Zitting van maandag 1 maart 2021

Van 14:00 uur

Locatie raadzaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

 

Aanwezig:

Philip Cools - waarnemend burgemeester

Adinda Van Gerven, Myriam Van Honste, Goele Fonteyn, Inez Ven, Carla Pantens, Karina Hans en Bruno Heirman - schepenen

Ward Schevernels - algemeen directeur

Verontschuldigd:

 

 

Overzicht punten

 

 

1 Notulen van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 22 februari 2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

 

 

2 Bestelbons buitengewone dienst 2021 politiezone. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

 

 

3 Pidpa. Verslag raad van bestuur van 15 januari 2021. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

 

 

4 Schriftelijke vraag van Dimitri Hoegaerts, raadslid over zwerfkatten en het antwoord van het college. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

 

 

5 Schriftelijke vraag van Dimitri Hoegaerts, raadslid over de verkoop van de gronden Lage Kaart en het antwoord van het college. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

 

 

6 Heilig Hart Brasschaat-Donk. Verslag vergadering kerkraad van 22 februari 2021. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

 

 

7 Kerkfabriek Heilige Familie Brasschaat-Rustoord. Verslag vergadering kerkraad van 9 februari 2021. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

 

 

8 Beleidsdomein plaatsgebonden zaken. Afdeling facilitair beheer. Dienst schoonmaak. Aanvaarding ontslag voor 3 uren van een polyvalent werkvrouw schoonmaak in onderlinge overeenkomst, met ingang van 1 april 2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

 

 

9 Beleidsdomein plaatsgebonden zaken.  Dienst schoonmaak en logistiek. Aanstelling via overdracht van een contractueel polyvalent werkvrouw schoonmaak, met ingang van 22 februari 2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

 

 

10 Tabel werving en selectie. Wijziging. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

 

 

11 Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Wijziging tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

 

 

12 Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

 

 

13 Gemeentelijk secundair onderwijs. Middenschool. Wijziging tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

 

 

14 Gemeentelijk basisonderwijs. Gibo-Mariaburg. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

 

 

15 Gemeentelijk secundair onderwijs. Middenschool. Wijziging tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

 

 

16 Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

 

 

17 Gemeentelijk onderwijs. Toekennen verloven en afwezigheden. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

 

 

18 Gemeentelijk secundair onderwijs. Middenschool/GIB. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

 

 

19 Gemeentelijk secundair onderwijs. Middenschool. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

 

 

20 Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

 

 

21 Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

 

 

22 Deeltijds kunstonderwijs. Verslag vergadering overleg- en onderhandelingscomité van 11 februari 2021. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

 

 

23 Afzeven aarde op groencompostering van Brasschaat - Goedkeuring verrekening - UITGESTELD

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

 

 

24 Bezwaarschrift. Belasting op leegstand van gebouwen en woningen. Fiche 26.248, artikel 54/2020. Handhaving van de belasting - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

 

 

25 Bezwaarschrift. Belasting op leegstand van gebouwen en woningen. Fiche 26.056, artikel 35/2020. Ontheffing van de belasting. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

 

 

26 ICT basisonderwijs. Aankoop covers ter bescherming van tablets bij Real Dolmen. Gunning leveringsopdracht in het kader van raamcontract ICT stad Brugge. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

 

 

27 Communicatiedienst. Productie animatievideo ter ondersteuning Brasschaatse verenigingen. Gunning leveringsopdracht door middel van de aanvaarde factuur en offerte. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

 

 

28 Bestelbons investeringsbudget 2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

 

 

29 Wereldmeerdaagse 2022. Herneming besluit 1 februari 2021. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

 

 

30 Toelage natuurverenigingen werkingsjaar 2020. Vastlegging bedragen. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

 

 

31 Vervalonderzoek verkaveling 2015/VK/0020 te Dullingen. Ter kennisgeving. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

 

 

32 Vervalonderzoek verkaveling 2012/VK/0001 te Guyotdreef. Ter kennisgeving. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

 

 

33 Niet-rechtsgeldige melding voor het verbouwen en uitbreiden van de halfopen eengezinswoning gelegen Jacobuslei. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

 

 

34 Niet-rechtsgeldige melding voor het plaatsen van een terras op de 1e verdieping gelegen Kleine Heide. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

 

 

35 Niet-rechtsgeldige melding voor de exploitatie van een bronbemaling gelegen Louislei. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

 

 

36 Omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de eengezinswoning gelegen Max Hermanlei. Vergunning. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

 

 

37 Omgevingsvergunning voor het verbouwen en vergroten van een halfopen ééngezinswoning gelegen Kaartse bossen. Vergunning. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

 

 

38 Huisvesting. Aanbod van het recht op voorkoop van een woning in de Bredabaan. Voorstel tot verzaking. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

 

 

39 Scopingsnota RUP kernversterking, wonen en detailhandel. Goedkeuring. - UITGESTELD

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

 

 

40 Omgevingsvergunning voor het slopen van de achterbouw en het bouwen van een nieuwe veranda gelegen Verhoevenlei. Vergunning. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

 

 

41 Omgevingsvergunning voor het regulariseren van reeds uitgevoerde werken gelegen Vrijwilligerslei. Voorwaardelijk vergund. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

 

 

42 Ruimte en wonen. Aanvraag tot omgevingsvergunning. Openbare onderzoeken. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

 

 

43 Hemelhoeve. Renovatie dak. Werfverslag 1 van 16 februari 2021. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

 

 

44 Begraafplaatsen dienstgebouwen. Werfverslagen 25 en 26 van 11 februari 2021 en 18 februari 2021. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

 

 

45 Ploegsebaan muziekacademie. Werfverslag 43 van 26 januari 2021. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

 

 

46 Verschillende locaties. Goedkeuring terbeschikkingstellingsovereenkomsten pakjesautomaten B-Post. - UITGESTELD

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

 

 

47 Turfaard 3 - Sporthal: bouwen van kleedkamers. Goedkeuring definitieve oplevering. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

 

 

48 Turfaard 3 - renovatie stookplaats en zonneboiler. Goedkeuring definitieve oplevering. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

 

 

49 Bredabaan 182 - oud gemeentehuis - vervangen + bijplaatsen airco's. Goedkeuring gunningswijze en lastvoorwaarden. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

 

 

50 Bloembakken Gemeente - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - UITGESTELD

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

 

 

51 Ploegsebaan 275 - Validatie van composteersysteem - Goedkeuring gunning - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

 

 

52 Kenislei verplaatsen 3 verlichtingspalen - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

 

 

53 Elshoutbaan leveren en plaatsen verlichting - Goedkeuring gunning - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

 

 

54 Alfredlei - leveren en plaatsen verlichting - Goedkeuring gunning - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

 

 

55 Martouginlei - leveren en plaatsen verlichting - Goedkeuring gunning - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

 

 

56 Snoeien langs straten. Verrekening 1. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

 

 

57 Marketing toerisme voorjaar 2021. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

 

 

58 Overname standplaats 55 openbare markt. Goedkeuring - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

 

 

59 Lijst van gezworenen - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

 

 

60 Bevolking. Beheer van de bevolkingsregisters. Schrapping van ambtswege. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

 

 

61 Bevolking. Beheer van de bevolkingsregisters. Ambtelijke inschrijving. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

 

 

62 Verslag Jeugdraad van 2 december 2020. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

 

 

63 Evenement (dossier 210150). Scheldeprijs 2021 op woensdag 7 april 2021. Doortocht. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

 

 

64 Evenement (dossier 210150). Scheldeprijs 2021 op woensdag 7 april  2021. Tijdelijke politieverordening. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

 

 

65 Evenement (dossier 210170). Compostverdeling Florauna van zaterdag 13 maart tot zaterdag 3 april 2021 in de wijk Driehoek volgens plan. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

 

 

66 Evenement (dossier 210175). Tweedaagse wandeltocht Maria ter Heide op  zaterdag 17 en zondag 18 april 2021. Begeleidende maatregelen Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

 

 

67 Evenement (dossier 210177). Allemaal advocaat voor het klimaat, klimaatactie op het Armand Reusensplein op zondag 14 maart 2021. Geen goedkeuring. - NIET GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

 

 

68 Evenement (dossier 210176). Take away acties bij scouts 42ste Leopold III in 2021 aan de eigen lokalen in de Fabriekstraat.. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

 

 

69 Evenement (dossier 210181). De paashaas is verdwenen KWB-wandeling  van donderdag 1 april 2021 tot zondag 18 april 2021 door de wijk Kaart. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

 

 

70 Evenement (dossier 210182). Paashaas wandelzoektocht van donderdag 1 april 2021 tot maandag 31 mei 2021 in het park van Brasschaat. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

 

 

71 Evenement (dossier 210179). Tulpenverkoop chiro Kaart aan de eigen lokalen op zaterdag 27 maart 2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

 

 

72 Evenementen (dossier 210000). Vaccinatiecentrum ELZ Noord. Gelijklopende evenementen. Goedkeuring. - UITGESTELD

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

 

 

73 Schriftelijke vraag van Niels de Kort, raadslid over onbetaalde schoolfacturen en het antwoord van het college. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021