Zitting van maandag 1 juli 2019

Van 14:00 uur

Locatie raadzaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

 

Aanwezig:

Jan Jambon - burgemeester

Adinda Van Gerven, Myriam Van Honste, Philip Cools, Goele Fonteyn, Inez Ven, Carla Pantens en Karina Hans - schepenen

Gigi De Schryver - waarnemend algemeen directeur

Afwezig:

Ward Schevernels - algemeen directeur

 

 

Barbara Cloet korpschef  vervoegt de zitting vanaf punt 3.

Barbara Cloet korpschef  verlaat de zitting vanaf punt 4.

 

Overzicht punten

 

 

1 Notulen van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 24 juni 2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

2 Maatregelen van inwendige orde. Zittingen juli en augustus 2019. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

3 Aankoop dienstvoertuig Audi. Goedkeuring offerte. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

4 Personeelsdrink op vrijdag 6 september 2019. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

5 Schriftelijke vraag van Rudi Pauwels, raadslid over luchtkwaliteitsmetingen Verhoevenlei 11 en het antwoord van het college. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

6 Tabel werving en selectie. Wijziging. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

7 Beleidsdomein plaatsgebonden zaken. Dienst patrimonium. Aanstelling van een afdelingshoofd A1a patrimonium met een contract van bepaalde duur van 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2022. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

8 Beleidsdomein vrije tijd. Afdeling bibliotheek. Aanstelling van een deskundige B1 aan 80% met ingang van 1 juli 2019. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

9 Beleidsdomein vrije tijd. Afdeling bibliotheek. Aanstelling van voltijds deskundige B1, met ingang van 1 september 2019. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

10 Beleidsdomein plaatsgebonden zaken. Afdeling ruimte en wonen. Aanstelling als waarnemend functiehouder in de functie van deskundige handhaving, van 1 juli 2019 tot en met 3 november 2019 en toekenning toelage. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

11 Beleidsdomein plaatsgebonden zaken. Afdeling ruimte en wonen. Aanstelling als waarnemend functiehouder in de functie van deskundige handhaving, van 1 april 2018 tot en met 30 juni 2019 en toekenning toelage. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

12 Beleidsdomein plaatsgebonden zaken. Afdeling ruimte en wonen. Aanstellingen als waarnemend functiehouder in de functie van deskundige handhaving, van 1 april 2018 tot en met 30 september 2019 en toekenning toelage. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

13 Beleidsdomein vrije tijd. Afdeling bibliotheek. Aanstelling van medewerker jobstudent van 1 juli 2019 tot en met 31 juli 2019. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

14 Aanpassing rechtspositieregeling van de fietsvergoeding woon/werk. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

15 Budget aanpassing coachingsprogramma. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

16 Gemeentelijk basisonderwijs. Gilo de Kaart. Verslag doorlichting. Kennisneming. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

17 Gemeentelijk basisonderwijs. Gibo-Heide. Verslag doorlichting. Kennisneming. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

18 Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Klacht ouder. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

19 Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

20 Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

21 Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

22 Gemeentelijk secundair onderwijs. Middenschool. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

23 Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

24 Gemeentelijk secundair onderwijs. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

25 Gemeentelijk secundair onderwijs. Middenschool. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

26 Gemeentelijk secundair onderwijs. Middenschool. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

27 Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

28 Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

29 Noodhulp overstromingen Iran. Verzending naar de gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

30 Toerisme vzw. Kennisneming financieel verslag 2018 en goedkeuring uitbetaling toelage 2019. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

31 Informaticadienst. Aankoop 15 laptops met toebehoren. Goedkeuring offerte. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

32 Technisch Centrum De Mortel. Aankoop 22 flexibele rubberen palen voor plaatsing in de Augustijnslei. Gunning leveringsopdracht door middel van de onderhandelingsprocedure en goedkeuring offerte. - UITGESTELD

 

 

Overzicht punten

 

 

33 Muziekacademie. Aankoop 2 vouwtenten voor gebruik bij openluchtevenementen. Gunning leveringsopdracht door middel van de onderhandelingsprocedure en goedkeuring offerte. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

34 Aankoop en plaatsing van dynamische zone borden F4A'30' Programmatie via GPRS. Goedkeuring gunning. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

35 Aankoop reftertafels en -stoelen en labokrukken voor het Gemeentelijk Instituut Brasschaat. Goedkeuring gunning. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

36 Ontwerpen, leveren, plaatsen en onderhouden eindejaarsverlichting via huurformule voor een periode van 4 jaar. Goedkeuring offerte voor verlenging met één jaar. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

37 Belasting 2019 op het ontbreken van parkeerplaatsen. Kohier nummer 1 ten bedrage van 36.000 euro. Vaststelling en uitvoerbaarverklaring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

38 Belasting 2019 op de exploitatievergunning van taxidiensten en diensten voor verhuur van voertuigen met bestuurder. Kohier nummer 2 ten bedrage van 993,89 euro. Vaststelling en uitvoerbaarverklaring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

39 Belasting 2019 op het plaatsen en in stand houden van schutsels op of palende aan het openbaar domein en inname openbaar domein bij bouw- en verbouwingswerken. Kohier nummer drie ten bedrage van 26.823,78 euro. Vaststelling en uitvoerbaarverklaring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

40 Bestelbons investeringsbudget 2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

41 Ruimte en wonen. Aanvraag tot omgevingsvergunning. Openbare onderzoeken. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

42 Huisvesting. Aanbod van het recht op voorkoop van een woning in de Henrilei. Voorstel tot verzaking. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

43 Omgevingsvergunning voor aanleggen van drie padelvelden met omheining en gerichte LED verlichting, kappen van bomen en exploitatie van koelingen in de Fabriekstraat. Deels weigering. Aktename - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

44 Omgevingsvergunning voor het deels slopen van de bestaande woning en het bouwen van een vrijstaande ééngezinswoning in de Bevrijdingslei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

45 Omgevingsvergunning voor het vellen van 15 sparren in de Donksesteenweg. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

46 Omgevingsvergunning voor het vellen van een spar in de Michielssendreef. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

47 Omgevingsvergunning voor het vellen van 2 zieke bomen in de Sionkloosterlaan. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

48 Omgevingsvergunning voor het vellen van een beuk in de Kortestraat. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

49 Omgevingsvergunning voor het vellen van een wilg in de Miksebaan. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

50 Melding voor hinderlijke inrichtingen gelegen Dullingen. Akteneming. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

51 Bredabaan 407. Uitnodiging Bijzondere Algemene Vergadering. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

52 Aanstellen studiebureau voor uitvoering passantentelling in het kader van de opmaak detailhandelsvisie. Verlenging opdracht 2019. Goedkeuring gunning. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

53 Het Leeg-Rietbeemden. Opmaak opmetingsplan voor wederoverdracht. Goedkeuring gunning. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

54 Leeuwenstraat. Aankoop woning. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

55 Pauwelslei: voet-en fietspaden en parkings fase II. Goedkeuring Verrekening 5: wachtbuizen en herstelling kolk en Verrekening 6: kolken en wachtleidingen. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

56 Bisschoppenhoflei. Uitbreiding distributienet. Machtiging aan ov Pidpa. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

57 Turfaard 3 - Sporthal: bouwen van kleedkamers. Goedkeuring gunning. Verzending naar gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

58 Kleine herstellingen verharding openbaar domein. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

59 Aralea verharding. Maandelijks overzicht 2019. Goedkeuring offertes volgens raamcontract. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

60 Kennisneming dagvaarding De Voorkempen dossier Het Bunder. Aanstelling raadsman. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

61 Goedkeuring inhuur podium en licht: dansoptreden Pivolté. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

62 Verslag raad van bestuur sportraad van 6 mei 2019. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

63 Verslag raad van bestuur bibliotheek van 29 mei 2019. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

64 Terrassen en hindernissen. De Vreemde Vogel Bredabaan 261. Tijdelijke vergunning terras tot 6 augustus 2019 met optie verlenging. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

65 Evenement (EKB190426). Oefenmatch SVB Driehoek - KFCO Beerschot - Wilrijk op woensdag 3 juli 2019. Begeleidende maatregelen. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

66 Evenement (dossier 190385). Vlaamse openluchtfilm in de rozentuin in het park van Brasschaat op woensdag 3 juli 2019. Begeleidende maatregelen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

67 Evenement (dossier 190415). Straatfeest Spechtlaan op zaterdag 13 juli 2019. Begeleidende maatregelen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

68 Evenement (dossier 190004). Klassiek in 't Park op 13 juli 2019. Begeleidende maatregelen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

69 Evenement (dossier 190004). Klassiek in 't Park op zaterdag 13 juli 2019.  Tijdelijke politieverordening. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

70 Evenement (dossier 190003). The Day Before Tomorrow op donderdag 18 juli 2019. Aanpassing geluid. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

71 Evenement (dossier 190414). Dodentocht dienstencentra Brasschaat op vrijdag 9 augustus 2019. Begeleidende maatregelen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

72 Evenement (dossier 190021). Grote Prijs Brasschaat-Bethanie op  zaterdag 10 augustus 2019. Begeleidende maatregelen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

73 Evenement (dossier 190021_TPV). Grote Prijs Brasschaat-Bethanie op zaterdag 10 augustus 2019. Tijdelijke politieverordening. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

74 Evenement (dossier 190380). Straatfeest Wilg op zaterdag 17 augustus 2019. Begeleidende maatregelen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

75 Evenement (dossier 19419). Straatfeest Beemdenstraat op zaterdag 7 september. Begeleidende maatregelen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

76 Evenement (dossier 190420). VVV BBQ 2018 op zondag 28 september 2019. Begeleidende maatregelen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD