Zitting van maandag 1 april 2019

Van 14:00 uur

Locatie raadzaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

 

Aanwezig:

Jan Jambon - burgemeester

Adinda Van Gerven, Myriam Van Honste, Philip Cools, Goele Fonteyn, Inez Ven, Carla Pantens en Karina Hans - schepenen

Ward Schevernels - algemeen directeur

Verontschuldigd:

 

 

 

Jan Jambon verlaat de zitting, conform artikel 28 van het gemeentedecreet bij de behandeling van punt 92.

Adinda Van Gerven, neemt de functie van waarnemend burgemeester terug op vanaf punt 92.

Jan Jambon burgemeester  vervoegt de zitting vanaf punt 93.

Adinda Van Gerven, neemt de functie van schepen terug op vanaf punt 93.

 

Overzicht punten

 

 

Notulen van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 25 maart 2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Aankoop en plaatsing van dynamische zone borden F4A'30' Programmatie via GPRS. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

IMEA. Notulen vergadering raad van bestuur van 18 december 2018. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

IMEA Regio. Notulen vergadering 18 december 2018. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

Uitnodiging receptie Zwemvereniging Brasschaatse Dolfijnen op vrijdag 29 april 2019. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Internationale Taptoe 2020. Kandidaatstelling. Goedkeuring - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Gemeenteraad. Spreekrecht inwoners. Verzoek van Heike Haegens over de woningen die men wil realiseren in het speelbos Maria-ter-Heide. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Het Leeg. Subsidiedossier Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Kennisneming statuten en documenten CoVer. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

Consolidatie AXA  0% AO 201808008. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

Beleidsdomein plaatsgebonden zaken. Dienst projectencel. Aanstelling van een projectmedewerker met een vervangingscontract, vanaf 6 mei 2019. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Beleidsdomein vrije tijd. Sportdienst. Aanstelling van deskundige sport B1 vanaf 23 april 2019. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Personeel. Verwerping aanvraag om schadeloosstelling wegens een beroepsziekte - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Beleidsdomein plaatsgebonden zaken. Dienst groen en begraafplaatsen. Aanstelling van een polyvalent vakman groen en begraafplaatsen, met ingang van 1 april 2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Gemeentelijk basisonderwijs. Gibo-Mariaburg. Preventieve schorsing bij hoogdringendheid van een leerkracht. Oproep voor verhoor. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Gemeentelijk basisonderwijs. Gibo-Heide. Tijdelijke aanstelling van instaplestijden tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Gemeentelijk secundair onderwijs. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Gemeentelijk deeltijds kunstonderwijs. Academie voor muziek en woord. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2017-2018. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Gemeentelijk deeltijds kunstonderwijs. Academie voor muziek en woord. Wijziging van de tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Gemeentelijk deeltijds kunstonderwijs. Academie voor muziek en woord. Wijziging aan de tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Gemeentelijk deeltijds kunstonderwijs. Academie voor muziek en woord. Wijziging aan de tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Parkbode 2 - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

Belasting 2018 op de valse alarmen. Kohier nummer 3 ten bedrage van 50 euro. Vaststelling en uitvoerbaarverklaring. Goedkeuring onwaarde. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Toelage mantelzorg 2019. Verzending naar de gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Verhaalbelasting 2018. Kohier nummer 3 ten bedrage van 141,99 euro. Vaststelling en uitvoerbaarverklaring en goedkeuring onwaardestaat - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Verbroederingscomité Brasschaat-Bad Neuenahr-Ahrweiler. Kennisneming financieel overzicht 2018 en goedkeuring uitbetaling toelage 2019 - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Technisch Centrum De Mortel. Aankoop 100 U-vormige fietsbeugels voor evenementenweide. Gunning leveringsopdracht door middel van de onderhandelingsprocedure en goedkeuring offerte. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Toelagereglementen. Verzending naar gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Bezwaarschrift tegen de opgelegde dossierkosten, ontstaan ten gevolge van een niet-vergunde reclameaanvraag. Handhaving van de retributie. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Aankoop signalisatiemateriaal gebouw Antverpia. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Goedkeuring betaling facturen voor afgehaalde materialen en uitvoeren van kleine werken voor de gemeente voor de maand februari 2019: 11257,96 euro. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Bestelbons investeringsbudget 2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Verslag van vaststelling te Bredabaan. Ter kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

Niet-rechtsgeldige melding voor het aanleggen van verhardingen in de Bredabaan. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

Attest tot verkoop verkaveling Bloemenlei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Huisvesting. Voorstel tot uitdoving van de aanvullende aanpassingspremie. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Omgevingsvergunning voor het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning in Donkseinde. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Omgevingsvergunning voor het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning met een inpandige garage in de Baillet-Latourlei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Omgevingsvergunning voor het vellen van 2 eiken in de Charleslei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Omgevingsvergunning voor het verbouwen van de woning en het bouwen van een carport in de Durentijdlei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Omgevingsvergunning voor het aanleggen van een zwemvijver in de Oudstrijderslei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Omgevingsvergunning voor het vellen van 4 Amerikaanse eiken. in de Nothomblei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Omgevingsvergunning voor het vellen van een kerselaar in de Paulusstraat. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Omgevingsvergunning voor het vellen van 3 dode eiken in de Bredabaan. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Omgevingsvergunning voor het vellen van een hulstboom in de Aerdenlei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Omgevingsvergunning voor het vellen van 4 bomen in de Oudstrijderslei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Omgevingsvergunning voor het vellen van 9 bomen in de Guylei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Omgevingsvergunning voor het vellen van een Amerikaanse eik in de Parklei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Omgevingsvergunning voor het vellen van een den in de Hoge Kaart. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Omgevingsvergunning voor het vellen van een berk in de Kastanjelei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Omgevingsvergunning voor het vellen van 2 bomen in de Mollei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Melding voor stedenbouwkundige handelingen/hinderlijke inrichtinge gelegen Papestraat. Akteneming. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Omgevingsvergunning voor het vellen van een populier in de du Boislei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Omgevingsvergunning voor het vellen van 5 bomen in de Schagendreef. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Omgevingsvergunning voor het vellen van 3 dennen in de d'Oultremontlei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Omgevingsvergunning voor het vellen van 3 berken in de Miksebaan. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Omgevingsvergunning voor de regularisatie van een reeds gekapte beuk in de Sionkloosterlaan. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Omgevingsvergunning voor het vellen van een es in de Olmelei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

De Mortel 16 en 32. Renovatie magazijn en brandweerkazerne. Verslagen veiligheidscoördinatie verwezenlijkingsfase 2 en 3. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

De Mortel 16 en 32. Stabiliteitsstudie plaatsing hemelwaterputten. - Goedkeuring prijsvraag en gunning. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Bredabaan 182. Oud gemeentehuis: renovatie torendak. Goedkeuring gunning. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Voegvulling Bredabaan. Goedkeuring gunning. Verzending gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Hanoteaulei. Verplaatsen verlichting. - Goedkeuring gunning - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Gazonrenovatie weide tussen Elshoutbaan en Tabbe gat, gemeentepark Brasschaat. Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Aanleg fietspaden langsheen N1, vak N117 Essensteenweg – Gooreind centrum. Kennisneming verslagen veiligheidscoördinatie van 27 februari tot en met 13 maart 2019. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

Aanleg fietspaden langsheen N1, vak N117 Essensteenweg – Gooreind centrum. Kennisneming verslag werfvergaderingen 20 februari 2019 tot en met 13 maart 2019. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

Bredabaan vak Prins Kavellei – Het Innemen. Rioleringswerken. Kennisneming werfverslagen van 27 februari tot en met 21 maart 2019. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

Reglement "aanleg van rioleringsinfrastructuur in ontwikkelingen (HidroGem)". Principiële goedkeuring. Verzending gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Feestelijke opening kermis Mariaburg. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Oprichting marktcommissie. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Overname kraam en standplaats op kermis Centrum. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Paaskermis 2019: definitief plan en afspraken. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Huishoudelijk reglement verbroederingscomité Bad Neuenahr - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Koppelling Burgerprofiel met JCC afsprakenmodule. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Jaarverslag Tejo Brasschaat-Schoten 2018. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

Buitenspeeldag 2019 - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

A_Evenement (dossier 190012ops). Antwerp Classic Car Event 2019 van vrijdag 3 mei tot zondag 5 mei 2019. Opstart van de evenementenprocedure. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

A_Evenement (dossier 190003ops). The Day Before Tomorrow op donderdag 18 juli 2019. Opstart van de evenementenprocedure. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Evenement (dossier 190259). Tweedaagse wandeltocht Maria ter Heide op  zaterdag 20 en zondag 21 april 2019. Begeleidende maatregelen Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Evenement (dossier 190288). Communiefeest in zaal Grasdries op zaterdag 27 april 2019. Toelating plaatsing springkasteel en kleine partytent. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Evenement (dossier 19267). BrasSmaakt! op zaterdag 27 april 2019. Begeleidende maatregelen. Kennisneming uitnodiging. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Evenement (dossier 190280). Fuif Into the Wild in chiro Driehoek op 3 mei 2019. Begeleidende maatregelen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Evenement (dossier 190258). Traffic Light Party in jeugdhuis HobNob op 10 mei 2019. Begeleidende maatregelen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Evenement (dossier 190007). OSSMI Xquisit Seniorentornooi op zaterdag 11 mei 2019. Begeleidende maatregelen. Kennisneming uitnodiging. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Evenement (dossier 190281). Schoolfeest Mater Dei MTH (locatie Ploegsebaan) op zaterdag 18 mei  2019. Begeleidende maatregelen.Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Evenement (dossier 190268). Bolleke ijs op wielen op zaterdag 25 mei 2019. Begeleidende maatregelen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Evenement (dossier 190052). Dansseizoensafsluiting Nataraja op zaterdag 25 mei 2019. Begeleidende maatregelen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Evenement (dossier 190172). Dansvoorstellingen Pivolté van dinsdag 28 mei tot zondag 2 juni 2019. Begeleidende maatregelen. Kennisneming uitnodiging. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Evenement (dossier 190224). Zandburendag op woensdag 29 mei 2019. Begeleidende maatregelen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Evenement (dossier 190263). Kidsday op donderdag  30 mei 2019. Begeleidende maatregelen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Evenement (dossier 190165). Workingtest Brasschaat op zaterdag 15 en zondag 16 juni 2019. Begeleidende maatregelen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Evenement (dossier 190269). Voor mij een Oude Caert, promotiestand op zaterdag 22 juni 2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Evenement (dossier 190264). Park Fever op  vrijdag 5 juli 2019. Begeleidende maatregelen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

Evenement (dossier 190265). Feest der Belgen op zondag 21 juli 2019. Begeleidende maatregelen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD