Zitting van maandag 7 september 2020

Van 14:00 uur

Locatie raadzaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

 

Aanwezig:

Philip Cools - waarnemend burgemeester

Adinda Van Gerven, Myriam Van Honste, Goele Fonteyn, Inez Ven, Carla Pantens, Karina Hans en Bruno Heirman - schepenen

Ward Schevernels - algemeen directeur

Verontschuldigd:

 

 

Overzicht punten

 

 

1 Notulen van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 31 augustus 2020. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

 

 

2 Gemeenteraad. Vaststelling agenda algemene commissievergadering van 15 september 2020 om 20 uur in de raadzaal, Verhoevenlei 11. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

 

 

3 Pidpa. Verslag raad van bestuur van 19 en 25 juni en 8 juli 2020. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

 

 

4 Viering 100-jarige op 30 september 2020. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

 

 

5 Annulering viering jubilarissen 2020 - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

 

 

6 Beleidsdomein plaatsgebonden zaken. Afdeling patrimonium. Dienst vervoer en huisvuilophaling. Aanstelling van een vervangend polyvalent werkman met ingang van 9 september 2020. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

 

 

7 Beleidsdomein financiën. Dienst financiën en aankoop. Aanstelling van KB als medewerker aankoop C1 voor bepaalde duur van 15 september 2020 tot en met 14 maart 2021. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

 

 

8 Beleidsdomein plaatsgebonden zaken. Dienst werken eigen beheer. Afdeling schoonmaak en logistiek. Beëindiging van een arbeidsovereenkomst in onderlinge overeenstemming van een polyvalent werkvrouw, met ingang van 19 september 2020. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

 

 

9 Gemeentelijk deeltijds kunstonderwijs. Samenwerkingsplatform ICT. Verslag vergadering van 1 juli 2020. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

 

 

10 Gemeentelijk deeltijds kunstonderwijs. Verslag vergadering overleg- en onderhandelingscomité van 28 augustus 2020. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

 

 

11 Gemeentelijk secundair onderwijs. Verslag vergadering overleg- en onderhandelingscomité van 28 augustus 2020. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

 

 

12 Gemeentelijk basisonderwijs. Gibo-Driehoek. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

 

 

13 Gemeentelijk basisonderwijs. Gibo-Driehoek Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

 

 

14 Gemeentelijk basisonderwijs. Gibo-Driehoek. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

 

 

15 Gemeentelijk basisonderwijs. Gibo-Driehoek. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

 

 

16 Gemeentelijk basisonderwijs. Gibo-Mariaburg. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

 

 

17 Gemeentelijk basisonderwijs. Gibo-Mariaburg. Tijdelijke belasting met een andere opdracht tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

 

 

18 Gemeentelijk basisonderwijs. Gibo-Mariaburg. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

 

 

19 Gemeentelijk basisonderwijs. Gibo-Mariaburg. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

 

 

20 Gemeentelijk basisonderwijs. Gibo-Mariaburg. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

 

 

21 Gemeentelijk basisonderwijs. Gibo-Mariaburg. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

 

 

22 Gemeentelijk basisonderwijs. Gibo-Mariaburg. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

 

 

23 Gemeentelijk basisonderwijs. Gibo-Mariaburg. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

 

 

24 Gemeentelijk basisonderwijs. Gibo-Mariaburg. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

 

 

25 Gemeentelijk basisonderwijs. Gibo-Mariaburg. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

 

 

26 Gemeentelijk basisonderwijs. Gibo-Heide. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

 

 

27 Gemeentelijk basisonderwijs. Gilo de Kaart. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

 

 

28 Gemeentelijk basisonderwijs. Giko-Kaart Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

 

 

29 Gemeentelijk basisonderwijs. Giko Kaart Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

 

 

30 Gemeentelijk basisonderwijs. Tijdelijke belasting met een andere opdracht tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

 

 

31 Gemeentelijk basisonderwijs. Gibo-Driehoek. Tijdelijke belasting met een andere opdracht tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

 

 

32 Gemeentelijk basisonderwijs. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

 

 

33 Gemeentelijk basisonderwijs. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

 

 

34 Gemeentelijk basisonderwijs. Tijdelijke belasting met een andere opdracht tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

 

 

35 Gemeentelijk basisonderwijs. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

 

 

36 Gemeentelijk basisonderwijs. Giko-Kaart. Tijdelijke aanstelling in het lerarenplatform tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

 

 

37 Gemeentelijk basisonderwijs. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

 

 

38 Gemeentelijk basisonderwijs. Tijdelijke belasting met een andere opdracht tijdens het schooljaar 2019-2020. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

 

 

39 Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Betwisting toegekend C-attest aan leerling. Kennisneming. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

 

 

40 Gemeentelijk onderwijs. Toekennen verloven en afwezigheden. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

 

 

41 Gemeentelijk basisonderwijs. Verslag vergadering overleg- en onderhandelingscomité van 28 augustus 2020. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

 

 

42 Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Betwisting toegekend C-attest aan leerling. Kennisneming. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

 

 

43 Technisch Centrum Garage. Aankoop nieuwe achterbanden voor tractor groendienst. Gunning leveringsopdracht door middel van de aanvaarde factuur en offerte. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

 

 

44 Lekdetectie fonteinen Graaf Reusensdreef. Goedkeuring betaling factuur. - UITGESTELD

 

 

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

 

 

45 Vervanging netwerkappatuur bijlocaties. Gunning leveringsopdracht binnen raamcontract ICT Stad Brugge. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

 

 

46 Dienst groen en natuur. Opwaardering Rozentuin. Aankoop rozen, vaste planten en klimplanten voor voltooiing fase I en aankoop hagen voor fase II. Gunning leveringsopdracht door middel van de aanvaarde factuur. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

 

 

47 Dienst groen en natuur.  Aankoop hagen, heesters, vaste planten en bomen voor de omgevingsaanleg van het Technisch Centrum. Gunning leveringsopdracht door middel van de aanvaarde factuur. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

 

 

48 Periodieke inlassing gemeentelijk katern  en publicaties in een regionaal reclame- of weekblad - Goedkeuring starten procedure en lijst uit te nodigen firma's - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

 

 

49 Oprichten interbestuurlijke samenwerking en marktbevraging ondersteunende partner. Deelname in de kosten van de oprichting van het samenwerkingsverband. Gunning leveringsopdracht door middel van de aanvaarde factuur. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

 

 

50 COVID19. Steunmaatregel organisatie N8. Toelage aan VZW International Games voor gemaakte kosten in kader voorbereiding N8 editie 2020. Verzending GR. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

 

 

51 Aankopen maatregelen pandemie. Goedkeuring offerte via aanvaarde factuur. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

 

 

52 BBC Opvolgingsrapportering per 30/6/2020. Verzending algemene Commissie en Gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

 

 

53 Bestelbons investeringsbudget 2020. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

 

 

54 Ruimte en wonen. Aanvraag tot omgevingsvergunning. Openbare onderzoeken. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

 

 

55 Huisvesting. Aanbod van het recht op voorkoop van een woning in de Oudstrijderslei. Voorstel tot verzaking. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

 

 

56 Herziening RUP Verbod op meergezinswoningen - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

 

 

57 Beroep Bestendige deputatie. Omgevingsvergunning voor het vellen van 2 eiken in de Reintjesbeek. Weigering. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

 

 

58 Beroep Bestendige Deputatie. Omgevingsvergunning voor het wijzigen van een garage naar parkeerplaats in openlucht. Weigering. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

 

 

59 Omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van de eengezinswoning in de Paulusstraat. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

 

 

60 Omgevingsvergunning voor het verbouwen en vergroten van een vrijstaande ééngezinswoning en het bouwen van een garage in de tuin in de Van Halmaelelei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

 

 

61 Omgevingsvergunning voor het verbouwen en vergroten van de vrijstaande eengezinswoning en het aanleggen van een openlucht zwembad met terras en het vellen van bomen in de Brechtsebaan. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

 

 

62 Omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van de eengezinswoning in de Leopoldslei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

 

 

63 Melding voor het uitvoeren van interne stabiliteitswerken gelegen De Mortel. Aktename. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

 

 

64 Omgevingsvergunning voor het hoofdzakelijk slopen van de bestaande bebouwing en het bouwen van twee meergezinswoningen in de Bredabaan/Oude Baan. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

 

 

65 Huisvesting. Aanbod van het recht op voorkoop van een woning in de Lage Kaart. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

 

 

66 De Mortel. Technische dienst - Brandweerkazerne. Veiligheidscoördinatieverslag 51 van 1 september 2020. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

 

 

67 De Mortel 16 en 32. Renovatie magazijn en brandweerkazerne. Werfverslag met nummer 62. Verslag stand van zaken van 31 augustus 2020. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

 

 

68 Ploegsebaan muziekacademie. Werfverslag 25 van 25 augustus 2020. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

 

 

69 Ruiterweg. Renovatie kasteelbrug. VCV-verslagen 3 en 4 van 19 en 26 augustus 2020. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

 

 

70 Ruiterweg. Renovatie kasteelbrug. Werfverslagen 5, 6 en 7 van 14, 19 en 26 augustus 2020. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

 

 

71 Deelname opdrachtencentrale FLUVIUS voor 360° panoramafoto’s met LIDARwinning. Geen goedkeuring. - NIET GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

 

 

72 Molenveld. Principiële goedkeuring verkoop woning. Verzending naar gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

 

 

73 VIB-campagne. Krijtsterren zebrapaden scholen 2020 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunning - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

 

 

74 Bredabaan 407 - BIB+VTC - herstel buitentrap. Goedkeuring gunning. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

 

 

75 De Dries 14. Machtiging aanleg oprit. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

 

 

76 Berrelei. Uitbreiding distributienet.  Machtiging aan Fluvius. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

 

 

77 De Caterslei. Uitbreiding distributienet.  Machtiging aan Fluvius. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

 

 

78 Acacialei. Uitbreiding distributienet.  Machtiging aan Fluvius. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

 

 

79 Kaartseplein 9. Machtiging aanleg helling ter hoogte van voordeur kantoor. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

 

 

80 Shoppingevenement HalloWeekend op 24 en 25 oktober 2020. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

 

 

81 Toekennen Braspremie handelaars horeca - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

 

 

82 Toekennen Braspremie handelaars niet-horeca. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

 

 

83 Bevolking. Beheer van de bevolkingsregisters. Schrapping van ambtswege. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

 

 

84 Advies cultuurraad nr. 252 - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

 

 

85 Evenement (dossier 200081). Scheldeprijs Schoten op 14 oktober 2020. Ontlenen van 180 nadarhekken en parkeerverbodsbordjes. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

 

 

86 Evenement (dossier 200364). Hondenwandeling ten voordele van vzw The Lucky Ones in het klein schietveld met start aan Perron Noord  op zondag 27 september 2020. UITSTEL. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

 

 

87 Evenement (dossier 200296). Florfeesten op zondag 13 september 2020. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

 

 

88 Evenement (dossier 200365). Voorstelling en kennismaking van tandarts Catherine Wuyts aan de Elshoutbaan 16 op zaterdag 12 september 2020. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

 

 

89 Evenement (dossier 200359). Open Monumentendag aan de 3 Brasschaatse Lourdesgrotten op zondag 13 september 2020. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

 

 

90 Evenement (dossier 200370). Familiedag van Koninklijke TC Witte Duivels op de eigen terreinen in de Fabriekstraat 37 op zaterdag 12 september 2020. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

 

 

91 Evenement (dossier 200374). Kunstexpo ten voordele van Villamax vzw in Bielebale op zaterdagen 10 en 17 en zondagen 11 en 18 oktober 2020. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

 

 

92 Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Volzetverklaring verschillende richtingen met ingang van 4 september 2020. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 16/09/2020