Zitting van maandag 21 september 2020

Van 14:00 uur

Locatie raadzaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

 

Aanwezig:

Philip Cools - waarnemend burgemeester

Adinda Van Gerven, Myriam Van Honste, Goele Fonteyn, Inez Ven, Carla Pantens, Karina Hans en Bruno Heirman - schepenen

Ward Schevernels - algemeen directeur

Verontschuldigd:

 

 

Overzicht punten

 

 

1 Notulen van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 14 september 2020. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 30/09/2020
Overzicht punten

 

 

2 Verlenging en uitbreiding terbeschikkingstelling archivaris door politiezone Voorkempen - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 30/09/2020
Overzicht punten

 

 

3 Bestelbons buitengewone dienst 2020 politiezone. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 30/09/2020
Overzicht punten

 

 

4 Aankoop van twee FOCUS apps: WOCODO (woonstcontrole - contrôle à domicile) en PatLoc (patrouillelocaties) - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 30/09/2020
Overzicht punten

 

 

5 Kerkfabriek Heilige Familie Brasschaat-Rustoord. Verslag vergadering kerkraad van 25 augustus 2020. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 30/09/2020
Overzicht punten

 

 

6 Consolidatie AXA 0% AO 20190611. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 30/09/2020
Overzicht punten

 

 

7 Consolidatie AXA 0% AO 20181019. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 30/09/2020
Overzicht punten

 

 

8 Consolidatie AXA 0% AO 20190514. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 30/09/2020
Overzicht punten

 

 

9 Consolidatie AXA 0% AO 20200225. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 30/09/2020
Overzicht punten

 

 

10 Consolidatie AXA 0% AO 20190306. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 30/09/2020
Overzicht punten

 

 

11 Consolidatie AXA 0% AO 20180706. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 30/09/2020
Overzicht punten

 

 

12 Beleidsdomein plaatsgebonden zaken. Dienst groen en begraafplaatsen. Aanstelling van een polyvalent werkman groen en begraafplaatsen, met ingang van 1 oktober 2020. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 30/09/2020
Overzicht punten

 

 

13 Tabel werving en selectie. Wijziging. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 30/09/2020
Overzicht punten

 

 

14 Beleidsdomein plaatsgebonden zaken. Afdeling patrimonium. Dienst schoonmaak en logistiek. Aanstelling van een polyvalent werkvrouw schoonmaak voor bepaalde duur van 23 september 2020 tot en met 31 december 2020. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 30/09/2020
Overzicht punten

 

 

15 Beleidsdomein plaatsgebonden zaken. Afdeling patrimonium. Dienst schoonmaak en logistiek. Aanstelling van een vervangend polyvalent werkvrouw schoonmaak met ingang van 23 september 2020. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 30/09/2020
Overzicht punten

 

 

16 Beleidsdomein plaatsgebonden zaken. Afdeling patrimonium. Dienst schoonmaak en logistiek. Aanstelling van een polyvalent werkvrouw schoonmaak voor bepaalde duur van 23 september 2020 tot en met 31 december 2020. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 30/09/2020
Overzicht punten

 

 

17 Beleidsdomein plaatsgebonden zaken.  Dienst schoonmaak en logistiek. Aanstelling via overdracht van een contractueel polyvalent werkvrouw schoonmaak, met ingang van 21 september 2020. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 30/09/2020
Overzicht punten

 

 

18 Gemeentelijk basisonderwijs. Gibo-Driehoek Tijdelijke aanstelling in het lerarenplatform tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 30/09/2020
Overzicht punten

 

 

19 Gemeentelijk basisonderwijs. Gibo-Driehoek Tijdelijke belasting met een andere opdracht tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 30/09/2020
Overzicht punten

 

 

20 Gemeentelijk onderwijs. Toekennen verloven en afwezigheden. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 30/09/2020
Overzicht punten

 

 

21 Gemeentelijk basisonderwijs. Gibo-Driehoek Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 30/09/2020
Overzicht punten

 

 

22 Gemeentelijk deeltijds kunstonderwijs. Academie voor muziek en woord. Overlijden personeelslid. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 30/09/2020
Overzicht punten

 

 

23 Lekdetectie fonteinen Graaf Reusensdreef. Goedkeuring betaling factuur. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 30/09/2020
Overzicht punten

 

 

24 Belasting 2020 op het ontbreken van parkeerplaatsen. Kohier nummer 2 ten bedrage van 24.000 euro. Vaststelling en uitvoerbaarverklaring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 30/09/2020
Overzicht punten

 

 

25 Belasting 2020 op ongeschikte en/of onbewoonbare woningen. Kohier nummer 2 ten bedrage van 1.500 euro. Vaststelling en uitvoerbaarverklaring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 30/09/2020
Overzicht punten

 

 

26 Belasting 2020 op de tweede verblijven. Kohier nummer twee ten bedrage van 12.000 euro. Vaststelling en uitvoerbaarverklaring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 30/09/2020
Overzicht punten

 

 

27 Aankopen maatregelen pandemie. Goedkeuring offerte via aanvaarde factuur. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 30/09/2020
Overzicht punten

 

 

28 Bestelbons investeringsbudget 2020. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 30/09/2020
Overzicht punten

 

 

29 Goedkeuring aangepast klachtenreglement. Verzending naar gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 30/09/2020
Overzicht punten

 

 

30 Halfjaarlijkse rapportering klachten-meldingen. Verzending naar gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 30/09/2020
Overzicht punten

 

 

31 vervalonderzoek  verkaveling 2014/VK/0003 - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 30/09/2020
Overzicht punten

 

 

32 vervalonderzoek verkaveling 2014/VK/0001 - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 30/09/2020
Overzicht punten

 

 

33 vervalonderzoek  verkaveling Z5 - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 30/09/2020
Overzicht punten

 

 

34 2020/G/0006, Veldstraat - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 30/09/2020
Overzicht punten

 

 

35 2020/G/0004, Max Hermanlei - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 30/09/2020
Overzicht punten

 

 

36 Fabriekstraat 35-37. Bestuurlijke maatregelen. Kennisneming besluit minister. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 30/09/2020
Overzicht punten

 

 

37 Ruimte en wonen. Aanvraag tot omgevingsvergunning. Openbare onderzoeken. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 30/09/2020
Overzicht punten

 

 

38 2020/G/0009, Kantienlei - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 30/09/2020
Overzicht punten

 

 

39 Attest verkaveling 2019/OVK/0020, Rochuslei - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 30/09/2020
Overzicht punten

 

 

40 Omgevingsvergunning voor het wijzigen van de bestemmingsvoorschriften van de zone A in de Kapelsesteenweg. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 30/09/2020
Overzicht punten

 

 

41 Omgevingsvergunning voor het vergroten van de gecompenseerde zone en het vellen van 26 bomen in de Louislei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 30/09/2020
Overzicht punten

 

 

42 Omgevingsvergunning voor het regulariseren van een vrijstaande woning in de Lage Kaart. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 30/09/2020
Overzicht punten

 

 

43 Omgevingsvergunning voor het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning in de Lage Kaart. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 30/09/2020
Overzicht punten

 

 

44 Omgevingsvergunning voor het regulariseren van een vrijstaande ééngezinswoning, het regulariseren van een openlucht zwembad met terras en het bouwen van een carport met fietsenberging gedeeltelijk in de zijtuinstrook in de H. de Winterlei . Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 30/09/2020
Overzicht punten

 

 

45 Omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een halfopen eengezinswoning in de Acacialei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 30/09/2020
Overzicht punten

 

 

46 Omgevingsvergunning voor het oprichten van een dakuitbouw in het achterste dakvlak in de Hulshout. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 30/09/2020
Overzicht punten

 

 

47 Wijzigingsverzoek in het kader van een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van twee eengezinswoningen naar appartementen met carports en gevelwijzigingen aan de bestaande meergezinswoning. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 30/09/2020
Overzicht punten

 

 

48 De Mortel 16 en 32. Renovatie magazijn en brandweerkazerne. Werfverslag met nummer 63 van 7 september 2020. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 30/09/2020
Overzicht punten

 

 

49 De Mortel. Technische dienst - Brandweerkazerne. Veiligheidscoördinatieverslag 52 en 53 van 8 en 14 september 2020. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 30/09/2020
Overzicht punten

 

 

50 Ruiterweg. Renovatie kasteelbrug. Veiligheidscoördinatieverslag 6 van 9 september 2020. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 30/09/2020
Overzicht punten

 

 

51 Ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen  2022-2027 door CIW. Openbaar onderzoek van 15 september 2020 tot en met 14 maart 2021. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 30/09/2020
Overzicht punten

 

 

52 Ruiterweg. Renovatie kasteelbrug. Werfverslag 8 van 8 september 2020. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 30/09/2020
Overzicht punten

 

 

53 Ruiterweg. Renovatie kasteelbrug. VCV-verslag 7 van 16 september 2020. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 30/09/2020
Overzicht punten

 

 

54 Grafconcessies 2020-35 tot en met 2020-45. Diverse aanvragen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 30/09/2020
Overzicht punten

 

 

55 Molenweg. Principiële goedkeuring verkoop woning en goedkeuring maximale verkoopprijs. - UITGESTELD

 

 

Publicatiedatum: 30/09/2020
Overzicht punten

 

 

56 Rooien bomen Berrélei. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 30/09/2020
Overzicht punten

 

 

57 Hemelakkers 40. Politie. Vernieuwen celdeuren. - Stopzetting van de plaatsingsprocedure. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 30/09/2020
Overzicht punten

 

 

58 Donkerdreef AA-lokaal - vervangen buitenschrijnwerk - Goedkeuring starten procedure en lijst uit te nodigen firma's. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 30/09/2020
Overzicht punten

 

 

59 De Mortel 16 en 32. Magazijn en Brandweerkazerne - Goedkeuring verrekening - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 30/09/2020
Overzicht punten

 

 

60 Azalealaan : Hemelhoeve huislift. Aanstelling architect. Goedkeuring gunning. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 30/09/2020
Overzicht punten

 

 

61 Hemelakkers 40. Politie. Vernieuwen celdeuren. - Goedkeuring aangepaste lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 30/09/2020
Overzicht punten

 

 

62 Antitankgracht. Goedkeuring inhoudelijk engagement indiening subsidieaanvraag BRV en goedkeuring engagementsverklaring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 30/09/2020
Overzicht punten

 

 

63 Afschaffingsdossier gemeenteweg tussen Lage Kaart en Hoogboomsteenweg, voormalige gedeelte van buurtweg nr. 16 en 18. Openbaar onderzoek. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 30/09/2020
Overzicht punten

 

 

64 Mikseheide. Uitbreiding distributienet.  Machtiging aan Fluvius KTV. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 30/09/2020
Overzicht punten

 

 

65 Evenement (dossier 200339). HalloWeekend koopzondag op zondag 25 oktober 2020. Begeleidende maatregelen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 30/09/2020
Overzicht punten

 

 

66 Evenement (dossier 200388). Halloween Kids run tijdens de koopzondag langsheen de Bredabaan op zondag 25 oktober 2020. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 30/09/2020