Zitting van maandag 7 december 2020

Van 14:00 uur

Locatie raadzaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

 

Aanwezig:

Philip Cools - waarnemend burgemeester

Adinda Van Gerven, Myriam Van Honste, Inez Ven, Carla Pantens, Karina Hans en Bruno Heirman - schepenen

Ward Schevernels - algemeen directeur

Verontschuldigd:

Goele Fonteyn - schepen

 

 

Karina Hans verlaat de zitting, conform artikel 27 van het decreet lokaal bestuur bij de behandeling van punt 69.

Karina Hans schepen  vervoegt de zitting vanaf punt 70.

 

Overzicht punten

 

 

1 Notulen van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 30 november 2020. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 15/12/2020
Overzicht punten

 

 

2 Herstelling voertuig P2. Goedkeuring offerte GM - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 15/12/2020
Overzicht punten

 

 

3 Kerkfabriek Heilige Familie Brasschaat Rustoord. Verslag vergadering kerkraad van 17 november 2020. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 15/12/2020
Overzicht punten

 

 

4 Agenda basisoverlegcomité en onderhandelingscomité van donderdag 17 december 2020. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 15/12/2020
Overzicht punten

 

 

5 Consolidatie AXA 0% AO 20190318 - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 15/12/2020
Overzicht punten

 

 

6 Consolidatie Medex 0% AO 20190722 - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 15/12/2020
Overzicht punten

 

 

7 Beleidsdomein vrije tijd. Afdeling sport. Aanstelling van een vervangend deeltijds medewerker sport, met ingang van 1 december 2020. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 15/12/2020
Overzicht punten

 

 

8 Beleidsdomein vrije tijd. Dienst cultuur. Aanstelling van een medewerker cultuur, met ingang van 1 januari 2021, in afwachting van het resultaat van de selectieprocedure. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 15/12/2020
Overzicht punten

 

 

9 Beleidsdomein plaatsgebonden zaken. Afdeling patrimonium. Dienst schoonmaak en logistiek. Aanstelling van een polyvalent werkvrouw schoonmaak voor bepaalde duur van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 15/12/2020
Overzicht punten

 

 

10 Beleidsdomein plaatsgebonden zaken. Afdeling patrimonium. Dienst schoonmaak en logistiek. Aanstelling van een polyvalent werkvrouw schoonmaak voor bepaalde duur van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 15/12/2020
Overzicht punten

 

 

11 Beleidsdomein Vrije Tijd. Dienst sport. Aanstelling van een tijdelijk contractueel polyvalent vakman sport met ingang van 14 december 2020 tot en met de definitieve invulling van de functie. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 15/12/2020
Overzicht punten

 

 

12 Tabel werving en selectie. Wijziging. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 15/12/2020
Overzicht punten

 

 

13 Beleidsdomein plaatsgebonden zaken. Dienst groen en begraafplaatsen. Aanstelling van een polyvalent werkman groen en begraafplaatsen, met ingang van 1 december 2020. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 15/12/2020
Overzicht punten

 

 

14 Gemeentelijk onderwijs. Toekennen verloven en afwezigheden. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 15/12/2020
Overzicht punten

 

 

15 Gemeentelijk basisonderwijs. Gibo-Mariaburg. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2019-2020 voor een korte vervanging. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 15/12/2020
Overzicht punten

 

 

16 Gemeentelijk basisonderwijs. Gilo de Kaart. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 15/12/2020
Overzicht punten

 

 

17 Gemeentelijk basisonderwijs. Giko-Kaart. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 15/12/2020
Overzicht punten

 

 

18 Gemeentelijk basisonderwijs. Gilo de kaart. Wijziging tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 15/12/2020
Overzicht punten

 

 

19 Gemeentelijk basisonderwijs. Gilo de Kaart. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021 voor een korte vervanging. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 15/12/2020
Overzicht punten

 

 

20 Gemeentelijk basisonderwijs. Gilo de Kaart. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 15/12/2020
Overzicht punten

 

 

21 Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 15/12/2020
Overzicht punten

 

 

22 Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 15/12/2020
Overzicht punten

 

 

23 Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 15/12/2020
Overzicht punten

 

 

24 Gemeentelijk secundair onderwijs. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 15/12/2020
Overzicht punten

 

 

25 Gemeentelijk secundair onderwijs. Middenschool. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 15/12/2020
Overzicht punten

 

 

26 Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 15/12/2020
Overzicht punten

 

 

27 Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 15/12/2020
Overzicht punten

 

 

28 Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 15/12/2020
Overzicht punten

 

 

29 Gemeentelijk secundair onderwijs. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 15/12/2020
Overzicht punten

 

 

30 Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Tijdelijke belasting met een andere opdracht tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 15/12/2020
Overzicht punten

 

 

31 Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 15/12/2020
Overzicht punten

 

 

32 Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Tijdelijke belasting met een andere opdracht tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 15/12/2020
Overzicht punten

 

 

33 Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 15/12/2020
Overzicht punten

 

 

34 Gemeentelijk deeltijds kunstonderwijs. Academie voor muziek en woord. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 15/12/2020
Overzicht punten

 

 

35 Gemeentelijk deeltijds kunstonderwijs. Academie voor muziek en woord. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 15/12/2020
Overzicht punten

 

 

36 Gemeentelijk deeltijds kunstonderwijs. Academie voor muziek en woord. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 15/12/2020
Overzicht punten

 

 

37 Gemeentelijk deeltijds kunstonderwijs. Academie voor muziek en woord. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 15/12/2020
Overzicht punten

 

 

38 Gemeentelijk deeltijds kunstonderwijs. Academie voor muziek en woord. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 15/12/2020
Overzicht punten

 

 

39 Gemeentelijk deeltijds kunstonderwijs. Academie voor muziek en woord. Mutatie tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 15/12/2020
Overzicht punten

 

 

40 Gemeentelijk deeltijds kunstonderwijs. Academie voor muziek en woord. Ter beschikking stelling wegens ontstentenis van betrekking tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 15/12/2020
Overzicht punten

 

 

41 Gemeentelijk deeltijds kunstonderwijs. Academie voor muziek en woord. Ter beschikking stelling wegens ontstentenis van betrekking tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 15/12/2020
Overzicht punten

 

 

42 Gemeentelijk deeltijds kunstonderwijs. Academie voor muziek en woord. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 15/12/2020
Overzicht punten

 

 

43 Gemeentelijk deeltijds kunstonderwijs. Academie voor muziek en woord. Tijdelijk belast met een andere opdracht tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 15/12/2020
Overzicht punten

 

 

44 Gemeentelijk deeltijds kunstonderwijs. Academie voor muziek en woord. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 15/12/2020
Overzicht punten

 

 

45 Gemeentelijk deeltijds kunstonderwijs. Academie voor muziek en woord. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 15/12/2020
Overzicht punten

 

 

46 Opname reclame in Parkbode. Reglement en vaststelling tarieven 2021-2025. Wijziging. Verzending naar gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 15/12/2020
Overzicht punten

 

 

47 Retributie 2020-2025 gebruik sportaccommodaties.  Wijziging betalingsmodaliteiten seizoen 2020-2021. Verzending naar gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 15/12/2020
Overzicht punten

 

 

48 Academie Noord. Aankoop 6 pc's en 2 switches voor de afdeling fotokunst. Gunning leveringsopdracht in het kader van raamcontract ICT Stad Brugge. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 15/12/2020
Overzicht punten

 

 

49 Aankoop van 42 microrolpersen. Gunning leveringsopdracht door middel van de aanvaarde factuur. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 15/12/2020
Overzicht punten

 

 

50 Koppeling Mercurius/Cipal met loonmotor SD Worx door de firma Remmicom voor Gemeente, OCMW en AGB. Eenmalige setupkosten en maandelijkse vergoedingen. Gunning leveringsopdracht door middel van de onderhandelingsprocedure. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 15/12/2020
Overzicht punten

 

 

51 Leveren drukwerk voor gemeente, OCMW en AGB Brasschaat 2020-2024 - Goedkeuring gunning - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 15/12/2020
Overzicht punten

 

 

52 Aankopen maatregelen pandemie. Goedkeuring offerte via aanvaarde factuur. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 15/12/2020
Overzicht punten

 

 

53 Bestelbons investeringsbudget 2020. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 15/12/2020
Overzicht punten

 

 

54 Uitbetaling beloning Operatie proper. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 15/12/2020
Overzicht punten

 

 

55 Claesstraat. Ingebrekestelling. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 15/12/2020
Overzicht punten

 

 

56 Lage Kaart. Brief. Kennisneming. Voorstel van antwoord. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 15/12/2020
Overzicht punten

 

 

57 Ruimte en wonen. Aanvraag tot omgevingsvergunning. Openbare onderzoeken. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 15/12/2020
Overzicht punten

 

 

58 Huisvesting. Verslag Algemeen Woonoverleg 20 november 2020. Ter kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 15/12/2020
Overzicht punten

 

 

59 Niet-rechtsgeldige melding voor het aanvatten van een complementaire functie in de Bredabaan. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 15/12/2020
Overzicht punten

 

 

60 Ruimte en wonen. Huisnummerwijziging. Leopoldslei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 15/12/2020
Overzicht punten

 

 

61 Omgevingsvergunning voor het verbouwen van een aaneengesloten eengezinswoning gelegen Rustoordlei. Vergunning. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 15/12/2020
Overzicht punten

 

 

62 Omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van de bestaande eengezinswoning in de Hoge Akker. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 15/12/2020
Overzicht punten

 

 

63 Omgevingsvergunning voor het plaatselijk verhogen van het schuine dak gelegen Hanendreef. Vergunning. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 15/12/2020
Overzicht punten

 

 

64 Omgevingsvergunning voor het vellen van 3 bomen in de Hoge kaart. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 15/12/2020
Overzicht punten

 

 

65 Omgevingsvergunning voor het bouwen van een tuinhuis en terrasmuren en het vellen van bomen in de Langestraat. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 15/12/2020
Overzicht punten

 

 

66 Omgevingsvergunning voor het regulariseren van de sloop van 2 stallen en het bouwen van een schuilhut gelegen Oude Gracht. Voorwaardelijk vergund. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 15/12/2020
Overzicht punten

 

 

67 Omgevingsvergunning voor het verbouwen en vergroten van een vrijstaande ééngezinswoning gelegen Brechtsebaan. Vergunning. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 15/12/2020
Overzicht punten

 

 

68 Omgevingsvergunning voor het plaatsen van publiciteit in de Ruiterijschool. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 15/12/2020
Overzicht punten

 

 

69 Omgevingsvergunning voor het vellen van een eik in de Voshollei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 15/12/2020
Overzicht punten

 

 

70 Omgevingsvergunning voor het bouwen van een garage met 3 parkeerplaatsen in de Bredabaan. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 15/12/2020
Overzicht punten

 

 

71 Omgevingsvergunning voor het vellen van een spar in de Zilverberkenlei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 15/12/2020
Overzicht punten

 

 

72 Omgevingsvergunning voor het plaatsen van een houten afsluiting in de Reinaertlei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 15/12/2020
Overzicht punten

 

 

73 2020/OMV/0631 wijzigingsverzoek Mahoniadreef - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 15/12/2020
Overzicht punten

 

 

74 Advies aan de deputatie voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van een tijdelijk modulair gebouw in de Augustijnslei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 15/12/2020
Overzicht punten

 

 

75 Omgevingsvergunning voor het vellen van een Amerikaanse eik in de Lage kaart. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 15/12/2020
Overzicht punten

 

 

76 Omgevingsvergunning voor het vellen van een berk in de Dries. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 15/12/2020
Overzicht punten

 

 

77 Omgevingsvergunning voor het plaatsen van een zwembad, het rooien van een boom en het exploiteren van een bronbemaling in de Hensbergelei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 15/12/2020
Overzicht punten

 

 

78 Omgevingsvergunning voor het slopen van de veranda en het verbouwen en vergroten van de woning op gelijkvloers en de verdieping en het wijzigen van een raam en een deur in de voorgevel in de  Miksebeekstraat. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 15/12/2020
Overzicht punten

 

 

79 Splitsing in functie van grondafstand in Het Leeg. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 15/12/2020
Overzicht punten

 

 

80 Melding voor de exploitatie van een bronbemaling gelegen Bredestraat. Aktename - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 15/12/2020
Overzicht punten

 

 

81 Ruiterweg. Renovatie kasteelbrug. Werfverslag 16 van 20 november 2020 en veiligheidscoördinatieverslag 15 van 25 november 2020. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 15/12/2020
Overzicht punten

 

 

82 Voshollei en Vosholdal. Wegen- en rioleringswerken. Werfverslag 19 van 10 november 2020. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 15/12/2020
Overzicht punten

 

 

83 De Mortel. Technische dienst - Brandweerkazerne. Werfverslag 72 van 30 november 2020. Veiligheidscoördinatieverslagen 64 van 27 november 2020. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 15/12/2020
Overzicht punten

 

 

84 Ploegsebaan muziekacademie. Werfverslagen 38 en 39 van 24 november 2020 en 1 december 2020. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 15/12/2020
Overzicht punten

 

 

85 Begraafplaatsen dienstgebouwen. Werfverslagen 17 en 18 van 12 en 26 november 2020. Kennisgeving. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 15/12/2020
Overzicht punten

 

 

86 Wijziging leidend ambtenaar voor ondermeer het dossier Hemelhoevedreef. Kasteel van Brasschaat. Vervangen platformlift. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 15/12/2020
Overzicht punten

 

 

87 Grafconcessies 2020-055 tot en met 2020-066. Diverse aanvragen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 15/12/2020
Overzicht punten

 

 

88 Molenveld 52b. Principiële goedkeuring verkoopakte. Verzending naar gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 15/12/2020
Overzicht punten

 

 

89 Rooien en frezen bomen Zegersdreef 2021. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 15/12/2020
Overzicht punten

 

 

90 De Mortel 16 en 32. Magazijn en Brandweerkazerne. Goedkeuring verrekening 20. Binnendeuren en bijkomende zaken. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 15/12/2020
Overzicht punten

 

 

91 Azalealaan 3. Hemelhoeve. Renovatie daken en goten. - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunning. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 15/12/2020
Overzicht punten

 

 

92 Bestrijding eikenprocessierupsen grondgebied Brasschaat. Goedkeuring factuur. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 15/12/2020
Overzicht punten

 

 

93 AquaFlanders. Kennisneming brief. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 15/12/2020
Overzicht punten

 

 

94 Zegersdreef. Uitbreiding distributienet. Machtiging aan Proximus. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 15/12/2020
Overzicht punten

 

 

95 Augustijnslei. Uitbreiding distributienet. Machtiging aan Proximus nv. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 15/12/2020
Overzicht punten

 

 

96 Bevrijdingslei. Uitbreiding distributienet. Machtiging aan Fluvius KTV. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 15/12/2020
Overzicht punten

 

 

97 Groenonderhoud in de gemeente Brasschaat voorbehouden aan sociale werkplaatsen. Goedkeuring verrekening 1. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 15/12/2020
Overzicht punten

 

 

98 Brief ter attentie van Vervoerregio omtrent openbaar vervoer. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 15/12/2020
Overzicht punten

 

 

99 Aanvullend reglement, parkeerverbod De Dries. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 15/12/2020
Overzicht punten

 

 

100 Marktdagen 2021. Goedkeuring - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 15/12/2020
Overzicht punten

 

 

101 Vergoeding stroom feestverlichting. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 15/12/2020
Overzicht punten

 

 

102 Deelname ATV campagne eindejaarstrailer 2020. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 15/12/2020
Overzicht punten

 

 

103 Acties veilig winkelen december 2020. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 15/12/2020
Overzicht punten

 

 

104 Bevolking. Beheer van de bevolkingsregisters. Schrapping van ambtswege. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 15/12/2020
Overzicht punten

 

 

105 Intergemeentelijke preventiewerker verslavingspreventie en mentaal welbevinden binnen de eerstelijnszone Noorderkempen - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 15/12/2020
Overzicht punten

 

 

106 Schenking schilderij Ephameron. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 15/12/2020
Overzicht punten

 

 

107 Bruikleen van kunstwerk. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 15/12/2020
Overzicht punten

 

 

108 Evenement (dossier 21069). Wandelrally van het oudercomité van het GIB van 1 januari tot 30 april 2021 in het park van Brasschaat. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 15/12/2020
Overzicht punten

 

 

109 Sportactiviteit (dossier 200462). Omnisportkamp Sportrakker in het sportcentrum Peerdsbos van maandag 21 tot woensdag 23 december 2020. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 15/12/2020
Overzicht punten

 

 

113 ICT basisonderwijs. Aankoop laptops, chromebooks en pc's bij Real Dolmen. Gunning leveringsopdracht in het kader van raamcontract ICT stad Brugge. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 15/12/2020