Zitting van maandag 29 april 2019

Van 14:30 uur

Locatie raadzaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

 

Aanwezig:

Jan Jambon - burgemeester

Adinda Van Gerven, Myriam Van Honste, Philip Cools, Goele Fonteyn, Inez Ven en Carla Pantens - schepenen

Ward Schevernels - algemeen directeur

Verontschuldigd:

Karina Hans - schepen

 

 

Bart Van Cleuvenbergen korpschef  vervoegt de zitting vanaf punt 2.

Bart Van Cleuvenbergen korpschef  verlaat de zitting vanaf punt 4.

Jan Jambon verlaat de zitting, conform artikel 28 van het gemeentedecreet bij de behandeling van punt 72.

Adinda Van Gerven, neemt de functie van waarnemend burgemeester terug op vanaf punt 72.

Jan Jambon burgemeester  vervoegt de zitting vanaf punt 73.

Adinda Van Gerven, neemt de functie van schepen terug op vanaf punt 73.

 

Overzicht punten

 

 

1 Notulen van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 15 april 2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

2 Gebruik voertuigen voor deelname aan de 1000 km fietsen voor Kom op tegen Kanker door Bikeaid Brasschaat 2930. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

3 Kwartaalverslag 1 van 2019 - politiezone Brasschaat. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

4 Schriftelijke vraag van Niels de Kort, raadslid, over een grafconcessie en het antwoord van het college. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

5 45ste tornooi Wisselbeker Noordervrienden Frans Van Bergen op zaterdag 11 mei 2019. Goedkeuring overhandiging gemeentelijke bekers. Kennisneming uitnodiging. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

6 Fluvius. Verslagen Raad van Bestuur van 25 januari en 22 februari 2019. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

7 De Voorkempen. Aanduiding bestuurder. Verzending gemeenteraad. Goedkeuring. - KENNISGENOMEN

 

 

Punt bijlagen/links Uitnodiging OCMW.pdf
Uitnodiging gemeente.pdf
Overzicht punten

 

 

8 Verbroederingscomité Brasschaat/Bad Neuenahr - Ahrweiler. Verslag vergadering van 27 februari 2019. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

9 Igean milieu & veiligheid. Verslag vergadering raad van bestuur van 27 maart 2019. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

10 Igean dienstverlening. Verslag vergadering raad van bestuur van 27 maart 2019. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

11 Kerkgemeente De Olijftak Brasschaat. Notulen van de jaarvergadering van 28 maart 2019 en van de bestuursvergadering van 2 april 2019. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

12 Kerkfabriek Heilige Familie Brasschaat-Rustoord. Verslag vergadering kerkraad van 2 april 2019. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

13 Pidpa. Voordracht lid D-Adviescomité. Verzending naar gemeenteraad. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

14 Vraag van raadslid Eeman, namens PvdA, over de aanplakborden. Verzending naar gemeenteraad. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

15 Vraag van raadslid Van der Schoepen, namens Vlaams Belang, over het agressiegeval van 9 april 2019. Verzending naar gemeenteraad. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

16 Vraag van raadslid Van der Schoepen, namens Vlaams Belang, over de aankondigingen in de Brasschaatse Film. Verzending naar gemeenteraad. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

17 Vraag van raadslid Broos, namens Brasschaat 2012, over het openbaar onderzoek in verband met nv Revabo. Verzending naar gemeenteraad. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

18 Tabel werving en selectie. Wijziging. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

19 Aanstelling jobstudent 2019 - wijziging. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

20 Aanstelling jobstudenten jeugddienst 2019. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

21 Beleidsdomein Plaatsgebonden zaken. Dienst mobiliteit. Aanstelling van Annika Gommeren als deskundige mobiliteit. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

22 Beleidsdomein vrije tijd. Dienst bibliotheek. Aanvaarding ontslag in onderlinge overeenkomst van een deskundige bibliotheek. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

23 Beleidsdomein vrije tijd. Afdeling bibliotheek. Aanstelling van een voltijdse deskundige B1 in afwachting van de definitieve invulling van een vacante betrekking, met ingang van 1 mei 2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

24 Beleidsdomein plaatsgebonden zaken. Afdeling werken eigen beheer. Aanstelling als waarnemend functiehouder in de functie van werkleider garage en lassen C1-C3, van 1 mei 2019 tot invulling van de functie en toekenning toelage. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

25 Beleidsdomein personeel en organisatie. Dienst HRM. Aanstelling van een medewerker HRM voor bepaalde duur van 26 augustus 2019 tot en met 20 september 2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

26 Beleidsdomein plaatsgebonden zaken. Dienst groen en begraafplaatsen. Aanstelling van een polyvalent vakman groen en begraafplaatsen, met ingang van 24 april 2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

27 Beleidsdomein plaatsgebonden zaken. Afdeling patrimonium. Dienst schoonmaak en logistiek. Aanstelling van een polyvalent werkvrouw schoonmaak voor onbepaalde duur met ingang van 1 mei 2019. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

28 Beleidsdomein plaatsgebonden zaken. Afdeling patrimonium. Dienst schoonmaak en logistiek. Aanstelling van een polyvalent werkvrouw schoonmaak voor onbepaalde duur met ingang van 1 mei 2019. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

29 Beleidsdomein plaatsgebonden zaken. Afdeling patrimonium. Dienst schoonmaak en logistiek. Ongewettigde afwezigheid polyvalent werkvrouw. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

30 Beleidsdomein plaatsgebonden zaken. Afdeling patrimonium. Dienst schoonmaak en logistiek. Aanstelling van een vervangend polyvalent werkvrouw schoonmaak met ingang van 1 mei 2019. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

31 Consolidatie Medex 0% AO 20181115. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

32 Consolidatie AXA 0% AO 20180827. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

33 Consolidatie AXA 0% AO 20180924. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

34 Gemeentelijk onderwijs. Toekennen verloven en afwezigheden. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

35 Gemeentelijk basisonderwijs. Gibo-Driehoek. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

36 Gemeentelijk basisonderwijs. Gibo-Driehoek. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

37 Gemeentelijk basisonderwijs. Gibo-Mariaburg. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

38 Gemeentelijk basisonderwijs. Gibo-Mariaburg. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2018-2019 voor een korte vervanging. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

39 Gemeentelijk basisonderwijs. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

40 Gemeentelijk basisonderwijs. Giko-Kaart. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

41 Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Geïntegreerde proeven op 29 april 2019. Aanduiding juryleden. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

42 Gemeentelijk secundair onderwijs. Wijziging tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

43 Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Aanvaarding ontslag wegens pensionering. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

44 Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

45 Gemeentelijk deeltijds kunstonderwijs. Academie voor muziek en woord. Juryleden voor technische en openbare proeven, schooljaar 2018-2019.  Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

46 Hernemen wijkbabbels 2019 - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

47 Gunning leveringsopdracht door middel van de onderhandelingsprocedure en offerte. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

48 Goedkeuring betaling facturen voor afgehaalde materialen en uitvoeren van kleine werken voor de gemeente voor de maand maart 2019: 12.810,56 euro. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

49 Afzeven aarde op groencompostering Brasschaat. Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

50 Toelagereglementen. Verzending naar gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

51 Gemeentebudget 2018.  Interne kredietaanpassing 1. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

52 Noodhulp slachtoffers cycloon Mozambique. Verzending naar de gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

53 Raamcontract voor aankoop en huur Digital Signage Systeem voor Gemeente, AGB en OCMW Brasschaat - periode 2019-2022 - Goedkeuring gunning - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

54 Niet fiscale onwaarden. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

55 Fiscale onwaarden. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

56 Dwangbevelen deurwaarder. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

57 Bestelbons investeringsbudget 2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

58 Erfpachtbevraging Lokaal Bedrijventerrein, Campus Coppens. Goedkeuring eindverslag. Verzending naar gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

59 Ruimte en wonen. Aanvraag tot omgevingsvergunning. Openbare onderzoeken. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

60 Agentschap Onroerend Erfgoed. Brief inventaris bouwkundig erfgoed. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

61 Niet-rechtsgeldige melding voor het vellen van bomen in de Henrilei. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

62 Attest tot verkoop verkaveling te Kortestraat. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

63 Omgevingsvergunning voor het plaatsen van een betonplaat voor de chloorinstallatie in de Zwembadweg. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

64 Omgevingsvergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning in Het Heiken. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

65 Omgevingsvergunning voor het verbouwen en vergroten van een ééngezinswoning in de Donksesteenweg. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

66 Omgevingsvergunning voor het regulariseren van reeds uitgevoerde werken in de Helleweide. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

67 Omgevingsvergunning voor het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning in de Kasteellei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

68 Omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van de woning en het slopen van bijgebouwen in Het Venneke. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

69 Omgevingsvergunning voor het regulariseren van het samenvoegen van 2 woongelegenheden in een vrijstaande woning in de Fabriekstraat. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

70 Omgevingsvergunning voor het bouwen van een rijwoning met een inpandige garage in de Rerum Novarumlei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

71 Omgevingsvergunning voor het regulariseren van een bestemmingswijziging en het plaatsen van publiciteit in de Lage Kaart. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

72 Omgevingsvergunning voor het regulariseren van een openlucht zwembad, terras en tuinhuis in de Sparrenlaan. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

73 Omgevingsvergunning voor het vellen van een beuk in de Baillet-Latourlei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

74 Omgevingsvergunning voor het verbouwen van de woning en het voorzien van een overdekt terras in de Voshollei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

75 Omgevingsvergunning voor het vellen van 5 Amerikaanse eiken in de Wilgaart. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

76 Omgevingsvergunning voor het bepleisteren van de voorgevel in de Bergstraat. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

77 Omgevingsvergunning voor het vellen van 2 bomen in de Frilinglei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

78 Melding voor een hinderlijke inrichting gelegen Bredabaan. Akteneming. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

79 Melding voor het aanvangen van een zorgwoning gelegen Henrilei. Akteneming. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

80 NV Sereni-Quirijnen. Overtreding reglement. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

81 Azalealaan 6 - Ruiterhal. Verlenging concessie. Geen goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

82 Azalealaan 3. Hemelhoeve. Goedkeuring huurovereenkomst vzw Radio Park - Brasschaat. Verzending naar gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

83 Aanstellen ontwerper studieopdracht herziening parkeerverordening. Goedkeuring gunning. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

84 Verhoevenlei 11. Bouw nieuw administratief centrum. Bredabaan 182: renovatie gemeentehuis. Goedkeuring verrekeningen. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

85 Zwembadweg. Concessie voor horecagedeelte van sporthal, zwembad en frituur. Brief meester Bruneel van 25 april 2019. Kennisneming. Goedkeuring betaling interest. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

86 Sportendreef. Goedkeuring intentieverklaring de Stille Meeuw. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

87 Sint Jobsesteenweg. Machtiging aanleg oprit. - AFGESLOTEN ZONDER STEMMING

 

 

Overzicht punten

 

 

88 Varendreef. Machtiging aanleg oprit. - AFGESLOTEN ZONDER STEMMING

 

 

Overzicht punten

 

 

89 Deelname aan de subsidie call 'lokale klimaatprojecten'. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

90 Stopzetting samenwerkingsovereenkomst Noordertuin. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

91 Marktactie PVDA op 6, 13 en 20 mei 2019. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

92 Intentieverklaring WZC Salvé. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

93 IGS Biscuit. Afvaardiging. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

94 Indienen aanvraagformulier voor een verlenging met 1 schooljaar voor projectsubsidies "Naschoolse sport voor leerlingen van de 1ste en 2de graad SO" bij Sport Vlaanderen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

95 Kindergemeenteraad: kennisname verslag 4 april 2019 en goedkeuring opstart ontwerp stickers vuilnisbakken Bredabaan. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

96 Evenement (dossier 190297). Memorial Jos Willems voetbaltornooi K. Soc. Maria ter Heide van dinsdag 30 april 2019 tot donderdag 2 mei 2019. Begeleidende maatregelen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

97 Machtiging aan More Than Events bvba voor het opstijgen met luchtballons vanuit het gemeentepark in 2019. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

98 Evenementen (dossier 190012). Classic Car Event op 3, 4 en 5 mei 2019. Begeleidende maatregelen. Kennisneming uitnodiging. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

99 Evenement (dossier 190012). Classic Car Event op 3, 4 en 5 mei 2019. Tijdelijke politieverordening op verkeer. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

100 Evenement (dossier 190325). Cantus Brutus in jeugdhuis HobNob op 3 mei 2019. Begeleidende maatregelen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

101 Evenement (dossier 190346). District Café scouts 42ste Brasschaat op vrijdag 3 mei 2019. Begeleidende maatregelen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

102 Evenement (dossier 190309). Burendag de Mortel op zaterdag 4 mei 2019. Begeleidende maatregelen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

103 Evenement (dossier 19027). Rotonde Classics op zondag 12 mei 2019. Begeleidende maatregelen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

104 Evenement (dossier 19027). Rotonde Classics op zondag 12 mei 2018. Tijdelijke politieverordening op verkeer. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

105 Evenement (dossier 190298). Cronoscup voetbaltornooi op zaterdag 18 en zondag 19 mei 2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

106 Evenement (dossier 190308). No Limits Show - No Limits Cup op zaterdag 18 en zondag 19 mei 2019. Kennisneming uitnodiging. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

107 Evenement (dossier 190322). Lenteschoolfeest Mater Dei Centrum op zaterdag 25 mei 2019. Begeleidende maatregelen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

108 Evenement (dossier 190320). Back to the Roots fuif in jeugdhuis HobNob op 25 mei 2019. Begeleidende maatregelen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

109 Evenement (dossier 190261). Garageverkoop in De Tomermaat - Laagland en Beemdenstraat op zondag 26 mei 2019. Ophangen flyers. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

110 Evenement (dossier 190260). 10-jarig Porsche transaxle treffen op donderdag 30 mei 2019. Begeleidende maatregelen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

111 Evenement (dossier 190190). Jumpday Gym-Harop op zaterdag 22 juni 2019. Begeleidende maatregelen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

112 Evenement (dossier 190324). Rommelmarkt Samana op  zondag 15 september 2019. Begeleidende maatregelen. Kennisneming uitnodiging. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

113 Evenement (dossier 190348). Asbestfest in jeugdhuis HobNob op 12 oktober 2019. Begeleidende maatregelen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

114 Evenement (dossier 190312). Wiener Circus van woensdag 16 oktober tot woensdag 23 oktober 2019. Begeleidende maatregelen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD