Zitting van maandag 17 juni 2019

Van 14:00 uur

Locatie raadzaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

 

Aanwezig:

Jan Jambon - burgemeester

Adinda Van Gerven, Myriam Van Honste, Philip Cools, Goele Fonteyn, Inez Ven, Carla Pantens en Karina Hans - schepenen

Ward Schevernels - algemeen directeur

Verontschuldigd:

 

 

Overzicht punten

 

 

1 Notulen van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 3 juni 2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

2 Afwezigheid algemeen directeur van 28 juni tot en met 18 juli 2019. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

3 Politiezone. Aankoop mobiele computers met printers voor wijkagenten. Gunning leveringsopdracht door middel van de onderhandelingsprocedure en goedkeuring offerte. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

4 Reglement eretekens. Verzending aan de gemeenteraad. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

5 Delegatie. Toekennen van bekers voor sportclubs en verenigingen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

6 Igean. Verslag buitengewone algemene vergadering van 20 maart 2019. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

7 De Voorkempen. Uitnodiging Algemene Vergadering der aandeelhouders van 20 juni 2019. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

8 Beheersovereenkomst afgesloten tussen de gemeente en het Autonoom Gemeentebedrijf Brasschaat. Principiële goedkeuring. Verzending naar Gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

9 Kom op tegen Kanker. Toelating tot de verkoop van azalea's op donderdag 12 en vrijdag 13 september 2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

10 Verbroederingscomité Brasschaat/Bad Neuenahr - Ahrweiler. Verslag vergadering van 24 april 2019. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

11 Fluvius Antwerpen Regio. Notulen vergadering van 27 maart en 30 april 2019. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

12 IMEA Regio. Notulen vergadering 13 maart 2019. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

13 Dag van de vrede 21 september. Kennisneming - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

14 Dag van de mantelzorger 21 juni 2019. Goedkeuring - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

15 Receptie 15-jarig bestaan stedenband op 20 juni 2019. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

16 Beleidsdomein plaatsgebonden zaken. Aanstelling van een beleidsmanager plaatsgebonden zaken A5a-A5b, met ingang van 1 juni 2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

17 Tabel werving en selectie. Wijziging. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

18 Beleidsdomein plaatsgebonden zaken. Dienst werken eigen beheer. Doorstroming van een polyvalent vakman in de functionele loopbaan naar D2, met ingang van 1 juli 2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

19 Beleidsdomein plaatsgebonden zaken. Dienst werken eigen beheer. Doorstroming van een polyvalent vakman in de functionele loopbaan naar D2, met ingang van 1 juli 2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

20 Beleidsdomein plaatsgebonden zaken. Dienst schoonmaak en logistiek. Doorstroming van een polyvalent werkvrouw in de functionele loopbaan naar E3, met ingang van 1 juli 2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

21 Beleidsdomein financiën. Dienst financiën; Aanstelling van MS als jobstudent dienst financiën van 1 juli tot en met 31 juli 2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

22 Afdeling cultuurdienst. Aanvaarding ontslag wegens pensioengerechtigde leeftijd, met ingang van 1 september 2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

23 Beleidsdomein vrije tijd. Afdeling bibliotheek. Tijdelijke bijkomende aanstelling van EV als medewerker C voor 50 % met ingang van 9 juni 2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

24 Gemeentelijk basisonderwijs. Toekennen tijdelijke belasting met een andere opdracht naar een ander schoolbestuur. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

25 Gemeentelijk basisonderwijs. Aanvaarding ontslag wegens pensionering. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

26 Gemeentelijk basisonderwijs. Verslag onderhandelingscomité scholengemeenschap Stakabra van 16 mei 2019. Kennisname verslag. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

27 Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

28 Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB/Middenschool. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

29 Gemeentelijk secundair onderwijs. Verslag onderhandelingscomité scholengemeenschap Gib/Gitok van 28 mei 2019. Kennisname verslag. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

30 Gemeentelijk deeltijds kunstonderwijs. Academie voor muziek en woord. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

31 Gemeentelijk deeltijds kunstonderwijs. Academie voor muziek en woord. Aanvaarding ontslag wegens mutatie. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

32 Gemeentelijk onderwijs. Toekennen verloven en afwezigheden. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

33 Gemeentelijk kleuteronderwijs. Giko-Kaart. Verslag doorlichting. Kennisneming. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

34 Gemeentelijk onderwijs. Vaststelling schoolkalender schooljaar 2019-2020. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

35 Gemeentelijk basisonderwijs. Gibo-Mariaburg. Dadingovereenkomst. Verzending naar gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

36 Bezwaarschrift. Belasting op leegstand van gebouwen en woningen. Rolnummer LW/2018/16. Handhaving van de belasting. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

37 Bezwaarschrift. Belasting op de wegenuitrusting. Rolnummer LW/2018/14. Handhaving van de belasting. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

38 Bezwaarschrift. Belasting op leegstand van gebouwen en woningen. Rolnummer LW/2018/15. Hoorzitting van 3 juni 2019. Handhaving van de belasting. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

39 Bezwaarschrift. Belasting op leegstand van gebouwen en woningen. Rolnummer LW/2018/017. Handhaving van de belasting. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

40 Bezwaarschrift. Belasting op de wegenuitrusting. Rolnummer LW/2018/13. Handhaving van de belasting. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

41 Bezwaarschrift. Belasting op de wegenuitrusting. Rolnummer LW/2018/12. Handhaving van de belasting. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

42 Bezwaarschrift. Belasting op de wegenuitrusting. Rolnummer LW/2018/11. Handhaving van de belasting. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

43 Technisch Centrum Ploegsebaan. Herstelling kraanwagen. Gunning leveringsopdracht door middel van de onderhandelingsprocedure en goedkeuring offerte. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

44 Technisch Centrum De Mortel. Aankoop nieuwe voorraad Multiplex en RNG voor stock. Gunning leveringsopdracht door middel van de onderhandelingsprocedure en goedkeuring offerte. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

45 Veiligheidsaudit en netwerkpentest - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

46 Bestelbons investeringsbudget 2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

47 Ruimte en wonen. Aanvraag tot omgevingsvergunning. Openbare onderzoeken. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

48 Opname als vergund geacht te Bredabaan. Ter kennisgeving. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

49 Vervalonderzoek verkaveling BF9. Ter kennisgeving. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

50 Omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van de bestaande eengezinswoning in De Romboutweg. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

51 Omgevingsvergunning voor het aanleggen van een zwembad in de Brechtsebaan. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

52 Omgevingsvergunning voor het wijzigen van het tuinhuis, het plaatsen van een carport en het aanleggen van een terras in de Grotlei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

53 Omgevingsvergunning voor het oprichten van een bijgebouw in de Ternincklei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

54 Omgevingsvergunning voor het regulariseren van een terrasoverkapping in de Henrilei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

55 Melding voor het wijzigen van de achtergevel gelegen Van de Wiellei. Akteneming. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

56 Omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van de bestaande ééngezinswoning in De Romboutweg. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

57 Splitsing gelegen Heislagsebaan. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

58 Wijzigingsverzoek in het kader van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een meergezinswoning met 8 woongelegenheden te Kapelsesteenweg. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

59 Splitsing gelegen Hoogboomsteenweg. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

60 Omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de bestaande woning op de 1e verdieping in de Isenbaertlei. Weigering. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

61 Omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van een woning in de Sparrenlaan. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

62 Omgevingsvergunning voor het vellen van een acacia in de Miksebaan. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

63 Omgevingsvergunning voor het plaatsen van een zwembad, een serre en een technische ruimte in de Bredabaan. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

64 Melding voor  een hinderlijke inrichting gelegen Kasteellei. Akteneming - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

65 Omgevingsvergunning voor het vellen van 4 balkandennen in de Hoge Kaart. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

66 Omgevingsvergunning voor het vellen van 1 boom in de Henrilei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

67 Omgevingsvergunning voor het verbouwen en vergroten van de eengezinswoning en het bouwen van de carport in de Tolbareel. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

68 Melding voor een hinderlijke inrichtingen gelegen Laagland 13. Aktename. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

69 Omgevingsvergunning voor het vellen van een naaldboom in de Hoge Kaart. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

70 Omgevingsvergunning voor het vellen van een zilverspar in de Kampelaar. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

71 Omgevingsvergunning voor het vellen van 2 pinussen in de Pretlei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

72 Splitsing gelegen Koersdreef. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

73 Huisvesting. IVLW WEBB 2020-2025: ondersteuning en begeleiding van het lokaal bestuur door IGEAN. Verzending naar GR. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

74 De Mortel 16 en 32. Renovatie magazijn en brandweerkazerne. Werfverslagen 11 tot en met 15. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

75 De Mortel 16 en 32. Renovatie magazijn en brandweerkazerne. Verslagen veiligheidscoördinatie verwezenlijkingsfase 6 tem 11 . Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

76 Reinigen van fietsenstallingen, schuilhuisjes, verkeersborden, straatnaamborden, hydrantpalen en vuilnisbakjes 2019 - Goedkeuring gunning. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

77 Kaartse Beek. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

78 Ploegsebaan 144. Muziekacademie. Renovatie dakbedekking en muurisolatie. Principiële goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. Verzending naar Gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

79 Baillet Latourlei 13. Uitbreiding distributienet.  Machtiging aan Fluvius. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

80 Kapelsesteenweg -Donksesteenweg. Uitbreiding distributienet.  Machtiging aan Eurofiber. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

81 Donksesteenweg 75. Uitbreiding distributienet.  Machtiging aan Fluvius. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

82 Donksesteenweg 119-125. Uitbreiding distributienet.  Machtiging aan Fluvius. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

83 Antitanktgracht - PDPO project - Goedkeuring project en engagementsverklaring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

84 Igean Eindafrekening - Kennisneming brief Igean 22 mei 2019. Standpunt gemeente. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

85 Slagboom licht vliegwezenlaan. Goedkeuring opstarten prijsvraag. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

86 Bredabaan – Durentijdlei: Servitudeweg. Goedkeuring annulatie verkoop. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

87 Circulatieplan schoolomgeving Driehoek en sporthal. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

88 Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer: voorbehouden van een parkeerplaats voor personen met een handicap. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

89 Igean Diftar project. Aankoop huisvuil en gft-containers diftarproject. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

90 aankoop landschapsarchitectuur bevrijding WOII - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

91 Aanvraag starterspremie Fer Fou - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

92 Expo Mau & Merho - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

93 Feest van de Vlaamse Gemeenschap. Logistieke ondersteuning - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

94 Werkbezoek Tarija aan Brasschaat: afspraken - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

95 Evenement (dossier 190408). Night Fever fuif in de Ruiterhal op 28 juni 2019. Begeleidende maatregelen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

96 Evenement (dossier 19397). Burenfeest Martouginlei op zaterdag 20 juli 2019. Begeleidende maatregelen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

97 Evenement (dossier 190401). Straatfeest wafelenbak Bloemenlei op zaterdag 27 juli 2019. Begeleidende maatregelen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

98 Evenement (dossier 190406). Maria ter Heide feest op straat in de Burletheide op 24 augustus 2019. Begeleidende maatregelen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

99 Evenement (dossier 19400). Straatfeest Boskapellei op zaterdag 21 september 2019. Begeleidende maatregelen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

100 Evenement (dossier 190010). Lolappaloosa op zondag 11 augustus 2019. Begeleidende maatregelen. Gebruik mobiel podium. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

101 A_Evenement (dossier 190017). Classic Boulevard op zaterdag 3 en zondag 4 augustus 2019. Begeleidende maatregelen Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

102 Evenement (dossier 190387). Kabas BBQ op dinsdag 20 augustus 2019. Begeleidende maatregelen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

103 Evenement (dossier 190399). Zandbergrun op zaterdag 31 augustus 2019. Doortocht. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

104 Evenement (dossier 190388). Free Time kampen van maandag 1 juli tot dinsdag 23 augustus 2019. Begeleidende maatregelen. Ontlenen feestmateriaal. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

105 Evenement (EKB190029). Oefenmatch KFC Brasschaat - R. Antwerp op zondag 23 juni 2019. Begeleidende maatregelen. - GOEDGEKEURD