Zitting van maandag 12 oktober 2020

Van 14:00 uur

Locatie raadzaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

 

Aanwezig:

Carla Pantens - plaatsvervangend waarnemend burgemeester

Adinda Van Gerven, Myriam Van Honste, Goele Fonteyn, Inez Ven en Karina Hans - schepenen

Ward Schevernels - algemeen directeur

Verontschuldigd:

Philip Cools - waarnemend burgemeester

Bruno Heirman - schepen

 

Overzicht punten

 

 

1 Notulen van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 5 oktober 2020. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 20/10/2020
Overzicht punten

 

 

2 Afwezigheid algemeen directeur van 3 tot en met 6 november en van 21 tot en met 30 december 2020. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 20/10/2020
Overzicht punten

 

 

3 Vaststelling agenda themacommissie Vrije Tijd op 22 oktober 2020 om 20 uur in de raadzaal, Verhoevenlei 11. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 20/10/2020
Overzicht punten

 

 

4 Gemeenteraad. Vaststelling agenda op 26 otkober 2020 om 20 uur in de raadzaal, Verhoevenlei 11. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 20/10/2020
Overzicht punten

 

 

5 Politiezone. Aankoop 26 kantoorstoelen via raamcontract FORCMS-ZIT-106-LOT4. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 20/10/2020
Overzicht punten

 

 

6 Lokale Politie. Aankoop 4 laptops voor uitleensysteem thuiswerk. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 20/10/2020
Overzicht punten

 

 

7 Bestelbons buitengewone dienst 2020 politiezone. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 20/10/2020
Overzicht punten

 

 

8 Uitnodiging tentoonstelling "Brasschaat, vroeger en nu, gezien door kunstenaars". Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 20/10/2020
Overzicht punten

 

 

9 Verbroederingscomité Brasschaat/Bad Neuenahr - Ahrweiler. Verslag vergadering van 3 augustus 2020. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 20/10/2020
Overzicht punten

 

 

10 Viering 101-jarige op vrijdag 23 oktober 2020. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 20/10/2020
Overzicht punten

 

 

11 Viering 100-jarige op woensdag 28 oktober 2020. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 20/10/2020
Overzicht punten

 

 

12 Verslag OC van 10 september 2020 - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 20/10/2020
Overzicht punten

 

 

13 Consolidatie AXA 0% AO 20200226. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 20/10/2020
Overzicht punten

 

 

14 Consolidatie AXA  0% AO 20170719. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 20/10/2020
Overzicht punten

 

 

15 Tabel werving en selectie. Wijziging. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 20/10/2020
Overzicht punten

 

 

16 Beleidsdomein plaatsgebonden zaken. Afdeling patrimonium. Dienst schoonmaak en logistiek. Aanstelling van een vervangend polyvalent werkvrouw schoonmaak met ingang van 12 oktober 2020. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 20/10/2020
Overzicht punten

 

 

17 Beleidsdomein plaatsgebonden zaken. Dienst groen en begraafplaatsen. Aanstelling van een polyvalent vakman groen en begraafplaatsen, met ingang van 1 november 2020. Goedkeuring - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 20/10/2020
Overzicht punten

 

 

18 Beleidsdomein plaatsgebonden zaken. Dienst groen en begraafplaatsen. Aanstelling van een polyvalent werkman groen en begraafplaatsen, met ingang van 12 oktober 2020. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 20/10/2020
Overzicht punten

 

 

19 Individueel coachingstraject - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 20/10/2020
Overzicht punten

 

 

20 Sinterklaasattentie. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 20/10/2020
Overzicht punten

 

 

21 Gemeentelijk basisonderwijs. Gibo-Mariaburg. Wijziging Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 20/10/2020
Overzicht punten

 

 

22 Gemeentelijk basisonderwijs. Gibo-Mariaburg. Tijdelijke belasting met een andere opdracht  tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 20/10/2020
Overzicht punten

 

 

23 Gemeentelijk basisonderwijs. Gibo-Driehoek. Wijziging tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 20/10/2020
Overzicht punten

 

 

24 Basisonderwijs. Verslag netoverschrijdend scholenoverleg van 29 september 2020. Kennisneming.. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 20/10/2020
Overzicht punten

 

 

25 Gemeentelijk onderwijs. Toekennen verloven en afwezigheden. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 20/10/2020
Overzicht punten

 

 

26 Gemeentelijk basis- en deeltijds kunstonderwijs. Agenda overleg- en onderhandelingscomité van 22 oktober 2020. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 20/10/2020
Overzicht punten

 

 

27 Gemeentelijk secundair onderwijs. Agenda overleg- en onderhandelingscomité van 22 oktober 2020. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 20/10/2020
Overzicht punten

 

 

28 Gemeentelijk basisonderwijs. Giko-Kaart. Tijdelijke aanstelling van de directeur met ingang van 19 oktober 2020. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 20/10/2020
Overzicht punten

 

 

29 Kerkfabriek Sint-Jozef Driehoek. Budgetwijziging 2020. Verzending naar de gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 20/10/2020
Overzicht punten

 

 

30 Technisch Centrum. Project renovatie concertzaal muziekacademie, aankoop vinylvloer. Gunning leveringsopdracht door middel van de aanvaarde factuur. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 20/10/2020
Overzicht punten

 

 

31 Aankoop hoogtewerker. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 20/10/2020
Overzicht punten

 

 

32 Belasting 2020 op de nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie. Kohier nummer 1 ten bedrage van 1.500 euro. Vaststelling en uitvoerbaarverklaring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 20/10/2020
Overzicht punten

 

 

33 Belasting 2020 op het bouwen, herbouwen en verbouwen van woningen en gebouwen. Kohier nummer 1 ten bedrage van 1.447,90 euro. Vaststelling en uitvoerbaarverklaring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 20/10/2020
Overzicht punten

 

 

34 Raamcontract ondersteuning gemeentelijke communicatie - goedkeuring offerte "Communicatieplan VIB campagne" - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 20/10/2020
Overzicht punten

 

 

35 Aankopen maatregelen pandemie. Goedkeuring offerte via aanvaarde factuur. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 20/10/2020
Overzicht punten

 

 

36 Technisch Centrum. Aankoop 100 nadarhekken en 50 poten. Gunning leveringsopdracht door middel van de aanvaarde factuur. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 20/10/2020
Overzicht punten

 

 

37 Bestelbons investeringsbudget 2020. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 20/10/2020
Overzicht punten

 

 

38 Partago overeenkomst openstelling dienstwagens. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 20/10/2020
Overzicht punten

 

 

39 Vzw Plus Drie Centrum motiveringsnota - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 20/10/2020
Overzicht punten

 

 

40 Ruimte en wonen. Aanvraag tot omgevingsvergunning. Openbare onderzoeken. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 20/10/2020
Overzicht punten

 

 

41 Huisvesting. Verslag Algemeen Woonoverleg 25 september 2020. Ter kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 20/10/2020
Overzicht punten

 

 

42 Niet-rechtsgeldige melding voor het vellen van bomen in de Pauwelslei. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 20/10/2020
Overzicht punten

 

 

43 Omgevingsvergunning voor de regularisatie van een functiewijziging van woonst naar garage in de Simonslei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 20/10/2020
Overzicht punten

 

 

44 Omgevingsvergunning voor het vellen van 10 bomen in de Kortestraat. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 20/10/2020
Overzicht punten

 

 

45 Omgevingsvergunning voor het vellen van een catalpa in de Augustijnslei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 20/10/2020
Overzicht punten

 

 

46 Omgevingsvergunning voor het vellen van 2 dode Amerikaanse vogelkersen in de Durentijdlei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 20/10/2020
Overzicht punten

 

 

47 Omgevingsvergunning voor het vellen van 2 grove dennen in de Gezondheidslei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 20/10/2020
Overzicht punten

 

 

48 Omgevingsvergunning voor het vellen van een spar in de Gagel. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 20/10/2020
Overzicht punten

 

 

49 Omgevingsvergunning voor het vellen van en conifeer in de Frilinglei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 20/10/2020
Overzicht punten

 

 

50 Omgevingsvergunning voor het vellen van een wilg in de Augustijnslei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 20/10/2020
Overzicht punten

 

 

51 Omgevingsvergunning voor het regulariseren van de heraanleg van verhardingen en een vijver in de Hemeldreef. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 20/10/2020
Overzicht punten

 

 

52 Huisvesting. Aanbod van het recht op voorkoop van een woning in de Bredabaan. Voorstel tot verzaking. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 20/10/2020
Overzicht punten

 

 

53 Gecoro. Huishoudelijk reglement. Verzending naar gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 20/10/2020
Overzicht punten

 

 

54 Omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van de woning, het regulariseren van een tuinberging en het bouwen van een poolhouse in de Donksesteenweg. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 20/10/2020
Overzicht punten

 

 

55 Omgevingsvergunning voor het bouwen van een tuinberging in de Hoge Akker. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 20/10/2020
Overzicht punten

 

 

56 Omgevingsvergunning voor het bouwen van 5 urban villa's waarin 35 woongelegenheden zijn opgenomen, met 117 fietsstalplaatsen en 38 parkeerplaatsen in de Halenlei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 20/10/2020
Overzicht punten

 

 

57 Wijzigingsverzoek in kader van omgevingsaanvraag voor het bouwen van een bijgebouw en het vellen van een inlandse eik in het Binnenhof. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 20/10/2020
Overzicht punten

 

 

58 Melding voor het aanvangen van een zorgwoning gelegen Kantienlei. Aktename. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 20/10/2020
Overzicht punten

 

 

59 Melding voor het bouwen van een veranda gelegen Langestraat. Aktename. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 20/10/2020
Overzicht punten

 

 

60 Omgevingsvergunning voor het regulariseren van een dakkapel en een keukenaanbouw in de Kerkedreef. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 20/10/2020
Overzicht punten

 

 

61 Omgevingsvergunning voor het bouwen van een bijgebouw in de Berrélei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 20/10/2020
Overzicht punten

 

 

62 Omgevingsvergunning voor het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning in de Ludgardislei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 20/10/2020
Overzicht punten

 

 

63 Tweede wijzigingsverzoek in het kader van een aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een nieuwe loods in de Lage Kaart. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 20/10/2020
Overzicht punten

 

 

64 Omgevingsvergunning voor het vellen van 24 bomen in de Donksesteenweg. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 20/10/2020
Overzicht punten

 

 

65 Ploegsebaan muziekacademie. Werfverslag 30 van 29 september 2020. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 20/10/2020
Overzicht punten

 

 

66 Ruiterweg. Renovatie kasteelbrug. VCV 8 van 30 september 2020. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 20/10/2020
Overzicht punten

 

 

67 Begraafplaatsen dienstgebouwen. Werfverslagen 9 en 10 van 24 september 2020. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 20/10/2020
Overzicht punten

 

 

68 Ploegsebaan 144. Leveren en plaatsen van zonnewering. Goedkeuring gunning. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 20/10/2020
Overzicht punten

 

 

69 Opmeting bestaande toestand tennisclub Bredabaan 1157 en oude hondenclub Bredabaan 1155. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunning. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 20/10/2020
Overzicht punten

 

 

70 Afschaffingsdossier gemeenteweg tussen Lage Kaart en Hoogboomsteenweg, voormalige gedeelte van buurtweg nr. 16 en 18. Verlenging Openbaar onderzoek. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 20/10/2020
Overzicht punten

 

 

71 Lage Kaart. Principiële goedkeuring verkoop gronden. Verzending naar gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 20/10/2020
Overzicht punten

 

 

72 Mishagen. Zendmast Telenet. Principiële goedkeuring huurovereenkomst. Verzending naar gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 20/10/2020
Overzicht punten

 

 

73 Lage Kaart en Zegersdreef. Voorstel tot verkoop percelen oude spoorwegbedding. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 20/10/2020
Overzicht punten

 

 

74 Molenweg. Principiële goedkeuring verkoop woning. Verzending naar gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 20/10/2020
Overzicht punten

 

 

75 Voshollei en Vosholdal. Wegen- en rioleringswerken. Werfverslag 15 van 29 september 2020. Veiligheidscoördinatieverslagen 7 en 8 van 3 september en 1 oktober 2020. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 20/10/2020
Overzicht punten

 

 

76 Ploegsebaan 51. Goedkeuring bezetting ter bede. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 20/10/2020
Overzicht punten

 

 

77 Deelname opdrachtencentrale FLUVIUS voor 360° panoramafoto’s met LIDARwinning. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 20/10/2020
Overzicht punten

 

 

78 Rooien bomen Berrélei. Goedkeuring gunning. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 20/10/2020
Overzicht punten

 

 

79 Klaverheide - leveren en plaatsen verlichting. Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 20/10/2020
Overzicht punten

 

 

80 Leemputweg - leveren en plaatsen verlichting. Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 20/10/2020
Overzicht punten

 

 

81 Premieaanvragen Beloningspremie. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 20/10/2020
Overzicht punten

 

 

82 Toelage winkeliersvereniging eindejaar 2020. Principiële goedkeuring. Verzending naar gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 20/10/2020
Overzicht punten

 

 

83 koopzondag 25/10 veiligheidsmaatregelen covid19 - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 20/10/2020
Overzicht punten

 

 

84 Verhoging toelage Sint intrede. Verzending naar gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 20/10/2020
Overzicht punten

 

 

85 Toekennen Braspremie handelaar horeca - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 20/10/2020
Overzicht punten

 

 

86 Toekennen Braspremie handelaar niet-horeca - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 20/10/2020
Overzicht punten

 

 

87 Bevolking. Beheer van de bevolkingsregisters. Schrapping van ambtswege. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 20/10/2020
Overzicht punten

 

 

88 Bevolking. Beheer van de bevolkingsregisters. Ambtelijke inschrijving. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 20/10/2020
Overzicht punten

 

 

89 EVA vzw Sport Plus. Dagorde algemene vergadering vzw Sport Plus van 23 november 202 en aanpassing samenwerkingsovereenkomst. Kennisneming. Verzending naar gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 20/10/2020
Overzicht punten

 

 

90 Sportraad. Sportgala 13 november 2020. Aankoop Brasschaatse KadoBonnen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 20/10/2020
Overzicht punten

 

 

91 Verslag adviesraad bibliotheek van 19/02/2020, 18/06/2020 en 16/09/2020 - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 20/10/2020
Overzicht punten

 

 

92 Evenement (dossier 200380). Roefeldag op donderdag 5 november 2020. Toelating. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 20/10/2020
Overzicht punten

 

 

93 Beleidsdomein plaatsgebonden zaken. Afdeling patrimonium. Dienst schoonmaak en logistiek. Aanstelling van een polyvalent werkvrouw schoonmaak van 5 oktober 2020 tot en met 12 oktober 2020. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 20/10/2020