Zitting van maandag 29 juli 2019

Van 12:00 uur

Locatie raadzaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

 

Aanwezig:

Jan Jambon - burgemeester

Myriam Van Honste, Philip Cools, Goele Fonteyn, Inez Ven, Carla Pantens en Karina Hans - schepenen

Ward Schevernels - algemeen directeur

Verontschuldigd:

Adinda Van Gerven - schepen

 

Overzicht punten

 

 

1 Notulen van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 22 juli 2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

2 Kosteloze rechtshulp: aanstelling advocaat - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

3 Huur op lange termijn van één dienstmotor voor de politiezone 5352 Brasschaat - UITGESTELD

 

 

Overzicht punten

 

 

4 Schriftelijke vraag van Inge Hermans, raadslid over jaarverslag LOI 2018 en het antwoord van het college. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

5 Schriftelijke vraag van Kasper Vanpoucke, raadslid over het programmaoverzicht van de speelstraten 2019 en het antwoord van het college. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

6 Antverpia. Herstelling deur na aanrijding. Goedkeuring bestelling volgens expertise. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

7 Kerkgemeente De Olijftak Brasschaat. Notulen van de bestuursvergadering van 27 juni 2019. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

8 Igean dienstverlening. Verslagen vergadering raad van bestuur van 12 juni en 3 juli 2019. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

9 Igean milieu en veiligheid. Verslagen vergadering raad van bestuur van 12 juni en 3 juli 2019. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

10 Vereniging voor Openbaar Groen. Verslag van de statutaire ledenvergadering van 6 juni 2019. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

11 Tabel werving en selectie. Wijziging. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

12 Beleidsdomein plaatsgebonden zaken. Afdeling Ruimte en wonen. Aanstelling van een medewerker voor bepaalde duur van 1 augustus 2019 tot en met 31 januari 2020. - UITGESTELD

 

 

Overzicht punten

 

 

13 Overlijdensbericht Jean De Backer. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

14 Gemeentelijk basis- en deeltijds kunstonderwijs. Verslag vergadering overleg- en onderhandelingscomité van 16 mei en 13 juni 2019. Kennisneming - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

15 Gemeentelijk secundair onderwijs. Verslag vergadering overleg- en onderhandelingscomité van 13 juni 2019. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

16 Technisch Centrum De Mortel. Aankoop 22 flexibele rubberen palen voor plaatsing in de Augustijnslei. Gunning leveringsopdracht door middel van de onderhandelingsprocedure en goedkeuring offerte. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

17 Goedkeuring factuur afzeven aarde op groencompostering - UITGESTELD

 

 

Overzicht punten

 

 

18 Overschakeling financiële software. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

19 Hemelhoeve.  Levering en plaatsing gordijnen inkomhal en zaal Thijs. Gunning opdracht door middel van de aangenomen factuur en goedkeuring offerte. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

20 Toelage aan instellingen voor verpleegdienst. Vaststelling bedragen 2019. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

21 Ruimte en wonen. Aanvraag tot omgevingsvergunning. Openbare onderzoeken. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

22 Besluit vergunning Bestendige Deputatie te Brechtsebaan. Ter kennisgeving. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

23 Vervalonderzoek verkaveling 2012/VK/0015. Ter kennisgeving. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

24 Vervalonderzoek  verkaveling O17(1). Ter kennisgeving. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

25 Niet-rechtsgeldige melding voor het vellen van bomen in de Miksebeekstraat. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

26 Splitsing gelegen Leeuwenstraat. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

27 Omgevingsvergunning voor het slopen van de bestaande bebouwing en het bouwen van 3 eengezinswoningen en een gemeenschappelijke carport in de Dullingen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

28 Omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van de bestaande ééngezinswoning in de Heideaard. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

29 Omgevingsvergunning voor het plaatsen van publiciteit in de Kapellei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

30 Omgevingsvergunning voor het vergroten van dakkapellen in de Prins Kavellei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

31 Omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van de bestaande ééngezinswoning in de Bethaniëlei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

32 Omgevingsvergunning voor het slopen van een woning in de Oudstrijderslei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

33 Omgevingsvergunning voor het wijzigen van uitvoering van reeds vergunde ééngezinswoningen in de Aerdenlei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

34 Omgevingsvergunning voor het slopen van de bestaande poolhouse en het bouwen van een nieuwe poolhouse in de H. De Winterlei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

35 Omgevingsvergunning voor het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning met bureau en inpandige garage in de  Vriesedonklei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

36 Omgevingsvergunning voor het bouwen van een garage in de Bredabaan. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

37 Omgevingsvergunning voor het verbouwen en vergroten van een vrijstaande ééngezinswoning in de Mollei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

38 Omgevingsvergunning voor het vervangen van een veranda in de Max Hermanlei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

39 Omgevingsvergunning voor het vellen 19 dennenbomen in de Moretuslei. Goedkeuring. - UITGESTELD

 

 

Overzicht punten

 

 

40 Omgevingsvergunning voor het vellen van een wilg in de Halenlei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

41 Omgevingsvergunning voor het vellen van 2 dennen en 3 coniferen in de d'Oultremontlei. Goedkeuring. - UITGESTELD

 

 

Overzicht punten

 

 

42 Omgevingsvergunning voor het vellen van een zomereik en een beuk in de Donksesteenweg. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

43 Omgevingsvergunning voor het vellen van 2 bomen in de Hanendreef. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

44 Omgevingsvergunning voor het vellen van 6 dennenbomen in de Bevrijdingslei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

45 Omgevingsvergunning voor het vellen van een esdoorn en een den in de Emiellei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

46 Omgevingsvergunning voor het vellen van 6 bomen in de Fabriekstraat. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

47 Omgevingsvergunning voor het vellen van een berk en het regulariseren van een reeds verwijderde den in de Hemelakkers. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

48 Melding voor het exploiteren van een bronbemaling gelegen Hoge Kaart. Akteneming. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

49 Melding voor het exploiteren van een proefbemaling gelegen De Wandeleerlei. Akteneming. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

50 De Mortel 16 en 32. Magazijn en Brandweerkazerne. Goedkeuring verrekening asbesthoudende grond. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

51 Pauwelslei: voet-en fietspaden en parkings fase II - Goedkeuring verrekening 7 - kruispunt Turfaard en goedkeuring verlenging uitvoeringstermijn - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

52 Leveren en plaatsen van draadafsluiting. Omgeving Kaartsebeek. - Goedkeuring starten procedure en lijst uit te nodigen firma's. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

53 Bredabaan - Prins Kavellei. Principiële goedkeuring verkoop bouwgrond. Verzending naar gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

54 Augustijnslei. Verkoop woningen. Verzending naar gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

55 Grafconcessies 2019-056 tot en met 2019-064. Diverse aanvragen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

56 De Wandeleerlei. Uitbreiding distributienet.  Machtiging aan Pidpa. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

57 De Vroente. Uitbreiding distributienet.  Machtiging aan Fluvius KTV. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

58 Hemelakkers. Uitbreiding distributienet.  Machtiging aan Proximus. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

59 Overname standplaats openbare markt Verboven - Het Borstelhuis - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

60 Bevolking. Beheer van de bevolkingsregisters. Schrapping van ambtswege. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

61 10-daagse geestelijke gezondheid - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

62 Ondersteuning Mondiale Vorming 3de graad: Iedereen Wereldburger. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

63 Uitbetaling toelage Tarija: Werkjaar 2019. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

64 Speelstraat (Evenement dossier 190247). Speelstraat Kaarttuin. Aanpassing Tijdelijke politieverordening op verkeer. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

65 Evenement (dossier 190462). Schaaktornooi van zaterdag 17 tot zondag 25 augustus 2019. Kennisneming uitnodiging. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

66 Evenement (dossier 190456). Filmopnames "Waarom wraak?" op woensdag 31 juli 2019. Toelating Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

67 Evenement (dossier 190441). Opendeurdag VOC Brasschaat Kapellen. Ontlenen en leveren feestmateriaal. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

68 Evenement (dossier 190407). Mariaburgse feesten van vrijdag 27 september tot zondag 29 september 2019. Gebruik mobiel podium. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

69 Evenement (dossier 190445). G-Tornooi Brasschaatse Badminton Club op zondag 17 november 2019. Kennisneming uitnodiging. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

70 Evenement (dossier 190458). Oldtimerrally Blitzrally op zondag 1 september 2019. Doortocht. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

71 A_Evenement (dossier 190156).Oogstfeest Mikerf op zondag 15 september 2019. Begeleidende maatregelen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD