Zitting van maandag 26 augustus 2019

Van 20:00 uur

Locatie raadzaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

 

Aanwezig:

Tom Versompel - voorzitter

Jan Jambon - burgemeester

Adinda Van Gerven, Myriam Van Honste, Philip Cools, Goele Fonteyn, Inez Ven, Carla Pantens en Karina Hans - schepenen

Dirk de Kort, Dimitri Hoegaerts, Jef Konings, Niels de Kort, Luc Van der Schoepen, Rudi Pauwels, Karin Willemen-Beyers, Christophe Thomas, Robrecht Eeman, Bart Thijs, Walter Vermeulen, Bruno Heirman, Erwin Callens, Hedwig van Baarle, Joris Van Cauwelaert, Babs De Vocht, Ingeborg Hermans, Greet Verbert, Tom Thys, Kasper Vanpoucke en Lisa Buysse - raadsleden

Ward Schevernels - algemeen directeur

Afwezig:

Bart Brughmans, André Van Mechelen en Dieter Heughebaert - raadsleden

 

Overzicht punten

 

 

1 Notulen en zittingsverslag van de zitting van de gemeenteraad van 24 juni 2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

2 Akteneming van de beëindiging van de verhindering van Lisa Buysse als gemeenteraadslid. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

3 Ontslag raadslid Broos. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

4 Onderzoek geloofsbrieven en eedaflegging. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

5 Zonaal veiligheidsplan: bevraging. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

6 Kwartaalrapportering 2de kwartaal 2019. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

7 Autonoom Gemeentebedrijf Brasschaat. Wijziging samenstelling raad van bestuur. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

8 Wijziging samenstelling gemeenteraadscommissie Vrije Tijd en gemeenteraadscommissie Persoonsgebonden Zaken. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

9 Gemeenteraadscommissie inzake deontologische code voor lokale mandatarissen. Aanduiding van leden. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

10 Pidpa. Goedkeuring agenda en bevestiging mandaat voor de algemene vergadering van 18 oktober 2019 en beslissing tot verlenging. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

11 Erediensten rekening 2018. Advies. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

12 Zefier garantie strategische participaties. - UITGESTELD

 

 

Overzicht punten

 

 

13 Noodhulp overstromingen Iran. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

14 Gemeentelijke toelage 2019 voor educatieve activiteiten van de ledenverenigingen van de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking. Vaststelling modaliteiten. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

15 Investeringstoelage Kinderboerderij Mikerf renovatie zolderverdieping. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

16 Borgstelling lening kerkfabriek Heilige Familie (Kaart). Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

17 Gemeentelijke toelage 2019 aan Brasschaatse ontwikkelingswerkers, projecten en kortlopende projectondersteunende engagementen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

18 Organisatie N8 van Brasschaat. Aanvraag extra betoelaging. - UITGESTELD

 

 

Overzicht punten

 

 

19 Oprichting ILV Informatiemanagement. Goedkeuring statuten en huishoudelijk reglement. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

20 Huisvesting. IVLW WEBB 2020-2025: samenwerking met IGEAN met aangepast financieel voorstel. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

21 Erfpachtbevraging Lokaal Bedrijventerrein Campus Coppens. Goedkeuring erfpachtovereenkomst. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

22 Erfpachtbevraging Lokaal Bedrijventerrein Campus Coppens. Goedkeuring Samenwerkingsovereenkomst. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

23 PPS Schoolomgeving Kaart wegen- en rioleringswerken. Aanstellen studiebureau en goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

24 Augustijnslei. Goedkeuring verkoop woningen. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

25 Bredabaan 407. Centrumproject. Goedkeuring overeenkomst vzw Breesgata. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

26 Turfaard 3 - Sporthal: bouwen van kleedkamers. Akteneming gunning. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

27 Bredabaan - Prins Kavellei. Goedkeuring verkoop. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

28 Molenweg. Verkoop carport 7. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

29 Sint Jobsesteenweg. Intentieverklaring De Lijn. Verkoop De Wissel. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

30 Project Kaart. Offertefase. - UITGESTELD

 

 

Overzicht punten

 

 

31 Het Leeg 9. Overdracht gronden openbaar domein. Goedkeuring ontwerp verkoopakte met grondoverdracht bij sterkmaking. - UITGESTELD

 

 

Overzicht punten

 

 

32 Antitankkanaal. Goedkeuring Overeenkomst VMM vestigen opstalrecht recreatieve infrastructuur. - UITGESTELD

 

 

Overzicht punten

 

 

33 EnergieKhuis en EnergieK loket - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

34 Toelagereglement intocht Sinterklaas. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

35 Selab verlenging projectvereniging voor de duur van 6 jaar met ingang van 1 januari 2020. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

36 ILV Brasschaat-Schoten. Wijziging vertegenwoordigers. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

37 Extern verzelfstandigd agentschap “vzw Sport Plus”. Goedkeuring dagorde algemene vergadering van 9 september 2019 en bevestiging mandaat. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

38 Vraag van raadslid Buysse, namens Brasschaat2012, over de speekseltest op school. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

39 Vraag van raadslid Pauwles, namens Brasschaat2012, over Revabo. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

40 Vraag van raadslid Hermans, namens Brasschaat2012, over de uitwerking van de "Klimaatadaptietool" en het "Klimaatportaal". - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

41 Motie, ingediend door raadslid Vanpoucke, over de zone 30 aan de schoolomgeving aan de Miksebaan. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

42 Vraag van raadslid Pauwels, namens Brasschaat2012, over de toelage aan culturele verenigingen. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

43 Vraag van raadslid Van der Schoepen, namens Vlaams Belang, over de sociale woningbouw in  Het Leeg-Rietbeemden. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

44 Vraag namens Luc Van der Schoepen, namens Vlaams Belang, ov er de actie Mooimakers. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

45 Vraag van raadslid Niels de Kort, namens CD&V, over de toekomst van Withof. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

46 Wijziging gecoro-samenstelling. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

47 Aanstelling van gemeenschapswacht voor controle blauwe zone. - UITGESTELD