Zitting van maandag 13 mei 2019

Van 14:00 uur

Locatie raadzaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

 

Aanwezig:

Jan Jambon - burgemeester

Adinda Van Gerven, Myriam Van Honste, Philip Cools, Goele Fonteyn, Inez Ven, Carla Pantens en Karina Hans - schepenen

Ward Schevernels - algemeen directeur

Verontschuldigd:

 

 

Overzicht punten

 

 

1 Notulen van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 6 mei 2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

2 Gemeenteraad. Vaststelling agenda voor zitting op 27 mei 2019 om 20 uur in de raadzaal, Verhoevenlei 11. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

3 Politiezone. Aankoop back-upserver. Goedkeuring offerte. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

4 Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen. Verslag vergadering kerkraad van 25 april 2019. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

5 Seniorenraad. Verslag vergadering van 1 maart 2019. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

6 Igean milieu & veiligheid. Gemeenschappelijke dienst PBW. Jaarverslag 2018. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

7 Igean dienstverlening. Verslag vergadering raad van bestuur van 24 april 2019. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

8 Igean milieu & veiligheid. Verslag vergadering raad van bestuur van 24 april 2019. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

9 Schriftelijke vraag van Inge Hermans, raadslid over maatschappelijk en verantwoord ondernemen en het antwoord van het college. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

10 Schriftelijke vraag van Niels de Kort, raadslid over voetpad centrum en het antwoord van het college. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

11 Verbroederingscomité Brasschaat/Bad Neuenahr - Ahrweiler. Verslag vergadering van 20 maart 2019. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

12 Beleidsdomein vrije tijd. Afdeling cultuur. Aanstelling van een afdelingshoofd cultuur met ingang van 1 juni 2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

13 Tabel werving en selectie. Wijziging. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

14 Beleidsdomein plaatsgebonden zaken. Afdeling patrimonium. Dienst schoonmaak en logistiek. Aanstelling van een polyvalent werkvrouw schoonmaak voor bepaalde duur van 20 mei 2019 tot en met 18 augustus 2019. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

15 Beleidsdomein plaatsgebonden zaken. Dienst werken eigen beheer. Ongewettigde afwezigheid polyvalent werkman. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

16 Afdeling groen en begraafplaatsen. Aanvaarding ontslag W. Weymans wegens pensioengerechtigde leeftijd, met ingang van 1 juni 2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

17 Beleidsdomein plaatsgebonden zaken. Dienst groen en begraafplaatsen. Aanstelling van een polyvalent vakman groen en begraafplaatsen, met ingang van 10 mei 2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

18 Beleidsdomein plaatsgebonden zaken. Afdeling patrimonium. Dienst vervoer en huisvuilophaling. Aanstelling van een tijdelijk polyvalent werkman met ingang van 13 mei 2019. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

19 Gemeentelijk onderwijs. Toekennen verloven en afwezigheden. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

20 Gemeentelijk basisonderwijs. Tuchtonderzoek tegen leerkracht. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

21 Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Aanvaarding ontslag van een tijdelijke leerkracht, met ingang van 7 mei 2019. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

22 Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

23 Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

24 Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

25 Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

26 Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

27 Gemeentelijk deeltijds kunstonderwijs. Academie voor muziek en woord. Vaste benoeming. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

28 Gemeentelijk deeltijds kunstonderwijs. Academie voor muziek en woord. Vaste benoeming. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

29 Gemeentelijk deeltijds kunstonderwijs. Academie voor muziek en woord. Vaste benoeming. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

30 Gemeentelijk deeltijds kunstonderwijs. Academie voor muziek en woord. Vaste benoeming. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

31 Gemeentelijk deeltijds kunstonderwijs. Academie Noord. Organisatie tentoonstellingsweek. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

32 Gebruik affichekasten Decaux. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

33 Gemeenteschuld. Omzetting lening 1902 naar krediet met Variable Maturity Swap Partially Capped. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

34 Verbroedering gemeentepersoneel. Goedkeurig kasverslag 2018 en uitbetaling toelage 2019 - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

35 Sociale voordelen 2018-2019. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

36 Gibo Mariaburg. Aankoop bibliotheekkasten. Gunning leveringsopdracht door middel van de onderhandelingsprocedure en goedkeuring offerte. - UITGESTELD

 

 

Overzicht punten

 

 

37 Onderzoek lucht nieuw gemeentehuis.  Goedkeuring betaling factuur. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

38 Vergoeding kopiëren en printen auteursrechtelijk beschermde werken bibliotheek. Goedkeuring individuele overeenkomst . - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

39 Bestelbons investeringsbudget 2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

40 Toekenning noodhulp Indonesië, Jemen en Mozambique. Verzending naar de gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

41 Ruimte en wonen. Aanvraag tot omgevingsvergunning. Openbare onderzoeken. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

42 Huisvesting. Kennisname verslag Intern Woonoverleg 26 april 2019. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

43 Omgevingsvergunning voor het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning met een inpandige garage in de Diksmuidelei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

44 Omgevingsvergunning voor het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning met een inpandige garage en het vellen van bomen in de Charlottalei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

45 Omgevingsvergunning voor het regulariseren van een vrijstaande garage en een zwembad in de Voshollei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

46 Omgevingsvergunning voor het voorzien van een extra verdieping op het bestaande gebouw in de Bredabaan. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

47 Omgevingsvergunning voor het vellen van een catalpa in de Emiellei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

48 Omgevingsvergunning voor het vellen van 5 dennen in de Sionkloosterlaan. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

49 Omgevingsvergunning voor het aanleggen van een zwembad in de H. De Winterlei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

50 Omgevingsvergunning voor het vellen van 3 bomen in de Bloemenlei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

51 Omgevingsvergunning voor het vellen van een berk in de Romboutsweg. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

52 Melding voor het uitbreiden van de woning gelegen Hoge Kaart. Akteneming. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

53 Melding voor het wijzigen van de achtergevel gelegen Kapelsesteenweg. Akteneming. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

54 Melding voor het plaatsen van een veranda gelegen Willebeek. Akteneming. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

55 Omgevingsvergunning voor het bouwen en exploiteren van een tijdelijke supermarkt gelegen Kapelsesteenweg. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

56 Bredabaan - Aanleg fietspaden langsheen N1, vak N117 Essensteenweg – Gooreind centrum. Goedkeuring verrekening. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

57 Licht Vliegwezenlaan. Gebouw H1. Verlenging bezetting Rotonde vzw. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

58 Lichtvliegwezenlaan - gebouw H4. Goedkeuring terbeschikkingstelling infopunt dierenwelzijn. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

59 Alfredlei. Louislei. Goedkeuring uitbreiding distributiecabine door Fluvius. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

60 Ploegsebaan 275. Mechanische verwerking en compostering GFT. Goedkeuring gunning. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

61 Aanstellen ontwerper studieopdracht herziening parkeerverordening. Verbreking van gegunde opdracht. Uitstel. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

62 Visuele boombeoordeling Brechtsebaan onpare zijde tussen Burletheide en Hensbergelei. Goedkeuring gunning. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

63 PPS Schoolomgeving Kaart wegen- en rioleringswerken. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst Pidpa ov. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

64 Bredabaan - Aanleg fietspaden langsheen N1, vak N117 Essensteenweg – Gooreind centrum. Kennisneming verslag werfvergaderingen 20 maart 2019 tot en met 17 april 2019. Kennisneming planning Fase II van 14 april 2019. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

65 Bredabaan - Aanleg fietspaden langsheen N1, vak N117 Essensteenweg – Gooreind centrum. Kennisneming verslagen veiligheidscoördinatie van 3 april tot en met 17 april 2019. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

66 Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer: voorbehouden van een parkeerplaats voor personen met een handicap. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

67 Taxivergunning. Aanpassing tarieven Taxi SNAP. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

68 Terugbetaling van exploitatiebelasting voor e-taxi's. - NIET GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

69 Hervorming milieuraad naar duurzaamheidsraad. Uitstel. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

70 Brasschaatse Kadobon: cijfers en promotieplan. Stand van zaken mei 2019. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

71 Overname standplaats openbare markt. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

72 Marktactie Grootouders voor het klimaat op 20 mei 2019. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

73 Gezinsbond. Aanvraag adressenlijsten. - NIET GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

74 Feest van de Vlaamse Gemeenschap: programma en budget. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

75 Verslag raad van bestuur sportraad van 11 februari 2019. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

76 Verslag algemene vergadering sportraad van 11 maart 2019. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

77 Teambuildingsdag op 4 juni 2019. Goedkeuring tot gratis deelname en dienstvrijstelling van het personeel. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

78 Toekenning toelage bijzondere sportmanifestaties 2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

79 Werkbezoek delegatie uit Tarija van 15 tot 30 juni 2019. Vluchten en luchthaventaksen, reisverzekering, onkosten visa. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

80 Wereldwijs met Water: verduurzamen van watergebruik in Brasschaat. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

81 Evenement (dossier 190089). Flying Pig Festival op vrijdagen 17 mei, 14 juni en 9 augustus 2019. Begeleidende maatregelen Kennisneming uitnodiging. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

82 Evenement (dossier 190367). Belgische federale verkiezingen op 26 mei 2019. Tijdelijke politieverordening verkeer. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

83 Evenement (dossier 190349).Buitenspeeldag Jong CD&V op zondag 30 juni 2019. Begeleidende maatregelen. Ontlenen feestmateriaal. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

84 Evenement (dossier 190028ops). Vier Feest Kasteelparkweide op dinsdag 2 juli 2019. Opstart van de evenementenprocedure. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

85 Evenement (dossier 190017ops). Classic Boulevard op zaterdag 3 en zondag 4 augustus 2019. Opstart van de evenementenprocedure. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

86 Evenement (dossier 190182). Stratenloop Hobnob op  zaterdag 24 augustus 2019 Begeleidende maatregelen. Kennisneming uitnodiging. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

87 Evenement (dossier 190334ops). Achtkamp Brasschaat veldloop op 17 november en veldrit op  24 november 2019. Opstart van de evenementenprocedure. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

88 Evenementen.  Zomerspeelstraten 2019. Tijdelijke politieverordening op verkeer. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

89 Evenementen. Zomerspeelstraten 2019. Toelating en vaststelling subsidie. goedkeuring - GOEDGEKEURD