Zitting van maandag 21 december 2020

Van 14:00 uur

Locatie raadzaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

 

Aanwezig:

Philip Cools - waarnemend burgemeester

Adinda Van Gerven, Myriam Van Honste, Inez Ven, Carla Pantens, Karina Hans en Bruno Heirman - schepenen

Gigi De Schryver - waarnemend algemeen directeur

Verontschuldigd:

Goele Fonteyn - schepen

Ward Schevernels - algemeen directeur

 

 

Philip Cools verlaat de zitting, conform artikel 27 van het decreet lokaal bestuur bij de behandeling van punt 70.

Adinda Van Gerven, neemt de functie van plaatsvervangend waarnemend burgemeester terug op vanaf punt 70.

Philip Cools waarnemend burgemeester  vervoegt de zitting vanaf punt 71.

Adinda Van Gerven, neemt de functie van schepen terug op vanaf punt 71.

 

Overzicht punten

 

 

1 Notulen van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 14 december 2020. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 29/12/2020
Overzicht punten

 

 

2 Politiezone. Aankoop beschermende kledij. Gunning leveringsopdracht door middel van de onderhandelingsprocedure en goedkeuring offerte. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 29/12/2020
Overzicht punten

 

 

3 Schriftelijke vraag van Niels de Kort, raadslid over opmaak RUP kasteeldomein Withof en het antwoord van het college. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 29/12/2020
Overzicht punten

 

 

4 Igean milieu & veiligheid. Verslag vergadering raad van bestuur van 18 november 2020. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 29/12/2020
Overzicht punten

 

 

5 Bloemstukken jubilarissen 2021 - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 29/12/2020
Overzicht punten

 

 

6 Viering Jubilarissen 2021 - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 29/12/2020
Overzicht punten

 

 

7 Pidpa. Verslag raad van bestuur van 20 november 2020. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 29/12/2020
Overzicht punten

 

 

8 Tabel werving en selectie. Wijziging. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 29/12/2020
Overzicht punten

 

 

9 Beleidsdomein personeel en organisatie. Afdeling communicatie en interne organisatie. Aanstelling van een vervangend medewerker, met ingang van 4 januari 2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 29/12/2020
Overzicht punten

 

 

10 Beleidsdomein plaatsgebonden zaken. Afdeling ondernemen en toerisme. Uitbreiding aanstelling van een consulent ondernemen en toerisme, met ingang van 1 januari 2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 29/12/2020
Overzicht punten

 

 

11 Gemeentelijk onderwijs. Toekennen verloven en afwezigheden. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 29/12/2020
Overzicht punten

 

 

12 Gemeentelijk deeltijds kunstonderwijs. Academie voor muziek en woord. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 29/12/2020
Overzicht punten

 

 

13 Gemeentelijk deeltijds kunstonderwijs. Academie voor muziek en woord. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 29/12/2020
Overzicht punten

 

 

14 Gemeentelijk deeltijds kunstonderwijs. Academie voor muziek en woord. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 29/12/2020
Overzicht punten

 

 

15 Gemeentelijk deeltijds kunstonderwijs. GAMW. Kandidaturen voor benoeming in vast verband met ingang van 1 januari 2021. Kennisneming. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 29/12/2020
Overzicht punten

 

 

16 Gemeentelijk secundair onderwijs. Middenschool. Terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 29/12/2020
Overzicht punten

 

 

17 Gemeentelijk secundair onderwijs. Middenschool. Tijdelijke belasting met een andere opdracht tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 29/12/2020
Overzicht punten

 

 

18 Gemeentelijk secundair onderwijs. Kandidaturen voor benoeming in vast verband met ingang van 1 januari 2021. Kennisneming. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 29/12/2020
Overzicht punten

 

 

19 Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 29/12/2020
Overzicht punten

 

 

20 Gemeentelijk secundair onderwijs. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 29/12/2020
Overzicht punten

 

 

21 Gemeentelijk secundair onderwijs. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 29/12/2020
Overzicht punten

 

 

22 Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 29/12/2020
Overzicht punten

 

 

23 Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 29/12/2020
Overzicht punten

 

 

24 Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 29/12/2020
Overzicht punten

 

 

25 Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 29/12/2020
Overzicht punten

 

 

26 Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 29/12/2020
Overzicht punten

 

 

27 Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 29/12/2020
Overzicht punten

 

 

28 Gemeentelijk deeltijds kunstonderwijs. Academie Noord. Overheveling vestigingsplaats Wuustwezel naar de gemeentelijke academie voor muziek, woord en dans Wuustwezel met ingang van 1 september 2021. Kennisneming. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 29/12/2020
Overzicht punten

 

 

29 Gemeentelijk deeltijds kunstonderwijs. Academie Noord. Verslag beheerscomité van 4 december 2020. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 29/12/2020
Overzicht punten

 

 

30 Gemeentelijk basisonderwijs. Toekenning aantal eenheden en personen voor middagbewaking. Schooljaar 2020-2021. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 29/12/2020
Overzicht punten

 

 

31 Gemeentelijk basisonderwijs. Toekenning aantal eenheden en leerkrachten voor avondstudie. Schooljaar 2020-2021. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 29/12/2020
Overzicht punten

 

 

32 Belasting 2020 op het huis-aan-huis verspreiden van reclamedrukwerk of daarmee gelijkgestelde producten. Kohier nummer 4 ten bedrage van 21.788,71 euro. Vaststelling en uitvoerbaarverklaring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 29/12/2020
Overzicht punten

 

 

33 Aankoop grafdelfmachine - Goedkeuring gunning - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 29/12/2020
Overzicht punten

 

 

34 Toelage seniorenverenigingen 2020. Vaststelling bedragen - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 29/12/2020
Overzicht punten

 

 

35 Aankoop bestelwagen cultuurdienst via opdrachtencentrale Fluvius - Goedkeuring voorstel Fluvius. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 29/12/2020
Overzicht punten

 

 

36 Aankoop van docking stations. Gunning leveringsopdracht door middel van de aanvaarde factuur. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 29/12/2020
Overzicht punten

 

 

37 Aankopen maatregelen pandemie. Goedkeuring offerte via aanvaarde factuur. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 29/12/2020
Overzicht punten

 

 

38 Bestelbons investeringsbudget 2020. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 29/12/2020
Overzicht punten

 

 

39 Bestelbons investeringsbudget 2020. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 29/12/2020
Overzicht punten

 

 

40 Zwerfvuiltoelage. Goedkeuring - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 29/12/2020
Overzicht punten

 

 

41 Pilootproject ‘Energielandschap Noordertuin’. Kennisneming - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 29/12/2020
Overzicht punten

 

 

42 Lage Kaart. Dagvaarding. Aanstelling raadsman. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 29/12/2020
Overzicht punten

 

 

43 Omgevingsvergunning voor het bouwen van een halfopen eengezinswoning gelegen Zegersdreef. Voorwaardelijk vergund. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 29/12/2020
Overzicht punten

 

 

44 Omgevingsvergunning voor het regulariseren en vergroten van een vrijstaande ééngezinswoning gelegen Bredabaan. Vergunning. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 29/12/2020
Overzicht punten

 

 

45 Omgevingsvergunning voor het vormen van 1 lot voor een halfopen ééngezinswoning gelegen Miksebaan. Voorwaardelijk vergund. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 29/12/2020
Overzicht punten

 

 

46 Omgevingsvergunning voor het regulariseren van een openlucht zwembad, tuinhuis en garage gelegen Van Gamerenlei. Gedeeltelijk vergund - gedeeltelijk geweigerd - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 29/12/2020
Overzicht punten

 

 

47 Melding voor het wijzigen van de linker zijgevel en de achtergevel gelegen Gabriëllelei. Aktename. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 29/12/2020
Overzicht punten

 

 

48 Melding voor exploitatie van een bronbemaling gelegen Zegersdreef. Aktename. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 29/12/2020
Overzicht punten

 

 

49 Melding voor exploitatie van een bronbemaling gelegen De Wilgaart. Aktename. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 29/12/2020
Overzicht punten

 

 

50 Melding voor de exploitatie van een bronbemaling gelegen Gabriëllelei. Aktename. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 29/12/2020
Overzicht punten

 

 

51 Gebouwendossier voor opname als vergund geacht van een garage in de Van Gamerenlei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 29/12/2020
Overzicht punten

 

 

52 Omgevingsvergunning voor het verbouwen van een bestaande vrijstaande eengezinswoning in de  Hoogboomsesteenweg. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 29/12/2020
Overzicht punten

 

 

53 Beroep Bestendige deputatie. Omgevingsvergunning voor het herbouwen van een vrijstaande eengezinswoning met ruimtes voor een inwonende zorgverstrekker ter hoogte van Bredabaan. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 29/12/2020
Overzicht punten

 

 

54 Ruimte en wonen. Aanvraag tot omgevingsvergunning. Openbare onderzoeken. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 29/12/2020
Overzicht punten

 

 

55 Omgevingsvergunning voor het vellen van 1 boswilg in de Dullingen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 29/12/2020
Overzicht punten

 

 

56 Ruiterweg Kasteelbrug heropbouw - Goedkeuring verrekening 3. Herstelling natuursteen. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 29/12/2020
Overzicht punten

 

 

57 Ploegsebaan  275D : overkapping biomassa - aanstelling architect - Stopzetting van de plaatsingsprocedure. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 29/12/2020
Overzicht punten

 

 

58 Bredabaan 182 - Oud gemeentehuis. Coating daken. Goedkeuring schorsing van de werken. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 29/12/2020
Overzicht punten

 

 

59 Aanbrengen van wegmarkeringen in Brasschaat voor 2018 - Goedkeuring verlenging 3 voor dienstjaar 2021. Gunning. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 29/12/2020
Overzicht punten

 

 

60 De Beelenlei 5. vzw SOC KFC Maria ter Heide. Vervangen glas - Goedkeuring prijsvraag en gunning. - UITGESTELD

 

 

Publicatiedatum: 29/12/2020
Overzicht punten

 

 

61 Ploegsebaan muziekacademie. Werfverslagen 39b en 40 van 4 december 2020 en ? december 2020. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 29/12/2020
Overzicht punten

 

 

62 Rooien en frezen van bomen in straten en parken 2021 - Goedkeuring verrekening - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 29/12/2020
Overzicht punten

 

 

63 De Mortel. Technische dienst - Brandweerkazerne. Werfverslagen 73 en 74 van 7 en 14 december 2020. Veiligheidscoördinatieverslagen 65 en 66  van 7 en 14 december 2020. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 29/12/2020
Overzicht punten

 

 

64 Ruiterweg. Renovatie kasteelbrug. Werfverslag 17 van 9 december 2020. Veiligheidscoördinatieverslagen 16 en 17 van 9 en 15 december 2020. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 29/12/2020
Overzicht punten

 

 

65 Begraafplaatsen dienstgebouwen. Werfverslagen 19 en 20 van 2 en 9 december 2020. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 29/12/2020
Overzicht punten

 

 

66 Voshollei en Vosholdal. Wegen- en rioleringswerken. Werfverslag 21 van 15 december 2020. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 29/12/2020
Overzicht punten

 

 

67 Hemelhoevedreef - administratief gebouw Rozentuin - vervangen cv-ketel in hoogdringendheid. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 29/12/2020
Overzicht punten

 

 

68 Project Kaart. Kennisneming verslagen stuurgroep 25, 26 en 27. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 29/12/2020
Overzicht punten

 

 

69 As-built  opmeting van de gebouwen Ploegsebaan 51. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunning. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 29/12/2020
Overzicht punten

 

 

70 Aanvraag standplaats buiten de openbare markt. Gisi Events - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 29/12/2020
Overzicht punten

 

 

71 Bevolking. Beheer van de bevolkingsregisters. Schrapping van ambtswege. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 29/12/2020
Overzicht punten

 

 

72 Sociale toelage - uitzonderlijke toekenning bij het indienen van de aanvraag na het afsluiten van het aanvraagjaar 2020. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 29/12/2020
Overzicht punten

 

 

73 Jeugdwelzijnsacties - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 29/12/2020
Overzicht punten

 

 

74 Evenement (dossier 200468). Alexandra 22 jaar - doortocht oldtimers in de Bredestraat op donderdag 24 december 2020. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 29/12/2020
Overzicht punten

 

 

75 Sneeuw- en ijzelbestrijding. Winter 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 29/12/2020