Zitting van maandag 23 november 2020

Van 14:00 uur

Locatie raadzaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

 

Aanwezig:

Philip Cools - waarnemend burgemeester

Adinda Van Gerven, Myriam Van Honste, Inez Ven, Carla Pantens, Karina Hans en Bruno Heirman - schepenen

Ward Schevernels - algemeen directeur

Verontschuldigd:

Goele Fonteyn - schepen

 

Overzicht punten

 

 

1 Afsluiten van volgende verzekeringscontracten: Personenverzekeringen, Verzekeringen Materiële Schade, Verzekeringen Aansprakelijkheid, Verzekeringen Auto en Verzekering Hospitalisatie voor de Gemeente Brasschaat, OCMW Brasschaat, Politiezone Brasschaat, AG Brasschaat, EVA vzw Sport Plus Brasschaat en Programmering Cultuurcentrum Hemelhoeve (2020-024) – Kennisgave gunning. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 02/12/2020
Overzicht punten

 

 

2 Begroting 2020 Politiezone Brasschaat. Verzending naar de gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 02/12/2020
Overzicht punten

 

 

3 Notulen van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 16 november 2020. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 02/12/2020
Overzicht punten

 

 

4 Verbroederingscomité Brasschaat/Bad Neuenahr - Ahrweiler. Verslag vergadering van 9 november 2020. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 02/12/2020
Overzicht punten

 

 

5 Brief van de Vlaamse Regering betreft het vuurwerk tijdens de eindejaarsperiode. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 02/12/2020
Overzicht punten

 

 

6 Tabel werving en selectie. Wijziging. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 02/12/2020
Overzicht punten

 

 

7 Beleidsdomein plaatsgebonden zaken. Afdeling facilitair beheer. Interieur verzorgende dienst. Doorstroming van een polyvalent werkvrouw in de functionele loopbaan naar E2, met ingang van 1 december 2020. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 02/12/2020
Overzicht punten

 

 

8 Beleidsdomein personeel en organisatie. Dienst interne organisatie. Doorstroming van een polyvalent vakman in de functionele loopbaan naar D3, met ingang van 1 december 2020. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 02/12/2020
Overzicht punten

 

 

9 Beleidsdomein plaatsgebonden zaken. Afdeling facilitair beheer. Interieur verzorgende dienst. Doorstroming van een polyvalent werkvrouw in de functionele loopbaan naar E3, met ingang van 1 december 2020. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 02/12/2020
Overzicht punten

 

 

10 Beleidsdomein plaatsgebonden zaken. Afdeling facilitair beheer. Interieur verzorgende dienst. Doorstroming van een polyvalent werkvrouw in de functionele loopbaan naar E3, met ingang van 1 december 2020. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 02/12/2020
Overzicht punten

 

 

11 Beleidsdomein plaatsgebonden zaken. Afdeling facilitair beheer. Interieur verzorgende dienst. Doorstroming van een polyvalent werkvrouw in de functionele loopbaan naar E3, met ingang van 1 december 2020. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 02/12/2020
Overzicht punten

 

 

12 Beleidsdomein plaatsgebonden zaken. Dienst ruimte en wonen. Aanstelling van een medewerker ruimte en wonen voor de bepaalde duur van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 02/12/2020
Overzicht punten

 

 

13 Beleidsdomein plaatsgebonden zaken. Afdeling facilitair beheer. Dienst vervoer, huisvuilophaling en feestelijkheden. Beëindiging van een arbeidsovereenkomst in onderlinge overeenstemming van een polyvalent werkman, met ingang van 23 november 2020. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 02/12/2020
Overzicht punten

 

 

14 Technisch personeel. Permanentietoelage organisatie sneeuw- en ijzelbestrijding winter 2020 - 2021. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 02/12/2020
Overzicht punten

 

 

15 Gemeentelijk onderwijs. Toekennen verloven en afwezigheden. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 02/12/2020
Overzicht punten

 

 

16 Gemeentelijk basisonderwijs. Gilo de Kaart. Tijdelijke aanstelling op 7 februari 2020 voor een korte vervanging. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 02/12/2020
Overzicht punten

 

 

17 Gemeentelijk basisonderwijs. Gibo-Heide en Gibo-Mariaburg. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 02/12/2020
Overzicht punten

 

 

18 Gemeentelijk basisonderwijs.  Nieuwe affectaties van vast benoemd kleuterleidsters met ingang van 15 oktober 2020. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 02/12/2020
Overzicht punten

 

 

19 Gemeentelijk deeltijds kunstonderwijs. Academie voor muziek en woord. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 02/12/2020
Overzicht punten

 

 

20 Gemeentelijk deeltijds kunstonderwijs. Academie voor muziek en woord. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 02/12/2020
Overzicht punten

 

 

21 Gemeentelijk deeltijds kunstonderwijs. Academie voor muziek en woord. Tijdelijke belast met een andere opdracht tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 02/12/2020
Overzicht punten

 

 

22 Gemeentelijk deeltijds kunstonderwijs. Academie voor muziek en woord. Ter beschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking en wedertewerkstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 02/12/2020
Overzicht punten

 

 

23 Gemeentelijk deeltijds kunstonderwijs. Academie voor muziek en woord. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 02/12/2020
Overzicht punten

 

 

24 Gemeentelijk deeltijds kunstonderwijs. Academie voor muziek en woord. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 02/12/2020
Overzicht punten

 

 

25 Gemeentelijk deeltijds kunstonderwijs. Academie voor muziek en woord. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Tijdelijk belast met een andere opdracht tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 02/12/2020
Overzicht punten

 

 

26 Gemeentelijk deeltijds kunstonderwijs. Academie voor muziek en woord. Mutatie tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 02/12/2020
Overzicht punten

 

 

27 Gemeentelijk deeltijds kunstonderwijs. Academie voor muziek en woord. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 02/12/2020
Overzicht punten

 

 

28 Parkbode 5-teksten - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 02/12/2020
Overzicht punten

 

 

29 Retributie 2021-2025 op het gebruik van het recyclagepark. Wijziging. Verzending naar gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 02/12/2020
Overzicht punten

 

 

30 Dienst groen en natuur. Aankoop 6.755 planten voor aanplanting in bermen langs gemeentewegen. Gunning leveringsopdracht door middel van de onderhandelingsprocedure en goedkeuring offerte. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 02/12/2020
Overzicht punten

 

 

31 Stopzetting verhaalbelastingen en gedeeltelijke terugbetaling hoofdsommen. Goedkeuring lijst 3 voor een bedrag van 82.602,80 euro. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 02/12/2020
Overzicht punten

 

 

32 Technisch Centrum. Project renovatie concertzaal muziekacademie, aankoop akoestische panelen. Gunning leveringsopdracht door middel van de aanvaarde factuur. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 02/12/2020
Overzicht punten

 

 

33 ICT Upgrade netwerk Gibo Driehoek. Aankoop materialen en licenties via raamovereenkomst stad Brugge en via aangenomen factuur. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 02/12/2020
Overzicht punten

 

 

34 Dienst groen en natuur. Aankoop 567 invullaanbomen voor aanplanting op diverse locaties. Gunning leveringsopdracht door middel van de onderhandelingsprocedure en goedkeuring offertes. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 02/12/2020
Overzicht punten

 

 

35 Aankopen maatregelen pandemie. Goedkeuring offerte via aanvaarde factuur. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 02/12/2020
Overzicht punten

 

 

36 Bestelbons investeringsbudget 2020. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 02/12/2020
Overzicht punten

 

 

37 Aanpassing Meerjarenplan 2020-2025 Gemeente en OCMW. Verzending naar gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 02/12/2020
Overzicht punten

 

 

38 Kennisgeving verzoek nietigverklaring Raad van State. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 02/12/2020
Overzicht punten

 

 

39 Huisvesting. Verslag Intern Woonoverleg van 13 november 2020. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 02/12/2020
Overzicht punten

 

 

40 Ruimte en wonen. Aanvraag tot omgevingsvergunning. Openbare onderzoeken. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 02/12/2020
Overzicht punten

 

 

41 Arrest van de Raad voor vergunningsbetwistingen over de omgevingsvergunning 2019/OMV/0306 riolerings- en wegeniswerken te Zegersdreef - Donksesteenweg. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 02/12/2020
Overzicht punten

 

 

42 Nota opgesteld door IGEAN naar aanleiding van de wijziging omgevingsvergunningsdecreet. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 02/12/2020
Overzicht punten

 

 

43 Huisvesting. Aanbod van het recht op voorkoop van een woning in de Kerkedreef. Voorstel tot verzaking. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 02/12/2020
Overzicht punten

 

 

44 Omgevingsvergunning voor omzetting van een milieuvergunning voor een tankstation naar een omgevingsvergunning ter hoogte van Bredabaan. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 02/12/2020
Overzicht punten

 

 

45 Omgevingsvergunning voor het regulariseren van een reeds uitgevoerde ontbossing gelegen De Wandeleerlei. Voorwaardelijk vergund. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 02/12/2020
Overzicht punten

 

 

46 Omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de eengezinswoning in de Spechtlaan. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 02/12/2020
Overzicht punten

 

 

47 Omgevingsvergunning voor het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning en het vellen van bomen gelegen De Heuvels. Voorwaardelijk vergund. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 02/12/2020
Overzicht punten

 

 

48 Omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van de eengezinswoning in de Helena Thyslei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 02/12/2020
Overzicht punten

 

 

49 Omgevingsvergunning voor het vervangen van en veranda in de Kantienlei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 02/12/2020
Overzicht punten

 

 

50 Melding voor de overname van een hinderlijke inrichtingen gelegen Bredabaan. Akteneming - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 02/12/2020
Overzicht punten

 

 

51 Omgevingsvergunning voor het slopen van een serre in de Lage Kaart. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 02/12/2020
Overzicht punten

 

 

52 Melding voor de exploitatie van een bronbemaling ter hoogte van Gabriëllelei. Aktename. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 02/12/2020
Overzicht punten

 

 

53 Vragenlijst Nota Ruimte Ruimte-atelier Provincie Antwerpen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 02/12/2020
Overzicht punten

 

 

54 Ploegsebaan muziekacademie. Werfverslag 35 van 3 november 2020. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 02/12/2020
Overzicht punten

 

 

55 Heislagsebeek - Inslagloop. Beëindiging openbaar onderzoek. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 02/12/2020
Overzicht punten

 

 

56 De Mortel. Technische dienst - Brandweerkazerne. Werfverslagen 70 en 71 van 9 en 16 november 2020 en veiligheidscoördinatieverslagen 61 en 62 van 9 en 16 november 2020. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 02/12/2020
Overzicht punten

 

 

57 Ruiterweg. Renovatie kasteelbrug. Werfverslagen 14 en 15  van 28 oktober en 13 november 2020. Veiligheidscoördinatieverslag 13 van 10 november 2020. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 02/12/2020
Overzicht punten

 

 

58 Begraafplaatsen dienstgebouwen. Werfverslagen 15 en 16 van 5 en 12 november 2020. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 02/12/2020
Overzicht punten

 

 

59 Ploegsebaan muziekacademie. Werfverslag 37 van 17 november 2020. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 02/12/2020
Overzicht punten

 

 

60 De Mortel 32. Brandweer. Aansluiting gas. - Goedkeuring prijsvraag en gunning. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 02/12/2020
Overzicht punten

 

 

61 De Mortel 32. Brandweer. Aansluiting elektriciteit. - Goedkeuring prijsvraag en gunning. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 02/12/2020
Overzicht punten

 

 

62 Ruiterweg Kasteelbrug heropbouw. Goedkeuring verrekening 2. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 02/12/2020
Overzicht punten

 

 

63 Begraafplaatsen Brasschaat-Centrum, -Kaart/Rustoord, -Mariaburg en –Maria-Ter-Heide. Mogelijkheid tot hernieuwing grafconcessies, TE HERN/MR/232/1971. Start procedure. Aanpassing lijst. Ontbrekende graven. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 02/12/2020
Overzicht punten

 

 

64 Reglement geveltuintjes - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 02/12/2020
Overzicht punten

 

 

65 Hemelakkers 40. Politie. Vernieuwen celdeuren. - Goedkeuring gunning. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 02/12/2020
Overzicht punten

 

 

66 De Mortel 16 en 32. Magazijn en Brandweerkazerne - Goedkeuring verrekening 18 en 19. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 02/12/2020
Overzicht punten

 

 

67 Rooien en frezen van bomen in straten en parken 2021 - Goedkeuring gunning - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 02/12/2020
Overzicht punten

 

 

68 Verlichting van de fietsverbinding tussen Het Leeg zone 6 en 7 en Het Leeg. - Goedkeuring gunning - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 02/12/2020
Overzicht punten

 

 

69 Project Kaart. Goedkeuring verbintenis kosteloze grondafstand. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 02/12/2020
Overzicht punten

 

 

70 Snoeien in straten en parken 2021. Goedkeuring uitbreiding lijst aan te schrijven firma's. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 02/12/2020
Overzicht punten

 

 

71 Afschaffingsdossier gemeenteweg tussen Lage Kaart en Hoogboomsteenweg, voormalige gedeelte van buurtweg nr. 16 en 18. Definitieve goedkeuring van de afschaffing. Verzending gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 02/12/2020
Overzicht punten

 

 

72 Vellen bomen Brechtsebaan (zone Bredabaan tot ovonde St. Jobsesteenweg). Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 02/12/2020
Overzicht punten

 

 

73 Motie station Noorderkempen. Kennisneming brief NMBS. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 02/12/2020
Overzicht punten

 

 

74 Deelname TPA marketing campagnes 2021 - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 02/12/2020
Overzicht punten

 

 

75 Ondernemerstoets. Goedkeuring en verzending gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 02/12/2020
Overzicht punten

 

 

76 Overname standplaats openbare markt. Goedkeuring - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 02/12/2020
Overzicht punten

 

 

77 Aanstelling beoordelingscommissie gemeenschapvormende projecten 2020-2024. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 02/12/2020
Overzicht punten

 

 

78 Evenement (dossier 200456). Ophalen bestelling behaagactie in het technisch centrum de Mortel op zaterdag 28 november 2020. Kennisneming. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 02/12/2020
Overzicht punten

 

 

79 Evenement (dossier 200457). Filmopnames L'Inconnu(e) in Hof ten Bos aan de Lage Kaart 538 op dinsdag 1 december 2020. Kennisneming. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 02/12/2020
Overzicht punten

 

 

80 Evenement (dossier 200455). RUDOLF wandelzoektocht van dinsdag 15 december 2020 tot zondag 28 februari 2021 in het park van Brasschaat. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 02/12/2020
Overzicht punten

 

 

81 Evenement (dossier 210065).Circus Barones van zondag 30 mei 2021 tot en met zondag 6 juni 2021. Begeleidende maatregelen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 02/12/2020
Overzicht punten

 

 

82 Evenement (dossier 200458). Groepsaankoop bomen, ophalen van de bomen op de site Coppens aan de Ruiterijschool 2 op zaterdag 28 november 2020. Kennisneming. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 02/12/2020