Zitting van maandag 22 maart 2021

Van 14:00 uur

Locatie raadzaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

 

Aanwezig:

Philip Cools - waarnemend burgemeester

Adinda Van Gerven, Myriam Van Honste, Goele Fonteyn, Inez Ven, Carla Pantens, Karina Hans en Bruno Heirman - schepenen

Ward Schevernels - algemeen directeur

Verontschuldigd:

 

 

 

Myriam Van Honste verlaat de zitting, conform artikel 27 van het decreet lokaal bestuur bij de behandeling van punt 39.

Myriam Van Honste schepen  vervoegt de zitting vanaf punt 40.

 

Overzicht punten

 

 

1 Samenwerkingsovereenkomst opsluiting arrestanten complex Voorkempen. Verlenging proefperiode. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

 

2 Notulen van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 15 maart 2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

 

3 Schriftelijke vraag van Niels de Kort, raadslid over asbest in schoolgebouwen en het antwoord van het college. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

 

4 Fluvius. Notulen vergadering raad van bestuur van 3 februari 2021. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

 

5 Fluvius Regio. Notulen vergadering van 3 februari 2021. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

 

6 Tabel werving en selectie. Wijziging. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

 

7 Beleidsdomein personeel en organisatie. Dienst HRM. Doorstroming van een medewerker in de functionele loopbaan naar C2, met ingang van 1 april 2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

 

8 Beleidsdomein persoonsgebonden zaken. Publieke dienstverlening. Doorstroming van een medewerker in de functionele loopbaan naar C3, met ingang van 1 april 2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

 

9 Beleidsdomein plaatsgebonden zaken. Dienst groen en begraafplaatsen. Aanstelling van een polyvalent werkman groen en begraafplaatsen, met ingang van 1 maart 2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

 

10 Beleidsdomein plaatsgebonden zaken. Afdeling Groen en Begraafplaatsen. Aanstelling van een polyvalent vakman D1 met ingang van 24 maart 2021. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

 

11 Beleidsdomein plaatsgebonden zaken. Afdeling Groen en Begraafplaatsen. Aanstelling van een polyvalent vakman D1 met ingang van 24 maart 2021. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

 

12 Afdeling Vrije tijd - Bibliotheek. Definitief vervroegd pensioen met ingang van 1 april 2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

 

13 Beleidsdomein plaatsgebonden zaken. Afdeling patrimonium. Dienst vervoer en huisvuilophaling. Aanpassing aanstelling van een polyvalent werkman met ingang van 22 maart 2021. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

 

14 Afdeling personeel en organisatie. Aanvaarding ontslag wegens pensioengerechtigde leeftijd, met ingang van 1 mei 2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

 

15 Beleidsdomein plaatsgebonden zaken. Afdeling patrimonium. Dienst schoonmaak en logistiek. Aanstelling van een vervangend polyvalent werkvrouw schoonmaak met ingang van 25 maart 2021. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

 

16 Consolidatie Medex 0% AO 20191116 - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

 

17 Gemeentelijk onderwijs. Toekennen verloven en afwezigheden. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

 

18 Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

 

19 Gemeentelijk deeltijds kunstonderwijs. Academie voor muziek en woord. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

 

20 Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

 

21 Gemeentelijk secundair onderwijs. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Rechtzetting via uren werkingsmiddelen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

 

22 Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Wijziging tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

 

23 Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

 

24 Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

 

25 Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

 

26 Gemeentelijk secundair onderwijs. Middenschool. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2020-2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

 

27 Technisch Centrum. Aankoop 12 radiatoren voor de renovatie van de grote zaal van de muziekacademie. Gunning leveringsopdracht door middel van de aanvaarde factuur. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

 

28 Technisch Centrum. Aankoop van technische materialen voor de renovatie van het secretariaat en klaslokalen van het Gemeentelijk Instituut Brasschaat. Gunning leveringsopdracht door middel van de aanvaarde factuur. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

 

29 Cultuurdienst en Huis van het Kind. Aankoop 6 zilvergrijze vouwtenten met logo Gemeentebestuur Brasschaat en 2 zilvergrijze vouwtenten met logo Huis van het Kind. Gunning leveringsopdracht door middel van de aanvaarde factuur. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

 

30 Technisch Centrum De Mortel. Aankoop van betonplexplaten voor het herstellen van opvouwbare podiumdelen. Gunning leveringsopdracht door middel van de aanvaarde factuur en offerte. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

 

31 ICT basisonderwijs. Aankoop 19 laptops voor onderwijzend personeel bij Real Dolmen. Gunning leveringsopdracht in het kader van raamcontract ICT stad Brugge. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

 

32 Cultuurcentrum. Omschakeling van halogeen naar ledverlichting voor zaal Born. Gunning leveringsopdracht door middel van de aanvaarde factuur. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

 

33 Technisch Centrum. Vernieuwing cv-installatie kinderopvang Maria-ter-Heide. Gunning leveringsopdracht door middel van de aanvaarde factuur. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

 

34 ICT gemeentellijk basis- en secundair onderwijs. Huur 6 printers voor een periode van 6 maanden in afwachting van het afsluiten van een nieuw contract voor het huren van printers. Gunning leveringsopdracht door middel van de aanvaarde factuur en offerte. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

 

35 Bezwaarschrift. Belasting op de tweede verblijven. Fiche 24.433, artikel 122/2020. Handhaving van de belasting. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

 

36 Bezwaarschrift. Belasting op leegstand van gebouwen en woningen. Fichenummers 26.256 en 26.257, artikels 62 en 63/2020. Hoorzitting van 10 maart 2021. Ontheffing. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

 

37 Bezwaarschrift. Belasting op de tweede verblijven. Fichenr. 22.722, artikel 82/2020. Hoorzitting van 10 maart 2021. Handhaving van de belasting. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

 

38 Bezwaarschrift. Belasting op de tweede verblijven. Fiche 22.258, artikel 75/2020. Handhaving van de belasting. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

 

39 Bezwaarschrift. Belasting op de ongeschikte en onbewoonbare woningen. Fichenummers 22.212 en 23.458, artikels 2 en 3/2020. Hoorzitting van 10 maart 2021. Handhaving van de belasting. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

 

40 Bezwaarschrift. Belasting op ontbrekende parkeerplaatsen. Fichenr. 26.202, artikel 5/2020. Hoorzitting van 10 maart 2021. Handhaving van de belasting. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

 

41 Raamcontract voor aankoop en huur Digital Signage Systeem voor Gemeente, AGB en OCMW Brasschaat - periode 2019-2022 - Goedkeuring afroep GIB. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

 

42 Covid19. Vaccinatiecentrum. Samenwerkingsovereenkomst-afsprakennota tussen Eerstelijnszone Noorderkempen en vijf samenwerkende besturen. Goedkeuring. Verzending naar gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

 

43 Lidmaatschap VOKA. Goedkeuring verlenging. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

 

44 Uitbreiding brandweerkazerne. Meerkost videofonie.  Goedkeuring betaling factuur Brabex - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

 

45 Overdracht niet aangewende investeringskredieten van boekjaar 2020 naar 2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

 

46 Technisch Centrum. Aankoop elektrische materialen. Gunning leveringsopdracht door middel van de aanvaarde factuur. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

 

47 Niet fiscale onwaarden - vzw Polygonia - groot huisvuil - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

 

48 Bestelbons investeringsbudget 2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

 

49 Gemeentelijk Instituut Brasschaat. ICT. Aankoop chromebooks voor leerkrachten. Annulatie bestelling bij RealDolmen en plaatsen nieuwe bestelling bij Media Markt. Gunning leveringsopdracht door middel van de aanvaarde factuur. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

 

50 Taxidienstverlening en verhuur van voertuig met bestuurder (VVB) naar vaccinatiecentrum Noorderkempen – vaststelling van specifieke tarieven. - UITGESTELD

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

 

51 Lage Kaart. Procedure Vredegerecht. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

 

52 Ruimte en wonen. Aanvraag tot omgevingsvergunningen. Openbare onderzoeken. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

 

53 Navolgend PV doorbreking stakingsbevel Mahoniadreef. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

 

54 Proces Verbaal opgemaakt door ANB voor een milieumisdrijf gelegen Essensteenweg te Brasschaat. Kennisneming - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

 

55 Niet-rechtsgeldige melding voor het wijzigen van de voorgevel gelegen De Zwaan. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

 

56 Brief van Vlaams minister Zuhal Demir over het project van stortplaats tot bos. Voorstel tot antwoord. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

 

57 Huisvesting. Beleidstoets Neervelden. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

 

58 Omgevingsvergunning voor het bouwen van een tuinhuis gelegen Kerkedreef. Weigering. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

 

59 Omgevingsvergunning voor het bouwen van een halfopen ééngezinswoning met een carport gelegen Lage Kaart. Voorwaardelijk vergund. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

 

60 Omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning met een veranda en een dakkapel en het bouwen van een tuinberging gelegen Het Innemen. Vergunning. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

 

61 Omgevingsvergunning voor het regulariseren van reeds uitgevoerde verbouwingswerken waarbij het aantal woongelegenheden verminderd werd gelegen Miksebaan. Voorwaardelijk vergund. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

 

62 Omgevingsvergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning gelegen Max Hermanlei. Vergunning. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

 

63 Omgevingsvergunning voor het vellen van een pinus gelegen Hoge Kaart. Voorwaardelijk vergund. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

 

64 Omgevingsvergunning voor het aanleggen van een zwembad gelegen Bredabaan. Voorwaardelijk vergund. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

 

65 Omgevingsvergunning voor het vellen van 4 bomen gelegen Fabriekstraat. Voorwaardelijk vergund. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

 

66 Omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning met inpandige garage en het rooien van 2 coniferen gelegen Bredabaan. Voorwaardelijk vergund. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

 

67 Wijzigingsverzoek voor een omgevingsvergunning voor het verbouwen en renoveren van een vrijstaande eengezinswoning. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

 

68 Omgevingsvergunning voor vellen van een beuk gelegen Reintjesbeek. Voorwaardelijk vergund. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

 

69 Omgevingsvergunning voor het vellen van een zieke eik gelegen Charleslei. Voorwaardelijk vergund. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

 

70 Omgevingsvergunning voor het vellen van een acacia gelegen de Caterslei. Voorwaardelijk vergund. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

 

71 Advies voor het plaatsen van een buispyloon van 25m met antennes voor mobiele telecommunicatie gelegen Mishagen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

 

72 Melding voor de exploitatie van een bronbemaling gelegen de Caterslei. Aktename. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

 

73 Huisvesting. Verslag Algemeen Woonoverleg 12 maart 2021. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

 

74 Huisvesting. Beleidsmatige beslissingen voor sociaal woonproject Neervelden. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

 

75 Hemelhoeve. Renovatie dak. Veiligheidscoördinatieverslagen 2 en 3 van 10 maart 2021 en 16 maart 2021. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

 

76 De Mortel. Technische dienst - Brandweerkazerne. Veiligheidscoördinatieverslag 75 van 15 maart 2021. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

 

77 Ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 door CIW. Openbaar onderzoek van 15 september tot en met 14 maart 2021. Sluiting. Kennisneming - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

 

78 Azalealaan 3. Theaterzaal Hemelhoeve ventilatie - aanstelling studiebureel. Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en aan te schrijven firma's. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

 

79 Azalealaan 1. Leveren en plaatsen van zelfoptrekkende trussen en filmschermophanging. Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en lijst uit te nodigen firma's. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

 

80 Gemeentepark. Rooien van 35 bomen + bosfrezen. Goedkeuring Gunning. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

 

81 Prins Kavellei. Verzoek verwijderen bomen. Goedkeuring plan van aanpak. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

 

82 Azalealaan 3. Hemelhoeve. Leveren en plaatsen huislift. Goedkeuring gunning. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

 

83 Gemeentepark Centrum. Opmaak MOBER - Goedkeuring gunning - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

 

84 Taxivergunningen Lariva - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

 

85 deelname event Landesgartenschau 2022 - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

 

86 actie opening toeristisch seizoen 2021 - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

 

87 Samenwerking Fietsbieb / Gemeente Brasschaat - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

 

88 Indienen bovenlokale subsidieaanvraag 'Project sporthal Kaart' bij Sport Vlaanderen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

 

89 Evenement (dossier 210207). Uitleen-tuin Kabas tijdens de paasvakantie van 5 tot 16 april 2021. Parkeerverbod. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

 

90 Sportactiviteit (dossier 210216). Basketkamp BBC Makeba tijdens de paasvakantie in de sporthal Mariaburg van maandag 5 tot woensdag 7 april 2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

 

91 Sportactiviteit (dossier 210183). Danskamp Pivolté tijdens de paasvakantie in de eigen dansstudio aan de Oude Baan 52 op 6, 8, 12 en 15 april 2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

 

92 Sportactiviteit (dossier 210187). Voetbalkampen Way to Play tijdens de paasvakantie op de terreinen van KFC Brasschaat van dinsdag 6 tot vrijdag 9 april 2021 en op de terreinen van Ossmi van maandag 12 tot vrijdag 16 april 2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

 

93 Sportactiviteit (dossier 210214). YES-sportkampen tijdens de paasvakantie in de Leerexpert Peerdsbos van dinsdag 6 tot vrijdag 9 april en van maandag 12 tot vrijdag 16 april 2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

 

94 Sportactiviteit (dossier 210213). Turnkamp No Limits Gymnastics tijdens de paasvakantie in de Turnhal Driehoek aan de Turfaard 3 van woensdag 7 tot vrijdag 16 april 2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

 

95 Sportactiviteit (dossier 210208). Open lesdag op zaterdag 10 april en tennisstages TC Peerdsbos op de eigen terreinen aan de Neteldreef 6 tijdens de paasvakantie van maandag 12 tot zaterdag 17 april 2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

 

96 Sportactiviteit (dossier 210184). Tenniskamp TC Soc MTH tijdens de paasvakantie op de eigen terreinen aan de Bredabaan 1157 van 12 tot 16 april 2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

 

97 Sportactiviteit (dossier 210185). Voetbalkamp KSVB Driehoek tijdens de paasvakantie op de eigen terreinen aan de Turfaard 5 van maandag 12 tot vrijdag 16 april 2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

 

98 Sportactiviteit (dossier 210186). G-Voetbalkamp Sport Vlaanderen tijdens de paasvakantie op de eigen terreinen aan de Bredabaan 31 van maandag 12 tot vrijdag 16 april 2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

 

99 Sportactiviteit (dossier 210188). Sportkamp The Green Puffins tijdens de paasvakantie in het Sint Michielscollege aan de Kapelsesteenweg 72 van 12 tot 16 april 2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

 

100 Sportactiviteit (dossier 210210). Hockeykampen KHC Dragons tijdens de paasvakantie op de eigen terreinen aan de Sportendreef 1 van maandag 5 tot woensdag 7 april en van  maandag 12 tot vrijdag 16 april 2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

 

101 Sportactiviteit (dossier 210211). Sportkampen Play & Sport tijdens de paasvakantie op de terreinen van Sport Vlaanderen aan de Bredabaan 31 van maandag 12 tot vrijdag 16 april 2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

 

102 Sportactiviteit (dossier 210212). Sportkamp KFC Brasschaat tijdens de paasvakantie op de eigen terreinen en de terreinen van minigolf Hemelhof, TC Peerdsbos en Sport Vlaanderen van maandag 12 tot vrijdag 16 april 2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

 

103 Sportactiviteit (dossier 210215). Sportkamp Jiu-Jitsuschool Magda De Sutter tijdens de paasvakantie in de turnzaal van Gibo Heide van maandag 12 tot vrijdag 16 april 2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

 

104 Sportactiviteit (dossier 210217). Kids stage Park TC tijdens de paasvakantie op de eigen terreinen aan de Donksesteenwweg 162 van maandag 12 tot vrijdag 16