Zitting van maandag 16 november 2020

Van 14:00 uur

Locatie raadzaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

 

Aanwezig:

Philip Cools - waarnemend burgemeester

Adinda Van Gerven, Myriam Van Honste, Goele Fonteyn, Inez Ven, Carla Pantens, Karina Hans en Bruno Heirman - schepenen

Ward Schevernels - algemeen directeur

Verontschuldigd:

 

 

 

Goele Fonteyn schepen  verlaat de zitting vanaf punt 70.

 

Overzicht punten

 

 

1 Lokale Politie. Plaatsing septische put naar voorstel van gemeente Brasschaat. Oplossing voor sanitaire problemen aan Saldus/Recherche/cellen. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 25/11/2020
Overzicht punten

 

 

2 Notulen van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 9 november 2020. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 25/11/2020
Overzicht punten

 

 

3 Gemeenteraad. Vaststelling agenda digitale zitting op 30 november 2020 om 20 uur. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 25/11/2020
Overzicht punten

 

 

4 Themacommissie intergemeentelijke samenwerking. Vaststelling agenda van digitale zitting op 24 november 2020 om 20 uur. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 25/11/2020
Overzicht punten

 

 

5 Brief Agentschap Wegen en Verkeer betreffende achtergelaten voertuigen, verantwoordelijkheid gemeente. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 25/11/2020
Overzicht punten

 

 

6 Fluvius. Notulen vergadering raad van bestuur van 16 september 2020. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 25/11/2020
Overzicht punten

 

 

7 Verkiezing Kerkraad Kerkraad Sint Jozef Driehoek. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 25/11/2020
Overzicht punten

 

 

8 Schriftelijke vraag van Rob Eeman en Cathy Mallentjer, raadsleden over Zorgbedrijf Brasschaat en het antwoord van het college. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 25/11/2020
Overzicht punten

 

 

9 Verslag basisoverlegcomité en onderhandelingscomité van 15 oktober 2020. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 25/11/2020
Overzicht punten

 

 

10 Tabel werving en selectie. Wijziging. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 25/11/2020
Overzicht punten

 

 

11 Beleidsdomein plaatsgebonden zaken. Afdeling werken eigen beheer. Aanvaarding ontslag wegens pensioengerechtigde leeftijd, met ingang van 1 mei 2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 25/11/2020
Overzicht punten

 

 

12 Plaatsgebonden zaken. Afdeling werken eigen beheer. Aanvaarding ontslag wegens pensioengerechtigde leeftijd, met ingang van 1 mei 2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 25/11/2020
Overzicht punten

 

 

13 Gemeentelijk basisonderwijs. Stakabra. Verslag reaffectatiecommissie van 25 augustus 2020. Kennisname. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 25/11/2020
Overzicht punten

 

 

14 Gemeentelijk onderwijs. Toekennen verloven en afwezigheden. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 25/11/2020
Overzicht punten

 

 

15 Gemeentelijk basisonderwijs. Gibo-Driehoek. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 25/11/2020
Overzicht punten

 

 

16 Gemeentelijk basisonderwijs. Gibo-Heide en Gibo-Mariaburg. Terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 25/11/2020
Overzicht punten

 

 

17 Gemeentelijk basisonderwijs. Gilo de Kaart. Tijdelijke belasting met een andere opdracht tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 25/11/2020
Overzicht punten

 

 

18 Gemeentelijk basisonderwijs. Gilo de Kaart. Wijziging ijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 25/11/2020
Overzicht punten

 

 

19 Gemeentelijk basisonderwijs. Wijziging tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 25/11/2020
Overzicht punten

 

 

20 Gemeentelijk basisonderwijs. Gilo de Kaart. Afrekening te veel ingerichte niet-ingevulde vervangingseenheden schooljaar 2019-2020. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 25/11/2020
Overzicht punten

 

 

21 Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Modernisering. Concordantie studierichtingen en programmatie nieuwe studierichting voor de 2e graad met ingang van 1 september 2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 25/11/2020
Overzicht punten

 

 

22 Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Aanvaarding ontslag wegens pensionering. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 25/11/2020
Overzicht punten

 

 

23 Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 25/11/2020
Overzicht punten

 

 

24 Gemeentelijk secundair onderwijs. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 25/11/2020
Overzicht punten

 

 

25 Gemeentelijk secundair onderwijs. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 25/11/2020
Overzicht punten

 

 

26 Gemeentelijk secundair onderwijs. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 25/11/2020
Overzicht punten

 

 

27 Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 25/11/2020
Overzicht punten

 

 

28 Gemeentelijk secundair onderwijs. Middenschool. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 25/11/2020
Overzicht punten

 

 

29 Gemeentelijk secundair onderwijs. Middenschool. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 25/11/2020
Overzicht punten

 

 

30 Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 25/11/2020
Overzicht punten

 

 

31 Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Tijdelijke belasting met een andere opdracht tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 25/11/2020
Overzicht punten

 

 

32 Gemeentelijk secundair onderwijs. Middenschool. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 25/11/2020
Overzicht punten

 

 

33 Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 25/11/2020
Overzicht punten

 

 

34 Gemeentelijk secundair onderwijs. Tijdelijke belasting met een andere opdracht tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 25/11/2020
Overzicht punten

 

 

35 Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 25/11/2020
Overzicht punten

 

 

36 Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Tijdelijke belasting met een andere opdracht tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 25/11/2020
Overzicht punten

 

 

37 Gemeentelijk secundair onderwijs. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 25/11/2020
Overzicht punten

 

 

38 Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 25/11/2020
Overzicht punten

 

 

39 Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 25/11/2020
Overzicht punten

 

 

40 Gemeentelijk secundair onderwijs. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 25/11/2020
Overzicht punten

 

 

41 Gemeentelijk deeltijds kunstonderwijs. Academie voor muziek en woord. Verslag vergadering beheerscomité van 7 oktober 2020. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 25/11/2020
Overzicht punten

 

 

42 Gemeentelijk deeltijds kunstonderwijs. Academie voor muziek en woord. Aanvaarding ontslag van een vast benoemd leerkracht met ingang van 1 september 2020. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 25/11/2020
Overzicht punten

 

 

43 Gemeentelijk deeltijds kunstonderwijs. Academie voor muziek en woord. Aanvaarding ontslag wegens mutatie. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 25/11/2020
Overzicht punten

 

 

44 Gemeentelijk deeltijds kunstonderwijs. Academie voor muziek en woord. Mutatie tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 25/11/2020
Overzicht punten

 

 

45 Gemeentelijk deeltijds kunstonderwijs. Academie voor muziek en woord. Mutatie tijdens het schooljaar 2019-2020. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 25/11/2020
Overzicht punten

 

 

46 Gemeentelijk deeltijds kunstonderwijs. Academie voor muziek en woord. Tijdelijk belast met een andere opdracht tijdens het schooljaar 2019-2020. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 25/11/2020
Overzicht punten

 

 

47 Gemeentelijk deeltijds kunstonderwijs. Academie Noord. Openverklaring vacante betrekkingen met het oog op vaste benoemingen op 1 januari 2021. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 25/11/2020
Overzicht punten

 

 

48 Aankoop van hout voor het aanvullen van de stock. Gunning leveringsopdracht door middel van de aanvaarde factuur. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 25/11/2020
Overzicht punten

 

 

49 Aankoop werk-en veiligheidsschoenen. Gunning leveringsopdracht door middel van de aanvaarde factuur. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 25/11/2020
Overzicht punten

 

 

50 Belasting 2020 op leegstand van gebouwen en woningen. Kohier nummer 1 ten bedrage van 149.999,88 euro. Vaststelling en uitvoerbaarverklaring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 25/11/2020
Overzicht punten

 

 

51 Goedkeuring betaling facturen voor afgehaalde materialen en uitvoeren van kleine werken voor de gemeente voor de maand september en oktober 2020: 28.455,62 euro. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 25/11/2020
Overzicht punten

 

 

52 Aankopen maatregelen pandemie. Goedkeuring offerte via aanvaarde factuur. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 25/11/2020
Overzicht punten

 

 

53 Technisch Centrum De Mortel. Aankoop 300.000 fluo-oranje huisvuilstickers € 3. Gunning leveringsopdracht door middel van de aanvaarde factuur en offerte. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 25/11/2020
Overzicht punten

 

 

54 Bestelbons investeringsbudget 2020. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 25/11/2020
Overzicht punten

 

 

55 Deelname Amnesty schrijfmarathon 2020. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 25/11/2020
Overzicht punten

 

 

56 Lage Kaart 343. Oproeping Vredegerecht minnelijke schikking. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 25/11/2020
Overzicht punten

 

 

57 Ruimte en wonen. Aanvraag tot omgevingsvergunning. Openbare onderzoeken. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 25/11/2020
Overzicht punten

 

 

58 Omgevingsvergunning voor het slopen van een ééngezinswoning, het bouwen van een meergezinswoning en het omvormen van de achterliggende garages tot carports gelegen Bredabaan. Voorwaardelijk vergund. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 25/11/2020
Overzicht punten

 

 

59 Omgevingsvergunning voor het slopen van de bestaande bebouwing en het bouwen van een meergezinswoning met carports gelegen Bredabaan. Voorwaardelijk vergund. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 25/11/2020
Overzicht punten

 

 

60 Omgevingsvergunning voor het verbouwen van de woning, het aanbouwen van een carport met fietsenberging, het bouwen van een poolhouse en het aanleggen van een openlucht zwembad gelegen Baillet-Latourlei. Gedeeltelijk voorwaardelijk vergund. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 25/11/2020
Overzicht punten

 

 

61 Omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van een bankkantoor en het voorzien van publiciteit tegen de voorgevel in de Bredabaan. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 25/11/2020
Overzicht punten

 

 

62 Omgevingsvergunning voor het bouwen van een weekendverblijf gelegen Varendreef. Weigering. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 25/11/2020
Overzicht punten

 

 

63 Omgevingsvergunning voor het slopen van de bestaande bebouwing in de Dullingen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 25/11/2020
Overzicht punten

 

 

64 Omgevingsvergunning voor het plaatsen van publiciteit tegen de voorgevel in de Kapelsesteenweg. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 25/11/2020
Overzicht punten

 

 

65 Omgevingsvergunning voor het vellen van een Corsicaanse den in de Martouginlei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 25/11/2020
Overzicht punten

 

 

66 Omgevingsvergunning voor het vellen van 2 bomen in de Veldstraat. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 25/11/2020
Overzicht punten

 

 

67 Omgevingsvergunning voor het vellen van een den en een populier in de Acacialei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 25/11/2020
Overzicht punten

 

 

68 Melding voor het uitbreiden van de woning gelegen Gezondheidslei. Aktename. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 25/11/2020
Overzicht punten

 

 

69 Handhavingsvisie ruimte en wonen 2021-2025. Principiële goedkeuring en verzending gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 25/11/2020
Overzicht punten

 

 

70 Omgevingsvergunning voor het bouwen van een nieuwe loods in de Lage Kaart. Weigering. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 25/11/2020
Overzicht punten

 

 

71 Azalealaan 3. Hemelhoeve - Kelderdichting. Goedkeuring prijsvraag en gunning. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 25/11/2020
Overzicht punten

 

 

72 Gemeentepark De Mik. Slibruiming, vernieuwen betuining en oeverherstel van de vijver. Engagementsverklaring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 25/11/2020
Overzicht punten

 

 

73 Het Heiken 47. Gibo Driehoek. Renovatie plat dak en oversteken. Goedkeuring gunning. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 25/11/2020
Overzicht punten

 

 

74 Molenveld. Principiële goedkeuring verkoop woning. Verzending naar gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 25/11/2020
Overzicht punten

 

 

75 Azalealaan - hemelhoeve - leveren en plaatsen verlichting. Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 25/11/2020
Overzicht punten

 

 

76 Leopoldslei - leveren en plaatsen verlichting. Goedkeuring gunning. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 25/11/2020
Overzicht punten

 

 

77 Het Leeg 33. Overdracht gronden openbaar domein. Akteneneming akte bij sterkmaking. Verzending gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 25/11/2020
Overzicht punten

 

 

78 Goedkeuring reglement van de ontwerpwedstrijd voor de accentmuur in het leescafé van de bibliotheek. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 25/11/2020
Overzicht punten

 

 

79 Evenement (dossier 200437). Kerstboomverkoop door scouts 42ste Leopold III bij tuincentrum De Sierspar op vrijdag 4 en zaterdag 5 december 2020. Kennisneming. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 25/11/2020