Zitting van maandag 3 juni 2019

Van 14:00 uur

Locatie raadzaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

 

Aanwezig:

Jan Jambon - burgemeester

Adinda Van Gerven, Myriam Van Honste, Philip Cools, Goele Fonteyn, Carla Pantens en Karina Hans - schepenen

Ward Schevernels - algemeen directeur

Verontschuldigd:

Inez Ven - schepen

 

Overzicht punten

 

 

1 Notulen van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 27 mei 2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

2 Gemeenteraad. Vaststelling agenda algemene commissievergadering van11 juni 2019 om 20 uur in de raadzaal, Verhoevenlei 11. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

3 Gemeenteraad. Vaststelling agenda op 24 juni 2019  om 20 uur in de raadzaal, Verhoevenlei 11. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

4 Gemeenteraad. Vaststelling agenda themacommissievergadering organisatie, financiën en veiligheid op 18 juni 2019 om 20 uur in de raadzaal, Verhoevenlei 11. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

5 Lokale politie. Vacantverklaring 1 jobstudent september 2019 - dienst logistiek - Beheer en Ondersteuning - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

6 Lokale politie. Vacantverklaring 1 jobstudent zomer 2019 (gedurende 1 maand) - dienst Beheer en Ondersteuning voor zonaal veiligheidsplan - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

7 Politiezone rekening 2018. Verzending naar de gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

8 Begrotingswijziging 1 Verzending naar GR - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

9 Politiezone Aankoop voertuig dienst verkeer via raamovereenkomst federale overheid. Verzending naar de gemeenteraad - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

10 Huur op lange termijn van één dienstmotor voor de politiezone 5352 Brasschaat - Goedkeuring starten procedure en lijst uit te nodigen firma's - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

11 Politiezone. Aankoop motokledij. Goedkeuring offerte, gunning leveringsopdracht in het kader van raamcontract LPA/2016/251. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

12 Afscheid Korpschef - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

13 Dullingen paviljoen infomoment buurt. Uitnodiging college. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

14 Gemeentelijke Holding nv in vereffening. Uitnodiging algemene vergadering van 26 juni 2019. Verzending naar gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

15 De Voorkempen h.e. Verslag algemene vergadering van 2 mei 2019. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

16 Voordracht tot het verlenen van de titel "Ereburger van Brasschaat". Verzending naar gemeenteraad. Principiële goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

17 Beleidsdomein plaatsgebonden zaken. Dienst groen en begraafplaatsen. Aanstelling van een polyvalent werkman groen en begraafplaatsen, met ingang van 1 juni 2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

18 Afdeling groendienst en begraafplaatsen. Aanvaarding ontslag wegens pensioengerechtigde leeftijd, met ingang van 1 september 2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

19 Afdeling schoonmaak en logistiek. Aanvaarding ontslag wegens pensioengerechtigde leeftijd, met ingang van 1 mei 2020. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

20 Verhoging percentage 2de pensioenpijler naar 3%, met ingang van 1 januari 2019 - verzending naar GR - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

21 Agenda basisoverlegcomité en onderhandelingscomité gemeente en OCMW van donderdag 20 juni 2019. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

22 Personeel. Aanvraag om schadeloosstelling wegens een beroepsziekte. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

23 Consolidatie AXA 0% AO 20181122 - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

24 Consolidatie AXA  0% AO 20181203 - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

25 Consolidatie AXA  0% AO 20180718 - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

26 Tabel werving en selectie. Wijziging. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

27 Gemeentelijk onderwijs. Toekennen verloven en afwezigheden. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

28 Gemeentelijk basisonderwijs. Tuchtonderzoek tegen leerkracht. Uitstel van verhoor. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

29 Gemeentelijk basisonderwijs. Aanpassingen schoolreglementen met ingang van 1 september 2019. Goedkeuring verzending naar gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

30 Gemeentelijk basisonderwijs. Gilo de Kaart. Aanpassing pedagogisch project met ingang van 1 september 2019. Goedkeuring verzending naar gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

31 Gemeentelijk basisonderwijs. Gibo-Driehoek. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2018-2019 voor een korte vervanging. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

32 Gemeentelijk basisonderwijs. Gibo-Mariaburg. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

33 Gemeentelijk basisonderwijs. Gibo-Mariaburg. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2018-2019 voor een korte vervanging. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

34 Gemeentelijk basisonderwijs. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

35 Proclamaties schooljaar 2018-2019 in Brasschaat. Vertegenwoordiging bestuur en aanvraag prijzen verdienstelijke leerling. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

36 Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

37 Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Aanvaarding ontslag van een vast benoemd leerkracht, met ingang van 1 september 2019. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

38 Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

39 Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

40 Gemeentelijk secundair onderwijs. Aanpassingen schoolreglementen met ingang van 1 september 2019. Goedkeuring verzending naar gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

41 Gemeentelijk deeltijds kunstonderwijs. Academie voor muziek en woord. Uitnodiging "Kasteelklanken" op 27 juni 2019. Kennisneming uitnodiging. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

42 Gemeentelijk deeltijds kunstonderwijs. Academie Noord. Verslag vergadering beheerscomité van 9 mei 2019. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

43 Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB/Gitok. Wijziging afvaardiging. Verzending naar gemeenteraad - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

44 Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB/Gitok. Wijziging intergemeentelijke samenwerkingsovereenkomst van 1 september 2019 tot en met 31 augustus 2020. Verzending naar gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

45 Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Organisatie bijkomende halftijdse functie van adjunct-directeur voor het schooljaar 2019-2020. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

46 Teksten Parkbode 3 - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

47 Budgetwijziging 1. Verzending naar de gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

48 Gemeenterekening 2018. Verzending naar de gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

49 Levering en implementatie van een softwarepakket voor het afhandelen van innames openbaar domein en evenementen met koppeling met GIPOD. Verbreking van gegunde opdracht en gunning aan Merkator. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

50 Technisch Centrum De Mortel. Aankoop akoestische isolatie voor nieuw klaslokaal Gibo Mariaburg. Gunning leveringsopdracht door middel van de onderhandelingsprocedure en goedkeuring offerte. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

51 Toelagereglement vzw toerisme. Verzending naar de gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

52 Aankoop reftertafels en -stoelen en labokrukken voor het Gemeentelijk Instituut Brasschaat. Goedkeuring starten procedure en lijst uit te nodigen firma's. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

53 Voetbalclub OSSMI Investeringstoelage voor kunstgrasveldje pupillen/duiveltjes. Uitstel - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

54 Hondenclub Brabo. Investeringstoelage heraanleg sportveld. Verzending naar de gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

55 Hockeyclub Dragons. Investeringstoelage voor vervanging boiler. Verzending naar de gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

56 Cultuurdienst. Hemelhoeve, aankoop benodigdheden voor de installatie van verlichting in eigen beheer in de nieuwe zaal. Gunning leveringsopdracht door middel van de onderhandelingsprocedure en goedkeuring offerte. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

57 Voetbal driehoek investeringstoelage vervanging boilers. Verzending naar de gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

58 Tennis SOC MTH Investeringstoelage bekleding chalet en vervanging terreinverlichting. Verzending naar de gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

59 Bestelbons investeringsbudget 2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

60 OCMW Jaarrekening 2018. Verzending naar de gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

61 AGB jaarrekening 2018. Verzending naar de gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

62 Ruimte en wonen. Aanvraag tot omgevingsvergunning. Openbare onderzoeken. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

63 Niet-rechtsgeldige melding voor het vellen van bomen in de Sionkloosterlaan. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

64 Huisvesting. Verslag Algemeen Woonoverleg 10 mei 2019 ter kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

65 Huisvesting. Verslag Intern Woonoverleg van 24 mei 2019. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

66 Huisvesting. Aanbod van het recht op voorkoop van een woning in de Mishagen. Voorstel tot verzaking. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

67 Omgevingsvergunning voor het bouwen van een halfopen ééngezinswoning in de Zegersdreef. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

68 Omgevingsvergunning voor het bouwen van een halfopen eengezinswoning in de Zegersdreef. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

69 Omgevingsvergunning voor het regulariseren van de gewijzigde uitvoering van de woning in de Guylei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

70 Melding voor het exploiteren van een bronbemaling gelegen Essensteenweg. Akteneming. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

71 Advies inzake een omgevingsvergunning aangevraagd door EG Retail Belgium voor het plaatsen van publiciteit gelegen  aan de Bredabaan te Brasschaat. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

72 Splitsing gelegen Kapelsesteenweg. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

73 Omgevingsvergunning voor het bijbouwen, verbouwen en exploiteren van een horecazaak in de Azalealaan. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

74 Erfpachtbevraging Lokaal Bedrijventerrein Campus Coppens. Principiële goedkeuring erfpachtovereenkomst. Verzending naar gemeenteraad - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

75 Ruiterweg kasteelbrug aanstellen architect - Goedkeuring voorstel en conclusie architect: volledige reconstructie. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

76 Opmaak opmetingsplan voor gedeeltelijke afschaffingen buurtweg nr 16 (Lage Kaart - Hoogboomsteenweg), nr 17 (Bergstraat) en nr 18 (Waterstraat). Goedkeuring gunning. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

77 Begraafplaatsen Brasschaat. Leveren en plaatsen mobiele units. Goedkeuring prijsvraag en gunning. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

78 Begraafplaatsen Brasschaat. Leveren en plaatsen tijdelijke kantoorunits. Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

79 Opmaak intergemeentelijk RUP Woonparken. Principiële goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. Verzending naar gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

80 Voshollei en Vosholdal. Wegen- en rioleringswerken. Principiële goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. Verzending gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

81 Bredabaan 407. Principiële goedkeuring overeenkomst OLO-Welzijnscampus. Hemeldreef 1. Principiële goedkeuring overeenkomst Rotonde vzw. Verzending naar gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

82 Miksebaan: Bijkomende ontsluitingsweg Beemdenstraat. Kennisneming uitbetaling eerste schijf subsidie VMSW. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

83 Boskapellei. Machtiging aanleg oprit. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

84 Aralea verharding. Maandelijks overzicht 2019. Goedkeuring offertes volgens raamcontract. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

85 Overdracht riolering met bovengemeentelijk karakter. Kennisneming brief Pidpa. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

86 Aanmelding Lokaal Loket Kinderopvang. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

87 Verslag algemene vergadering Lokaal Loket Kinderopvang van 6 mei 2019. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

88 Intergemeentelijke preventiewerker gezondheid binnen eerstelijnszone - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

89 Bevolking. Beheer van de bevolkingsregisters. Schrapping van ambtswege. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

90 EVA vzw Cultuurcentrum. algemene  vergadering - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

91 Verslag raad van bestuur sportraad van 1 april 2019. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

92 Programma werkbezoek juni 2019 stedenband: Brasschaat en Vaalbeek - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

93 Wijziging besluit vluchten werkbezoek - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

94 Evenement (dossier 190389). Sportdag BS De Vlinder op dinsdag 4 juni 2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

95 Evenement (dossier 190386). 41ste prijs voor Akwarel van woensdag 19 juni 2019 tot zondag 23 juni 2019. Begeleidende maatregelen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

96 Evenement (dossier 190382). VTB Kultuur Brasschaat picknickt op zaterdag 24 augustus aan Perron Noord. Kennisneming uitnodiging. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

97 Evenement (dossier 190089 + 190013). Flying Pig Festival in samenwerking met Kapittelloop op vrijdag 30 augustus 2019. Begeleidende maatregelen Kennisneming uitnodiging. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

98 Evenement (dossier 190089 + 190013). Flying Pig Festival in samenwerking met Kapittelloop op vrijdag 30 augustus 2019. Tijdelijke politieverordening. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

99 Evenement (dossier 190394). Publieksevents pop-up Nieuwithof in juni – juli en augustus. Ophangen affiches. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

100 Evenement (dossier 190393). Straatfeest Frilinglei op zaterdag 22 juni 2019. Begeleidende maatregelen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD