Zitting van maandag 30 augustus 2021

Van 20:00 uur

Locatie raadzaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

 

Aanwezig:

Tom Versompel - voorzitter

Philip Cools - waarnemend burgemeester

Adinda Van Gerven, Myriam Van Honste, Goele Fonteyn, Inez Ven, Carla Pantens, Bruno Heirman en Karina Hans - schepenen

Dirk de Kort, Dimitri Hoegaerts, Jef Konings, André Van Mechelen, Luc Van der Schoepen, Rudi Pauwels, Karin Willemen-Beyers, Robrecht Eeman, Bart Thijs, Walter Vermeulen, Erwin Callens, Hedwig van Baarle, Joris Van Cauwelaert, Ingeborg Hermans, Greet Verbert, Kasper Vanpoucke, Cathy Mallentjer, Anne Van Aperen, Robert Geysen en Ellen Somers - raadsleden

Ward Schevernels - algemeen directeur

Afwezig:

Bart Brughmans, Jan Jambon, Dieter Heughebaert en Johan Caluwé - raadsleden

 

 

Hedwig van Baarle raadslid  vervoegt de zitting vanaf punt 12.

Ellen Somers raadslid  verlaat de zitting vanaf punt 15.

 

Overzicht punten

 

 

2 Ontslag raadslid Shana Claessens en Niels de Kort. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

 

1 Onderzoek geloofsbrieven en eedaflegging. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

 

3 Notulen en zittingsverslag van de zitting van de gemeenteraad van 28 juni 2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

 

4 Kwartaalrapportering van het 2de kwartaal jaar 2021. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

 

5 Gemeenteraadscommissie organisatie, financiën en veiligheid. Wijziging samenstelling. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

 

6 Gemeenteraadscommissie persoonsgebonden zaken. Wijziging samenstelling. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

 

7 Gemeenteraadscommissie plaatsgebonden zaken. Wijziging samenstelling. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

 

8 Gemeenteraadcommissie Vrije Tijd. Wijziging samenstelling. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

 

9 Gemeentelijk secundair onderwijs. Beheerscomité en reaffectatiecommissiescholengemeenschap GIB/GITOK Aanduiding van afgevaardigde en plaatsvervanger. - UITGESTELD

 

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

 

10 Gemeentelijk deeltijds kunstonderwijs. Academie Noord. Wijziging intergemeentelijke samenwerkingsovereenkomst met ingang van 1 september 2021. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

 

11 Gemeentelijke basisonderwijs. Aanwerving van onderwijzend personeel schooljaar 2021-2022. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

 

12 Erediensten. Rekening 2020 kerkfabriek Sint Jozef Hoogboom. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

 

13 Eredienstinstellingen. Budget 2022. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

 

14 Noodhulp Bad Neuenahr-Ahrweiler. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

 

15 Onderwijs. Netoverschrijdend. Toekenning subsidie aan Tierlantijn, Olo VZW voor IBO Lange Wapper.  Schooljaar 2021-2022.  Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

 

16 SVB Driehoek investeringstoelage bergruimte.  Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

 

17 Toelage aan Wijkwerking Mariaburg voor coronamaatregelen Mariaburgse feesten. - UITGESTELD

 

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

 

18 Raamcontract uitbreiding wifi-netwerk: access points en licenties gemeente en ocmw , GIB en basisonderwijs. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

 

19 UItpas overeenkomst met KSZ. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

 

20 Diftar: tussentijdse evaluatie. Verhoging budget. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

 

21 Principiële goedkeuring concessie voor het leveren, plaatsen en exploiteren van laadinfrastructuur. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

 

22 Azalealaan 2. Goedkeuring concessieovereenkomst KFC Brasschaat. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

 

23 De Mortel 32. Goedkeuring overeenkomst brandweerkazerne. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

 

24 Kapelsesteenweg 216. Goedkeuring gedeeltelijke wederoverdracht in functie van uitbreiding van de Kerk. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

 

25 Eikendreef 2. Goedkeuring aanpassing erfpachtakte De Voorkempen. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

 

26 Goedkeuring rekening 2020 ILV Sportregio Antwerspe Kempen. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

 

27 Eenmalige toelage vanuit het reservefonds voor outdoor sportverenigingen die een overeenkomst hebben met een privé-eigenaar. Uitzondering Ossmi. Goedkeuring toekenning toelage. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

 

28 Evenementen (dossier 21024). (N)8 van Brasschaat op 7 september 2021. Extra toelage TV-captatie en verlichting. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

 

29 Toegevoegd punt op vraag van raadslid Inge Hermans over het jaarverslag Intergemeentelijk Archiefbeheer. - NIET GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

 

30 Mondelinge vraag van Jef Konings over de organisatie van La Brassa, de zomerbar binnen de domein concessie van Sportoase  voor de gemeenteraad. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

 

31 Mondelinge vraag van Rudi Pauwels  over het nieuwe arrest geveld met betrekking tot de firma Revabo NV voor de gemeenteraad. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

 

32 Mondelinge vraag van Kasper Vanpoucke over Gevolgen voor water-risicovolle projecten zoals Het Leeg Rietbeemden na recente overstromingsnood en brief Vlaams minister Demir aan Brasschaat  voor de gemeenteraad. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

 

33 Mondelinge vraag van Anne Van Aperen over de hevige regenval van 22 augustus 2021 voor de gemeenteraad. - KENNISGENOMEN

 

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

 

34 Voordracht tot het verlenen van de titel "Ereburger van Brasschaat". - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

 

35 Molenveld 22. Goedkeuring verkoop. - GOEDGEKEURD

 

 

Publicatiedatum: 07/09/2021