Zitting van maandag 5 augustus 2019

Van 14:00 uur

Locatie raadzaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

 

Aanwezig:

Jan Jambon - burgemeester

Adinda Van Gerven, Myriam Van Honste, Philip Cools en Carla Pantens - schepenen

Ward Schevernels - algemeen directeur

Verontschuldigd:

Goele Fonteyn, Inez Ven en Karina Hans - schepenen

 

Overzicht punten

 

 

1 Notulen van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 29 juli 2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

2 Gemeenteraad. Vaststelling agenda op 26 augustus 2019 om 20 uur in de raadzaal, Verhoevenlei 11. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

3 Huur op lange termijn van één dienstmotor voor de politiezone 5352 Brasschaat - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

4 Schriftelijke vraag van Niels de Kort, raadslid over het gebruik van de app 2930 en het antwoord van het college. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

5 Igean dienstverlening. Verslag jaarvergadering 28 juni 2019. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

6 Igean milieu en veiligheid. Verslag jaarvergadering 28 juni 2019. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

7 Tabel werving en selectie. Wijziging. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

8 Beleidsdomein plaatsgebonden zaken. Afdeling Ruimte en wonen. Aanstelling van een medewerker voor bepaalde duur van 1 augustus 2019 tot en met 31 januari 2020. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

9 Verlenging wervingsreserve deskundige ICT. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

10 Dienst ICT. Tijdelijke overschrijding formatie. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

11 Tuchtprocedure - oproep verhoor. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

12 Gemeentelijk onderwijs. Toekennen verloven en afwezigheden. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

13 Toelage 2019 voor educatieve activiteiten van de ledenverenigingen van de GROS. Verzending naar de gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

14 Investeringstoelage Kinderboerderij Mikerf.  Investeringstoelage renovatie zolderverdieping. Verzending naar de gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

15 Borgstelling lening kerkfabriek Heilige Familie (Kaart). Verzending naar de gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

16 Goedkeuring factuur afzeven aarde op groencompostering. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

17 Bestelbons investeringsbudget 2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

18 Omgevingsvergunning voor het bouwen van een halfopen eengezinswoning met een inpandige garage en het vellen van bomen in de Kortestraat. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

19 Omgevingsvergunning voor een bijgebouw in de Vagevuurvelden. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

20 Verzaking verkaveling R12. Ter kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

21 Omgevingsvergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning in de Borrekenslei.  Deels goedkeuring, deel weigering. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

22 Omgevingsvergunning voor het regulariseren van de woning en het opnemen als vergund geacht van de uitbreiding van de woning en de bijgebouwen in de Fortsebaan. Deels goedkeuring, deels weigering. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

23 Omgevingsvergunning voor het wijzigen van de voorgevel en de achtergevel in de Lage Kaart. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

24 Omgevingsvergunning voor het regulariseren en renoveren van een vrijstaande ééngezinswoning in de Brechtsebaan. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

25 Omgevingsvergunning voor het plaatsen van een veranda in de Hoge Weg. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

26 Omgevingsvergunning voor het plaatsen van landschapsarchitectuur in de Licht Vliegwezenlaan. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

27 Omgevingsvergunning voor het verbouwen van een vrijstaande woning in de Max Hermanlei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

28 Omgevingsvergunning voor het vellen van een eik in de Voshollei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

29 Omgevingsvergunning voor het vellen van 3 coniferen in de Michielssendreef. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

30 Omgevingsvergunning voor het slopen van de bestaande HS-cabine, het bouwen van een appartementsgebouw  met 8 woongelegenheden en een ondergrondse parking en het aanleggen van parkeerplaatsen in de tuin in de Kapelsesteenweg. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

31 Omgevingsvergunning voor het vellen van 7 naaldbomen in de Sint Jobsesteenweg. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

32 Omgevingsvergunning voor het vellen van 1 beuk in de Baillet-Latourlei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

33 Adviesvraag voor het plaatsen van een tijdelijk gebouw voor de spoeddienst in de Augustijnslei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

34 Adviesvraag voor het vervangen van een bestaande vakwerkpyloon in de Sint Jobsesteenweg. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

35 Omgevingsvergunning voor het vellen 19 dennenbomen in de Moretuslei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

36 Omgevingsvergunning voor het vellen van 2 dennen en 3 coniferen in de d'Oultremontlei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

37 Huisvesting. Aanbod van het recht op voorkoop van een woning in de Het Leeg. Voorstel tot verzaking. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

38 Huisvesting. Aanbod van het recht op voorkoop van een woning in de Voshollei. Voorstel tot verzaking. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

39 Huisvesting. Aanbod van het recht op voorkoop van een woning in de Lage Kaart. Voorstel tot verzaking. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

40 Erfpachtbevraging Lokaal Bedrijventerrein Campus Coppens. Principiële goedkeuring erfpachtovereenkomst en samenwerkingsovereenkomst. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

41 Sint Jobsesteenweg. Intentieverklaring De Lijn. Verkoop De Wissel. Verzending naar gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

42 Molenweg. Verkoop carport 7. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

43 Driepartijenovereenkomst. Erfpacht Ploegsebaan Aralea vzw. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

44 Bredabaan 407. Principiële goedkeuring overeenkomst Breesgata. Verzending naar gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

45 Elisalei - Fabriekstraat. Uitbreiding distributienet. Machtiging aan Fluvius KTV. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

46 Wijziging decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en lijkbezorging, bij decreet van 29 maart 2019. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

47 Verhoevenlei 11. NAC. Fietsenstalling. Goedkeuring prijsvraag en gunning. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

48 Aralea verharding. Maandelijks overzicht 2019. Goedkeuring offertes volgens raamcontract. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

49 Het Leeg zone 6 en 7. Voorstel tracé wegbedding. - AFGESLOTEN ZONDER STEMMING

 

 

Overzicht punten

 

 

50 Organisatie Dorpsdag 2019. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

51 Toelagereglement Sinterklaas intocht. Verzending naar gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

52 EVA vzw Sport Plus. Dagorde algemene vergadering vzw Sport Plus van 9 september 2019. Kennisneming. Verzending naar gemeenteraad. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

53 Vervoer van sportmateriaal voor het Sportdorp van 1 september 2019. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

54 Evenement (dossier 190466). Missiefeest op zondag 29 september 2019. Ter beschikking stellen relatiegeschenken. Kennisneming uitnodiging. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

55 Evenement (dossier 190372). Bedrijfsevent BNP Paribas Fortis - plaatsing van 2 mobiele frietkramen op maandag 16 december 2019. Begeleidende maatregelen. Geen goedkeuring. - NIET GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

56 Evenement (dossier 190107). Koopzondag op zondag 20 oktober 2019. Begeleidende maatregelen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

57 A_Evenement (dossier 19011). Wielerwedstrijd Maria ter Heide op dindag 13 augustus 2019. Tijdelijke Politieverordening op verkeer. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

58 A_Evenement (dossier 19011). Kermisweekend Maria ter Heide van zaterdag 10 augustus tot  dinsdag 13 augustus 2019. Begeleidende maatregelen. Kennisneming uitnodiging. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

59 Evenement (dossier 190424).Rommelmarkt Van de Wiellei Noord op zaterdag 17 augustus 2019. Begeleidende maatregelen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD