 

 

26 Omgevingsvergunning voor het verbouwen van een woning en een tuinberging voor de technieken van het nieuwe zwembad gelegen Magdalenalei. Voorwaardelijk vergund. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

 

 

27 Omgevingsvergunning voor het verbouwen en vergroten van een vrijstaande ééngezinswoning en het regulariseren van een zwemvijver gelegen Hoogboomsteenweg. Voorwaardelijk vergund. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

 

 

28 Omgevingsvergunning voor het bouwen van een tuinhuis en het aanleggen van een zwembad gelegen Lage Kaart. Vergunning. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

 

 

29 Omgevingsvergunning voor het vellen van 2 bomen gelegen Heideaard. Voorwaardelijk vergund. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

 

 

30 Omgevingsvergunning voor het vellen van een spar gelegen Hensbergelei. Vergunning. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

 

 

31 Omgevingsvergunning voor het bouwen van een tuinhuis en het vellen van bomen gelegen Hoge Kaart. Voorwaardelijk vergund. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

 

 

32 Melding voor het exploiteren van een bronbemaling gelegen De Vis. Aktename. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

 

 

33 Melding voor de exploitatie van een bronbemaling gelegen Gasthuisbeemd. Aktename. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

 

 

34 Melding voor de exploitatie van een bronbemaling gelegen Leopoldslei. Aktename. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

 

 

35 Omgevingsvergunning voor het vormen van 1 lot voor een vrijstaande ééngezinswoning in de Durentijdlei. Administratieve lus. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

 

 

36 Begraafplaatsen dienstgebouwen. Veiligheidscoördinatieverslagen 12 van 5 augustus 2021. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

 

 

37 Hemelhoeve. Plaatsing huislift. Werfverslagen 1 en 2 van 5 augustus 2021 en 10 augustus 2021 en veiligheidscoördinatieverslagen 1 en 2 van 5 augustus 2021 en 10 augustus 2021. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

 

 

38 Azalealaan 3. Theaterzaal Hemelhoeve ventilatie - aanstelling studiebureel. Goedkeuring gunning. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

 

 

39 Begraafplaatsen. Procedure Te Hern/22/1970.Einde procedure. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

 

 

40 Eikendreef. Principiële goedkeuring aanpassing erfpachtakte De Voorkempen. Verzending naar gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

 

 

41 Principiële goedkeuring concessie voor het leveren, plaatsen en exploiteren van laadinfrastructuur. Verzending naar Gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

 

 

42 Azalealaan 2. Principiële goedkeuring concessieovereenkomst KFC Brasschaat.  Verzending naar gemeenteraad. Hemeldreef 9. Goedkeuring bezetting ter bede KFC stadion. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

 

 

43 De Mortel 32. Principiële goedkeuring overeenkomst brandweerkazerne. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

 

 

44 Kapelsesteenweg 216. Principiële goedkeuring gedeeltelijke wederoverdracht in functie van uitbreiding van de Kerk. Verzending naar gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

 

 

45 Kapellei. Plaatsen afvalcontainer. Goedkeuring. - UITGESTELD

 

 

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

 

 

46 Guyotdreef. Snoeien van bomen 2021. Goedkeuring gunning. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

 

 

47 PPS Schoolomgeving Kaart wegen- en rioleringswerken: Aanstellen studiebureau. Goedkeuring verrekening 1. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

 

 

48 Afwijking wekelijkse rustdag op zondag 24 oktober 2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

 

 

49 Evenement (dossier 210389). Zomerconcert Cultuurcentrum Brasschaat op het grasveld aan Bosaard op donderdag 19 augustus 2021. Begeleidende maatregelen Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

 

 

50 Evenement (dossier 210399). On the Loose event op het terrein van The mansion of the dragons op vrijdag 20 augustus 2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

 

 

51 Evenement (dossier 21028). La Brassa, All day Long op 21 augustus 2021. Begeleidende maatregelen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

 

 

52 Evenement (dossier 210352). Concert Johan Kalifa Bals in lokaal dienstencentrum Maria ter Heidehove op 24 augustus 2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

 

 

53 Evenement (dossier 210407). BBQ jeugd en startersdag van K. Soc. Maria ter Heide op de eigen terreinen aan De Beelenlei op zaterdag 28 augustus 2021. Goedkeuring. Kennisneming uitnodiging. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

 

 

54 Evenement (dossier 210161). Stratenloop Hobnob op zaterdag 28 augustus 2021 Begeleidende maatregelen. Kennisneming uitnodiging. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

 

 

55 Evenement (dossier 210190). Mustang en Cougar meeting op de site van Gunfire museum aan de Licht Vliegwezenlaan op zondag 29 augustus 2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

 

 

56 Evenement (dossier 210068). Zomerveldtoertocht MTB De Bosduiners op zondag 29 augustus 2021. Begeleidende maatregelen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

 

 

57 Evenement (dossier 210413). Workingtest Brasschaat op zaterdag 11 september 2021. Begeleidende maatregelen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

 

 

58 Evenement (dossier 210105). Regionaal Petanquetornooi op donderdag 16 september 2021. Kennisneming uitnodiging. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

 

 

59 Evenement (dossier 210106). Vlaamse Veldloopdag op woensdag 22 september 2021. Begeleidende maatregelen. Goedkeuring. Kennisneming uitnodiging. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

 

 

60 Evenement (dossier 210381). 27ste Parkentocht wandeltocht op zondag 26 september 2021. Begeleidende maatregelen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

 

 

61 Evenement (dossier 210220) Communiefeest in zaal Grasdries met plaatsing van een foodtruck op zaterdag 16 oktober 2021. Begeleidende maatregelen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

 

 

62 Evenement (dossier 210024). N8 van Brasschaat op dinsdag 7 september 2021. Tijdelijke politieverordening op verkeer. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 26/08/2021