Zitting van maandag 11 februari 2019

Van 14:00 uur

Locatie raadzaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

 

Aanwezig:

Jan Jambon - burgemeester

Myriam Van Honste, Philip Cools, Goele Fonteyn, Inez Ven, Carla Pantens en Karina Hans - schepenen

Ward Schevernels - algemeen directeur

Verontschuldigd:

Adinda Van Gerven - schepen

 

Overzicht punten

 

 

Notulen van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 4 februari 2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

Overzicht punten

 

 

Gemeenteraad. Vaststelling agenda op 25 februari 2019 om 20 uur in de raadzaal, Verhoevenlei 11. - GOEDGEKEURD

Overzicht punten

 

 

Integan. Uitgekeerde presentiegelden en vergoedingen 2018. - KENNISGENOMEN

Overzicht punten

 

 

Benedenscheldebekken. Aanduiding gemeentelijke mandataris. Verzending naar gemeenteraad. - KENNISGENOMEN

Overzicht punten

 

 

VVSG. Kandidaten voor bestuursorganen. Verzending naar gemeenteraad. - KENNISGENOMEN

Overzicht punten

 

 

Aralea vzw. Aanduiding bestuurders. Verzending naar gemeenteraad. - KENNISGENOMEN

Overzicht punten

 

 

Lokaal gezondheidsoverleg Logo Antwerpen. Aanduiding afvaardiging in de algemene vergadering. Verzending naar gemeenteraad. - KENNISGENOMEN

Overzicht punten

 

 

Lokale Politie. Recherche. Aankoop programma Mercure voor de analyse van gegevens inzake telefonie en bijzondere technieken. - GOEDGEKEURD

Overzicht punten

 

 

Proces verbaal met nummer 2018/005. Aanstelling raadsman. - GOEDGEKEURD

Overzicht punten

 

 

Wegwijs bij IGEAN. Uitnodiging infoavond. - GOEDGEKEURD

Overzicht punten

 

 

Uitnodiging voor uitleg en een demonstratie van het project LB365 “Samen Aanbesteden” op donderdag 28 februari 2019. - GOEDGEKEURD

Overzicht punten

 

 

Opdracht tot herstelling grafzerk. - GOEDGEKEURD

Overzicht punten

 

 

Afdeling bibliotheek. Aanvaarding ontslag wegens pensioengerechtigde leeftijd, met ingang van 1 mei 2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

Overzicht punten

 

 

Afdeling HRM. Aanvaarding ontslag wegens pensioengerechtigde leeftijd, met ingang van 1 december 2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

Overzicht punten

 

 

Beleidsdomein plaatsgebonden zaken. Afdeling patrimonium. Dienst schoonmaak en logistiek. Aanstelling van een polyvalent werkvrouw schoonmaak voor onbepaalde duur met ingang van 13 februari 2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

Overzicht punten

 

 

Beleidsdomein plaatsgebonden zaken. Afdeling patrimonium. Dienst schoonmaak en logistiek. Aanstelling van een vervangend polyvalent werkvrouw schoonmaak met ingang van 13 februari 2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

Overzicht punten

 

 

Beleidsdomein plaatsgebonden zaken. Afdeling patrimonium. Dienst schoonmaak en logistiek. Aanstelling van een vervangend polyvalent werkvrouw schoonmaak met ingang van 13 februari 2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

Overzicht punten

 

 

Beleidsdomein vrije tijd. Afdeling bibliotheek. Verlenging bijkomende aanstelling van een medewerker bibliotheek voor 30% wegens ziekte met ingang van 1 februari 2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

Overzicht punten

 

 

Beleidsdomein vrije tijd. Afdeling bibliotheek. Verlenging bijkomende aanstelling van een medewerker bibliotheek voor 30% wegens ziekte, met ingang van 1 februari 2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

Overzicht punten

 

 

Wijziging tabel werving en selectie. - GOEDGEKEURD

Overzicht punten

 

 

Beleidsdomein plaatsgebonden zaken. Dienst schoonmaak en logistiek. Kennisneming nota te laat komen en werkattitude. - KENNISGENOMEN

Overzicht punten

 

 

Gemeentelijk basisonderwijs. Gibo-Heide. Tussentijds verslag contractuele begeleiding OVSG. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

Overzicht punten

 

 

Gemeentelijk basisonderwijs. Gibo-Mariaburg. Tussentijds verslag contractuele begeleiding. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

Overzicht punten

 

 

Gemeentelijk basisonderwijs. Giko-Kaart. Tussentijds verslag contractuele begeleiding. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

Overzicht punten

 

 

Gemeentelijk basisonderwijs. Voltijds vaste benoeming van een onderwijzeres met ingang van 1 januari 2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

Overzicht punten

 

 

Gemeentelijk basisonderwijs. Giko-Kaart. Vrijwilliger tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

Overzicht punten

 

 

Gemeentelijk secundair onderwijs. Wijziging van de tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

Overzicht punten

 

 

Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Wijziging tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

Overzicht punten

 

 

Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

Overzicht punten

 

 

Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

Overzicht punten

 

 

Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

Overzicht punten

 

 

Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

Overzicht punten

 

 

Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Wijziging tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

Overzicht punten

 

 

Gemeentelijk secundair onderwijs. Middenschool. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

Overzicht punten

 

 

Gemeentelijk secundair onderwijs. Middenschool. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

Overzicht punten

 

 

Gemeentelijk secundair onderwijs. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

Overzicht punten

 

 

Gemeentelijk secundair onderwijs. Middenschool/GIB. Terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

Overzicht punten

 

 

Gemeentelijk deeltijds kunstonderwijs. Academie voor muziek en woord. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

Overzicht punten

 

 

Gemeentelijk deeltijds kunstonderwijs. Academie voor muziek en woord. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

Overzicht punten

 

 

Gemeentelijk deeltijds kunstonderwijs. Academie voor muziek en woord. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

Overzicht punten

 

 

Gemeentelijk deeltijds kunstonderwijs. Academie voor muziek en woord. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

Overzicht punten

 

 

Gemeentelijk deeltijds kunstonderwijs. Academie voor muziek en woord. Aanvaarding mutatie. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

Overzicht punten

 

 

Gemeentelijk deeltijds kunstonderwijs. Academie voor muziek en woord. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

Overzicht punten

 

 

Gemeentelijk deeltijds kunstonderwijs. Academie voor muziek en woord. Tijdelijke belasting met een andere opdracht tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

Overzicht punten

 

 

Gemeentelijk deeltijds kunstonderwijs. Academie voor muziek en woord. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

Overzicht punten

 

 

Gemeentelijk deeltijds kunstonderwijs. Academie voor muziek en woord. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

Overzicht punten

 

 

Gemeentelijk deeltijds kunstonderwijs. Academie voor muziek en woord. Vaste benoeming. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

Overzicht punten

 

 

Gemeentelijk deeltijds kunstonderwijs. Academie Noord. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

Overzicht punten

 

 

Gemeentelijk basisonderwijs. Voltijds vaste benoeming van een onderwijzeres met ingang van 1 januari 2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

Overzicht punten

 

 

Gemeentelijk basisonderwijs. Vaste benoeming van een kleuterleidster voor 24 lestijden. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

Overzicht punten

 

 

Gemeentelijk secundair onderwijs. Ongewettigde afwezigheid van een vast benoemd leraar op 27 september 2018. Kennisneming. - GOEDGEKEURD

Overzicht punten

 

 

Opening oud gemeentehuis. Receptie. Kennisneming programma. - KENNISGENOMEN

Overzicht punten

 

 

Bezwaarschrift. Belasting op de inname van het openbaar domein. Rolnummer SC/2018/04. Gedeeltelijke ontheffing van de belasting. - GOEDGEKEURD

Overzicht punten

 

 

Gemeentelijke toelage 2019-2024 aan gezinnen met jonge kinderen. Goedkeuring. - UITGESTELD

Overzicht punten

 

 

Technisch Centrum De Mortel. Aankoop videofoonsysteem Aiphone voor Gibo Heide. Gunning leveringsopdracht door middel van de onderhandelingsprocedure en goedkeuring offerte. - GOEDGEKEURD

Overzicht punten

 

 

ICT. Aankoop materialen voor uitbreiding Wifi-netwerk door middel van de aangenomen factuur. Goedkeuring offerte. - GOEDGEKEURD

Overzicht punten

 

 

Belasting 2018 op het huis-aan-huis verspreiden van reclamedrukwerk of daarmee gelijkgestelde producten. Kohier nummer 12 ten bedrage van 14.643,66 euro. Vaststelling en uitvoerbaarverklaring. - GOEDGEKEURD

Overzicht punten

 

 

Aankoop meubilair NAC voor gemeente en AGB Brasschaat. Perceel 4 (Los meubilair - varia). Goedkeuring aankoop divers meubilair voor oud gemeentehuis. - GOEDGEKEURD

Overzicht punten

 

 

Goedkeuring betaling facturen voor afgehaalde materialen en uitvoeren van kleine werken voor de gemeente voor de maand december 2018: 6.671,70  euro. - GOEDGEKEURD

Overzicht punten

 

 

Bestelbons investeringsbudget 2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

Overzicht punten

 

 

Niet-rechtsgeldige melding voor een bronbemaling in Hondjesberglei. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

Overzicht punten

 

 

Niet-rechtsgeldige melding voor een bronbemaling in Dennenlei. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

Overzicht punten

 

 

Niet-rechtsgeldige melding voor het plaatsen van een terrasoverkapping in de Hoge Weg. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

Overzicht punten

 

 

Omgevingsvergunning voor het wijzigen van de reeds verleende vergunning voor het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning met een praktijkruimte in de Fabriekstraat. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

Overzicht punten

 

 

Melding voor stedenbouwkundige handelingen gelegen Augustijnslei. Akteneming. - GOEDGEKEURD

Overzicht punten

 

 

Omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van de halfopen eengezinswoning in Zand. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

Overzicht punten

 

 

Omgevingsvergunning voor het slopen van een bijgebouw in Zand. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

Overzicht punten

 

 

Omgevingsvergunning voor het bouwen van een halfopen ééngezinswoning in de Van de Wiellei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

Overzicht punten

 

 

Melding voor een hinderlijke inrichtinge gelegen Lage Kaart. Akteneming. - GOEDGEKEURD

Overzicht punten

 

 

Melding voor een hinderlijke inrichting gelegen Kapelsesteenweg. Akteneming - GOEDGEKEURD

Overzicht punten

 

 

Omgevingsvergunning voor het opnieuw opsplitsen van een vergund appartement in 2 woongelegenheden in de Hemelakkers. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

Overzicht punten

 

 

Ploegsebaan 144. Muziekacademie. Renovatie dakbedekking en muurisolatie. Aanstelling studiebureel. Goedkeuring gunning. - GOEDGEKEURD

Overzicht punten

 

 

Aanleg en heraanleg voet-en fietspaden 2017. Goedkeuring verrekening. - GOEDGEKEURD

Overzicht punten

 

 

Bredabaan. Plataandreef. Principiële instemming aankoop gronden. - GOEDGEKEURD

Overzicht punten

 

 

Zegersdreef: wegen- en rioleringswerken (vak Bredabaan - Frilinglei). Goedkeuring voorontwerp. Verzending gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

Overzicht punten

 

 

Begraafplaatsen. Terugneming niet-hernieuwde grondconcessies en beëindiging van rechten van concessiehouders, 1968. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

Overzicht punten

 

 

Augustijnslei - Van Hemelrijcklei. Zorgdriehoek. Bepaling erfgoedwaarde. Goedkeuring gunning. - GOEDGEKEURD

Overzicht punten

 

 

Molenveld. Goedkeuring verkoop woning en goedkeuring maximum verkoopprijs. - GOEDGEKEURD

Overzicht punten

 

 

Hanoteaulei. Verbreding. Goedkeuring gunning. - GOEDGEKEURD

Overzicht punten

 

 

Zwaantjeslei 29. Machtiging aanleg oprit. - GOEDGEKEURD

Overzicht punten

 

 

Mobiliteit. Oprichting stuurgroep mobiliteit. Verzending naar gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

Overzicht punten

 

 

Gemeentelijke begeleidingscommissie (GBC). Principiële goedkeuring nieuwe samenstelling. Verzending naar gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

Overzicht punten

 

 

Mobiliteit. Visie voorrangsregeling. Goedkeuring wijziging voorrangsregeling Pauwelslei. Verzending naar gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

Overzicht punten

 

 

Aanvraag mindervalidenparkeerplaats Hoge Kaart. Negatief advies. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

Overzicht punten

 

 

Aanvraag mindervalidenparkeerplaats Bredabaan. Negatief advies. - KENNISGENOMEN

Overzicht punten

 

 

Aanvraag mindervalidenparkeerplaats Augustijnslei. Negatief advies. - KENNISGENOMEN

Overzicht punten

 

 

Aanvullend reglement op de politie van het wegenverkeer: voorbehouden van een parkeerplaats voor personen met een handicap. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

Overzicht punten

 

 

Inschrijving op kiezerslijst. - GOEDGEKEURD

Overzicht punten

 

 

Bevolking. Beheer van de bevolkingsregisters. Schrapping van ambtswege. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

Overzicht punten

 

 

Verkiezingen. Gemeentelijke coördinator. - GOEDGEKEURD

Overzicht punten

 

 

Verkiezingen. Bestelling kiesbestand en drukwerk. - GOEDGEKEURD

Overzicht punten

 

 

Zomeravonden in Brasschaat. - UITGESTELD

Overzicht punten

 

 

Afwerking Foyer Theater Hemelhoeve. - GOEDGEKEURD

Overzicht punten

 

 

Erkenning ILV JoNK. Verzending naar gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

Overzicht punten

 

 

Evenement (dossier 190169). Cyclo Ludo Peeters op zaterdag 30 maart 2019. Begeleidende maatregelen. Goedkeuring. Kennisneming uitnodiging. - GOEDGEKEURD

Overzicht punten

 

 

Evenement (dossier 190162). Scholenvoetbaltornooi Frans Van Bergen op woensdag 3 april 2019. Begeleidende maatregelen. Goedkeuring. Kennisneming uitnodiging. - GOEDGEKEURD