Zitting van maandag 22 juli 2019

Van 14:00 uur

Locatie raadzaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

 

Aanwezig:

Philip Cools - waarnemend burgemeester

Myriam Van Honste, Goele Fonteyn, Inez Ven, Carla Pantens en Karina Hans - schepenen

Gigi De Schryver - waarnemend algemeen directeur

Verontschuldigd:

Jan Jambon - burgemeester

Adinda Van Gerven - schepen

Ward Schevernels - algemeen directeur

 

 

Inez Ven schepen  verlaat de zitting vanaf punt 11.

 

Overzicht punten

 

 

1 Notulen van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 15 juli 2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

2 Chiro Centrum. Aanvraag 100 houwtouwen. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

3 N-VA Brasschaat. Vraag voor uitdelen rozen van dinsdag 13 augustus tot en met donderdag 15 augustus 2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

4 Kerkfabriek Sint-Jozef. Notulen vergadering kerkraad van 3 april 2019. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

5 Pidpa. Verslag vergadering raad van bestuur van 26 april en 24 mei 2019. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

6 Verbroederingscomité Brasschaat/Bad Neuenahr - Ahrweiler. Verslag vergadering van 13 mei 2019. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

7 Kerkfabriek Heilige Familie Brasschaat Rustoord. Verslag vergadering kerkraad van 11 juni 2019. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

8 Centraal Kerkbestuur Brasschaat. Verslag vergadering van 13 juni 2019. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

9 Fluvius Antwerpen. Notulen raad van bestuur van 21 en 23 mei 2019. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

10 Noordertuin Antwerpen. Verslag van de algemene vergadering van 30 april 2019. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

11 Noordertuin Antwerpen. Verslag van de raad van bestuur van 30 april en 4 juni 2019. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

12 Beleidsdomein plaatsgebonden zaken. Dienst schoonmaak en logistiek, contractueel deeltijds polyvalent werkvrouw. Aanvaarding schadeloosstelling beroepsziekte. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

13 Afdeling groen- en begraafplaatsen. Aanvaarding ontslag wegens pensioengerechtigde leeftijd, met ingang van 1 oktober 2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

14 Vorming "Leningbeheer: met gewapende kennis het meerjarenplan 2020-2025 financieren." - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

15 Beleidsdomein vrije tijd. Afdeling bibliotheek. Aanstelling van een medewerker jobstudent van 1 augustus 2019 tot en met 31 augustus 2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

16 Beleidsdomein personeel en organisatie. Afdeling administratie onderwijs. Intrekking tijdelijke uitbreiding aanstelling van een medewerker administratie onderwijs. Goedkeuring. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

17 Gemeentelijk onderwijs. Toekennen verloven en afwezigheden. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

18 Gemeentelijk basisonderwijs. Gibo-Driehoek. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

19 Gemeentelijk basisonderwijs. Gibo-Mariaburg. Aanvaarding ontslag wegens pensionering - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

20 Gemeentelijk basisonderwijs. Gibo-Mariaburg. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

21 Gemeentelijk basisonderwijs. Gibo-Mariaburg. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

22 Gemeentelijk basisonderwijs. Giko-Kaart. Wijziging ontslag. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

23 Gemeentelijk deeltijds kunstonderwijs. Academie voor muziek en woord. Wijziging aan de juryleden voor technische en openbare proeven, schooljaar 2018-2019.  Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

24 Deeltijds kunstonderwijs. Verslag vergadering samenwerkingsplatform ICT van 29 juni 2019. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

25 Aankoop, levering en indienststelling plotter. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

26 Belasting 2019 op het huis-aan-huis verspreiden van reclamedrukwerk of daarmee gelijkgestelde producten. Kohier nummer 4 ten bedrage van 25.591,62 euro. Vaststelling en uitvoerbaarverklaring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

27 Inzet externe ondersteuning voor dienst ICT via aankoopcentrale van de stad Brugge. Goedkeuring offerte. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

28 Omgevingsvergunning voor het verbouwen en vergroten van een vrijstaande ééngezinswoning in de Grotlei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

29 Omgevingsvergunning voor het slopen van de bestaande bebouwing en het bouwen van een meergezinswoning met 5 woongelegenheden en een carport in de tuin in de Lage Kaart. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

30 Omgevingsvergunning voor het verbouwen en vergroten van een bestaande eengezinswoning en het bouwen van een carport in het Vosholdal. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

31 Omgevingsvergunning voor het slopen van de bestaande luifel en het oprichten van 2 klaslokalen in de Kapelsesteenweg. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

32 Omgevingsvergunning voor het plaatsen van een veranda in de Antoinettalei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

33 Omgevingsvergunning voor het regulariseren van de inplanting van de woning in de Ploegsebaan. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

34 Omgevingsvergunning voor het bouwen van een bijgebouw en een zwembad in de Heislagsebaan. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

35 Omgevingsvergunning voor het bouwen van een carport in de Heideaard. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

36 Omgevingsvergunning voor het aanleggen van een zwembad en het rooien van een boom in de Heideaard. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

37 Omgevingsvergunning voor het wijzigen van de voorgevel in de Bergstraat. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

38 Omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning met garage in de Hoogboomsteenweg. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

39 Omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van de bestaande ééngezinswoning in de Kortestraat. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

40 Wijzigingsverzoek in het kader van een omgevingsvergunning voor het verbouwen en vergroten van de woning op de Alfredlei. Geen goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

41 Melding voor het plaatsen van een veranda gelegen Floris Verbraekenlei. Akteneming. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

42 Melding voor het aanvangen van zorgwonen gelegen Sint Antoniuslei. Akteneming. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

43 Ruimte en wonen. Aanvraag tot omgevingsvergunning. Openbare onderzoeken. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

44 Vervalonderzoek. Verkaveling AL2 voor percelen gelegen Peter Benoitlei. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

45 Niet-rechtsgeldige meldingen voor het bouwen van een vrijstaand bijgebouw in de Brechtsebaan. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

46 Niet-rechtsgeldige melding voor het vellen van bomen in de Charlottalei. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

47 Niet-rechtsgeldige melding voor het exploiteren van een bronbemaling in de Hoge Kaart. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

48 Aanpassingswerken oversteek scholen - rijbaankussens. Goedkeuring gunning. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

49 Rooien en frezen van laanbomen. Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

50 Concessie voor het leveren, plaatsen en exploiteren van laadinfrastructuur. Goedkeuring toewijzing. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

51 Bischoppenhoflei. Uitbreiding distributienet. Machtiging aan Fluvius KTV. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

52 Bredabaan. Uitbreiding distributienet. Machtiging aan Fluvius KTV. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

53 Kaartse Bossen. Uitbreiding distributienet. Machtiging aan Fluvius KTV. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

54 Varendreef. Uitbreiding distributienet. Machtiging aan Proximus. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

55 Kasteellei. Machtiging aanleg oprit. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

56 Sneeuwbesdreef. Machtiging aanleg oprit. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

57 Bredabaan vak Prins Kavellei - Het Innemen. Rioleringswerken. Kennisneming verslagen veiligheidscoördinatie van 5 juni tot en met 3 juli 2019. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

58 Mobiliteit. Aanpak parkeerproblematiek Koekoeklaan. Rijbaanverbreding. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

59 Mobiliteit. Offerte feestbus jaarwisseling 2019-2020. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

60 Lancering campagne “Allemaal VIB”. Goedkeuring principe. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

61 Leopoldslei. Subsidies Hemelwaterput en zonneboiler. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

62 Promotie toerisme evenement 8 september 2019. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

63 Bevolking. Beheer van de bevolkingsregisters. Schrapping van ambtswege. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

64 Aankoop kunstwerk Bruno Vekemans. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

65 Ondersteuning Mondiale Vorming 3de graad: Iedereen Wereldburger. - UITGESTELD

 

 

Overzicht punten

 

 

66 Evenement (EKB19448). Rommelmarkt Magdalenalei op zondag 28 juli 2019. Begeleidende maatregelen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

67 Evenement (dossier 190423). Burenborrel de Caterslei op zondag 8 september 2019. Begeleidende maatregelen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

68 Evenement (dossier 190440). Straatfeest Luisterborg op zaterdag 14 september 2019. Begeleidende maatregelen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

69 Evenement (dossier 190425). Straatfeest Van de Wiellei Noord op vrijdag 23 augustus 2019. Begeleidende maatregelen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD