Zitting van maandag 29 maart 2021

Van 20:00 uur

Locatie raadzaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

 

Aanwezig:

Tom Versompel - voorzitter

Philip Cools - waarnemend burgemeester

Adinda Van Gerven, Myriam Van Honste, Goele Fonteyn, Inez Ven, Carla Pantens, Karina Hans en Bruno Heirman - schepenen

Dirk de Kort, Dimitri Hoegaerts, Bart Brughmans, Jef Konings, André Van Mechelen, Jan Jambon, Niels de Kort, Luc Van der Schoepen, Rudi Pauwels, Karin Willemen-Beyers, Robrecht Eeman, Bart Thijs, Walter Vermeulen, Erwin Callens, Hedwig van Baarle, Joris Van Cauwelaert, Dieter Heughebaert, Ingeborg Hermans, Greet Verbert, Kasper Vanpoucke, Cathy Mallentjer, Anne Van Aperen en Johan Caluwé - raadsleden

Ward Schevernels - algemeen directeur

Afwezig:

Shana Claessens - raadslid

 

 

Jef Konings verlaat de zitting, conform artikel 27 van het decreet lokaal bestuur bij de behandeling van punt 10.

Jef Konings raadslid  vervoegt de zitting vanaf punt 11.

 

Overzicht punten

 

 

1 Verzoek om spreekrecht over de vervoersplannen Louislei. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

 

 

2 Notulen en zittingsverslag van de zitting van de gemeenteraad van 22 februari 2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

 

 

3 Gemeenteraadscommissie persoonsgebonden zaken. Wijziging samenstelling. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

 

 

4 Gemeenteraadscommissie organisatie, financiën en veiligheid. Wijziging samenstelling. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

 

 

5 Wijziging organogram.  Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

 

 

6 Aankoop huisvuilwagen - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

 

 

7 COVID-19. Steunmaatregelen. Kwijtschelding huur/concessievergoedingen. Uitstel bezettingsvergoeding. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

 

 

8 COVID19 rapportering maart 2021. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

 

 

9 Covid19. Vaccinatiecentrum. Samenwerkingsovereenkomst-afsprakennota tussen Eerstelijnszone Noorderkempen en vijf samenwerkende besturen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

 

 

10 Samenwerkingsovereenkomst EVA Remise. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

 

 

11 Ploegsebaan 275B. Goedkeuring uitbreiding erfpacht Aralea. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

 

 

12 Licht Vliegwezenlaan. Goedkeuring ontwerpakte voor de kosteloze overdracht en opname tot openbaar domein. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

 

 

13 Wegen- en rioleringswerken Miksebaan. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst voor de studie. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

 

 

14 Het Leeg zone 6 en 7- Gasthuisbeemd en Cocxbunder - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

 

 

15 Starterspremie-reglement 2021-2024. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

 

 

16 ILV Brasschaat-Schoten. Wijziging vertegenwoordigers. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

 

 

17 ILV Brasschaat-Schoten. Geactualiseerde statuten en huishoudelijk reglement. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

 

 

18 Reglement steunmaatregelen jeugdverenigingen. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

 

 

19 Sportendreef 14. Nieuwbouwproject vzw Stille Meeuw. Goedkeuring concessieovereenkomst, toelage en borgstelling. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

 

 

20 Mondelinge vraag van Dimitri Hoegaerts over de mogelijke sluiting/verhuis van het Gunfire museum voor de gemeenteraad. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

 

 

21 Mondelinge vraag van Dirk de Kort over het wijkcirculatieplan in wijk Bethanie voor de gemeenteraad. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

 

 

22 Actuele vraag van Niels de Kort over de wegverzakking Lage Kaart voor de gemeenteraad. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 02/04/2021