Zitting van maandag 31 augustus 2020

Van 13:00 uur

Locatie raadzaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

 

Aanwezig:

Philip Cools - waarnemend burgemeester

Adinda Van Gerven, Myriam Van Honste, Goele Fonteyn, Inez Ven, Carla Pantens, Karina Hans en Bruno Heirman - schepenen

Ward Schevernels - algemeen directeur

 

 

Barbara Cloet korpschef  verlaat de zitting vanaf punt 1.

Barbara Cloet korpschef  vervoegt de zitting vanaf punt 2.

Barbara Cloet korpschef  verlaat de zitting vanaf punt 3.

 

Overzicht punten

 

 

1 Notulen van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 24 augustus 2020. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

 

 

2 Aankoop van een digitaal documentbeheersysteem voor de politiezone Brasschaat. Goedkeuring gunning. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

 

 

3 Verbroederingscomité Brasschaat/Bad Neuenahr - Ahrweiler. Verslag vergadering van 3 juni 2020. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

 

 

4 Pidpa. Verslag algemene vergadering van 19 juni 2020. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

 

 

5 Afsprakennota gemeenteraadscommissies. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

 

 

6 Schriftelijke vraag van Inge Hermans, raadslid over het rooien van bomen en het antwoord van het college. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

 

 

7 Schriftelijke vraag van Shana Claessens, raadslid over de raadzaal in het NAC en het antwoord van het college. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

 

 

8 Schriftelijke vraag van Shana Claessens, raadslid over Dr. Roosensplein en het antwoord van het college. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

 

 

9 Schriftelijke vraag van Lisa Buysse, raadslid namens Brasschaat2012 over een fietsstraat in Werverbos. Kennisneming van vraag en antwoord. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

 

 

10 Toegevoegd punt op vraag van Luc Van der Schoepen, raadslid namens Vlaams Belang over de veilingsite Hammertime. Verzending naar de gemeenteraad van vraag en antwoord. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

 

 

11 Toegevoegd punt op vraag van Luc Van der Schoepen, raadslid namens Vlaams Belang over de oversteekplaats Eikendreef-Bredabaan. Verzending naar de gemeenteraad van vraag en antwoord. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

 

 

12 Toegevoegd punt op vraag van Luc Van der Schoepen, raadslid namens Vlaams Belang over het elektriciteitsnetwerk in Brasschaat. Verzending naar de gemeenteraad van vraag en antwoord. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

 

 

13 Toegevoegd punt op vraag van Rudi Pauwels, raadslid namens Brasschaat2012 over de kiosk op de terreinen van het dienstencentrum Maria-ten-Heidehove . Verzending naar de gemeenteraad van vraag en antwoord. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

 

 

14 Mondelinge vraag van Kasper Vanpoucke, raadslid namens Brasschaat2012 over de stand van zaken uitvoering raadsmotie 26 augustus 2019 omtrent ‘zone 30 schoolomgeving Miksebaan . Verzending naar de gemeenteraad van vraag en antwoord. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

 

 

15 Mondelinge vraag van Shana Claessens, raadslid namens CD&V over Ruiterhal. Verzending naar de gemeenteraad van vraag en antwoord. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

 

 

16 Mondelinge vraag van Shana Claessens, raadslid namens CD&V over 'veilig naar school'. Verzending naar de gemeenteraad van vraag en antwoord. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

 

 

17 Mondelinge vraag van Dirk de Kort, raadslid namens CD&V over zwaar verkeer naar aanleiding van de fusie van de gemeentemagazijnen. Verzending naar de gemeenteraad van vraag en antwoord. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

 

 

18 Beleidsdomein plaatsgebonden zaken. Afdeling patrimonium. Dienst schoonmaak en logistiek. Aanstelling van een vervangend polyvalent werkvrouw schoonmaak met ingang van 1 september 2020. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

 

 

19 Plaatsgebonden zaken. Patrimonium. Werken eigen beheer. Aanpassing aanstelling polyvalent werkman na re-integratie. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

 

 

20 Ongewettigde afwezigheid hulparbeider Art 60 dienst groen en natuur. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

 

 

21 Gemeentelijk deeltijds kunstonderwijs. Academie Noord. Uitbreiding aanbod vestigingen. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

 

 

22 Aankoop desinfectiezuilen scholen. Gunning leveringsopdracht door middel van de aanvaarde factuur en offerte. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

 

 

23 Aankoop beschermingsmateriaal Corona voor opstart scholen. Gunning leveringsopdracht door middel van de aanvaarde factuur en offerte. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

 

 

24 Stopzetting verhaalbelastingen en gedeeltelijke terugbetaling hoofdsommen. Goedkeuring lijst 2 voor een bedrag van 13.027,46 euro. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

 

 

25 Bestelbons investeringsbudget 2020. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

 

 

26 POI's ecocycloroute - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

 

 

27 Beroep bij Bestendige Deputatie. Omgevingsvergunning voor het slopen van de bestaande woning met bijgebouwen, het bouwen van 33 woongelegenheden, een ondergrondse parkeergarage, twee carports, een vijver  en het aanleggen van een private toegangsweg met voet- en fietspaden in de Pauwelslei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

 

 

28 Ruimte en wonen. Huisnummerwijziging te Lannoylei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

 

 

29 Deelname project Werfwater. Goedkeuring - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

 

 

30 Omgevingsvergunning voor het grondig verbouwen van een bestaande ééngezinswoning in de Bredabaan. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

 

 

31 Omgevingsvergunning voor het regulariseren van reeds uitgevoerde verbouwings- en vergrotingswerken in de Jacobuslei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

 

 

32 Omgevingsvergunning voor het vellen van een boom in de Hoge Kaart. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

 

 

33 Omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van een halfopen eengezinswoning in de Mollei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

 

 

34 Omgevingsvergunning voor regularisatie van verbouwingswerken aan een vrijstaande eengezinswoning gelegen Vosholdal. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

 

 

35 Omgevingsvergunning voor het vellen van een apenboom in de Heislagsebaan. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

 

 

36 Omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van de bestaande eengezinswoning in de Pauwelslei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

 

 

37 Omgevingsvergunning voor het vellen van diverse bomen in de Prins Kavellei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

 

 

38 Omgevingsvergunning voor het bouwen van een halfopen eengezinswoning met een inpandige garage en een tuinberging in de Zilverberkenlei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

 

 

39 Omgevingsvergunning voor regularisatie van wijziging van uitvoering van een aaneengesloten woning binnen een sociaal woonproject in de Prins Kavellei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

 

 

40 Omgevingsvergunning voor het vellen van een spar in De Romboutsweg. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

 

 

41 Omgevingsvergunning voor het vellen van een den in de Annadreef. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

 

 

42 Omgevingsvergunning voor het bouwen van een bijgebouw en het vellen van een boom in de Hoogboomsteenweg. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

 

 

43 Omgevingsvergunning voor het slopen van de bestaande bebouwing en het bouwen van een meergezinswoning met een handelsgelijkvloers in de Bredabaan. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

 

 

44 Omgevingsvergunning voor het vellen van 2 bomen in de Klaverheide. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

 

 

45 Tijdelijke omgevingsvergunning voor de opslag van houtsnipper in de Ploegsebaan. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

 

 

46 Melding voor het uitvoeren van interne stabiliteitswerken en het bouwen van een open luifel aan de achtergevel gelegen Hulshout. Aktename. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

 

 

47 Ruiterweg. Renovatie kasteelbrug. Werfverslagen 5 en 6 en veiligheidscoördinatieverslag 3. Stand van zaken van augustus 2020. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

 

 

48 Ploegsebaan. Isolatie daken en gevels. Werfverslagen 24 en 24 bis van 18 en 20 augustus 2020. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

 

 

49 De Mortel. Technische dienst - Brandweerkazerne. Veiligheidscoördinatieverslag 50 dd.  24.08.2020. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

 

 

50 De Mortel. Gemeentemagazijnen - voertuigenhal. Werfverslag 61 dd. 24.08. 2020. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

 

 

51 De Mortel. Technische dienst - Brandweerkazerne. Veiligheidscoördinatieverslag 48 en 49. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

 

 

52 Bredabaan 182 - Oud gemeentehuis - coating daken - Goedkeuring gunningswijze, lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

 

 

53 Peerdsbosdreef. Herstelling politiebrug. Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

 

 

54 Project Kaart. Verlenging intentieverklaring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

 

 

55 Ploegsebaan 144. Leveren en plaatsen van zonnewering. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

 

 

56 Molenveld. Principiële goedkeuring verkoop woning. Verzending naar gemeenteraad. - UITGESTELD

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

 

 

57 Annadreef. Sporthal: renovatie stookplaats. Goedkeuring gunning. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

 

 

58 Het Heiken 47. Gibo Driehoek. Renovatie plat dak en oversteken.  Stopzetting van de plaatsingsprocedure. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

 

 

59 Het Heiken 47. Gibo Driehoek. Renovatie plat dak en oversteken. Goedkeuring aangepaste lastvoorwaarden en gunningswijze. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

 

 

60 Invulling standplaats 1 openbare markt. Goedkeuring - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

 

 

61 Toekennen Braspremie handelaars niet-horeca - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

 

 

62 Toekennen Braspremie handelaars horeca - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

 

 

71 Beleidsdomein plaatsgebonden zaken. Dienst groen en begraafplaatsen. Aanstelling van een polyvalent werkman groen en begraafplaatsen, van 1 september 2020 tot en met 31 december 2020. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2020