Zitting van maandag 14 december 2020

Van 14:00 uur

Locatie raadzaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

 

Aanwezig:

Philip Cools - waarnemend burgemeester

Adinda Van Gerven, Myriam Van Honste, Goele Fonteyn, Inez Ven, Carla Pantens, Karina Hans en Bruno Heirman - schepenen

Ward Schevernels - algemeen directeur

Verontschuldigd:

 

 

Overzicht punten

 

 

1 Notulen van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 7 december 2020. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2020
Overzicht punten

 

 

2 Bestelbons buitengewone dienst 2020 politiezone. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2020
Overzicht punten

 

 

3 Centraal Kerkbestuur Brasschaat. Verslag vergadering van 24 november 2020. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2020
Overzicht punten

 

 

4 Beleidsdomein plaatsgebonden zaken. Afdeling patrimonium. Dienst schoonmaak en logistiek. Aanstelling van een vervangend polyvalent werkvrouw schoonmaak met ingang van 16 december 2020. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2020
Overzicht punten

 

 

5 Beleidsdomein plaatsgebonden zaken. Afdeling patrimonium. Dienst schoonmaak en logistiek. Aanstelling van een vervangend polyvalent werkvrouw schoonmaak met ingang van 1 januari 2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2020
Overzicht punten

 

 

6 Beleidsdomein plaatsgebonden zaken.  Dienst schoonmaak en logistiek. Aanstelling van een tijdelijke contractueel polyvalent werkvrouw schoonmaak, met ingang van 1 januari 2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2020
Overzicht punten

 

 

7 Tabel werving en selectie. Wijziging. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2020
Overzicht punten

 

 

8 Beleidsdomein plaatsgebonden zaken. Dienst infrastructuur. Beëindiging van een arbeidsovereenkomst in onderlinge overeenstemming van een afdelingshoofd, met ingang van 1 januari 2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2020
Overzicht punten

 

 

9 Beleidsdomein personeel en organisatie. Afdeling communicatie. Aanstelling van een deskundige projectcommunicatie voor onbepaalde duur, met ingang van 11 januari 2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2020
Overzicht punten

 

 

10 Gemeentelijk basisonderwijs. Gibo-Driehoek. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021 voor een korte vervanging. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2020
Overzicht punten

 

 

11 Gemeentelijk onderwijs. Toekennen verloven en afwezigheden. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2020
Overzicht punten

 

 

12 Gemeentelijk basisonderwijs. Gibo-Heide Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021, vervanging directeur. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2020
Overzicht punten

 

 

13 Gemeentelijk basisonderwijs. Kandidaturen voor benoeming in vast verband met ingang van 1 januari 2021. Kennisneming. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2020
Overzicht punten

 

 

14 Gemeentelijk basisonderwijs. Gibo-Heide. Tijdelijke belasting met een andere opdracht tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2020
Overzicht punten

 

 

15 Gemeentelijk basisonderwijs. Gibo-Mariaburg. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2020
Overzicht punten

 

 

16 Gemeentelijk basisonderwijs. Gibo-Mariaburg en Gilo de Kaart. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2020
Overzicht punten

 

 

17 Gemeentelijk basisonderwijs. Gibo-Mariaburg. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2020
Overzicht punten

 

 

18 Gemeentelijk deeltijds kunstonderwijs. Academie voor muziek en woord. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2020
Overzicht punten

 

 

19 Gemeentelijk deeltijds kunstonderwijs. Academie voor muziek en woord. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2020
Overzicht punten

 

 

20 Gemeentelijk deeltijds kunstonderwijs. Academie voor muziek en woord. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2020
Overzicht punten

 

 

21 Gemeentelijk deeltijds kunstonderwijs. Academie voor muziek en woord. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2020
Overzicht punten

 

 

22 Gemeentelijk deeltijds kunstonderwijs. Academie voor muziek en woord. Ter beschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking en wedertewerkstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2020
Overzicht punten

 

 

23 Gemeentelijk deeltijds kunstonderwijs. Academie voor muziek en woord. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2020
Overzicht punten

 

 

24 Gemeentelijk deeltijds kunstonderwijs. Academie Noord. Kandidaturen voor benoeming in vast verband met ingang van 1 januari 2021. Kennisneming. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2020
Overzicht punten

 

 

25 Hoplr. Verderzetting 2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2020
Overzicht punten

 

 

26 Gemeentelijke toelagen aan jeugdverenigingen. Vaststelling bedragen 2020. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2020
Overzicht punten

 

 

27 Gemeentelijke toelage voor integratie kansarme kinderen en jongeren in het jeugdwerk. Vaststelling bedrag 2020. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2020
Overzicht punten

 

 

28 Onderzoeks- en controleverrichtingen gemeentebelastingen. Aanstelling. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2020
Overzicht punten

 

 

29 Aankoop van een mobiele pannakooi. Gunning leveringsopdracht door middel van de aanvaarde factuur. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2020
Overzicht punten

 

 

30 Bijdrage Kom op tegen kanker. Uitbetaling dienstjaar 2020 en opname in budget 2021 - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2020
Overzicht punten

 

 

31 Uitbetaling gemeentelijke toelage kadervorming 2020 - deel 2: 343 euro. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2020
Overzicht punten

 

 

32 Aankoop van 30 harde schijven. Gunning leveringsopdracht door middel van de aanvaarde factuur. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2020
Overzicht punten

 

 

33 Niet fiscale onwaarden. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2020
Overzicht punten

 

 

34 Fiscale onwaarden. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2020
Overzicht punten

 

 

35 Dwangbevelen deurwaarder. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2020
Overzicht punten

 

 

36 Onderhoud en herstelling liften van gemeente, OCMW en AGB Brasschaat - periode 2021-2024 - Goedkeuring gunning - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2020
Overzicht punten

 

 

37 Aankoop bewegende LED spots voor cultuurcentrum Brasschaat - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2020
Overzicht punten

 

 

38 Werken in eigen beheer. Aankoop meubelpanelen voor aanpassingswerken secretariaat Gibo Maria-ter-Heide. Gunning leveringsopdracht door middel van de aanvaarde factuur. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2020
Overzicht punten

 

 

39 Dienst groen en natuur. Huur extra pekelsproeier voor fietspaden. Gunning leveringsopdracht door middel van de aanvaarde factuur en offerte. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2020
Overzicht punten

 

 

40 Bestelbons investeringsbudget 2020. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2020
Overzicht punten

 

 

41 Goedkeuring verslagen subsidiecall lokale energieprojecten 2019. Aankoop elektrische deelwagens - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2020
Overzicht punten

 

 

42 Neervelden. Brief Extensa. Goedkeuring voorstel van antwoord. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2020
Overzicht punten

 

 

43 Niet-rechtsgeldige melding voor het uitbreiden van de woning gelegen De Romboutweg. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2020
Overzicht punten

 

 

44 Niet-rechtsgeldige melding voor het regulariseren van een garage en een tuinberging gelegen Bredabaan. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2020
Overzicht punten

 

 

45 Ruimte en wonen. Aanvraag tot omgevingsvergunning. Openbare onderzoeken. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2020
Overzicht punten

 

 

46 Huisvesting. Aanbod van het recht op voorkoop van een woning in de Bredabaan. Voorstel tot verzaking. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2020
Overzicht punten

 

 

47 Splitsing gelegen te Schomheide. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2020
Overzicht punten

 

 

48 Attest tot verkoop verkaveling gelegen Kasteellei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2020
Overzicht punten

 

 

49 Omgevingsvergunning voor het bouwen van een bijgebouw en het vellen van een inlandse eik gelegen Binnenhof. Voorwaardelijk vergund. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2020
Overzicht punten

 

 

50 Omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de vrijstaande eengezinswoning, het aanleggen van een openlucht zwembad en bouwen van een poolhouse gelegen Bisschoppenhoflei. Voorwaardelijk vergund. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2020
Overzicht punten

 

 

51 Omgevingsvergunning voor het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning met zwembad in de tuin gelegen Durentijdlei. Voorwaardelijk vergund. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2020
Overzicht punten

 

 

52 Omgevingsvergunning voor het vellen van een Amerikaanse eik in de Donksesteenweg. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2020
Overzicht punten

 

 

53 Omgevingsvergunning voor het vellen van een Amerikaanse eik in de Helena Thyslei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2020
Overzicht punten

 

 

54 Omgevingsvergunning voor het vellen van 5 naaldbomen en 1 notelaar in de Isenbaertlei. Deels goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2020
Overzicht punten

 

 

55 Omgevingsvergunning voor het plaatsen van publiciteit gelegen Bredabaan. Vergunning. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2020
Overzicht punten

 

 

56 Omgevingsvergunning voor het vellen van 13 coniferen in Het Venneke. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2020
Overzicht punten

 

 

57 Omgevingsvergunning voor het slopen van het bestaande tuinhuis, het bouwen van een poolhouse/berging, het verbouwen en vergroten van de woning en het plaatsen van een openlucht zwembad gelegen Binnenhof. Gedeeltelijk vergund. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2020
Overzicht punten

 

 

58 Beroep Bestendige deputatie. Omgevingsvergunning voor het slopen van bestaande gebouwen en verhardingen, het verbouwen, vergroten en exploiteren van een tuincentrum, het bouwen van een loods en een serre. Voorwaardelijk Vergund. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2020
Overzicht punten

 

 

59 Omgevingsvergunning voor het verwijderen van 1 tennisveld en het aanleggen van 2 padelvelden gelegen Donksesteenweg. Voorwaardelijk vergund. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2020
Overzicht punten

 

 

60 De Beelenlei 5. vzw SOC KFC Maria ter Heide. Herstellen dak - Goedkeuring prijsvraag en gunning. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2020
Overzicht punten

 

 

61 Grafconcessies 2020-067 tot en met 2020-073. Diverse aanvragen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2020
Overzicht punten

 

 

62 Begraafplaats. Intrekking grafconcessie. Akte Bekendmaking. Saadeldin _Akkermans - 4I00_02_035G - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2020
Overzicht punten

 

 

63 Begraafplaatsen. Ontruimingen gewone lijnen 2008-2009. Start procedure. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2020
Overzicht punten

 

 

64 Door Verstraetelei 50. Renovatie stookplaats blok A. Goedkeuring gunning. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2020
Overzicht punten

 

 

65 Mollei - leveren en plaatsen verlichting. Goedkeuring gunning. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2020
Overzicht punten

 

 

66 Henrilei - leveren en plaatsen verlichting. Goedkeuring gunning. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2020
Overzicht punten

 

 

67 Du Boislei - leveren en plaatsen verlichting - Goedkeuring gunning - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2020
Overzicht punten

 

 

68 Parkeervergunning vrachtwagen - Ploegsebaan. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2020
Overzicht punten

 

 

69 Parkeervergunning vrachtwagen - Hoogbos. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2020
Overzicht punten

 

 

70 Aanvullen reglement. Afschaffen blauwe zone De Romboutweg. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2020
Overzicht punten

 

 

71 Enkelrichtingsverkeer De Romboutweg (ventweg) - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2020
Overzicht punten

 

 

72 Toelage voor recuperatie van onkosten voor door Corona afgelaste activiteiten verenigingen cultuurraad in periode maart - oktober 2020. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2020
Overzicht punten

 

 

73 Toekenning rechtstreekse toelage sportverenigingen 2020. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2020
Overzicht punten

 

 

74 Toekenning toelage ter bevordering van kwaliteitsvolle jeugdwerking bij sportverenigingen 2020. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2020
Overzicht punten

 

 

75 Toekenning toelage gebruik niet-gemeentelijke sportzalen 2020. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2020
Overzicht punten

 

 

76 Verslag raad van bestuur sportraad van 1 december 2020. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2020
Overzicht punten

 

 

77 Verslag algemene vergadering Jeugdraad van 22 oktober 2020. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2020
Overzicht punten

 

 

78 Sportactiviteit (dossier 200463). Opstart trainingen van hondenschool K.K.V. Brabo vanaf dinsdag 15 december 2020. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2020
Overzicht punten

 

 

79 Sportactiviteit (dossier 200465). Kerstsportkamp Brasschaat Handbalclub in de sporthal Sportoase van maandag 21 tot woensdag 23 december 2020. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2020
Overzicht punten

 

 

80 Sportactiviteit (dossier 200078). Kerstsportkamp Sport Plus vzw in de turnhal Driehoek van maandag 21 tot donderdag 24 december 2020. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2020
Overzicht punten

 

 

81 Sportactiviteit (dossier 200466). Kerstdanskamp Pivolté in de eigen dansstudio aan de Oude Baan 52 op dinsdag 22 en 29 december en woensdag 30 december 2020. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2020
Overzicht punten

 

 

82 Sportactiviteit (dossier 200464). Kerstsportkamp KFC Brasschaat op de eigen terreinen van maandag 28 tot woensdag 30 december 2020. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2020
Overzicht punten

 

 

83 Sportactiviteit (dossier 210072). Opstart trainingen van Judoschool Park Brasschaat vanaf woensdag 6 januari 2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2020
Overzicht punten

 

 

84 Evenement (dossier 210073). Okra 65 jaar - Plein op stelten op het Armand Reusensplein in de periode van 7 tot 26 juni 2021. Opstart van de evenementenprocedure. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2020
Overzicht punten

 

 

85 Evenement (dossier 2000469). Fotozoektocht van GIKO en GILO Kaart voor de leerlingen en hun ouders van 19 december tot 15 januari 2021 in de omgeving van de school. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2020