Zitting van maandag 6 mei 2019

Van 14:00 uur

Locatie raadzaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

 

Aanwezig:

Jan Jambon - burgemeester

Adinda Van Gerven, Myriam Van Honste, Philip Cools, Goele Fonteyn, Inez Ven, Carla Pantens en Karina Hans - schepenen

Ward Schevernels - algemeen directeur

Verontschuldigd:

 

 

 

Philip Cools verlaat de zitting, conform artikel 28 van het gemeentedecreet bij de behandeling van punt 84.

Philip Cools schepen  vervoegt de zitting vanaf punt 85.

 

Overzicht punten

 

 

1 Notulen van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 29 april 2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

2 Gemeenteraad. Vaststelling agenda algemene commissie op14 mei 2019 om 20 uur in de raadzaal, Verhoevenlei 11. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

3 Lokale Politie. Externe aanwerving bepaalde duur. Onthaal. Calog. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

4 Politiebegroting 2018 interne wijziging 2. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

5 Financiën politiezone. Formulier T 2018. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

6 Bestelbons buitengewone dienst 2019 politiezone. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

7 Tussenkomst schadedossier Hannon. Terugbetaling verblijf- en restaurantkosten. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

8 Aanstelling jobstudenten Kwik Kwak 2019. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

9 Beleidsdomein vrije tijd. Afdeling bibliotheek. Tijdelijke bijkomende aanstelling van een assistente bibliotheek voor 100 % met ingang van 7 mei 2019 tot en met 6 augustus 2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

10 Tabel werving en selectie. Wijziging. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

11 Consolidatie AXA  0% AO 20180824. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

12 Gemeentelijk basisonderwijs. Gilo de Kaart. Aankondiging van de doorlichting 2018-2019. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

13 Basisonderwijs. Organiseren van Technopolis on tour door de gemeentelijke cultuurdienst van 16 tot 23 maart 2020. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

14 Gemeentelijk basisonderwijs. Gibo-Mariaburg. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

15 Gemeentelijk secundair onderwijs. Verslag vergadering schoolraad van 5 februari 2019. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

16 Gemeentelijks secundair onderwijs. Middenschool. Betwisting definitieve uitsluiting leerling. Kennisneming. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

17 Gemeentelijk basisonderwijs. Tuchtonderzoek tegen leerkracht. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

18 Onderwerpen parkbode juni. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

19 Onthaalavond nieuwe inwoners op maandag 17 juni 2019. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

20 Bestelbons investeringsbudget 2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

21 Ruimte en wonen. Aanvraag tot omgevingsvergunning. Openbaar onderzoek. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

22 Opname als vergund geacht te Het Leeg. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

23 Niet-rechtsgeldige melding voor het bouwen van een carport in de Heideaard. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

24 Advies inzake een omgevingsvergunning voor het wijzigen van een CNG-tankinstallatie gelegen aan de Ruiterijschool. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

25 Ruimte en wonen. Huisnummerwijziging Fabriekstraat. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

26 Ruimte en wonen. Huisnummerwijziging Azalealaan. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

27 Huisvesting. Aanbod van het recht op voorkoop van een woning in de Bredabaan. Voorstel tot verzaking. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

28 Huisvesting. Aanbod van het recht op voorkoop van een woning in de Lage Kaart. Voorstel tot verzaking. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

29 Huisvesting. Aanbod van het recht op voorkoop van een woning in de Max Hermanlei. Voorstel tot verzaking. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

30 Huisvesting. Aanbod van het recht op voorkoop van een woning in de Truyensstraat. Voorstel tot verzaking. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

31 Stedenbouwkundig attest voor het bouwen van een halfopen eengezinswoning gelegen Bethaniëlei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

32 Stedenbouwkundig attest voor het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning gelegen Miksebaan. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

33 Omgevingsvergunning voor het slopen van de bestaande bebouwing en het bouwen van een meergezinswoning met 6 woongelegenheden en 2 carports in de Donksesteenweg. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

34 Omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van de woning en het bouwen van een carport in de Paulusstraat. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

35 Omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een eengezinswoning en het isoleren en afwerken van de gevels met sierpleister in de Schout De Moorstraat. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

36 Omgevingsvergunning voor het bouwen van een weekendverblijf in de Sneeuwbesdreef. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

37 Omgevingsvergunning voor het slopen van een woning en het bouwen van een nieuwe eengezinswoning in de Schagendreef. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

38 Omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning in de Oudstrijderslei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

39 Omgevingsvergunning voor het vellen van 2 eiken in de Klaverheide. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

40 Omgevingsvergunning voor het verbouwen en vergroten van de kleedkamers in de Turfaard. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

41 Omgevingsvergunning voor het slopen van een achterbouw in de Leeuweriklaan. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

42 Omgevingsvergunning voor het vellen van 22 naaldbomen in de Ploegsebaan. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

43 Omgevingsvergunning voor het vellen van 5 bomen in de Molenheide. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

44 Omgevingsvergunning voor het vellen van 1 den en het regulariseren van een reeds omgevallen den  in de du Boislei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

45 Omgevingsvergunning voor het vellen van 1 den en het regulariseren van een reeds omgewaaide den in de Van de Wiellei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

46 Advies inzake een omgevingsvergunning aangevraagd door Revabo voor het exploiteren van een zandwinning met TOP op het adres Brechtsebaan zn te 2930 Brasschaat. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

47 Omgevingsvergunning voor het vellen van een paardenkastanje in de Leopoldslei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

48 Melding voor  een hinderlijke inrichting gelegen Prins Albertlei. Aktename. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

49 Melding voor het uitvoeren van interne stabiliteitswerken gelegen Bredabaan. Akteneming. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

50 Splitsing gelegen Heibos. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

51 De Mortel 16 en 32. Renovatie magazijn en brandweerkazerne. Werfverslagen 1 tot en met 10. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

52 Berrélei. Opmaak archeologienota ten behoeve van een stedenbouwkundige vergunning. Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

53 Rioleringswerken - Beekstraat, Martouginlei, Lage Kaart en Hoge Kaart. Goedkeuring gunning. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

54 Rooien en frezen van bomen. Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

55 Pauwelslei fase II: rode remsysteem kruispunt Pauwelslei-Turfaard. Goedkeuring verrekening. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

56 Aanstellen energiedeskundige type C (EPC C). Goedkeuring gunning. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

57 Bredabaan vak Prins Kavellei – Het Innemen. Rioleringswerken. Kennisneming werfverslagen van 27 maart tot en met 3 april 2019. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

58 Bredabaan vak Prins Kavellei - Het Innemen. Rioleringswerken. Kennisneming verslagen  veiligheidscoördinatie van 10 april 2019. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

59 Hervorming milieuraad naar duurzaamheidsraad. Uitstel. - UITGESTELD

 

 

Overzicht punten

 

 

60 Overeenkomst vzw toerisme Brasschaat. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

61 Aanvragen starterspremie. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

62 Wijziging standplaats op de openbare markt wegens stopzetting. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

63 Toewijzing standplaats openbare markt. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

64 Wijziging abonnement op de openbare markt. Vermindering van het aantal meters standplaats. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

65 Marktactie N-VA op 13 en 20 mei 2019. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

66 Bevolking. Beheer van de bevolkingsregisters. Schrapping van ambtswege. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

67 Bevolking. Beheer van de bevolkingsregisters. Ambtelijke inschrijving. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

68 Gezinsbond. Aanvraag adressenlijsten. Uitstel. - UITGESTELD

 

 

Overzicht punten

 

 

69 Goedkeuring aanpassingen aan het organiek reglement van de raad van bestuur van de gemeentelijke openbare bibliotheek. Verzending naar gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

70 Goedkeuring aanstelling van de leden van de raad van bestuur van de gemeentelijke openbare bibliotheek voor de legislatuur 2018 - 2023. Verzending naar gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

71 Evenementenkalender (IV). Evenementenkalender versie 30 april 2019. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

72 Evenement (dossier 190305). Mobiele radio live op dinsdag 7 mei 2019. Begeleidende maatregelen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

73 Evenement (dossier 190359). Zakelijk seminarie in het Kasteel van Brasschaat op donderdag 16 mei 2019. Begeleidende maatregelen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

74 Evenement (dossier 190347). Barbecue schoolfeest Zonnebos op zaterdag 25 mei 2019. Begeleidende maatregelen Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

75 Evenement (dossier 190350). Schoolfeest Mater Dei Maria ter Heide op zaterdag 25 mei 2019. Begeleidende maatregelen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

76 Evenement (dossier 190345). Bierdegustatie op zaterdag 25 mei 2019. Begeleidende maatregelen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

77 Evenement (dossier 190307). Teambuilding AZ Klina op donderdag 13 juni 2019. Begeleidende maatregelen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

78 Evenement (dossier 190360). Bedrijfsevent Vlawebo in het Kasteel van Brasschaat op vrijdag 14 juni 2019. Begeleidende maatregelen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

79 Evenement (dossier 190352). Fuif in jeugdhuis HobNob op 21 juni 2019. Begeleidende maatregelen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

80 Evenement (dossier 190351). Fuif in jeugdhuis HobNob op 22 juni 2019. Begeleidende maatregelen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

81 Evenement (dossier 190341). Rommelmarkt Bredestraat 'De Lente opruim' op zondag 30 juni 2019. Begeleidende maatregelen Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

82 Evenement (EKB19002). Park Triatlon Brasschaat op zondag 30 juni 2019. Begeleidende maatregelen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

83 Evenement (EKB19002). Park Triatlon op 30 juni 2019. Tijdelijke politieverordening op verkeer. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

84 Evenement (dossier 190010). Lolappaloosa op zondag 11 augustus 2019. Begeleidende maatregelen Kennisneming uitnodiging. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

85 Evenement (dossier 190219). 25 jaar Sprookjespad op zaterdag 25 mei 2019. Begeleidende maatregelen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD