Zitting van maandag 15 juli 2019

Van 14:00 uur

Locatie raadzaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

 

Aanwezig:

Jan Jambon - burgemeester

Myriam Van Honste, Philip Cools, Goele Fonteyn, Inez Ven, Carla Pantens en Karina Hans - schepenen

Gigi De Schryver - waarnemend algemeen directeur

Verontschuldigd:

Adinda Van Gerven - schepen

Ward Schevernels - algemeen directeur

 

Overzicht punten

 

 

1 Notulen van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 8 juli 2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

2 Bevestiging besluit plaatsverbod. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

3 WW freestyle@work. Workshop. Toekenning resterende credits Logo Antwerpen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

4 Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Betwisting toegekend B-attest aan leerling. Kennisneming. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

5 Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Betwisting toegekend C-attest aan leerling. Kennisneming - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

6 Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Betwisting toegekend C-attest aan leerling. Kennisneming. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

7 Planning Parkbode 27 augustus 2019. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

8 Bestelbons investeringsbudget 2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

9 Leeuwenstraat. Aankoop woning. Kennisgeving schattingsverslag. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

10 Ruimte en wonen. Aanvraag tot omgevingsvergunning. Openbare onderzoeken. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

11 Beslissing Bestendige Deputatie te Van Hemelrijcklei. Ter kennisgeving. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

12 Omgevingsvergunning voor het verbouwen en vergroten van een vrijstaande eengezinswoning met een garage in de tuin in de De Wilaart. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

13 Omgevingsvergunning voor het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning met tandartsenpraktijk in de Donksesteenweg. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

14 Omgevingsvergunning voor het verbouwen en vergroten van een bestaande eengezinswoning en het bouwen van een carport in het Vosholdal. Goedkeuring. - UITGESTELD

 

 

Overzicht punten

 

 

15 Omgevingsvergunning voor een nieuwbouw kantoorgebouw gelegen Miksebaan. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

16 Omgevingsvergunning voor het wijziging van de inplanting  van een nieuwbouw in de  Hoge Kaart. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

17 Omgevingsvergunning voor het vellen van 7 bomen in de Miksebaan. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

18 Omgevingsvergunning voor het vellen van een zieke eik in de Lannoylei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

19 Omgevingsvergunning voor het bijstellen van de verkaveling in de Leemputweg. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

20 PPS Schoolomgeving Kaart wegen- en rioleringswerken: Aanstellen studiebureau - lastvoorwaarden en gunningswijze. Principiële instemming en verzending naar gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

21 Begraafplaats Maria-ter-Heide. Gesponsorde zitbank. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

22 De Mortel 16 en 32. Magazijn en brandweerkazerne. Kennisneming verslagen veiligheidscoördinatie 12 t.e.m. 14. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

23 Aralea verharding. Maandelijks overzicht 2019. Goedkeuring offertes volgens raamcontract. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

24 Jaarverslag cultuurraad 2018. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

25 Verslag algemene vergadering cultuurraad van 26 maart 2019. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

26 Brief budget toelagen verenigingen cultuurraad. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

27 Toekenning van een toelage "éénmalig artistiek project". Aanvraag AP2019/01. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

28 Ondersteuning Mondiale Vorming 3de graad: Iedereen Wereldburger. - UITGESTELD

 

 

Overzicht punten

 

 

29 Evenement (dossier 190421). Kampvuur op de laatste avond van het chirokamp op 31 juli 2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD