Zitting van maandag 26 oktober 2020

Van 14:00 uur

Locatie raadzaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

 

Aanwezig:

Philip Cools - waarnemend burgemeester

Adinda Van Gerven, Myriam Van Honste, Inez Ven, Carla Pantens, Karina Hans en Bruno Heirman - schepenen

Ward Schevernels - algemeen directeur

Verontschuldigd:

Goele Fonteyn - schepen

 

 

Barbara Cloet korpschef  verlaat de zitting vanaf punt 2.

 

Overzicht punten

 

 

1 Aanwerving Calog niveau B in bovental  op de afdeling Beheer en Ondersteuning - logistiek - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2020
Overzicht punten

 

 

2 Notulen van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 19 oktober 2020. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2020
Overzicht punten

 

 

3 Viering 50 jarig bestaan VtbKultuur. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2020
Overzicht punten

 

 

4 Rechtzetting uitbetaling schade. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2020
Overzicht punten

 

 

5 Toegevoegd punt op vraag van Shana Claessens, raadslid namens CD&V om zich te engageren om het SAVE-charter te ondertekenen voor een veiliger verkeer. Verzending naar de gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2020
Overzicht punten

 

 

6 Vraag van raadslid Shana Claessens, namens CD&V, over de motie met betrekking tot de plannen van de NBMS om de parking aan het station Noorderkempen betalend te maken . Verzending naar gemeenteraad. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2020
Overzicht punten

 

 

7 Toegevoegd punt op vraag van Niels de Kort, raadslid namens CD&V over actieplan corona–fase II. Verzending naar de gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2020
Overzicht punten

 

 

8 Mondelinge vraag op vraag van Lisa Buysse, raadslid namens Brasschaat2012 over de aanplant van bomen in de Kenislei. Verzending naar de gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2020
Overzicht punten

 

 

9 Wijk-werken. Afwijkingen op activiteitenlijst goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2020
Overzicht punten

 

 

10 Kerkfabriek Goddelijk Kind Jezus. Verslag vergadering kerkraad van 30/09/2020. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2020
Overzicht punten

 

 

11 Tabel werving en selectie. Wijziging. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2020
Overzicht punten

 

 

12 Conciërge. Beëindiging tewerkstelling als conciërge in onderlinge overeenstemming. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2020
Overzicht punten

 

 

13 Dienst duurzaamheid en lokaal mondiaal beleid. Aanstelling van een deskundige duurzaamheid, met ingang van 1 november 2020. Goedkeuring - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2020
Overzicht punten

 

 

14 Gemeentelijk onderwijs. Toekennen verloven en afwezigheden. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2020
Overzicht punten

 

 

15 Gemeentelijk basisonderwijs. Gibo-Mariaburg. Aanvaarding ontslag van een tijdelijk leermeester katholieke godsdienst, met ingang van 18 november 2020. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2020
Overzicht punten

 

 

16 Basisonderwijs. Digitaal aanmelden en vastleggen tijdlijn voor de inschrijvingen van het schooljaar 2021-2022 Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2020
Overzicht punten

 

 

17 Gemeentelijk secundair onderwijs. Middenschool. Vaststellen tijdlijn voor de aanmeldingsperiode en de inschrijvingen voor het schooljaar 2021-2022. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2020
Overzicht punten

 

 

18 Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2020
Overzicht punten

 

 

19 Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2020
Overzicht punten

 

 

20 Gemeentelijk secundair onderwijs. Middenschool. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2020
Overzicht punten

 

 

21 Gemeentelijk secundair onderwijs. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2020
Overzicht punten

 

 

22 Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2020
Overzicht punten

 

 

23 Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2020
Overzicht punten

 

 

24 Gemeentelijk secundair onderwijs. Middenschool. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2020
Overzicht punten

 

 

25 Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2020
Overzicht punten

 

 

26 Gemeentelijk secundair onderwijs. Openverklaring vacante betrekkingen met het oog op vaste benoeming op 1 januari 2021. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2020
Overzicht punten

 

 

27 Gemeentelijk deeltijds kunstonderwijs. Academie Noord. Openverklaring vacante betrekkingen met het oog op vaste benoemingen op 1 januari 2021. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2020
Overzicht punten

 

 

28 Gemeentelijk deeltijds kunstonderwijs. Academie Noord. Wijziging extra-salaris. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2020
Overzicht punten

 

 

29 Gemeentelijk deeltijds kunstonderwijs. Gemeentelijke academie voor muziek en woord. Openverklaring vacante betrekkingen met het oog op vaste benoemingen op 1 januari 2021. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2020
Overzicht punten

 

 

30 Secundair onderwijs. Inrichten scholenbeurs voor de inschrijvingen voor het schooljaar 2021-2020. Voorstel organisatie. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2020
Overzicht punten

 

 

31 Gemeentelijk basisonderwijs. Openverklaring vacante betrekkingen met het oog op vaste benoemingen op 1 januari 2021. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2020
Overzicht punten

 

 

32 Planning parkbode december. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2020
Overzicht punten

 

 

33 Afsluiten van volgende verzekeringscontracten: Personenverzekeringen, Verzekeringen Materiële Schade, Verzekeringen Aansprakelijkheid, Verzekeringen Auto en Verzekering Hospitalisatie voor de Gemeente Brasschaat, OCMW Brasschaat, Politiezone Brasschaat, AG Brasschaat, EVA vzw Sport Plus Brasschaat en Programmering Cultuurcentrum Hemelhoeve - Goedkeuring gunning - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2020
Overzicht punten

 

 

34 EVA vzw Sport Plus Afrekening 2019 en uitbetaling toelage 2020 - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2020
Overzicht punten

 

 

35 EVA vzw Programmering cultuurcentrum Hemelhoeve. Afrekening 2019 en goedkeuring uitbetaling toelage 2020 - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2020
Overzicht punten

 

 

36 Technisch centrum. Aankoop materialen vernieuwing verlichting Gemeentelijk Instituut Brasschaat. Gunning leveringsopdracht door middel van de aanvaarde factuur. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2020
Overzicht punten

 

 

37 Belasting op leegstand. Hoger beroep tegen gemeente. Aanstelling advocaat. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2020
Overzicht punten

 

 

38 Gemeentelijk Instituut Brasschaat. Aankoop 114 chromebooks bij Real Dolmen. Gunning binnen raamcontract stad Brugge. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2020
Overzicht punten

 

 

39 Aankopen maatregelen pandemie. Goedkeuring offerte via aanvaarde factuur. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2020
Overzicht punten

 

 

40 Bestelbons investeringsbudget 2020. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2020
Overzicht punten

 

 

41 200 jaar artillerie. Afgelasting. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2020
Overzicht punten

 

 

42 Huisvesting. Verslag Intern Woonoverleg van 16 oktober 2020. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2020
Overzicht punten

 

 

43 Navolgend pv voor een milieumisdrijf gelegen Kapelsesteenweg. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2020
Overzicht punten

 

 

44 Niet-rechtsgeldige melding voor het exploiteren van een bronbemaling gelegen De Romboutweg. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2020
Overzicht punten

 

 

45 Niet-rechtsgeldige melding voor het exploiteren van een bronbemaling in de Van Gamerenlei. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2020
Overzicht punten

 

 

46 Proces-verbaal voor sluikstort ter hoogte van de Bronbeekdreef. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2020
Overzicht punten

 

 

47 Niet-rechtsgeldige melding voor het aanbouwen van een veranda in de Gezondheidslei. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2020
Overzicht punten

 

 

48 Ruimte en wonen. Aanvraag tot omgevingsvergunning. Openbare onderzoeken. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2020
Overzicht punten

 

 

49 Huisvesting. SVK pro 2020 behoeftebepaling. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2020
Overzicht punten

 

 

50 Stedenbouwkundig attest voor het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning in de Hoogstraat. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2020
Overzicht punten

 

 

51 Omgevingsvergunning voor het slopen van een handelshuis en het bouwen van een meergezinswoning in de Bredabaan. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2020
Overzicht punten

 

 

52 Omgevingsvergunning voor het regulariseren van de cafetaria in de Rustoordlei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2020
Overzicht punten

 

 

53 Omgevingsvergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning en het slopen van de serre en berging in de Goordijk. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2020
Overzicht punten

 

 

54 Omgevingsvergunning voor het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning en de aanleg van een zwembad en het vellen van bomen gelegen Gabriëllelei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2020
Overzicht punten

 

 

55 Omgevingsvergunning voor het bouwen van een bijgebouw met zwembad en terras in de Voshollei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2020
Overzicht punten

 

 

56 Omgevingsvergunning voor het verwijderen van de bestaande verharding, het vellen van bomen en het aanleggen van een parking in de Kapelsesteenweg. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2020
Overzicht punten

 

 

57 Omgevingsvergunning voor het regulariseren van een reeds uitgevoerde vergroting van de woning en het slopen van een niet-vergunde carport in de Klaverheide. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2020
Overzicht punten

 

 

58 Omgevingsvergunning voor het slopen van de tuinberging en het verbouwen van de eengezinswoning gelegen te Linthoutlei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2020
Overzicht punten

 

 

59 Omgevingsvergunning voor het vellen van 1 beuk en 2 kastanjebomen in de Kasteellei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2020
Overzicht punten

 

 

60 Melding voor de exploitatie van 4 warmtepompen gelegen Bredabaan. Akteneming. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2020
Overzicht punten

 

 

61 Omgevingsvergunning voor het inrichten van een B&B in de Lage Kaart. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2020
Overzicht punten

 

 

62 Ploegsebaan muziekacademie. Werfverslag 32 van 13 oktober 2020. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2020
Overzicht punten

 

 

63 Ruiterweg. Renovatie kasteelbrug. Veiligheidscoördinatieverslagen 10 en 11 van 14 en 20 oktober 2020. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2020
Overzicht punten

 

 

64 De Mortel. Technische dienst - Brandweerkazerne. Werfverslag 68 van 19 oktober 2020 en veiligheidscoördinatieverslag 58 van 19 oktober 2020. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2020
Overzicht punten

 

 

65 Begraafplaatsen dienstgebouwen. Werfverslagen 11 en 12 van 8 en 15 oktober 2020. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2020
Overzicht punten

 

 

66 Bredabaan 182. Oud Gemeentehuis. De Mortel 14. Technisch centrum De Mortel. Leveren en plaatsen zonnewering. - Goedkeuring lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2020
Overzicht punten

 

 

67 Opmaak opmetingsplan voor grondafstanden Schout De Moorstraat. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunning. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2020
Overzicht punten

 

 

68 Molenveld. PPS Mariaburg. Uitnodiging algemene vergadering vereniging van mede-eigenaars. Vertegenwoordiging en goedkeuring offerte dakonderzoek. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2020
Overzicht punten

 

 

69 Begraafplaatsen . Mogelijkheid tot hernieuwing grafconcessies, TE HERN/MR/23/1971. Start procedure. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2020
Overzicht punten

 

 

70 Snoeien in straten en parken 2021 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2020
Overzicht punten

 

 

71 De Mortel 16 en 32. Magazijn en Brandweerkazerne - Goedkeuring verrekening 18 en 19. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2020
Overzicht punten

 

 

72 Rooien en frezen van bomen in straten en parken 2021 - Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en lijst uit te nodigen firma's. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2020
Overzicht punten

 

 

73 Aanleg fietspaden langsheen N1, vak N117 Essensteenweg – Gooreind centrum. Kennisneming verslagen  werfvergaderingen. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2020
Overzicht punten

 

 

74 Prinsheide. Weg- en rioleringswerken. - Goedkeuring voorlopige oplevering - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2020
Overzicht punten

 

 

75 Bomen Brechtsebaan: Planning rooien bomen. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2020
Overzicht punten

 

 

76 afwijkingen wekelijkse rustdagen 2021 - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2020
Overzicht punten

 

 

77 Huur geluidsinstallatie feestdagen. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2020
Overzicht punten

 

 

78 Promotiecampagne IkkoopinBrasschaat. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2020
Overzicht punten

 

 

79 Rechtzetting. Ambtelijke Schrapping. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2020
Overzicht punten

 

 

80 Bevolking. Beheer van de bevolkingsregisters. Schrapping van ambtswege. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2020
Overzicht punten

 

 

81 Bevolking. Beheer van de bevolkingsregisters. Ambtelijke inschrijving. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2020
Overzicht punten

 

 

82 Bevolking. Beheer van de bevolkingsregisters. Ambtelijke inschrijving. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2020
Overzicht punten

 

 

83 Niet Verstrekbaar adres. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2020
Overzicht punten

 

 

84 Schenking Kunstwerk Jan Frans Simons - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2020
Overzicht punten

 

 

85 Evenement (dossier 200424). Inspraakmoment Vogeltjeswijk aan het speelterrein in de Merellaan op zondag 15 november 2020. Goedkeuring. Kennisneming uitnodiging. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2020
Overzicht punten

 

 

86 Evenement (dossier 200411). 11.11.11 fotowandelzoektocht tijdens de maand november 2020 in het park van Brasschaat. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2020